Haags kopstuk in beeld als formateur

30

Den Helder – De (in)formateur voor een nieuwe Helderse coalitie wordt hoogst waarschijnlijk een Haags politicus van CDA-huize. Er zouden drie kandidaten zijn. Wie dat zijn wilde Carlo Assorgia van Beter voor DH niet zeggen in het radioprogramma De Week Op Zaterdag. Komende week wordt duidelijk wie de klus moet klaren.

Assorgia, van de grootste fractie, gaat er nog steeds van uit dat de nieuwe bestuursploeg binnen drie weken kan aantreden. De coalitie moet bestaan uit Beter voor DH, Stadspartij, CDA, Seniorenpartij, ChristenUnie en PvdA. Bij elkaar 19 van de 31 zetels. “We gaan dus door het midden heen, op basis van inhoud en onderling vertrouwen”, benadrukte hij meermaals. Zo’n brede samenwerking is een antwoord op de versplintering en maakt ook kans op gedoogsteun van partijen op de linker- en rechterflank.

Laat Beter als leidende partij het initiatief niet teveel aan het CDA over? “Nee”, vindt Assorgia, “we zijn met zijn zessen leading.” Een alternatief voor een brede stabiele coalitie is er volgens hem niet. “Dan vallen we terug in een coalitie van 16 met een oppositie van 15 zetels. Dat is te scherp, dan verharden de verhoudingen weer en daar komen mindere keuzes van.”

Maar zo’n coalitie zou toch zomaar kunnen, mocht het CDA afhaken? Assorgia beslist: ”Dat gaat hem niet worden. We gaan er met zijn zessen uitkomen. Geen ruzie, maar samenwerken.” Vrijdag 6 april is de volgende formatieronde.

30 REACTIES

 1. Er zijn echt meer reële opties: Beter 6 CDA 5 Senioren 2 PvdA 2 CU 2 BB 1 =18 Wethouders Assorgia stadsontwikkeling, Biersteker Zorg, Wouters financiën Krijns economische zaken. Allen kennen de stad en haar problemen goed. Verder moet de burgemeester zijn VVD-veren afschudden of weggaan, hij heeft nogal een rugzakje. Uiterst vreemd dat er zaken worden gedaan met de grootste couppleger én verliezer, de Stadspartij. Doe verder normaal tegen Gemeentebelangen, de kiezer koos, niet jij. En ook uiterst vreemd dat Beter de leiding uit handen geeft aan een couppleger, en een Haagse partij die een nieuw stadhuis wil bouwen, de renovatie saboteerde en verder zijn mond hield en meehuppelde. Vindt Beter voor Den Helder de burgemeester opeens goed? Hoe de wind waait…..?

  • Eerst deze optie maar eens Henk, de burger had een sterker signaal af kunnen geven door met een grotere opkomst te gaan stemmen en de lokale partijen hadden er meer energie in moeten steken om een grotere opkomst te creëren.
   Nu kunnen we zeggen: “Het is wat het is en daar moeten we het de komende 4 jaar mee doen”.
   Hoopvolle verklaringen van burgemeester en de fractievoorzitters in ieder geval omtrent hun te verwachten eigen gedrag; wie nu de kluit belazerd steekt de lont in het kruitvat.
   Streep er onder en schone lei….

  • Zitten net op hun zetel, of het belazeren van hun kiezer begint al. Valt dat onder Afspraak is afspraak Assorgia?? Ik kan mij niet herinneren , dat er met de kiezer is afgesproken dat de stadsverraderspartij aan tafel zou aanschuiven. Jullie halen hiermee de vijfde collonne binnen. De stadsverraderspartij , zullen de VVD luizen in jullie pels blijken te zijn. Net begonnen , niets geleerd.

   • Rustahhhg fFred, Assorgia heeft nooit beloofd dat hij de Stadspartij zou buitensluiten – in tegendeel –
    hij heeft hun altijd opgeroepen om ondanks de splitsing te blijven samen werken, maar onder aanvoering van brilleman gaf men geen gehoor.
    Resultaat twee derde van de zetels verloren en lesje geleerd (!?) lijkt mij.
    Eerst de naam uit Den Haag maar eens afwachten …..

   • Helemaal mee eens, Judge X. En aangezien veel, zo niet alles wordt ‘geregeld’ door het ambtenarenapparaat – als sturende en constante factor in het gemeentehuis – zal er op korte termijn niet veel veranderen in politiek en bestuurlijk Den Helder. De nieuwe wethouders worden binnen de kortste keren ingekapseld in de organisatie. Ze zijn blij dat ze mogen meedoen – al was het maar vanwege het vorstelijke honorarium dat ze maandelijks tegemoet kunnen zien – en ervan doordrongen dat ze kennis te kort komen om hun taak naar behoren te vervullen: daarom varen ze graag op het kompas van hun naaste medewerkers….

