Energie, Opslag en Vermogen

58

Ik weet niet hoe het u zou vergaan. Hele volksstammen in het openbaar bestuur propageren, zogenaamd om de opwarming van de aarde tegen te gaan en daarmede het milieu voor onze kinderen en kleinkinderen te redden, dat er aan energietransitie moet worden gedaan. Bestuurders vinden zelfs dat dit pijn leiden met zich mee mag brengen. In mijn onnozelheid dacht ik dat deze openbare bestuurders inzicht hebben in energie, in de omzetting van de ene energiesoort in de andere, in de levering van warmte en vermogen.

Dat ons college van b&w geen notie heeft was mij al duidelijk. Doch dat in hele 2de-kamercommissies enig natuurwetenschappelijk inzicht met een zoeklicht gevonden moet worden, is verbijsterend. En zo worden wij, met schrikbeelden van komende rampen, stormrijp gemaakt voor dat wat men energietransitie noemt. En om dan te bedenken dat die bangmakers zelf geen notie hebben. Een fundamenteel gebrek aan inzicht betreft het onderscheid tussen energie en vermogen. De gebruiker vraagt vermogen, de leverancier moet dat vermogen leveren. Dat vermogen is niets anders dan de hoeveelheid energie die per seconde wordt omgezet.

Het bijzondere van wind- en zonne-energie is dat de verbruiker als regel op tijdstippen vermogen vraagt wanneer de wind en de zon niet thuis zijn. En daarom moet er zo’n 3-voud meer aan wind- of zonvermogen worden geïnstalleerd dan de verbruiker maximaal nodig heeft (zie app Gemini windpark). En daarom moet een surplus aan wind- of zonvermogen worden opgeslagen als energievoorraad.

Probleem
Hiermee zijn we bij een onopgelost probleem aangekomen. Die grootschalige opslagsystemen bestaan gewoonweg (nog) niet. De opslag van energie in H2 is het ook niet. Het is nog steeds zo dat die grootschalige opslagsystemen momenteel gevormd worden door de conventionele centrales. Waarvoor nog eeuwen conventionele primaire energieën beschikbaar zijn. Milieulobbies hebben met succes campagne gevoerd tegen de nucleaire vermogensopwekking. De hiermee aangerichte schade is enorm. Men zou verwachten dat deze milieu lobby- clubs zich stevig gingen inzetten voor de zoektocht naar mogelijkheden voor grootschalige opslag. Maar dat gebeurt niet.

Men zou verwachten dat het gezonde verstand weer wordt gebruikt om van de energietransitie geen opslagtransitie te maken. Men zou verwachten dat er stevig aan onderzoek naar nucleaire vermogenslevering wordt gedaan. Zolang dit niet gebeurt zullen onze kinderen en kleinkinderen hiervoor betalen met een substantiële teruggang in de kwaliteit van hun leefomgeving. Het is onbegrijpelijk dat de media hier vrijwel geen enkele aandacht aan schenken. Het is onbegrijpelijk dat de openbare bestuurders niet kunnen of willen inzien dat onze huidige kwaliteit van leven en onze mogelijkheden om zovelen van voedsel te voorzien gebaseerd is op een overvloed aan goedkope primaire energie en dat zij daar moedwillig vanaf willen.

Nb: ik adviseer u om te googelen naar davdata.nl Opslag van energie.

Door: Roel Prins

58 REACTIES

 1. Dit land wordt geregeerd door idioten en machtswellustelingen. Die zogenaamde energietransitie is gewoon bedacht door het bedrijfsleven omdat ze aan de huidige vormen van energielevering te weinig verdienen. Waarom zou je iemand een prima werkende energiezuinige CV ketel verkopen van circa 1000 euro als je voor 11000 euro een stroomvretende warmtepomp kan leveren. Normaal zou niemand daar in trappen tenzij je wordt gedwongen, en dat laatste gaan ze nu doen om traditionele CV ketels te verbieden. Alsof al het gas uit Groningen komt, en de NAM dan bij oostoever, of Noorwegen en Rusland.

