Raad beslist over rol burgemeester bij screening wethouders

10

Den Helder – De nieuwe gemeenteraad krijgt morgenavond na installatie direct een keuze voorgelegd: krijgt burgemeester Schuiling een speciale taak bij de aanstelling van nieuwe wethouders? Het gaat dan om het (laten) verrichten van een toets op integriteit.

“Integriteit van politieke ambtsdragers is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en de democratie en voor het vertrouwen van burgers.” Dat schreef de minister van Binnenlandse Zaken (Ollongren) onlangs aan de gemeenteraad. “Hoewel de selectie en benoeming van kandidaat-wethouders en het transparant maken van eventuele risico’s en getroffen maatregelen primair de verantwoordelijkheid is van de lokale politieke partijen en de gemeenteraad, kan de burgemeester een ondersteunende rol spelen.”

Ollongren doet vervolgens enkele suggesties voor de selectie en voordracht van kandidaat-wethouders. Ze wijst er op dat het on steeds meer gemeenten inmiddels gebruikelijk is dat kandidaat-wethouders een vorm van screening ondergaan, ook bij tussentijdse benoemingen. In vrijwel alle gemeenten wordt (door de politieke partij) van de kandidaat gevraagd een Verklaring Omtrent het Gedrag te overhandigen. “Steeds meer gemeenteraden laten daarnaast (door of in opdracht van de burgemeester) een bredere risicoanalyse voor kandidaat-wethouders uitvoeren. Met een dergelijke risicoanalyse komen eventuele kwetsbaarheden in beeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om mogelijke persoonlijke (financiële) belangen.”

Toestemming
“De procedure rond risicoanalyse integriteit dient vooraf voor een ieder transparant te zijn”, zo benadrukt de minister. “Wil de raad de burgemeester hier een specifieke rol toebedelen dan dient dit goed geregeld te worden. De gemeenteraad dient (bijvoorbeeld in het reglement van orde van de gemeenteraad) de burgemeester expliciet de mogelijkheid te geven om een risicoanalyse voor kandidaat-wethouders te verrichten ten behoeve van de gemeenteraad.” Een risicoanalyse wordt in principe verricht op basis van vrijwilligheid en vereist daarom wel toestemming van de kandidaat-wethouder.

Of het voorstel op een meerderheid kan rekenen is nog onduidelijk. De meeste fractievoorzitters gaven aan het stuk nog niet echt bestudeerd te hebben, het CDA is wel voorstander. Beter voor Den Helder vindt dat er nog even goed maar de kaders moet worden gekeken. “Bij een marktpartij is het vaak wie betaalt die bepaalt en dat mag dan weer op zich zelf geen risico vormen, dan gaat ’t aan zijn doel voorbij”, aldus Carlo Assorgia. De PvdA noemt het voorstel een “goede zaak. Integriteit hoort voorop te staan”, meldt Peter de Vrij. “Een risico analyse laten maken voor een toekomstig wethouder is voor ons een goede zaak en ook wij bekijken het stuk nog even goed”, laat Vincent van den Born (PVV) weten. “Dat een burgemeester in dit geheel de prominente rol moet hebben, daar zien wij niet direct de meerwaarde van. Ook mag een partij die dit uitvoert geen enkele lokale binding hebben.”

De gemeenteraadsvergadering begint donderdag om half acht en is live te volgen via LOS TV. Ook de raad waarin vanavond afscheid wordt genomen van vertrekkende raadsleden, is live op TV. Ook deze raadsvergadering begint om 19.30 uur.

10 REACTIES

 1. ik vind niet dat als het over integriteit , gaat,gezien alle gebeurtenisen in den helder de laatste jaaren, ,onze huidige burgemeester recht van spreken heeft , zie post kantor ,johanna krul,verspillen van gemeenschapsgeld,,deze witteborden ………… nee.

 2. Laat hem dan eerst eens naar zijn eigen integriteit kijken, als hij die al heeft, voordat hij over een ander gaat oordelen.

 3. word die duynker geen wethouder wat een zege voor den helder is deze man was als ambtenaar alleen maar bezig om ondernemers te pesten een machtwellusteling

 4. Kunnen ze wel achterwege laten. Zover ik weet komen er toch geen wethouders van VVD-huize in de nieuwe raad.

 5. Is het niet bijzonder dat het nu normaal wordt geacht dat de burger verdacht is ? En dat burgemeesters boven deze verdachte groep staan ? En dat Ollongren de aanvoerster is van dit onverdachte volksdeeltje ?

 6. Deze burgemeester startte een vergunningprocedure, als voorzitter van de Raad, terwijl de Raad nog niet had ingestemd met de locatie én de locatie niet voldeed aan de 5 criteria gesteld door de Raad.
  Deze burgemeester weigert openheid van financiën naar Raad, pers en burger, wat betreft de verhuizing schouwburg. Burgers moesten ervoor naar de rechter.
  Deze burgemeester weigerde wederhoor aan een weggestuurde collega.
  Hoe integer is deze burgemeester als voorzitter van de Raad? Heeft hij dan het recht de integriteit van raadsleden en wethouders te toetsen? Verbeter de wereld en begin met jezelf.

 7. Deze burgemeester hoeft maar een anonieme brief in de raad omhoog te houden en de betreffende wethouder moet vertrekken. Gaan we het alleenheerser zijn van Schuiling nu ook formaliseren?

 8. Deze burgemeester deugt gewoon niet en veroorzaakt sinds zijn aantreden een stroom van ellende. Het begon al met het door Schuiling laten verwijderen van een spandoek dat de zwaar door Zeestad geplaagde bewoners van de Californiestraat hadden opgehangen. ‘ Wiltrude Turnhout, weg ermee. En neem PvdA, VVD, CDA en Fritzsche ook maar mee. Wij kotsen er op’. Niet de meest fijngevoelige tekst, maar volstrekt binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Zeker ook, omdat uit de jurisprudentie blijkt, dat politici zich meer moeten laten welgevallen dan gewone burgers. En terecht. Toen Schuiling burgemeester van Den Helder werd, was ik ontzettend blij. Er lekte in de media namelijk iets uit, over wat volstrekt tot zijn persoonlijke levenssfeer behoort. Ik was trots en blij dat we zo’n burgemeester kregen! Maar toen ik vlak daarna las, dat Schuiling de moeder van alle grondrechten, de vrijheid van meningsuiting zo makkelijk met voeten trad, was ik direct alle vertrouwen in hem kwijt. Vooral ook, omdat Schuiling jurist is. Hij heeft een uitstekende scholing achter de rug op dit gebied, maar gewoon lak aan de grondrechten van burgers. Zelfs de Kieswet respecteert hij niet.

Comments are closed.