Helderse basisscholen kunnen afval gaan scheiden

4

Den Helder – De basisscholen in Den Helder mogen hun afval binnenkort gescheiden aanbieden aan HVC. Burgemeester en wethouders – opdrachtgever aan HVC – zijn hiermee akkoord gegaan. Hiervoor was eerst een wijziging nodig in de landelijke afspraken over wat onder ‘huishoudelijk afval’ mag worden verstaan. HVC en gemeente bieden nu, na de succesvolle wijziging, deze mogelijkheid aan de schoolbesturen van aandeelhoudende gemeenten aan.

Het afval van scholen wordt tot nu toe gezien als bedrijfsafval, dat meestal ongescheiden door een particuliere bedrijfsafvalinzamelaar wordt opgehaald. De gemeente heeft meerdere verzoeken van
basisscholen ontvangen om hun afval gescheiden te mogen bieden. Vooral uit educatief oogpunt: kinderen leren al heel vroeg dat het scheiden van afval in relatie tot het schaarse gebruik van grondstoffen en het reduceren van CO2-uitstoot absolute noodzaak is.

Voor de scholen die gebruik gaan maken van de service van HVC biedt deze wijziging naast milieu-educatieve ook financiële voordelen. De wijziging heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. ”Zowel vanuit educatief- als milieuoogpunt is het hartstikke goed dat nu ook de basisscholen in dit systeem kunnen meeliften. Zo werken we met elkaar aan een beter milieu en jong geleerd is oud gedaan!”, aldus wethouder Odd Wagner.

Lespakketten
Geïnteresseerde Helderse basisscholen kunnen vanaf 1 september hun afvalbakken volgens het ophaalschema in hun buurt aan de weg zetten. Hetzelfde geldt voor oud papier. Daarnaast stelt HVC lespakketten beschikbaar over het voorkomen van afval en het gebruik van grondstoffen. De gemeente heeft in de nieuwe Afvalstoffenverordening 2018 (en het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit) al rekening gehouden met deze mogelijkheid voor scholen.

4 REACTIES

  1. “Vooral uit educatief oogpunt: kinderen leren al heel vroeg dat het scheiden van afval in relatie tot het schaarse gebruik van grondstoffen en het reduceren van CO2-uitstoot absolute noodzaak is.”

    Tot het moment dat ze opgeleid zijn tot bedrijfskundigen in het neo-liberale model met cursus excel voor gevorderden dat duurzaam totaal niet sexy is, behalve in powerpoint.

  2. Volgens HVC houden de basisscholen die meedoen aan het project ook de omgeving schoon in een straal van 50 meter, dus dat zou een mooie bijkomstigheid zijn.

Comments are closed.