 2. nix mis met verzamelen van energie zolang je dit niet hoeft te doneren aan Liander.De politiek rent achter de waan van de dag aan gelijk swaen cleef aen. Laat je niet af leiden door deze grapjassen maar zorg zelf dat u op den duur genoeg energie kunt opslaan die u later weer kunt verbruiken Of het klimaat verandert ? Ja,maar het verandert ook zonder U daar heeft de aarde gelukkig zelfbeschikkingsrecht over..Dus vergeet nooit voor jezelf te denken en negeer de media in haar doemdenken .Leef en laat leven

 3. U,geachte heer Prins en nog vele deskundigen welke er ECHT verstand van hebben zullen ALTIJD een roepende in de woestijn blijven.
  Dit in in tegenstelling tot al die millieumaffia figuren in Den Haag welke uitsluitend aan de leiband van het energiekapitaal lopen, helaas zullen zij kost wat kost hun zin doordrijven om na hun ministerschap en Kamerlidmaatschap ook een mooie baan krijgen aangeboden bij die energiereuzen,zo ook hun kinderen.
  Dat dit ten kostte gaat van de portemonnee van de Nederlandse burger daar hebben ze compleet lak aan.
  Als hun toekomst maar is veilig gesteld en hun portemonnee goed gevuld wordt.
  Zo ook de nieuwste trend:De antivlees lobby onder de bezielende leiding van mevr Marianne Thieme.

  • Het energiekapitaal zijn nou juist diegenen die willen dat u uw stroom blijft afnemen via Liander of een van de andere reuzen, of dat nu via een kolen gestookte centrale is of over 50 jaar via een thorium-centrale, u blijft afhankelijk van het energiekapitaal en hun bepalen de prijs die u moet betalen voor uw energie. Terwijl hetgeen u de ‘milieumaffia’ noemt juist wil dat u liefst geheel onafhankelijk wordt en uw eigen energie opwekt via zonnepanelen, wind-energie boompje of wat dan ook.

 4. Heer Prins. Als je toch van die energiereuzen af wilt dan is er nog één kans en dat is je eigen energie opwekken. Ben je wel zonnepanelen en een warmtepomp voor nodig. Op korte termijn zullen er vast wel betere accu’s zijn om ook zelf stroom op te slaan. Die hele energiereuzen lobby kost ons jaarlijks een kapitaal. Co2 vrij NL zal nooit lukken. Het vergelijk dat wordt gemaakt met Denemarken en Noorwegen gaat niet op. We produceren dus nog heel wat rommel.
  Wij wonen met 500 mensen (en auto’s) op één vierkante kilometer in Denemarken zijn dat 129 mensen. De oplossing is waterstof. De directeur van Shell Nederland rijdt in een auto op waterstof.

  • Hoe komt u aan het idee dat de heer Prins van de energiereuzen af wil? Hij wil die juist behouden, als ‘kernenergist’ zijnde, hij wil voorlopig gewoon fossiel blijven stoken tot we over 40-50 jaar misschien een werkende thorium-centrale hebben. Klimaatverandering negatief beïnvloed door de mens bestaat volgens de heer Prins niet, het feit dat een grote meerderheid van natuurwetenschappers en klimaatdeskundigen zegt van wel is volgens hem grote onzin omdat ‘niemand kan weten wat 97% van de geleerden denkt’, laat staan dat het gros van deze geleerden de juiste kwalificaties heeft om hierover uitspraken te doen. De heer Prins daarentegen heeft deze kwalificaties blijkbaar wel, zo kan hij waarschuwingen van wetenschappers als Hawking zo van tafel vegen als zijnde onzin, de heer Prins weet het beter.

