Vragen over dure isolatie koopwoningen

21

Den Helder – De fractie van Behoorlijk Bestuur heeft het college vragen gesteld naar aanleiding van het nieuws dat Woningstichting begonnen is met een project om huizen te isoleren en meer energie neutraal te maken. Niet huurders, huiseigenaren in dezelfde huizenblokken dus, mogen tegen hoge kosten meedoen. Doen ze dat niet, dan is de kans op waardedaling van hun huis aanwezig. Dat vindt BB geen goede zaak.

In dezelfde huizenblokken die Woningstichting isoleert zijn ook huizen verkocht en er zijn dus ook huiseigenaren. “Deze eigenaren hebben aangeboden gekregen mee te doen tegen bedragen van €25.000,- voor een tussenwoning en €27.000,- voor een hoekwoning. Gelet op de prijzen van de huizen is dit een substantieel hoog bedrag”, zo schrijft Behoorlijk Bestuur. “De aanpassingen zijn aan de buitenkant goed te zien, hetgeen een aanzienlijk onderscheid in aanzicht betekent ten opzichte van de niet aangepaste woningen.”

“Naast een waardevermindering van de huizen die niet aangepast zijn (mede door het uiterlijke onderscheid) heeft dit verschil in aanzicht ook als oorzaak dat de Welstandscommissie hierover negatief geoordeeld heeft. Bij de vergunningverlening heeft de gemeente Den Helder de bezwaren van de welstandscommissie naast zich neergelegd. Met dit besluit wordt het aanzicht van de openbare ruimte alsmede de positie van privé-eigenaren in dit soort huizenblokken geschaad.”

Van het college wil Behoorlijk bestuur nu weten:
1. Bent u het met ons eens dat het streven naar meer duurzaamheid niet tot gevolg mag hebben dat bewoners onderling verschillend behandeld worden.
2. Bent u het met ons eens dat aanpassing van WSDH woningen niet tot gevolg mag hebben dat andere woningen (in absolute zin) minder waard worden.
3. Bent u bereid de WSDH (alsnog) te benaderen met de opdracht/vraag de aanpassingen zodanig uit te voeren dat van buiten af het niet zichtbaar is.
4. Ingeval vraag drie voor WSDH niet mogelijk is bent u dan bereid de WSDH (alsnog) te benaderen met de opdracht/vraag de aanpassing voor de privé-eigenaren tegen aanzienlijk veel gunstigere voorwaarde uit te voeren dan de huidige bedragen (al dan niet bij wijze van planschade tegemoetkoming).
5. Indien zowel vraag 3 als 4 negatief worden beantwoord bent u dan bereid zelf de privé-eigenaren tegemoet te komen (gelet op het feit dat uw besluit tot de schade van de privé-eigenaren wordt veroorzaakt).
6. Wat was de overweging van het college om het advies van de welstandscommissie in dit geval te negeren.

21 REACTIES

 1. De ene eigenaar (in dit geval woningstichting) kiest ervoor om zijn woningen aan te passen.De andere eigenaar die er zelf voor heeft gekozen om zijn woning tekopen,mag dit voor zich zelf beslissen.Dus omdat de ene eigenaar besluit te investeren moet hij de andere financieel bevoordelen ?
  Dat gaat er bij mij niet in.Is de keuze van het individu(huis eigenaar).
  Komt bij mij over als dictatoriaal gedrag van deze politiek partij.
  Of heeft het meer iets te maken met zichzelf op de kaart zetten met oog op
  de komende verkiezingen ? Zieltjes winnen bij huiseigenaren misschien ?

  • ik heb ook geen 27.000 euro op de plank liggen om even te isoleren en ik denk veel eigenaren met mij, ben ook benieuwd hoe wat er voor die 27.000 euro geïsoleerd wordt, het is wel even een kwart van de woning waarde…..

  • Richard, ik denk dat het terzijde leggen van het advies van de welstandscommissie door de gemeente de insteek is van BB. Probeer zelf maar eens een omgevingsvergunning te krijgen als je met je huis sterk gaat afwijken van het straatbeeld.

  • Richard mee eens met deel 1 van jou verhaal niet eens met jou laatste zin, beetje onderbuik gevoel en elke partij doet in deze periode aan zieltjes winnen.

  • Helemaal gelijk Richard. Het geval is alleen dat als je een beetje goede verstandhouding met je buren wilt houden dat je wel gaat overleggen of in ieder geval vroegtijdig informeert voor bijvoorbeeld een eventuele samenwerking.
   Nu krijgen de huiseigenaren van de één op de andere dag (koud op hun dak noemen ze dat) een Rolls Royce voorgeschoteld terwijl ze voldoende zouden hebben aan een Opel.
   Daarnaast lijkt het of alles moet wijken voor het predikaat Energie Neutraal aangezien de welstandscommissie toch echt negatief heeft geadviseerd.
   Als dit echt de gebruikelijke manier van handelen wordt dan kan Den Helder zich de borst nog natmaken.
   Het is dus niet zomaar “jouw huis, mijn huis”.
   Wat de partijen betreft, die doen uiteraard hun best met kampanje voeren.

