Partijen redelijk mild over overige wethouders

16

Den Helder – De meerderheid van de partijen ziet wethouder Kuipers liever niet terugkeren na 21 maart, maar hoe denken de partijen over de andere wethouders? Tjitske Biersteker (ChristenUnie) zegt dat het goed zou zijn als geen van de collegeleden terugkomt. “Ik zie het liefst dat nu andere partijen de coalitie en het college gaan vormen”, aldus Biersteker. Maar delen andere fracties haar mening?

Remco Duijnker van de Seniorenpartij ziet geen reden voor het op voorhand uitsluiten van de overige zittende wethouders. “Ons zijn (nog) geen signalen zichtbaar betreffende gebrek aan vertrouwen. Een soms wat onhandige manier van optreden is geen directe reden voor uitsluiting van deelname aan het openbaar bestuur.” Ook Helder Onafhankelijk! heeft op voorhand geen moeite met de andere zittende wethouders. “De coalitieonderhandelingen zullen uitwijzen of de andere wethouders nog een termijn houdbaar zijn”, meldt Marc Nihot.

Volgens Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur staat de kwestie Kuipers op zich. “Er zijn geen andere wethouders die zich op die manier diskwalificeren. Het blijft uiteraard wel altijd “de beste man/vrouw op de beste plaats”, maar dat is een andere selectie.” De Partij van de Arbeid velt geen oordeel, zo laat Peter de Vrij weten. “Of er wethouders al dan niet terugkeren is niet aan de PvdA, dat bepalen de partijen die het betreft zelf. Zij gaan zelf over hun eigen kandidaten. Het zijn de kiezers die daar mede over zullen oordelen.”

Zwakke broeders
Rachel Post (Sociaal Lokaal Den Helder) is het wel met Biersteker eens: “Wat ons betreft hoeft van het huidige college niemand terug te komen. Het was al een aanfluiting dat de fractievoorzitters toen zichzelf naar voren hebben geschoven als wethouder, je moet als partij op zoek gaan naar echt competente mensen. Er zitten nu een aantal heel zwakke broeders tussen, maar niemand die echt voldoet. Dus niemand terug en nu eens kiezen voor echt geschikte mensen.”

“We sluiten niet bij voorbaat wethouders uit voor een komende periode”, meldt Marije Boessenkool van GroenLinks. Ook Gemeentebelangen sluit geen partij of kandidaat op voorhand uit, stelt Geurt Visser, maar lijkt toch wel moeite te hebben met D66. “De politiek moet de uitkomst van de verkiezingen van 21 maart respecteren. Wij gaan er vanuit dat D66 bijna geen kiezers meer trekt, na afschaffing van het referendum en het pleiten voor een fusie met Schagen en Hollands Kroon. Ik verwacht dat de inwoners in het stemhok afrekenen met D66, Lolke Kuipers en hun onzaligmakende plannen.”

Meer kanttekeningen
Velen lijken nu dan kritiek te hebben op Kuipers, maar wat Kees Visser van de VVD betreft kunnen er dan ook bij andere wethouders nog wel wat kanttekeningen worden gezet. “Pieter Kos heeft na Scholte Museum en stadhuis aanbesteding als verantwoordelijk portefeuillehouder wat krasjes opgelopen. Net als havenwethouder Edwin Krijns met betrekking tot de gepresenteerde routekaart Port of Den Helder en de laatste ontwikkelingen rond Kooyhaven en Marsdiepkade. Odd Wagner heeft het proces rondom de aanleg van de Noorderhaaks rond Julianadorp ook niet helemaal in de hand, maar we laten het nu graag aan de kiezer over, die zijn 21 maart aan zet. Ruziemaken laten we nu aan anderen over.”

“Voor het CDA gaat het nu niet over poppetjes en baantjes, maar over de inwoners van onze prachtige stad”, stelt Harmen Krul. “Wij besteden liever onze energie aan het spreken van onze inwoners dan aan na te denken welk poppetje welk baantje wel of niet mag gaan invullen. Laat de inwoners eerst spreken en de politiek eerst luisteren!” Ook de Stadspartij wil hier nu geen oordeel over vellen: “Wat mij betreft is dat een zaak van de volgende raad en de coalitie die dan gevormd wordt”, reageert Peter Reenders. “De voordracht van een wethouder is wat mij betreft aan de fractie/partij”, zegt Hans Verhoef namens D66. “Je hebt voorkeuren, je hebt sterkere en zwakkere broeders en personen waar mogelijk lastig mee is samen te werken, maar personen uitsluiten op voorhand doen we niet!”

PVV
“Naast de eerder genoemde heer Kuipers is er voor ons onder de huidige wethouders niemand die op voorhand niet mag terugkeren in een nieuw te vormen college”, meldt Vincent van den Born van de PVV. “Wij houden zodoende ook als PVV de mogelijkheid tot elke coalitievorming open en maken dan de afweging of hier voldoende PVV-gehalte in zit.” Beter voor Den Helder heeft ook geen moeite met de huidige wethouders: “Trees stopt toch, Pieter, Odd en Edwin sluiten we op voorhand niet uit”, laat Carlo Assorgia weten.

Conclusie: de meeste partijen zeggen niet op voorhand nee tegen een terugkeer van de huidige wethouders (op Kuipers na). Alleen ChristenUnie en Sociaal Lokaal Den Helder zien dat echt niet zitten, de reactie van CDA en VVD maakt niet direct duidelijk hoe deze twee partijen uiteindelijk beslissen.