   Maar ik ben het met u eens, voor particulieren wordt je eigen energie opwekken steeds aantrekkelijker. De hedendaagse zonnepanelen werken ook als de zon niet schijnt, en die wind energie bomen zien er niet alleen leuk uit, ze hebben ook maar een zuchtje wind nodig. En tja, je kan zo’n ding natuurlijk allerlei vormen geven, het moet niet perse op een boom lijken, fantasieconstructies langs de weg die energie op wekken, vrijwel geluidloos, en aangedreven worden door de wind die jij opwekt op het moment dat je er voorbij rijdt. Enige probleem is de opslag, daarvoor hebben we tot nu toe geen goede oplossing naast een Tesla Powerwall, en die is dusdanig aan de prijs dat de aanschaf alleen loont onder zeer specifieke omstandigheden, meestal ben je duurder uit. Toch vermoed ik dat we die opslag eerder zullen hebben dan een werkende thorium-centrale, de biologische flow-batterij waaraan ze werken op Harvard is veelbelovend en spotgoedkoop. En de vooruitgang in thermische batterijen is ook niet mis, google eens op AzoPMA. Hoe dan ook, als we die aanloopproblemen eenmaal hebben opgelost hebben we onuitputtelijk veel energie, tot de zon dooft of de planeet in elkaar stort, whatever comes first, je hoeft alleen af en toe een onderdeel te vervangen. Volkomen onafhankelijk van de energiereuzen, en de ‘kernenergisten’. In sommige gedeelten van de VS zijn ze zo bang hiervoor dat ze mensen verbieden zichzelf los te koppelen van het netwerk!

   Dat er voor grootverbruikers voorlopig geen goedwerkende oplossing is maar wel moet komen is een feit. Of dat waterstof zal worden weet ik niet, de opslag ervan is voorlopig een gigantisch probleem, letterlijk. Misschien dat de poedervorm van Lugtigheid, zijn H2Fuel, aanslaat, en te zijner tijd breder toepasbaar is, maar ook dat staat in de kinderschoenen en ligt qua rendabiliteit nog ver achter op door zonne- of windenergie opgewekt elektriciteit.
   Misschien wordt het toch de thorium-centrale van de heer Prins, wie weet.

   Ik ben het overigens wel met de heer Prins eens dat er een aantal zakenmensen zijn die misbruik maken van de situatie en de onkunde van velen om hun zakken te vullen, en dat verkopen als bezorgdheid om het milieu. Maar dat betekent niet dat de feiten aan zich niet kloppen, de overdaad aan CO2 en fijnstof die wij de atmosfeer in slingeren zijn een significante bijdrage aan de klimaatverandering. Het gros van de deskundigen is het hierover eens, er niet naar luisteren is een gok die onze kleinkinderen heel wat meer kan kosten dan alleen wat ‘substantiële teruggang in de kwaliteit van hun leefomgeving’. En als je als bestuurder zijnde niet meer mag luisteren naar de deskundigen, dus niet de zakenlui maar de natuurwetenschapper als bvb Hawking, en op basis daarvan een besluit mag nemen, tja, waar blijf je dan? Moet de hele tweede kamer eerst natuurkunde en daarna klimaatwetenschap gaan studeren voor ze een besluit mogen nemen?

   • Nederland moet natuurlijk weer het braafste jongetje in de klas zijn, maar tegen welke kosten (vooral voor de burger) ze kunnen zich beter eerst druk maken over landen als India en China vergeleken met deze landen is Nederland maar een druppeltje in deze zee van co2 uitstoot

   • Geachte Monique. Natuurkundige theoriën dienen door metingen bevestigd te worden. En daar gaat het met de klimaatmodellen mis. Daar helpt geen Hawking aan. Het is juist onvoorstelbaar dat al die door u bedoelde deskundigen dit basis principe negeren.
    Vervolgens krijg ik de indruk dat u geinteresseerd bent in energievoorziening. Helaas ontdek ik in uw betoog geen samenhang en ook geen uiting van inzicht in de grootte van de benodigde energiestromen. Adviseer om Sewtha, without the hot air te lezen.
    Tenslotte is het noodzakelijk om als bestuurder inzicht te hebben in de energievoorziening. Hoe kan men anders de adviezen blind beoordelen ?

    • Bestuurders hebben wel iets anders te doen Roel Prins, dat is de afgelopen 8 jaar maar weer bewezen.
     Bestuurders houden zich voornamelijk bezig met economische groei zonder visie en blind staren naar opportunistische kansen, met bijvoorbeeld een niet te exploiteren Kooyhaven tot gevolg.