 2. Hoe komen ze aan die absurd hoge bedragen? Voor een gemiddeld eengezinshuis ben je nog geen 10.000 euro kwijt voor dak-, vloer- en spouwmuurisolatie. Gaan ze de hele gevel veranderen, dus ook rondom nieuwe kozijnen met dubbel glas?

 3. En wat gaat Behoorlijk Bestuur doen als een blok huizen met verschillende eigenaren beslist hun huizen te isoleren en een eigenaar kan dat niet op brengen?

 4. Ik vind dit verhaal gewoon niks voor de politiek.Het is een beleid van woningstichting.Die geven eigenaren de gelegenheid om daar in mee te gaan.
  Daar is niks politieks aan,beslissing van een commercieel bedrijf.
  Dat het een hoog bedrag is,daar ben ik het volkomen mee eens.
  Wees blij dat die welstandscommissie zich er niet mee bemoeid.
  Een instituut dat niet meer in 2018 thuis hoort.
  Behoorlijk Bestuur moet zich met andere zaken bezig houden.

  • Richard, ik krijg ook sterk de indruk dat de woningeigenaren het voordeel van een eigen woning willen met daarbij ook nog het voordeel van het huren als het gaat om woning aanpassen.
   Hoe moet dat toch in oud Den Helder waar de ene woningeigenaar zijn dak verhoogd heeft tot sta zolder en de andere besloten heeft om dat niet te doen? Mooi vind ik het niet (maar dat is niet de discussie). Maar moet ik nu als woningeigenaar met een laag dak huilie huilie gaan doen omdat ik ook graag een hoog dak wil?
   Overigens is het over het algemeen ook zo dat een dergelijke rigoreuze woningaanpassing ook niet voor niets gaat (huurverhoging) maar ook dat laat ik buiten beschouwing.

   • Aan huurverhoging na renovatie zitten een aantal voorwaarden. Zo mag de huur niet omhoog, als het alleen plaatsen van nieuwe kozijnen of voor onderhoud , reparaties .e.d. Ook mag de verhuurder de huur pas verhogen , als de huurder toestemming heeft gegeven voor de woningverbetering. De verbetering zorgt voor meer comfort dan in de oude situatie B.V. 2e toilet,dubbelglas,of centrale verwarming. De nieuwe huur is niet hoger dan toegestaan bij het nieuwe puntenaantal. De huurverhoging is redelijk voor de kosten die de verhuurder heeft gemaakt. Zo zijn er nog wel meer regels, maar de belangrijkste voor de huurder is wel , U moet zelf toestemming geven voor de renovatie / verbouwing, en laat dat op schrift zetten.

 5. Waarom BB deze vragen heeft gesteld is omdat ze zijn benaderd door zeer verontruste eigenaren / buren. Die geconfronteerd zijn met de plannen van WS.
  En die tot nu toe geen enkele reactie krijgen van WS op het bezwaar dat ze hebben gemaakt. Dezelfde buren zitten niet te wachten op een verbouwing aan het dak op een buitensporige manier waardoor het aanzicht van een blok totaal veranderd en de waarde van hun huis als ze niet meedoen afneemt.
  De investering van €25000,- verdien je nooit terug op je stookkosten.
  Wij als buren zijn blij dat BB vragen heeft gesteld aan B&W omdat ze door de duurzaamheids hype die de gemeente denkt te moeten najagen ernstig gedupeerd worden, zonder ook maar naar 1 alternatief te hebben gekeken en zonder vooraf informatie te geven.
  Het is juist iets voor de politiek want zij behartigen onze belangen in het gemeentehuis.
  En nog even een opmerking over de gelegenheid die de WS zou geven om mee te doen met de verbouwing: De kosten zijn €25000,- gemiddeld per woning en de WS heeft zelf minder dan €5000,- begroot voor de huurwoningen!! Het lijkt erop dat ze de eigenaren de verbouwing willen laten bekostigen.
  Verder mag je zelf je eventuele dakkapel verwijderen op eigen kosten en je kan een nieuwe aanschaffen want de oude past niet meer!
  Ik hoop dat onze buurman niet jullie buurman is!

 6. Het gaat er niet om dat de WS de huizen wil isoleren. Dat is alleen maar goed.

  Het gaat erom dat de particuliere woningen, tussen de huurhuizen, niet door hun buurman (WS) zijn ingelicht. En dat de buurman wel op de daken van de particulieren werkzaamheden gaan verrichten, dakpannen weghalen, verholen goten maken etc.. Wat voor de particulieren hoger risico op onderhoud in de toekomst en lekkage gaat geven.
  Tevens wordt er op een zeer dure manier geisoleerd. De dakplaten zijn zo’n 30cm dik wat voor hoogteverschillen zorgt. Waardoor de dakgoten moeten worden aangepast en daardoor naar buiten komen (45cm)
  Sterker nog in de nabije toekomst moeten de gevels dan ook gebeuren. Anders heeft het bijna geen nut.

  Als normaal buurman bespreek je zulke dingen met je buren.
  Als je er dan samen uit bent vraag je een vergunning aan en dan is er geen vuiltje aan de lucht.

