Tweede termijn wethouder Kuipers lijkt niet haalbaar

32

Den Helder – Hij keert graag terug als wethouder, maar de kans daarop lijkt bijzonder klein. Lolke Kuipers zit niet in het college om vrienden te maken en dat gaat hem goed af. De meeste partijen zien liever niet dat hij na de verkiezingen opnieuw wethouder wordt.

De door de gehele raad aangenomen motie over het stopzetten van de komst van een coffeeshop naar de Zuidstraat lijkt door Kuipers en het college niet te worden uitgevoerd. De oproep van de raad de vergunningverlening per direct te stoppen, is niet gehonoreerd, zo bleek zaterdag uit een artikel in de Helderse Courant. Dit nieuws is bij de raad hard aangekomen. Uit een snelle rondgang blijkt dat veel fracties wel klaar zijn met Kuipers en dat een meerderheid meent dat hij zeker niet na de verkiezingen opnieuw wethouder kan worden.

GroenLinks is kritisch, maar wil niet nu al zover gaan te stellen dat Kuipers na 21 maart niet langer welkom is. “We vinden de hele gang van zaken erg slecht”, stelt lijsttrekker Marije Boessenkool. “Een wethouder hoort een raadsbreed aangenomen motie niet op deze manier naast zich neer te leggen. We gaan maandag het collegestandpunt horen. Verder is het aan de kiezers op 21 maart, maar we sluiten niet bij voorbaat wethouders uit voor een komende periode.” Ook de VVD wacht nog even af: “Of Kuipers terugkeert als wethouder is niet aan ons, maar aan D66”, meent Kees Visser. “We hebben inmiddels in de wandelgangen vernomen dat er een motie van wantrouwen in de maak is met betrekking tot de discussie coffeeshops. We wachten graag eerst even rustig het debat en een eventuele reactie van de wethouder zelf af.”

Onhoudbaar
Voor Beter Voor Den Helder is de positie van wethouder Kuipers onhoudbaar geworden. “Wij zijn van mening dat hij per direct moet stoppen, voordat hij de gemeente nog meer schade toebrengt”, meldt lijsttrekker Carlo Assorgia. “Het is schandalig hoe Kuipers met de mening van de inwoners is omgegaan. 99 Procent van de wijk is tegen de komst van een coffeeshop en toch blijft deze wethouder koppig zijn eigen mening doordrammen. Door het ondemocratische gedrag van diskwalificeert hij zich voor de baan van wethouder. Zo ga je niet met je inwoners om!”

Ook de Seniorenpartij is van mening dat een nieuwe termijn voor Kuipers uit den boze is. “Wethouder Kuipers heeft meerdere malen laten zien niet te vertrouwen te zijn”, stelt Remco Duijnker. “Daarmee ondermijnt hij het openbaar bestuur. Aangezien hij heeft laten zien daar geen moeite mee te hebben is wat ons betreft een wethouderspost buiten bereik.” Harrie van Dongen liet zich in het artikel in de HC al namens de Stadspartij uit over de kwestie: “hem nu wegsturen heeft weinig zin, maar wat ons betreft komt hij na de verkiezingen niet terug als wethouder.

Fractievoorzitter Roy Slort van het CDA in hetzelfde stuk: “De gemeenteraad heeft collectief een motie aangenomen waarin staat dat het proces moet worden stopgezet en dat een zorgvuldige procedure moet worden doorlopen. Nu blijkt dat er niets is stopgezet en dat de vergunning na de gemeenteraadsverkiezingen gewoon wordt verleend, zonder dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd. Juist bij zulke gevoelige onderwerpen is het nodig dat er zorgvuldig wordt gehandeld. In de raadsvergadering van maandag gaan wij de wethouder om opheldering vragen. Wat we vervolgens doen hangt af van zijn antwoorden.” Vanmiddag stelde het CDA Den Helder via haar eigen pagina op Facebook: “Coffeeshops in een kwetsbare woonomgeving als de Zuidstraat en het negeren van bezorgde omwonenden is onverantwoord en onacceptabel”.

D66 OK, Kuipers niet
“Kuipers hoeft wat Helder Onafhankelijk! betreft niet meer terug te keren als wethouder”, laat Marc Nihot weten. “Hij is naast wethouder ook directeur en eigenaar van diverse vastgoedontwikkelingsbedrijven. Hij heeft door zijn werk nauwe banden met Woningstichting Den Helder en een aantal bevriende aannemers. Al zijn beslissingen zijn gericht op zijn zakenvrienden en niet op de inwoners van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen. Helder Onafhankelijk! sluit geen partij uit, ook niet D66. Maar als D66 Lolke Kuipers terug wil als wethouder, zullen wij niet in een coalitie stappen met D66.”