    • De verzuring van de oceanen, met alle gevolgen van dien, is in een rap tempo aan het toenemen. Het poolijs smelt sneller dan verwacht, en dat is niet alleen l*llig voor de ijsbeer op zijn eenzame ijsschots, het heeft ook invloed op de golfstromen. Natuurlijk gaat het mis in klimaatmodellen als je de toekomstige temperatuur op de hele planeet wil berekenen, er zijn gewoon teveel variabelen, wat het onmogelijk maakt om repliceerbare uitkomsten te krijgen, alleen tendensen. Klimaatmodellen op kleinere schaal zijn wel redelijk accuraat, plus wat we zelf al kunnen waarnemen in de natuur. Je moet je ogen wel heel stevig dicht houden als je al die aanwijzingen niet wil zien en wilt blijven denken dat je nog zeeën van tijd hebt om een oplossing te bedenken voor de fossiele brandstoffen echt op gaan raken.

     En uiteraard ben ik geïnteresseerd in energievoorziening, dat is de bakermat van onze civilisatie, zonder vuur zouden we nog steeds rillend in onze natte vacht in een grot schuilen voor de regen. En nee, ik ben geen deskundige, dus mijn inzicht in de grootte van de benodigde energiestromingen is natte vinger werk, op z’n best. Maar dat neemt niet weg dat ik overtuigd ben van de urgentie van de verandering oftewel transitie! Wat dat aangaat verkies ik te luisteren naar wetenschappers als Hawking, die heeft naar mijn bescheiden mening meer kennis in huis dan u. Het feit dat we (nu nog) niet weten hoe we dat moeten aanpakken voor de grootverbruikers mag geen excuus zijn om de wel beschikbare oplossingen voor de kleinverbruiker niet asap toe te passen en niet, zoals gewoonlijk, de rekening door te schuiven naar de volgende generaties. En het feit dat je met je eigen zonnepanelen/windmolen-kunstwerk onafhankelijk wordt van de energiereuzen is in mijn ogen een toegift.

     Wat uw laatste vraag betreft, ik denk dat het als bestuurder per definitie onmogelijk is om overal diepgaand inzicht in te hebben. Om te beginnen is het aantal bestuurders dat we hebben in dit land kleiner dan het aantal vakgebieden waarmee je als bestuurder te maken krijgt. Als je een probleem moet oplossen dat 100% aansluit op je vakgebied is dat mooi meegenomen, maar bij de meeste problemen die je in je loopbaan als bestuurder tegenkomt zal je moeten vertrouwen op de algemene consensus van deskundigen op dat gebied en hun adviezen. Tijdens dat proces vergaar je wel wat inzicht, maar bij complexe problemen als onze energievoorziening kan dat in de korte periode die je hebt om een beslissing te nemen nooit veel meer worden dan oppervlakkig.

     • Geachte Monique, jammer dat je zo misleid bent door allerlei policor beweringen. Bovendien begrijp je niets van het energievoorzieningsprobleem. Geen enkel inzicht in de betekenis van de vraag naar electrisch dan wel warmtevermogen. Het is daarom niet zinvol om verder met jou in debat te gaan.

     • U begint nu een beetje te klinken als een Jehova Getuige Roel Prins, of – eigenlijk een tandje erger – een afgevaardigde van de Scientology Kerk.

     • Monique komt in dezen intelligent op me over. Goed op de hoogte en heeft zich ingelezen, meneer Prins. En zij (denk ik) geeft ook nog toe dat ze vertrouwd op de kennis en kunde van ervaren wetenschappers. U denkt de waarheid in pacht te hebben. Mag niemand het met u oneens zijn? Om dan zo uit de hoogte te doen, eh sja…

 5. Waarom interesseerde Nederland in de jaren negentig zich niet voor de Duitse vergezichten met betrekking tot de groene energie?
  Veel windmolens op het Duitse platteland werden toen namelijk al door de dorpsbewoners zelf aangeschaft, ik zag daar ooit een verhelderende documentaire over.
  Al in dezelfde tijd schitterden ook de ´Duitse daken´ op een zonnige dag vanwege de toen al overal aangebrachte zonnepanelen, panelen die toen zelfs nog lang niet zo rendabel waren als tegenwoordig.
  Er was daar in die tijd al een bijzonder solide regeringsbeleid, solide op een manier zoals Duitsers dat kunnen.