 7. Het geeft huizenbezitters nu wel de kans om ook aan de buitenkant te gaan isoleren, ik ga er van uit dat een particulier dezelfde rechten heeft. Het dak kun je simpel van binnen uit isoleren.H+++ ramen erin dan moet het genoeg zijn. E5000 is te weinig maar E25000 dan krijg je er zeker een elektrische auto bij?

 8. Zie maar weer hoe de WS maffia zich in het college verweven heeft. Ze doen best goede dingen voor de stad, maar de manier waarop ze alles doen. Inspraak is er niet, welsstand commissie is er alleen voor particulieren, bezwaar indienen heeft ook geen zin, WS krijgt namelijk altijd haar zin van dit college. Een grote flat naast je huis die alle zonlicht wegneemt, doet WS niet moeilijk over en reken maar niet dat ze voor rede vatbaar zijn om het gebouw iets gunstiger te plaatsen al ruimschoots voor de bouw ervan. En dan slopen ze ook nog alle goedkope huurwoning om er dure voor terug te plaatsen.

 9. B & W in één van hun antwoorden (uit Nr. RV18.0021 (2018):

  “Wij hebben de Woningstichting vergunning verleend voor de renovatie. Hierbij is een bewuste keuze gemaakt om het belang van verduurzaming te laten prevaleren boven het belang van ruimtelijke kwaliteit. De renovatie en verduurzaming van de woningen kan door Woningstichting niet op een andere manier worden uitgevoerd zodanig dat het uiterlijk van de woningen (vrijwel) hetzelfde blijft”.

  Hierbij valt op dat de gemeente ineens WEL de woorden “renovatie en verduurzaming” kan samenvatten!
  Niet één keer wordt het woord dakvervanging in de mond genomen!
  In de titel van de openbare kennisgeving noemt men het “dakvervanging en zonnepanelen”.
  Klein detail is dat voor een gewone dakvervanging en zonnepanelen niet eens een vergunning nodig is!
  Men vermeldt dus liever zaken die totaal niet van toepassing zijn voor een vergunning dan de essentiele zaken.
  En dit hadden wij als inwoners op moeten merken bij de openbare kennisgeving in de zondagskrant, terwijl ze het nu zelf ineens wel duidelijk gaan maken!
  Ik durf er niet aan te denken wat er meer op deze manier afgehandeld wordt bij de gemeente!

  Overigens schijnt de Commissie van Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)/Welstandscommissie WEL alternatieven te hebben voorgelegd maar die heeft B & W ook van tafel geveegd.

  Nog een antwoord:

  “Wij vinden het belangrijk dat het particuliere woningeigenaren aantrekkelijker wordt gemaakt om verduurzaming van de eigen woning te financieren. Daarvoor zullen wij de raad voorstellen doen voor de invoering van de zogenoemde duurzaamheidslening. Met deze lening kunnen woningeigenaren tegen gunstige voorwaarden maatregelen aan de eigen woning financieren. Wij zullen met Woningstichting bekijken of de planning van de renovatie van de woningen kan worden aangepast zodanig dat particuliere woningeigenaren gebruik zouden kunnen maken van het aanbod van Woningstichting en waarbij zij de mogelijkheid hebben om een duurzaamheidslening af te sluiten. Op deze manier kunnen we toewerken naar een meer bloksgewijze aanpak”

  Uitspraak van de Bedrijfsleider vastgoed Woningstichting:
  “Ik zou eerlijk gezegd zelf ook niet meedoen aan de dakwerkzaamheden voor dat soort bedragen (€ 25.000 tot € 27.000) het is niet rendabel voor de woningen”

  Dus B & W bespaar je de moeite en kosten van het uitzoeken en voorstellen!

  • Als bij dak-renovatie door de gebruikte materialen het dak/gebouw hoger wordt, dan heb je daar vooraf een vergunning voor nodig en voor belanghebbenden bestaat dan een bezwaarprocedure.

 10. Heeft iemand al uitgezocht hoeveel de belastingbetaler mee betaalt aan de WSDH isolatie/zonnepanelen activiteiten ? En hoezeer de koper van het huis de kas van WSDH spekt, samen met de huurder ? En dat de bewoner, of hij huurder dan wel koper is daar niets over te zeggen heeft ! En dat dit alles het gevolg is van een uitermate stupide energietransitie die zijn oorzaak heeft in het Lobbycratisme waar het geld wordt verdiend en betaalt wordt door hen die buiten deze lobbycratie staan! Heeft iemand zich hier al eens in verdiept ? En zich ook verdiept in de rol die het college van B& W speelt in deze dubieuze lobbycratie ?

 11. Ook de kinderen van die milieufiguren moeten over 10 jaar een knappe baan in de nieuwe energiesector hebben beste heer Roel Prins.
  Men is in dit land helemaal aan het gek worden betreffende het milieu.
  Maar het is heel simpel:Vroeger hielden de de dominee en de pastoor de mensen zo dom mogelijke en de baas hield ze arm,tegenwoordig gaan al die milieuorganisaties dit wel doen in samenspraak met onze ,,geliefde ” regering

Comments are closed.