Helders team participatie 2e van Nederland

10

Den Helder – Nummer 2 van Nederland, dat mag best een hele prestatie worden genoemd. Wethouder Pieter Kos bracht donderdag dan ook taart naar de medewerkers van team participatie. “Nummer twee van het land waar het de uitstroom van mensen van uitkering naar werk betreft. Die goede prestaties zijn dankzij jullie gerealiseerd”, sprak Kos.

Uit de cijfers die het CBS eind februari publiceerde blijkt dat Den Helder de participatiewet vorig jaar zeer succesvol heeft uitgevoerd. Landelijk wordt voor het eerst sinds 2008 een daling in het aantal personen met een uitkering gesignaleerd. Waar de landelijke daling uitkomt op nog geen 1 procent, komt die voor Den Helder uit op meer dan 3 procent. Daarmee behoort Den Helder bij de best scorende regio’s in Nederland!

Wethouder Kos: “Dat betekent dat ons beleid werkt. Steeds meer inwoners in Den Helder doen weer mee in de maatschappij. Het hebben van betaald werk geeft mensen een beter toekomstperspectief.
Het team participatie van de gemeente verdient echt een pluim. Met een no nonsens aanpak zorgen ze dat mensen met een uitkering naar werk worden begeleid. Dat doen we niet alleen, maar samen met werkgevers.”

Financieel
Het succes komt langs twee kanten. Enerzijds is er veel uitstroom. Er worden re-integratieprojecten gestart waarmee klanten zich kunnen door ontwikkelen richting betaald werk. Anderzijds wordt vooral voor jongvolwassenen preventief gewerkt, waardoor de instroom wordt beperkt. Voor jongeren die zich melden voor een uitkering vindt actieve begeleiding plaats naar school en/of betaald werk.

Het succes betaalt zich ook financieel uit. In 2017 houdt Den Helder geld over ten opzichte van de uitkering die de gemeente voor de uitvoering van deze taak van het Rijk ontvangt. Het gaat om een bedrag van € 366.000. Landelijk kampen steeds meer gemeenten met een tekort. In 2017 maakte 60% aanspraak op de vangnetregeling voor het bijstandsbudget. Deze regeling is voor gemeenten die een flink tekort hebben. In 2018 wordt de aanpak verder geïntensiveerd. We gaan met mensen met een uitkering in gesprek om hun mogelijkheden in kaart te brengen. Ook gaat het project Slow Work van start voor mensen met een arbeidsbeperking.

Foto: DHFOTO.

10 REACTIES

  1. Peter Dirks, bijstandgerechtigde in Julianadorp, vroeg onlangs aan Sociaal Domein om een gerichte opleiding te bekostigen zodat hij makkelijker aan werk kan komen. Hij wil participeren, dus. Antwoord: “Nee, kan niet, er is geen geld.” Hoe rijmt dat met het bovenstaande? Of gaat het geld naar onnodige verhuizing naar Rabobank, 8 ton, en 850.000 naar Willemsoord bv, die geld geld heeft?

  2. zou mooi zijn als er een link naar de cijfers in het stukje zou zitten want ik verwacht dat het stukken rooskleuriger is geschreven dan dat het in werkelijkheid is….. we hebben ook een leegloop in DH, zou dat een reden zijn dat er minder aan uitkeringen is uitgekeerd?

  3. Op basis waarvan verwacht U dat het stuk rooskleuriger is geschreven dan dat het in werkelijkheid is?

      • en in de bevolkingsaantallen? als je dat op CBS zoekt dan hebben we ruim 200 mensen minder in de stad als een jaar ervoor, als er nu van die 200 uitstroom 10 of meer in de bijstand zaten en 90 in de ww dan schieten we er dus niets mee op….. dat gedeelte bedoelde ik met dat het altijd rooskleurig word voorgespiegeld Dirk

  4. Nu Wethouder Kos op de LOS: “We proberen iets te bieden voor mensen met een uitkering, bijvoorbeeld een opleiding.” Peter Dirks uit Julianadorp wil graag een opleiding heftruckchauffeur doen. Antwoord Sociale Dienst: “Nee, dat kan niet, er is geen geld.” Peter wacht nog op de geroemde participatie.

Comments are closed.