  Nederland was in die tijd al het slechtste jongetje van de ´West-Europese klas´ en ons bestuur bleef tegen beter weten in consistent inzetten op ´fossiel´, tot zeer recent zelfs.
  Ook voor een groene revolutie was in al die tijd in Nederland geen echte plek, kleinschaligheid ten koste van de grote energiemaatschappijen achtte men onwenselijk en eigenlijk gewoonweg ontoelaatbaar en het kabinet Balkenende voelde zich begin deze eeuw zelfs sterk genoeg om ´het teruglevertarief´ de oorlog te verklaren en subsidies voor windmolens
  De private investeringen voor schone energie rondom de woonplek voor ´een betere wereld´ én voor ´de portemonnee´ kwamen daardoor in een slecht daglicht te staan.
  Neemt U maar van mij aan dat het teruglevertarief een doorn in het oog is van de grote energiereuzen en voor die actie van Balkenende is dus flink gelobbyd.
  En ondanks het Samson-amendement uit 2004 proberen de netbeheerders teruglevering te saboteren door bijvoorbeeld het niet plaatsen van goede teruglevermeters en er is zelfs even sprake van een voorstel tot ´teruglever-transport-vastrecht´, verzin het zelf maar eens …
  Iedereen kent ook nog het verhaal van de oude meter die ´achteruit´ kon lopen en die natuurlijk zo snel mogelijk vervangen moest worden.

  Ons land vertaalt democratische waarden wezenlijk anders dan een land als Duitsland en er is onder het Nederlandse bestuur duidelijk weinig vertrouwen in een solide burgerschap waarin de burger binnen een vastgelegde speelruimte verstandige en zelfverzekerde beslissingen kan nemen.
  Enerzijds omdat er sinds mensenheugenis in ons land al een onuitgesproken, doch voor de goede kijker overduidelijk aanwezige sluimerende angst voor chaos is en anderzijds door het aan de oppervlakte duidelijk zichtbare Hollandse ´politiek-industriële complex´, de overloop van politici naar het bedrijfsleven en soms zelfs weer terug.
  Zelfs linkse politici kiezen hier te lande ongegeneerd voor het grote geld, denk aan Wim Kok en Wouter Bos, links is dan ook op sterven na dood in vergelijking met Duitsland waar men ondanks de toch enorme asielinstroom nog verbazingwekkend sociale standpunten blijft verkondigen.
  Lopen wij dan wellicht vóór op Duitsland?
  Nee, ik denk het niet; wanneer ik naar de gestage teloorgang van politiek links gedurende de afgelopen decennia in Nederland kijk lijkt dit toch een ´op zichzelf staand´ gegeven.
  Er is meer aan de hand.

  Het vertrouwen van de burger om zelf de touwtjes in handen te nemen wordt in Nederland namelijk structureel ´tegengewerkt´ door bijvoorbeeld inconsistent beleid.
  Voorbeelden?: het grijs kenteken dat ´overnacht´ afschaft werd (ja, ook dát beïnvloed de dagelijkse gedachtegang van de terecht calculerende burger) of energiesubsidies die na een paar maanden in het nieuwe jaar al ´op´ zijn en daarnaast de volstrekte onzekerheid over de duur op de lange termijn van diezelfde subsidies en last but not least natuurlijk de zeer onbestendige en onstandvastige regelgeving (én uitleg van ambtenaren) omtrent energieopwekking rond de eigen woonplek.
  Ook de huidige ´aanschafvacua´ omtrent de aanschaf van een nieuwe ´elektrische of benzine´ auto en een nieuwe CV ketel ´op gas óf met warmtepomp´ vallen hieronder.

