Op de valreep crisis in Helderse politiek: Lolke Kuipers stopt als wethouder (update)

5

Den Helder – In het zicht van de haven is er alsnog crisis in de Helderse politiek. Inmiddels is bevestigd dat wethouder Lolke Kuipers is opgestapt na alle commotie van de afgelopen dagen. Het college kwam maandagochtend in een extra vergadering bijeen en naar verluidt heeft Kuipers de bijeenkomst vroegtijdig verlaten. Hij trekt zich ook terug als lijsttrekker van D66.

Kuipers kwam in een lastig parket door een via de Helderse Courant uitgelekte brief van hem aan zijn collega-collegeleden. Daarin meldt hij dat hij de vergunning voor coffeeshop Aktama (verhuizing naar Zuidstraat) toch wil verlenen, ondanks dat de raad tegen is. Dat zou dan pas na de verkiezingen, op 29 maart, gebeuren en de raad zou ook niet eerder worden ingelicht. De raad, eenmaal op de hoogte van dit verhaal, reageerde furieus en zaterdag werd uit een rondgang door Den Helder Actueel duidelijk dat vrijwel niemand van mening was dat Kuipers na de verkiezingen terug kon komen voor een tweede termijn als wethouder. Een enkele fractie meende zelfs dat hij per direct zou moeten opstappen.

Beter voor Den Helder kondigde voor de raadsvergadering van maandagavond een motie van wantrouwen in en gaf aan er op te vertrouwen dat deze een meerderheid zou halen. Die hoeft dus niet meer te worden ingediend.

Ontslagbrief Kuipers
Geachte burgemeester,

Deze weken onderzoekt het college hoe de motie van de raad met betrekking tot de coffeeshops kan worden uitgevoerd. Dit is niet eenvoudig omdat het gewenste proces moet worden ingepast in een procedure die vastligt. Een mail tussen collegeleden over dit dossier is vrijdag bij de pers terechtgekomen. De discussie is vanaf dat moment persoonlijk geworden.

Het feit dat deze mail op straat is komen te liggen, bemoeilijkt de zorgvuldige voorbereiding van het collegebesluit. Juist in die zorgvuldigheid moeten en mogen argumenten gewisseld worden. Ik voel daar op dit moment niet voldoende veiligheid en vertrouwen voor. Er rest mij niets anders dan met ingang van heden 12 maart 2018 mijn ontslag te nemen. Ik hoop van harte dat het college en de gemeenteraad de ingezette lijn van verplaatsing van de coffeeshops doorzetten in het belang van de noodzakelijke ontwikkeling van de Koningstraat.

Met veel plezier heb ik mij vanaf 5 oktober 2015 ingezet voor de portefeuille stadsontwikkeling in het belang van de gemeente en haar inwoners. Trots ben ik onder andere op de ontwikkeling van het stadshart zoals deze de afgelopen jaren tot voorbeeld is geworden voor andere steden. Ik ben dankbaar voor de kans die ik heb gekregen om hieraan een bijdrage te leveren.

Reactie college
In een brief aan de raad laat het college weten: “Vanochtend heeft wethouder Kuipers zijn ontslag genomen. Zijn verklaring heeft u van de griffier ontvangen. Wethouder Kuipers heeft zich in de afgelopen jaren enorm ingezet voor Den Helder. Hij had zeer lastige dossiers in portefeuille die hij in het belang van de stad verder heeft gebracht. Lolke Kuipers is een betrokken collega. Goudeerlijk, integer, hardwerkend en in denken en doen een bestuurder met het hart op de goede plaats voor de inwoners van Den Helder en de regio. Zijn besluit om te vertrekken hebben we te respecteren, maar het doet veel pijn. We danken hem voor zijn inzet.”

Lees ook: Kuipers ook opgestapt als lijsttrekker D66

5 REACTIES

  1. ” Goudeerlijk, integer, hardwerkend en in denken en doen een bestuurder met het hart op de goede plaats voor de inwoners van Den Helder en de regio “.

    Ja hier zal de arrogante ex-Wethouder van leugen en bedrog zich wel in kunnen vinden.
    Nu vanavond nog even uitzoeken wie er met de brief naar het NHD heeft ‘GEZWAAID’.
    Wie is de enige echte briefzwaai-er ; ” Wie van de vijf ! ” en ik zet er met uw welnemen graag even een redelijk passende tune onder met niet kloppende cijfers, maar ach… wat betekenen cijfers in dit geval :

Comments are closed.