Beoogde coalitie trekt de stekker eruit (update 2)

8

Den Helder – De beoogde coalitie van Beter voor Den Helder, CDA, PvdA, ChristenUnie, Seniorenpartij en Stadspartij Den Helder gaat er niet komen. Formateur Hans Huibers heeft laten weten de poging om van deze zes een geheel te vormen zijn stopgezet.

“De zes partijen hebben vastgesteld dat er op dit moment geen vertrouwen is om in deze samenstelling tot een stabiel college voor de gemeente Den Helder te komen.” De formateur doet aankomende maandag schriftelijk verslag aan de raad van zijn bevindingen, op basis van de gesprekken met de twaalf partijen die hij de afgelopen week heeft gevoerd.

Carlo Assorgia, als lijsttrekker van de grootste partij, beraadt zich op vervolgstappen.

CDA
Het CDA voelde te weinig vertrouwen, meldt fractievoorzitter Harmen Krul. In een officiële verklaring zegt de partij meerdere malen gepleit te hebben voor verandering. “Een verandering in de wijze waarop onze stad politiek bestuurd wordt. Een koers waarin het draait om samenwerking en niet om tegenwerking. Het CDA wil andere politiek. Na de verkiezingen trachtten wij mee te denken en mee te doen in een nieuwe coalitie. Van meet af aan hadden wij niet het gevoel écht mee te mogen denken in de samenstelling van de coalitie. Deze was in beton gegoten.”, aldus Krul.

“Afgelopen week constateerde ik dat de manier waarop we openlijk met elkaar omgaan weliswaar symptomatisch is voor de Helderse politiek, maar voor het CDA onacceptabel. Ik beloofde onze kiezer verandering. In de huidige samenstelling zien wij voor het CDA helaas geen basis. Ik heb de (in)formateur hierover vooraf op de hoogte gesteld. Het CDA deed de (in)formateur tevens de handreiking om vanuit de grootste partijen BvDH en CDA te kijken naar wat ons bindt en wie daarbij aanvullend is. Vanuit die gedachte willen wij graag verkennen welke coalitie onze stad verder helpt.”

VVD
Volgens Pieter Kos van de Stadspartij ligt het probleem meer in het feit dat het CDA al weken vasthoudt aan deelname van de VVD in een coalitie. “De ronde langs alle partijen door de formateur heeft aan die positie geen verandering gebracht, dus was het snel klaar.” Remco Duijnker (Seniorenpartij) stelt dat bij de andere partijen het idee leefde dat de delegatie van het CDA binnen de onderhandelingen niet voldoende mandaat had van hun achterban.

De Partij van de Arbeid zette vrijdag een verklaring op haar website, daarin staat onder meer te lezen: “De formateur gaf aan dat het idee van 2 grote partijen aangevuld met 2 landelijke en 2 lokale partijen een goede invulling zou kunnen zijn gelet op de uitkomst van de verkiezingen. Duidelijk tijdens de gesprekken was een gedeeld gevoel om meer verbinding met de inwoners te zoeken vanuit de politiek en de behoefte om meer grip te krijgen op de op afstand gezette organisaties zoals Zeestad, Willemsoord, Zeehaven en vliegveld. Waardoor de democratische legitimiteit meer kan worden verantwoord. De behoefte is er duidelijk om de zogenaamde 4e en 5e macht aan te kunnen sturen. Tijdens de gesprekken op hoofdlijnen die hebben plaatsgevonden hebben hierover geen inhoudelijke discussies plaatsgevonden. T.a.v het stadhuis had de formateur het idee dat hier wel uit te komen zou zijn. Het sociaal domein was ook onderwerp van de informatieronde waarbij het vooral zou moeten gaan over hoe wil je de komende jaren prioriteiten stellen in beleid naar de behoeften die er leven in de stad.”

Zieke stad
“Verder gaf de formateur aan veel ruis vanuit het geruchtencircuit te hebben waargenomen en deze ruis/geruchten tijdens zijn gesprekken op de man af besproken te hebben met personen/partijen die aan tafel zaten. Hij was van mening dat deze zaken uitgesproken en aan de kant moeten worden gezet, omdat het afleidt van de inhoudelijke discussie om de stad te kunnen besturen. Een zieke stad, aldus de formateur, met een afrekenagenda. Vanuit de historie gegroeid en overgaand van agenda naar agenda. Door hier helderheid over te verschaffen en het vervolgens te parkeren kan er worden doorgepakt. Daarnaast was hij van mening dat alles groter wordt gemaakt dan het daadwerkelijk is.”

De PvdA meldt teleurgesteld te zijn in de uitkomst, “omdat er naar onze mening wel degelijk kansen zouden hebben gelegen in deze samenstelling van partijen om recht te doen aan de verkiezingsuitslag. Maar als het onderling vertrouwen onvoldoende aanwezig is zal er zeker geen sprake kunnen zijn van de door ons ook gewenste stabiliteit van besturen.”

Lees ook: Formateur ziet drie opties voor coalitie
Lees ook: Beter gaat nu voor coalitie zonder CDA, VVD en D66

8 REACTIES

  • En zoals ik ook al voorspelde beste heer Bets:
   Ze dronken een glas enz,enz,enz. 🙁

 1. Het kan toch niet waar zijn. Krijgen we weer die arrogante oude kliek met 16-15.

 2. Citaat; “Verder gaf de formateur aan veel ruis vanuit het geruchtencircuit te hebben waargenomen en deze ruis/geruchten tijdens zijn gesprekken op de man af besproken te hebben met personen/partijen die aan tafel zaten. Hij was van mening dat deze zaken uitgesproken en aan de kant moeten worden gezet, omdat het afleidt van de inhoudelijke discussie om de stad te kunnen besturen. Een zieke stad, aldus de formateur, met een afrekenagenda. Daarnaast was hij van mening dat alles groter wordt gemaakt dan het daadwerkelijk is.”
  En DAT dames en heren, is precies wat er in onze mooie stad aan de hand is! Een afrekencultuur. En daarmee kom je nooit of te nimmer verder.

  • Bodelo, in mijn ogen is er juist sprake van een NIET afreken cultuur van criminele vriendjes die elkaar de hand boven het hoofd houden.

 3. Hoe komt het toch dat het CDA niet zonder de VVD kan lijkt wel één kliek. Het vernieuwde CDA blijft gewoon op dezelfde manier regeren als voorheen gaande jaren.

Comments are closed.