  De beste manier om groene energie transitie zo snel mogelijk te laten plaatsvinden was en is natuurlijk om particulier initiatief op kleine schaal waar het ook maar kan te steunen en vooral geen strobreed in de weg te leggen.
  Een klein opslagpunt ter grootte van een transformatorhuisje kan al 200 woningen uren lang van stroom voorzien en diezelfde huizen vullen dan deze accu´s dan overdag.
  Ook is er wellicht de mogelijkheid van kleinschaliger thermische of mechanische opslag van particuliere overflow.
  De rol van de overheid zou hier echt ondersteunend moeten zijn (bv door het controleren en garanderen van ´piekverbruikopvang´) in plaats van het, zoals zo vaak tevoren, ´blind inzetten´ vanuit haar ´grootschaligheids-reflex´.
  Kleinschaligheid is momenteel echter koren op de molen van incompetente politici en wel vooral omdat onze huidige achterstand, ontstaan door diezelfde politici, momenteel duidelijk geforceerd moet worden ingelopen.
  Zoals gezegd, we liepen al ver achter en we moeten als land dus nu plotseling een enorme inhaalslag maken om die achterstand weer goed te maken, dat was natuurlijk te voorzien maar zoals dat gaat, ´er is vandaag de dag niemand meer op aan te spreken´ …

  De inhaalslag kan nu helaas alleen nog maar plaatsvinden door het vrij plotseling ´politiek omarmen van het groene concept´, vooral nu de regelgeving vanuit Europa ons daartoe verplicht gaat dat plotseling verdacht eenvoudig.
  Dat ´inhaalfeit´ is daarnaast ook nog eens verdraaid handig en praktisch voor een politicus want die hoeft nu daarover weinig meer uit te leggen en bij lastige vragen kan hij meteen verwijzen naar Brussel.
  En zo werd ´de groene revolutie´ in slechts luttele weken een vanzelfsprekendheid en een onfris maar fruitige politieke werkelijkheid.
  Daarnaast kan het landsbestuur natuurlijk op die manier dát blijven doen waarvan zíj denkt dat het goed voor ons land is, blijft zij ook volledig ´in charge´ én de vrije markt perikelen (zoals teveel privaat initiatief en binnenkort ook referenda) blijven haar bespaard.

  Over de kosten van het dichtdraaien van de gaskraan en de dus nodige ´energietransitie´ zei de premier de legendarische woorden: ´Dat zien we dan wel´…
  Inderdaad; dat is nu zo’n typische liberale uitspraak waarvan je nooit en te nimmer duidelijk ´iets kunt vinden´ eenvoudig omdat hij voor tweeërlei uitleg vatbaar is:

  De uitspraak kan namelijk betekenen dat de premier zijn verantwoordelijkheid (heel handig overigens) neemt en zegt: ´Het móét nu eenmaal mensen en geloof me, met mij erbij komt het wel goed´
  Óf: de premier wéét natuurlijk dat wij dit uiteindelijk als burger cent voor cent zélf moeten betalen en doet er daarom badinerend over.

  Teleurstellend en tegelijkertijd verbazingwekkend is het dat vlak over onze grens een totaal andere energie-mores heerst.
  Een mores waarvan onze politici ondanks de onmiddellijke nabijheid ervan tot nu de infectiviteit (van een op zichzelf zeer virulente groene revolutie) uitstekend hebben weten ´te beheersen´.

  Het vertrouwen in en de gehoorzaamheid aan het landsbestuur van de Hollandse burger is namelijk onveranderlijk hoog, dat kan de enige conclusie zijn ondanks dat je dat op het eerste gezicht niet zou zeggen.
  Het dalende vertrouwen in de politiek staat al dertig jaar hoog op de agenda bij de media en ons dagelijks bestuur, echter zonder dat het absolute dieptepunt ooit werd bereikt of dat de daling ernstige consequenties had, dat is een vreemde zaak.
  Er wordt zelfs weinig gestaakt in ons land en van een oproer weten de meeste burgers zelfs niet eens meer hoe dat eruit ziet en tot stand komt.
  Het ´oproer´ heeft bij ons de vorm aangenomen van een herdenking zoals die van het ´palingoproer´ en de ´februaristaking’ bij ´de Dokwerker´.
  In de tweede helft van de vorige eeuw verwerd in Nederland ´een massaal protest tot een relletje´, zo waren er de Nieuwmarktrellen, de Kroningsrellen en de krakersrellen.