Gemeentebelangen, de partij van oud-wethouder Geurt Visser, zit sinds kort in de raad dankzij Marcel de Knijf. Ook GB heeft het gehad met de D66-wethouder. “Hij negeert wederom de wil van het volk en haar volksvertegenwoordigers, de raadsleden. Officiëel mag een wethouder om moverende redenen een motie naast zich neerleggen, maar dient dat dan wel goed onderbouwd te doen. In dit geval is het gewoon misplaatste arrogantie van de D66-wethouder. Als Lolke Kuipers zijn standpunt in dit dossier niet aanpast aan de wil van de gemeenteraad, dan zal Gemeentebelangen hem proberen weg te stemmen en een eventuele voordracht voor de raadsperiode 2018-2022 niet steunen.”

Niet geloofwaardig
“Het lijkt er op dat hij actief een motie naast zich neer legt, in ieder geval niets doet om hem bij benadering uit te voeren”, reageert Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur. “Een wethouder die dat doet en er geen redelijke verklaring voor heeft moet weg. Dat betekent ook dat je niet geloofwaardig bent in de volgende periode.” Ook voor de Vrije Socialisten is het over en uit: “hij had wat ons betreft al eerder moeten vertrekken”, laat Carla van Driesten weten.

“Duidelijk is voor PVV Den Helder dat na de verkiezingen een dergelijke D66-wethouder absoluut niet mag terugkeren in een nieuw college”, stelt PVV-lijsttrekker Vincent van den Born. “Het is de afgelopen periode ook landelijk nog meer duidelijk geworden dat D66 een weinig democratisch gehalte heeft. Ook nu blijkt dit wederom in Den Helder, Kuipers heeft lak aan de bevolking en negeert tevens een recent raadsbreed gedragen motie om elke activiteit tot vergunningverlening inzake coffeeshop Aktama op dit moment te stoppen.”

Niet blij
De PvdA meldt via fractievoorzitter en lijsttrekker Peter de Vrij “totaal niet blij te zijn met het feit dat er door de D66-wethouder geen uitvoering wordt gegeven aan de mede door de PvdA ingediende motie over de coffeeshop aan de Zuidstraat. Deze was zeer duidelijk in zijn strekking, maar dat is ook het geval met de grote financiële en organisatorische problemen bij het havenbedrijf Port of Den Helder, waarbij de CDA-wethouder betrokken is. Of er wethouders al dan niet terugkeren is niet aan de PvdA dat bepalen de partijen die het betreft zelf. Zij gaan zelf over hun eigen kandidaten. Het zijn de kiezers die daar mede over zullen oordelen.”

Ook Rachel Post van Sociaal Lokaal Den Helder is duidelijk: “Lolke kan wat ons betreft niet terugkeren als wethouder, aangezien hij overduidelijk geen rekening wenst te houden met de burger en de gemeenteraad”. Tjitske Biersteker, ChristenUnie: “ik vind dat hij na 12 maart al weg zou moeten zijn. Ik denk dat het goed is als geen van de collegeleden terugkomt. Ik zie het liefst dat nu andere partijen de coalitie en college gaan vormen.”

D66
D66 zelf vreest dat de hele commotie slechts onderdeel is van de verkiezingscampagne en meent dat er wel erg snel gereageerd wordt. “Wat ik begrepen heb is dat de vergunning is aangevraagd, dat die niet meteen stilgelegd kan worden en dat heeft ook te maken met bescherming van de aanvrager”, zegt fractievoorzitter Hans Verhoef. “Verder is het blijkbaar mogelijk de termijn op te rekken naar 29 maart en ik zie het zo dat daar de discussie ligt! Terugkoppeling naar de raad is uiteraard wel belangrijk.” Verder wil Verhoef eerst weten hoe de andere wethouders over de zaak denken, want “ik zie een bericht naar collega-wethouders waarin standpunten worden uiteengezet. Daar ga je dan over praten en dan volgt een voorstel en besluit. Ook in de fractie doen we dat op die manier. Zit iedereen op dezelfde lijn? Nee! Moet dat? Nee!”

Dat de woorden van Kuipers zijn gelekt vindt Verhoef treurig. “Je stuurt een brief of mailtje naar collega-wethouders toe om je standpunt te verduidelijken en dan komt het bij de Helderse Courant terecht… Ik dacht dat vanavond pas Wie is de Mol was, maar blijkbaar wil er nog iemand met het spel meedoen. Tot zover de veilige werkomgeving! Lolke heeft zijn standpunt uiteengezet en ik heb geen reactie van andere leden gehoord of gezien. In hoeverre alles vastligt is hieruit niet te halen! Ligt er al een besluit? Ook dat kan ik niet uit het stukje e-mail / brief halen. Prima om hier navraag over te doen en dat moet ook, maar om te reageren zoals sommigen doen (met denigrerende woorden) kan wat mij betreft weer onder het hoofdstukje ‘De verkiezingen komen eraan’.”

