DHA-A leader
DHA-A leader

Live: raadsvergadering Den Helder, 12 maart 2018

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Woonachtig in Den Helder / Julianadorp sinds 1973, sinds 2008 hoofdredacteur van Den Helder Actueel.

Lees ook:

4 reacties

 1. Judge X

  Wethouder Krijns: “Marine zal de komende jaren flink groeien, heeft meer ruimte nodig en dus is er minder ruimte voor civiel gebruik. Ontwikkeling van de civiele haven hangt nauw samen met de ontwikkeling van de marinehaven. Zaken goed in kaart brengen is nu van belang. We zullen u als raad bij elke stap betrekken, maar ontraadt deze motie, omdat visie op haven niet door extern bureau moet worden ontwikkeld.”

  ” Volgens Pruiksma is verplaatsing TESO-haven uit de plannen gehaald, wat betekent dat de burger van Den Helder nog 50 jaar de overlast zal ervaren.”
  ——
  En dan kon ik daar met mijn voorspelling 3 weken geleden nog geeneens rekening mee houden, omdat het toen nog niet bekend was.
  Ik zou mij de tranen lachen, als het niet zo treurig was ! 🙁

  Judge X
  21 februari 2018 at 10:24
  Opkalefateren stadshart met verplaatsing naar het oosten € 250 miljoen (tegenvallers extra).
  Eerst lag het hart van de stad op de kruising Spoorstraat-Keizerstraat-Koningstraat en nu ligt het stadshart ergens op de N250, want Willemsoord moest er zo nodig bij getrokken worden.
  Achterliggende gedachte: Het toerisme richting Texel (1 miljoen personen per jaar) volledig exploiteren en extra toerisme aantrekken.
  De verplaatsing van de TESO-veerhaven naar het noord-oosten van het Nieuwe Haven terrein zal dus nooit plaats vinden binnen deze structuurvisie, want dan raak je in één klap een miljoen potentiële melkkoeien kwijt.

  En wat staat er in de verkiezingsprogramma’s:

  VVD: In overleg met de provincie zal gezocht
  worden naar oplossingen voor de problematiek van het verkeer van- en naar Texel via de N250.
  Daarom is de VVD nog steeds voorstander voor verplaatsing van de TESO-haven naar de
  noordoostzijde van de haven (de zogenaamde NO-variant). Dit is de meest verregaande en
  duurzaamste oplossing voor het verkeer van- en naar Texel.
  —–
  CDA:  Het Texel verkeer legt een grote druk op onze stad en belemmerd de haven.
  Daarom blijven wij inzetten op verplaatsing van de TESO door het ontwikkelen
  van de Noord-Oost variant
  —–
  PvdA: HOOFDSTUK 2 • Aanleg ‘Karel Doormanbrug’ in het verlengde van de Ravelijnweg; HOOFDSTUK 5 • De overlast van de verkeersstromen van en naar Texel terugdringen. {noord-oost variant dus. JX}
  —–
  D66: » Toewerken naar op termijn realiseren van de Noordoost-variant
  voor de TESO (verkeer TESO uit de stad!).
  {verder windmolens en alles op de fiets. JX}
  —–
  Stadspartij:  Samenwerken met de provincie en
  regiogemeentes voor verbeterde
  bereikbaarheid van Den Helder
  (N9, N99 en spoorlijn).
  { Hoe de Stadspartij het havenverkeer en TESO-toerisme op wil lossen is onduidelijk, maar dat hoort nu eenmaal bij een onduidelijke partij met 57 speerpunten en zonder plannen. JX}

  1. Judge X

   Daar beste Hotmail 2, mogen de genoemde partijen verder over gaan discussiëren nu diverse ‘toekomstvisies’; gerealiseerde en lopende projecten (o.a. ‘Stadshart’); het nieuwe besluit van defensie en een obstakel als PKB Waddenzee, aantonen dat die ‘Noord-Oost Variant’ al 30 jaar een verkiezingsworst en een middel van pappen en nathouden voor de bühne blijkt te zijn.
   Mooi onderwerp voor nog komende debatten tot 21 maart lijkt mij. 😉
   Zie PKB Waddenzee blz. 13 :
   https://www.teso.nl/images/pdf/teso%20journaal%202012.pdf

 2. Judge X

  Mooi verslag hier RoBo; nog van harte gefeliciteerd met de goedkeuring van het LOS-radio plan van aanpak en de verdiende extra subsidie gelden….,Toppie hóór ! 🙂

Reageren is niet meer mogelijk.