  Op ´straatniveau´ vindt bijna iedereen onze politici: ´onbetrouwbare zakkenvullers die kletsen zoals de wind waait´, echter, tegelijkertijd zijn ´wij in Nederland´ bij onderzoeken steeds weer de gelukkigste mensen op aarde of we staan dan tenminste in de top drie.
  Dit is een contradictie in terminus en kan dus uiteindelijk alleen maar betekenen dat de burger wél zijn zegje wil doen maar ´s avonds wanneer hij zijn gordijnen dicht trekt met een uitermate gerust gevoel naar bed gaat.
  Nee, het ligt niet aan hét bestuur (voor een keertje dan ´Kobus´;) …) het ligt toch echt aan de burger.
  Het landsbestuur bepaalt en de burger betaalt, zo was het en zo blijft het.

 6. Verrassend om tot de ontdekking te komen dat de meeste hier niets weten.

 7. Het doet mij deugd te merken dat energie een onderwerp is dat velen bezig houdt. Velen hebben op zich goede ideeën. Wanneer het gaat om de praktische mogelijkheden van die ideeën blijkt toch vaak een hebrek aan inzicht in de grootte van de energiestromen en de betekenis daarvan. Ik mag u adviseren om van het net down te loaden : David McKay ” Sewtha, without the hot air”. Het is gratis. Wel in het Engels. Het boekje geeft een fantastisch inzicht in de energiestromen en de grootten daarvan.
  Misschien moet ik daar eerstdaags een column aan wijden.
  En dan wil ik zRonald Boutkan prijzen voor zijn moed om mij onbevangen over dit belangrijk onderwerp te laten publiceren. Mijn roep in de woestijn is bij de MSM niet welkom. Deze roep is politiek niet correct !

 8. Wat een cynisme . Waarom zo sceptisch ? Toen begin 20e eeuw de eerste auto’ s gemeengoed werden , had bijna ieder exemplaar een mogelijkheid om er een dissel aan te bevestigen . Als de motor het begaf kon er zo een paard worden voorgespannen . Kijk hoe prominent de bestuurder nog op een verhoging zat , bijna nog als een koetsier . Het is bijna hilarisch . Maar het tekent ook de voortgang , onze inventiviteit , de onweerstaanbare , langzame maar onverstoorbare ontwikkeling om dingen gedaan te krijgen . Als we de eerste auto van toen , vergelijken met de eerste electrische auto van nu , kunnen we alleen maar van blijde verbazing achterover vallen . Zo gaat het nu vast en zeker ook weer . Van paard en muilezel naar petro was een niet kleinere transitie als die van benzine naar alternatieve energie . De eerste passagiers van een auto hadden een stukje hout bij zich aan een plankje waarmee ze , als ze zagen dat de ” chauffeur ” zijn keel geschraapt had …….konden voorkomen dat de fluim op zijn/haar kleding , of nog erger , zelfs gezicht terecht kwam . Bij de ongelooflijke snelheid van wel dertig km per uur kon dat zomaar gebeuren . Enige handigheid was geboden en menig maal was men te laat . Toen kwam er een soort cabine , daarna werd de koetsiers-zetel definitief een plek in de automobiel in plaats van voorop , en ga zo maar door . De electrische auto heeft een lange weg afgelegd , en die electrische auto zelf is alweer deel van een veel langere weg in de ontwikkeling van ons transport . Zo gaat dat ……Er zullen heel wat teleurstellingen volgen , en het zal ons nog heel wat geld gaan kosten , maar over weer honderd jaar zullen mensen met verbazing terugkijken .
  We mogen ook geen kritiek leveren op mensen die de klok honderden jaren terug willen zetten of op zijn minst willen stopzetten omwille van religieuze overtuigingen terwijl we zelf te benauwd zijn om een paar centen te verliezen op weg naar een schonere toekomst . Niet alleen in de economie is stilstand achteruitgang , dat geld ook voor ons dagelijks leven . Zelfs al was er geen millieu-noodzaak , dan nog is over honderd jaar de fossiele energie uitgeput . Kom op , doe niet zo sceptisch , zet je cynisme in de hoek , en zelfs als je niet voor bent , wat dan nog levert het op de zaak te frustreren met sarcasme . De zon schijnt , geniet ervan , draag iets bij !!!! ( )