16 REACTIES

 1. Heerlijk hè, die VVD die net doet alsof ze niet verantwoordelijk waren voor drie jaar besturen. En vreemd toch, dat veel partijen helemaal vergeten zijn dat de andere drie wethouders (en ook dhr Kuipers) een coup pleegden met de Stadspartij, in strijd met de verkiezingsuitslag vier jaar geleden, geen respect voor de kiezer dus. Geen coupplegers meer a.u.b.. Maar wethouders die draagvlak zoeken en inspraak vooraf bieden, geen nieuw stadhuis bouwen, en transparantie bieden. Onder leiding van een verbindende, neutrale burgemeester.

  • Ja en dan die Kees Visser dat is gewoon een baantjesjager. Wat heeft hij nu in het verleden voor onze mooie stad gepresteerd? Als een flinke vent pronken met andermans veren.

 2. Inderdaad de coupplegers moeten niet beloond worden.
  De bezem dr doorheen.
  Specialisten als wethouders.
  Wethouders voor de burgers.
  .

 3. Hoe was het ook alweer Henk ? Iets met handen en wassen en iets van onschuld . En terugtrekken uit de coalitie. Zagen ze iets aan komen, waar zij de joker niet voor wilden trekken ?

 4. De nieuwe burgemeester en de nieuwe wethouders die eraan komen, zullen (voor zover dat mogelijk is) nog veel slechter zijn dan de huidige. Dat is onvermijdelijk bij een bestuurlijk verkankeringsproces.

  • Nieuwe burgemeester? Helaas Dick, die man is in december 2015 herbenoemd voor nog eens 6 jaar, en zoals het er nu uitziet volgens de peiling van DHA blijft hij de steun houden van een meerderheid van de gemeenteraad, oftewel voortijdig ontslag vanwege verstoorde verhoudingen met de gemeenteraad zit er hoogstwaarschijnlijk niet in .. of hij moet zelf ontslag aanvragen. En of hij daarna nog eens voor 6 jaar benoemd wordt, tja, zijn volgende herbenoeming gebeurt eind 2021, kort voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 ..

 5. Nieuwe Burgemeester ?? Deze zit er nog wel een paar jaar. Als hij niet uit zichzelf weggaat of weggestuurd wordt tenminste.

 6. HiDie Edwin Krijns heeft helemaal niets gepresteerd de afgelopen jaren behalve Helders geld verbranden door organisaties waar hij verantwoordelijk voor was. En mooie verhalen over toekomstverwachtingen die nooit uitgekomen zijn. Daar moet echt iemand anders voor komen . Deze man kan echt niks. Dat heeft ie wel bewezen. Het CDA is er alleen maar op uit de bestaande geldverbrandende netwerken in stand te houden. Deze partij gaat Den Helder echt niet verder helpen.

 7. Citaat : “” Tjitske Biersteker (ChristenUnie) zegt dat het goed zou zijn als geen van de collegeleden terugkomt. “Ik zie het liefst dat nu andere partijen de coalitie en het college gaan vormen”, aldus Biersteker.””

  Heel juist mevrouw Biersteker; wegens het 3 – 4 jaar lang leveren van wanprestaties door B&W, W nu wegwezen &B na de verkiezingen.

  Stem massaal, Oppositie Lokaal !

  • Mijn reactie is vooral een wens, opdat de volgende periode een betere bestuursperiode wordt. Het is niet bedoeld als uitsluiting van partijen. Dat kan ook niet, want nu is eerst de kiezer aan het woord. Afhankelijk van wat de uitkomsten zijn, zal er toch een coalitie geformeerd moeten worden. De kiezer kan dat proces niet helemaal beïnvloeden door zijn stem omdat dit afhankelijk is van de overeenstemming die partijen kunnen bereiken. Een andere grote wens van mij is dan ook dat dit proces van coalitievorming helemaal in de openbaarheid plaats vindt. Dat is de vorige keren niet zo gebeurd, maar het kan wel en is een kwestie van (nieuwe) afspraken willen maken. Dat zou, naar mijn idee een goede start zijn van een andere manier van besturen. In het lijsttrekkersoverleg van a.s. woensdag wil ik daar ook op aandringen.

   • Ach ja, ” …..nu (weg)….. ” zou reëel gezien vanavond nog kunnen lukken natuurlijk, maar ‘straks’ – morgen na de uitspraak kort-geding Scholte bijvoorbeeld – mag natuurlijk ook, want de grootste rek is er bij dit dagelijks bestuur dan wel uit vermoed ik. 😀

 8. Laten we eerst maar eens de verkiezingen afwachten.
  Een zekerheidje dat we deze burgemeester tot 2021 houden
  lijkt mij niet waarschijnlijk.

 9. Mevrouw Biersteker hoe lang zit u nu in de raad en waarneer stapt u nu zelf eens een keer een keer op hoe vaak houd u jongeren van uw partij zelf nog tegen om de partij te vernieuwen. Ik vind u een stiekemerd die s,avonds briefjes in mij bus stopte met nietszeggende teksten u weet waar ik het over heb. Niet even aanbellen toen ik ziek was wat netter had geweest ,Het is niet te hopen dat u zelf wilt gaan regeren in Den Helder want het word tijd dat u als oude hap een keer opstapt.

 10. De heer Visser (VVD) merkte vanavond zeer terecht op dat de raadsinformatiebrief van vandaag (maandag) inhoudelijk niet afwijkt van de uitgelekte mail van de opgestapte wethouder Kuipers.
  Met andere woorden: het college betreurt het uitlekken van deze mail maar onderschrijft de inhoud er van.
  Het voor de gek houden van burgers en dus kiezers is collegebeleid.
  KIEZERS: ALS U IN HET STEMHOKJE STAAT WEET U WAT TE DOEN.

 11. Dat wisten wij allang hoor. Maar als je dat naar voren bracht , werd je afgeschoten als azijnzeiker.

Comments are closed.