Politiek laat kwestie stadhuis over aan nieuwe gemeenteraad

6

Den Helder – Een referendum over het stadhuis is al geen zekerheidje meer, zo blijkt uit de motie die CDA, D66, PvdA, Stadspartij, Beter voor Den Helder en VVD (samen goed voor 25 zetels) vanavond willen indienen tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad voor de verkiezingen. Daarin stellen de fracties dat het stadhuisdossier moet worden overgedragen aan de volgende raad.

“Inmiddels is duidelijk geworden wat de kosten en mogelijkheden zijn bij het renoveren van het huidige gemeentehuis”, stellen de zes partijen. “Het is een onderwerp dat de Helderse politiek al jaren verdeelt en leidt tot vertroebeling van veel andere, meer relevante onderwerpen voor onze inwoners.” Het dossier mag de gemeenteraad niet blijven beheersen, wordt gesteld in de motie, maar “het is wel te hopen dat er in de volgende raadsperiode een definitieve oplossing komt”.

De indieners van de motie willen niet dat de nieuwe raad belemmerd wordt door besluiten over dit onderwerp die nu nog even snel worden genomen. Daarom wordt ook niet gekozen voor een referendum, maar wordt dat slechts als denkwijze richting nieuwe raad meegegeven. “Wat ons betreft kan een inwonersraadpleging (met daarin helder benoemd, de investering, de exploitatielast, een beschrijving van de kwaliteit van ambtenarenhuisvesting en dienstverlening aan inwoners) een mogelijke route zijn om tot een definitieve keuze te komen, waarin echt alle inwoners hun mening kunnen geven over de beste keuze.”

GroenLinks
GroenLinks is het hier niet mee eens en kondigt voor vanavond juist een motie aan die wil een referendum regelt. In de motie wordt het college opgedragen “in juni 2018 een volksraadpleging te organiseren, waarin verschillende scenario’s, gekaderd en met realistische en haalbare budgetten, aan de burgers worden voorgelegd”.

6 REACTIES

  1. De Raad en college hebben na de verkiezingen de dure plicht om de wens van de kiezer uit te voeren. Die was in 2014: geen nieuw stadhuis en renovatie. Ook geen dure verbouwing van negen miljoen, dat bedrag was het wisselgeld tussen VVD, D66, CDA, PvdA en restant Stadspartij om hun coup erdoor te krijgen. Dat heeft de hele boel vertroebeld. Ja, GroenLinks, jullie zaten ook in 2015 in het college en dienen de wens van de kiezer in 2014 (70%) te respecteren, en niet opnieuw de kaarten te schudden in 2018, als je ook zelf gefaald hebt. Alles draait om: luisteren naar de kiezer. Wat consequent niet gebeurt (zie koffieshops, geen inspraak vooraf; zie schouwburg, zie Kooyhaven).

  2. Het bezopen smsie van de stadspartij heeft de afgelopen jaren veel kwaad gedaan zoals Henk van Kuijk al zegt. De oppositie partijen doen er goed aan om het renovatieplan na de verkiezingen door de nieuwe raad te laten bekijken zeker nu zal uitwijzen dat zij de grootste gaan worden na de verkiezingen. Zonder de veradelijke stadspartij en hun schuilende wethouders in wmo zaken zal de nieuwe raad veel beter voor Den helder zijn

  3. Helemaal mee eens, die landelijke partijen VVD D66 CDA en PvdA hebben er een enorme bende van gemaakt en dienen niet in een volgend college terug te keren. Doe net als ik #StemZeWeg

  4. Er zijn tal van geldbesparende mogelijkheden te bedenken, om ergens centraal in de gemeente een stadhuis te vestigen zonder nieuwbouw.
    Participatie door – inspraak van – en communicatie met de burgers ? Schrijf een prijsvraag uit en leg de beste kostenbesparende ideeën ter raadpleging voor aan de ingezetenen.
    Maar voorlopig zit het ambtenarenkorps daar in het RABO-gebouw, prima ARBO-beschermt op hun plek. 🙂

Comments are closed.