Werk aan Noorderhaaks ligt niet stil

5

Julianadorp – “Op het oog lijkt het alsof het project stil ligt, echter wordt er nog volop aan het project gewerkt, met als doel de realisering van het totale project in 2018.” Aldus het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Daarin wordt de stand van zaken ten aanzien van de aanleg van de Noorderhaaks uiteengezet.

Breewijd: de asfalteringswerkzaamheden aan de rijbaan en aanleg van het nieuwe fietspad langs de Breewijd zijn afgerond. Er zijn nog enkele restpunten aan de voetpaden en midden eilanden, welke op
korte termijn hersteld worden. Daarnaast zijn de kruising bij Vogelzand-Middelzand en de bestaande fietsoversteek op de Breewijd aangepast.

Rotonde Breewijd / Zuiderhaaks: deze is als wijziging bij het project Noorderhaaks ingevoegd. Het uitvoeringsontwerp ligt momenteel ter toetsing bij de gemeente. Medio april 2018 start de uitvoering en is de rotonde gereed medio juli 2018. Overlast voor de omgeving wordt zoveel mogelijk beperkt.

Bereikbaarheid
Rotonde Foreestweg / Breewijd: deze is op een haar na gereed. Alleen de definitieve aansluiting op de Noorderhaaks en Daarnhouwerstraat moeten nog gerealiseerd worden. Daarnaast zijn tijdelijke verwijsborden aangebracht om de bereikbaarheid van bedrijven aan te geven.

Verkeersmaatregelen Langevliet / Foreestweg: het uitvoeringsontwerp ligt gereed, echter kunnen de verkeersmaatregelen pas gerealiseerd worden nadat de Noorderhaaks in gebruik genomen wordt. Dit heeft te maken met de busverbindingen die via beide wegen verlopen. Naar verwachting worden deze in het vierde kwartaal van 2018 gerealiseerd.

2018
Noorderhaaks, inclusief rotonde Langevliet: samen met de direct betrokken partijen (opdrachtnemer contract, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en grondeigenaren) wordt in nauw overleg samengewerkt om tot een oplossing te komen voor het opgetreden zoutvraagstuk. Het streven is om dit vraagstuk voor de zomer van 2018 zodanig uit te werken, dat de Noorderhaaks nog in 2018 gerealiseerd kan worden. De uitwerking van het zoutvraagstuk maakt voor de gemeente een onlosmakelijk onderdeel uit van het (design & construct) contract met de opdrachtnemer. Dit standpunt wordt door hen niet ondersteund. Partijen trekken hierin vooralsnog gezamenlijk op om tot een minnelijke oplossing te komen. Een juridisch vervolg traject valt echter niet uit te sluiten.

5 REACTIES

  1. Gisteren (27-03) zijn overigens wel de bouwkeet en een container van BAM weggehaald, die op de plaats van de nieuwe rotonde Langevliet stonden. Volgens mij een teken dat realisatie nog wel even gaat duren !

    • Ja inderdaad Henk, dit is duidelijker en had een hoop bla bla gescheeld.
      En voor Peter, de verwachte opleverdatum staat in het artikel. En ja, dat duurt inderdaad nog wel even, ervan uitgaande dat het niet tot een rechtszaak komt.

  2. Het zal wel weer een gemeenschapsgeld verslindende rechtszaak worden (watertoren, postkantoor), dat is een van de weinige dingen waar deze gemeente wel goed in is. Verspillen van gemeenschapsgeld en totaal geen rekening houden met de inwoners (een groot deel wilde deze weg geeneens).

Comments are closed.