32 REACTIES

 1. Ja , de verkiezingen komen er aan. Dus moet Verhoef als fractie voorzitter de rotzooi van zijn doordrammende wethouder , weer recht lullen , teneinde het zinken van D 33 tegen te gaan . Zoals ik al zei , Frapant , hoe partijen vlak voor de verkiezing hun eigen ramen in gooien. Niet alleen Kuiper moet spatten, maar ook heel D33 , die achter hun doordrammende wethouder hebben gestaan. Zij zijn geen haar beter. Bijltjes dag komt er aan .

 2. Het hele college minacht de burger, niet alleen dhr Kuipers: geen openheid schouwburg, geen uitvoering van raadsbesluit beperkte renovatie stadhuis (wens van de kiezer in 2014), en pal voor de verkiezingen wel verhuizing ambtenaren, geheel ongewenst door burger, niet de wens van de raad, en peperduur; en geen zin raadsmotie koffieshops uit te voeren. .

  • En wel heimelijk een potje op het vuur zetten tot na de verkiezingen, daar hij waarschijnlijk verwachtte dat hij weer wethouder zou worden, en dan op zijn drammende wijze zijn werk voort te kunnen zetten. Het moedwillig verzwijgen, dat hij de vergunningsaanvraag gewoon had door laten lopen zonder de raad daarvan in kennis te stellen, is een politieke doodzonde. Niet wachten tot de verkiezingen, maar deze man ,gelijk de wacht aan zeggen en wegsturen. Gelijk maar even het hele college een schop onder de kont en wegwezen. Dit college is een bestuurlijke en financieele ramp voor de gemeente. Kijk alleen maar eens naar de kosten van alle rechtzaken en andere Miljoenen verslindende blunders die dit bestuur op zijn geweten heeft ten koste van de burger. Stem de 21 met verstand en stem dit hele zooitje weg.

 3. Wethouder D’66 op eigenhoudtje , beslissingen nemen , De Raad is het hoogste orgaan, u mag geen Wethouder zijn .

 4. Ik vermoed dat de wind uit de hoek van de overheid komt.De overheid heeft het gelegaliseerd en nu mogen ze het hier uitzoeken hoe het verder moet.

  • Als je naar zijn voorgangster Pia kijkt, Lijken de Wethouders van D66 wel allemaal uit dezelfde doos te komen. De stumpers is het niet luisteren en doordrammen met de paplepel ingegoten.

 5. Kuipers had nooit wethouder mogen worden. Ondemocratisch, rancuneus en agressief zijn eigenschappen hem op het lijf geschreven. De slappe geitenwollenbol reactie van mevrouw Boessenkool van Groenlinks zegt genoeg. Ongeschikt als volksvertegenwoordiger.

 6. Zoals Ed hierboven al schreef, een ontzettend goed stuk. Jammer dat niemand -behalve Marc Nihot- de onaanvaardbare belangenverstrengeling van Kuipers als wethouder onroerend goed annex particulier projectontwikkelaar aan de orde stelt. De gedragscode politieke ambtsdragers verbiedt zelfs de SCHIJN van belangenverstrengeling. Het apppartement van Pechold bewijst nog eens, dat de grote shit altijd in het onroerend goed gebeuren zit. Daar zit het grote geld. De wereld van project ontwikkelaars is een landelijk ons kent ons circuit. Dat maakt de verklaring van Kuipers dat hij niet in Den Helder opereert volstrekt ongeloofwaardig.

  • Heeft Kuipers belangen, ook financieel, bij Helderse aannemingsbedrijven en/of de woningstichting ? Bij welke pot nat behoort hij thuis?

   • Onderstaand bericht gaat over LZI Holding BV van Lolke Kuipers en van der Wal Beheer BV.
    Beide ondernemingen wilde in Medemblik Hotel Nesbos Bouwen. Nadat dit mislukte hebben ze samen een schadeclaim ingediend. Dit bewijst de nauwe samenwerking tussen Kuipers en de Helderse vastgoedwereld. Immers doet van der Wal ook weer zaken in de Helderse Vastgoed Kombinatie BV, waar een aantal grote spelers in zijn vertegenwoordigd, oa Aannemersbedrijf Tuin.
    https://www.medemblikactueel.nl/2014/08/21/medemblik-wil-schikking-nesbos-hotel-wachten-is-antwoord-gemeenteraad/

     • Maak je niet zo druk Dick, het hele zooitje is als het ware toch al demissionair , nog goed tien dagen , dan is het Bijltjesdag. Maar het nu wegsturen van Kuipers, heeft wel degelijk zin. Men kan er mee voorkomen dat hij met zijn CV als weggestuurde wethouder, geen poot meer aan de grond krijgt voor een eventuele dergelijke functie in de toekomst..