 2. Uit alle hoeken en gaten zie je tegenwoordig actieve of niet meer actieve Haagse kopstukken opduiken om de formatie in veel gemeenten te regelen. De nu sinds kort grootste lokale partij gooit zijn lokale identiteit overboord door met een Haags formateur in zee te gaan.
  Dan ook nog eens de grootste verliezer (Stadspartij) te willen opnemen in de lokale regering. Het gaat er slecht uitzien. Ga eerst eens testen hoe dik de Schuiling streep is en waar die loopt en wat die streep tot het verleden moet laten behoren. Deze partijpolitieke windvaan zegt alles wat hem goed uitkomt echter in daden omzetten is er niet bij. Of je nu over hem spreekt of met hem maakt helemaal niets uit. Dat hebben al heel veel inwoners mogen ervaren. Go home Schuiling en ga daarna gezellig met de Groningers babbelen.
  Hoewel, met de nieuwe Helderse Jezus in de verschijning van Asorgia die al zijn vijanden en moordenaars vergiffenis schenkt, kan dat meevallen.

 3. Assorgia die alles weggeeft; formateur naar CDA, wethouder Groen Links, wethouder stadspartij, stadhuis bespreekbaar, burgemeester blijft, Scholte weg etc.. Dan ook nog een seniorenpartij binnen halen die landjepik wil spelen door het slijmen bij andere partijen als partij twee raadszetels te stelen van de kiezers. Ook een wethouder kandidaat naar voren schuift die via p&o de burgemeester kwijt wil. Moet je als seniorenpartij niet als eerste opkomen voor de ouderen i.p.v. burgmeestertje pesten.

  Hoe men ook aankijkt tegen de gang van zaken, de kiezers hebben een duidelijk signaal gegeven, ze willen een coalitie met BvdH, CDA, VVD en CU. Geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar een open en op hoofdlijnen overeengekomen plan van aanpak die mogelijkheden biedt aan partijen om zich te blijven profileren. Een plan die ook de mogelijkheid biedt om bij zaken die tegen het partijbeginsel in gaat zich te onthouden van steun. Steun die door een andere meerderheid wel gevonden kan worden. Op deze manier kan het gekibbel en geruzie ook ten einde komen. Iedere partij heeft dan zijn eigen invulling en door de schuivende meerderheden kan een evenwichtig en gedragen bestuur plaatsvinden.

  De stadspartij moet zijn wonden likken, Pieter Kos zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en de uitslag als een zware onvoldoende moeten zien. Op school is dat zitten blijven. In de politiek opstappen. Hij heeft het niet waargemaakt.

  Andere partijen in een gedoog (senioren, BB, GB, PVV) of oppositierol. Dat is de juiste afspiegeling van de uitslag. De kiezer vroeg om een brede mix en dat zal volgens mij op deze manier gebeuren. Als Assorgia dat niet ziet stevent hij af op een oppositierol en gaan de landelijke partijen samen met de stadspartij met de coalitie aan de haal en krijgen we weer een 16/15 meerderheid met een dichtgetimmerd coalitieakkoord waar de oppositie het nakijken krijgt.

  Voor deze aanpak is geen zware formateur nodig, maar een positieve inbreng van alle partijen. Een zaken college met experts op diverse vlakken, liefst zonder partijbanden, kan dan de volgende 4 jaren orde op zaken brengen en de hangende dossiers afsluiten.

  Het moet nu gaan om Den Helder, vooruitgang en niet om het afrekenen van personen. Deze manier van werken kan de sfeer blijvend verpesten.

  • Typisch de taal en uitleg van een VVD-er die vreest dat hij geen overheersende grip meer op het beleid kan uitoefenen. 😉

 4. Jammer Remco, ik ben absoluut geen VVD-er, zie ze er ook niet graag bij, maar je kan er niet omheen dat zij geen verliezer zijn. Als de kiezer van Den Helder bepaalt dat de VVD nog steeds de 3e partij is zal je die in ieder geval mee moeten nemen. De CU is als winnaar ook aanschuif waardig. De seniorenpartij heeft echter, net als BB, GL, GB etc. niet aan de verwachtingen voldaan en moeten dus in de gedoog of oppositierol. Soms is de waarheid moeilijk, maar een goed politicus weet zich te schikken en weet ook dat er nieuwe kansen komen. Zoals je je nu opstelt ben je wel een slechte verliezer/nieuwkomer.

  Ik kan niet verdrietig of blij zijn, politiek gezien dan, maar ben realist. We moeten nu af van het wijzen en eigen gelijk zoeken. We moeten nu samenwerken en de feiten onder ogen zien.

  • Hoezo verwachting VVD-er ? elke partij die meer zetels krijgt dan ze had is een winnaar – zelfs Gemeente Belangen.
   Uw rekensommetje klopt gewoon niet. 🙂

  • De PVV , was ook ooit eens èèn van de grootste , maar daar wilde op voorhand niemand mee samenwerken. ( ik hoor het Rutte nog zeggen ) De VVD hier zag de bui al hangen , en riep al gelijk dat zij met de PVV wilde samenwerken.( niets meer of minder dan zeteltjes verzamelen) om een zo groot mogelijk tegenblok te kunnen vormen. Assorgia doet niet meer of minder . Hij heeft de verraderspartij erbij gehaald , omdat hij het niet kan veroorloven dat die zetels bij de VVD op schoot gaan zitten.

 5. Worden er eigenlijk nog wettelijke eisen gesteld aan een burgemeester, wethouder of raadslid? Ik bedoel, voor bijna elk beroep moet je een bepaalde opleiding hebben. Kijk maar eens bij de vacatures in de etalage van een uitzendbureau. Wil je ergens voor in aanmerking komen dan moet je al snel een diploma met aanvullende certificaten hebben, plus een aantal jaren ervaring.

 6. Nee jantje123 er zijn geen eisen die gesteld worden alleen dat men Nederlander is (provinciaal en Nationaal) of inwoner is van de gemeente. Verder is er een leeftijdseis om te voorkomen dat iemand een peuter op de lijst zet. Zelfs een afgeronde lagere school is niet geeist. Ook hoeft men geen lid te zijn van een partij of beweging, zolang men maar an de eisen voldoet die gesteld zijn in de kieswet en de vereiste ondersteuningen heeft en de borg betaalt. Om lokalen te helpen aan deze vereisten te voldoen zijn enkele bewegingen zoals respect en OPA in het leven geroepen. Zij kunnen zorgen voor de vereiste documenten, maar je blijft onafhankelijk. De kiezer stelt n.m.m. wel eisen en kiest normaal gesproken, zeker lokaal, een bekende die veronderstelt wordt enige kennis van zaken te hebben. Al valt dat laatste soms wel te bezien.

 7. Interessant zo’n Haagse CDAer. Formeren van een lokale coalitie die alleen nog zeggenschap heeft over de hoogte van het gras in de parken.

 8. Zo’n Haagse formateur (kost wer veel geld?) er bij halen is dat onkunde van Carlo en cs.? Je moet het zonder een dergelijk Haags figuur doen. Maak je zelf sterk genoeg Assorgia. Dat is leiding geven.

 9. Beste Remco, in de politiek rekent men met andere waardes. Als je je doelen niet haal kan je in exacte cijfers winnen, maar toch als verliezer uit de bus komen. Zo simpel is het. Als je dan ook nog eens via een spreekbuis je fractie denkt te vergroten ben je op alle manieren een verliezer. Kijkend naar de politieke cijfers: BvdH 6, CDA 5, VVD 4, en CU 2, komen we volgens mij op 17. Geen verliezers, allen morele winnaars. Als je dat niet ziet en alleen je zinnen hebt gezet op een wethouderspost waar je het de burgemeester moeilijk kan maken ben je voor jezelf bezig en niet voor Den Helder. Ben je een tweede Pieter Kos die dik verloren heeft, maar denkt voor zichzelf wel een wethouderschap te kunnen scoren. Misschien had je, als je de Scholte motie had doorgezet meer erkenning en respect gekregen van de kiezer, maar nu al afhaken is een blijk van onvermogen. Dus stap af van je “Koentje” pesten en ga je inzetten voor de senioren waar je, als ik je partijnaam mag geloven, voor staat.

 10. Het zou mij verbazen als – zolang Assorgia aan zet is – een “Haags politicus van CDA-huize” de oplossing zou kunnen brengen. Betrouwbare bronnen melden mij dat Krul recent een privé-dinertje gehad heeft met onze burgervader en die ziet een coalitie met BVDH niet zitten. Verder lijkt officier Krul helemaal onder de plak van Borsboom te zitten en durft hij geen enkele beslissing te nemen zonder overleg met de oude coalitie…

  • Ja spannend, de oude coalitie is 5 zetels kwijt geraakt en het is dus wachten op “De Naam” en ‘Demasqué’.

 11. Als je het grotere geheel niet kan overzien is het slimmer om af te wachten in plaats van als een kip zonder kop te roeptoeteren. Ieder politiek geinteresseerde kan op de vingers natellen dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan een vvd opzet zonder beter voor den helder.

  • Dus beste Simon.H,
   Zoals ik al eerder schreef op deze site:Ze dronken een glas deden een plas en alles blijft BIJNA zoals het was!
   Of is dit ook roeptoeteren?

Comments are closed.