  • En diezelfde Marc Nihot gaat zijn adviseurs/woordvoerders functie voor het Rob Scholte museum opgeven?

 7. Een vraag die bij mij boven drijft, was het college niet op de hoogte van het opstellen van de veelbesproken brief of wat aan het opstellen hiervan vooraf is gegaan? In zo’n geval hadden de overige collegeleden direct afstand moeten nemen van de gang van zaken. Er vindt regelmatig college overleg plaats en, voor zover ik weet, worden de standpunten en eventuele acties over en weer besproken. Maar er zijn stellig meer vragen en opmerkingen die komende maandag aan de Bijlweg naar voren komen, waarbij uiteindelijk een motie van wantrouwen voor de hand ligt.

  • Marinus, de veelbesproken brief is een brief die de wethouder schrijft aan het college om het college op de hoogte te brengen over de voortgang inzake vergunningsprocedure coffeeshop. Dus nee, het college was logischerwijze niet op de hoogte van het opstellen.

   • Op het moment van ‘ontvangst’ is het gehele college dus op de hoogte …. – tenzij de voorzitter hem nog even wenste achter te houden – een niet geheel ondenkbare mogelijkheid (gegeven het verleden), welke mij geenszins zou verbazen.

 8. waarom steunt groenslinks de wethouder en lijsttrekker van d66 dat is toch een tikkeltje bijzonder hoopt deze kleurenwaaier als wethouder plaats te nemen of is die positie na de verkiezingen voor haar man samen met de groenslinks wethouders die er nu zitten wagner en kos die geen trek hebben in een gesprek met wmoers en de gekste brieven rondsturen

  • Kuipers go home en weg uit deze mooie stad. Van dit soort eigenheimers hebben we geen behoefte. Dergelijke figuren met overal een eigen ondernemingbedrijfje en dus belangen verstrengeling kunnen we nissen als kiespijn. Doe wel de deur achter je op slot.

 9. Wellicht is het “pluche” te zacht… Ik ken Lolke als een plezierige man die serieus met capaciteiten kan zijn als het moet en waarmee je gezellig een pilsje of e.d. kan drinken, maar laten wij nu eerlijk zijn … Pieter Kos schijnt ook niet tegen de zachtheid van het pluche te kunnen.. ( ik ken hem persoonlijk amper … ) Ook wordt door een v/d reageerders zijn voorganger genoemd … maar dat is niet zo want dat was Jackeline van Dongen en iedereen is het over eens: de voorganger van van dongen is intelligenter dan haar opvolger van, jawel, de stadpartij.. – over en uit –

  p.s. Van Dongen heeft haar job niet afgemaakt in Den Helder, voortijdig weer naar haar roots naar Dort gegaan voor een bestuurlijke functie bij Drechtstedenland.

  • Gezellige kerel die Kuipers zoals je stelt. Lekker pamperen en een opdrachtje er uit pleuren. Pilsje toe dus. Capaciteiten zal wel maar geen AQ (aanpassings coeffiecient) Het gaat hier niet over van Dongen of Kos maar om nr 13

 10. citaat; (carlo)
  “schandalig hoe Kuipers met de mening van de inwoners is omgegaan. 99 Procent van de wijk is tegen de komst van een coffeeshop en toch blijft deze wethouder koppig zijn eigen mening doordrammen. Door het ondemocratische gedrag……”

  Is dit niet ongeveer de rode draad van D666 geworden ? maling hebben aan de mening van burger/volk ?
  Als de opperhoofden in Den Haag al het “goede” voorbeeld geven (referendum…sleepwet etc) en Pechtold een bewind voert van “braaf achter mij aan lopen en vooral veel juichen” dan kun je lokaal niet veel anders verwachten. In ieder geval niet verbaast zijn om dit soort reacties.

 11. Ook Rachel Post van Sociaal Lokaal Den Helder is duidelijk: “Lolke kan wat ons betreft niet terugkeren als wethouder, aangezien hij overduidelijk geen rekening wenst te houden met de burger en de gemeenteraad”.

  hahaha

  iets met “spïegeltje spiegeltje” . . . ?

Comments are closed.