  • Draag iets bij Pieterdaens ? Het ontbreekt in uw verhaal aan realiteitszin.
   Nou vooruit dan, maar wel kort: U beschrijft hier de geschiedenis bergopwaarts, maar op de top aangekomen – waar we ons m.i. nu bevinden – weet u dat we daarna nog maar één richting uit kunnen.
   Daar we te laat zijn moeten we ons vooral richten op waar we de afgelopen eeuwen het best in waren, dus ik zou zeggen gaat zo door, “pluk de dag en plant u voort !”. 😀

 9. Kijk, pieterdaens, dat zijn nu eens ferme woorden die zijn geuit in een mooi betoog ten faveure van begripvol en constructief denken, ik sluit mij graag bij Uw gedachtegoed aan.
  Het vereist niet zoveel lef om vanuit een ruimer perspectief proberen te kijken en te denken, U geeft een goede zet … nee, laten we zeggen een robuuste ´schop´ in de goede richting!

  • maar waarom moet dit ten koste gaan van de hardwerkende burgers?
   ik wil heus wel meewerken en bijvoorbeeld als de CV ketel aan vervanging toe is een “groene versie” installeren maar met het huidige verschil van 10.000 euro tussen een conventionele CV ketel en een warmtepomp (exclusief andere aanpassingen aan het huis) vind ik te veel en ga gewoon weer terug op gas, zodra het prijsverschil beter te behappen is (en niet in de vorm van een lening….) dan is hier beter over te denken

   • RB, heb jij inzicht in de vraag naar electrisch vermogen van een warmtepomp en eveneens in de beperkingen van de warmtepomp ?

    • Roel, nee exacte cijfers heb ik niet, wat ik wel weet is dat als het huis niet optimaal geïsoleerd is de warmtepomp (een omgekeerde airconditioner unit) voor een godsvermogen aan elektriciteit gaat verbruiken om te proberen de temperatuurvraag te voldoen en dat ook het netwerk wat wij momenteel hebben vooral in de oude centrum gebieden totaal niet opgewassen is op dit elektrisch verwarmen (zeker niet als koken er ook nog bij komt, dan kun je met zo’n warmtepomp wel aardwarmte gebruiken maar die clubjes die dit installeren boren maar zo’n 100 meter diep, als je kijkt dat in NL per kilometer diepte maar 30 graden warmer is, dan “win” je 3 graden met die 100 meter, daar kun je je huis niet mee warm krijgen zonder een hoop (elektrische) bijverwarming, dieper dan dat boren mag nergens zonder vergunningen en voor een beetje serieuze verwarming moet je toch wel tegen de 3 km diep gaan, dan heb je een professionele boorinstallatie nodig die je niet kwijt kunt in de kleine binnenstad dus moet dat al in buitengebieden en met een hoop leidingwerk warmtewisselaars etc als een stadsverwarming, al dit bij elkaar vergt een enorme planning dus en zolang de heren geleerden in Den Haag geen flauw benul hebben waar ze mee bezig zijn blijven we maar aanmodderen…..

     • Voor een warmtepomp hoef je niet in de grond”te boren”want er zijn luchtwaterpompen. Het vermogen van de pomp moet je opvangen met zonnepanelen en niet met netstroom van energiereuzen. Een andere mogelijkheid is om bij nieuwbouw gebruik te maken van energiepalen zoals bij het Trint gebouw in Nibbixwoud. Inhoud 5600 m3 en 24 energiepalen, van de 134 in totaal, met een grote warmte- terug-win installatie . Functioneert perfect.

     • Kobus, correct, dat staat er ook, je kunt bijverwarmen met aardwarmte, als je alleen luchtwarmte gebruikt is het voor oude huizen totaal niet haalbaar om met een warmtepomp zonder bijverwarming te gaan klooien plus de investering inclusief zonnepanelen, vloerverwarming, en isolatie zijn niet op te brengen en wegen niet op tegen de “winst”, nieuwbouw ja dat kun je er op aanpassen, de termijn voor dit alles moet gewoon verlengt worden met 30 jaar wanneer de oude stadswoningen “op” zijn en aan vernieuwing toe zijn en langzamerhand vervangen worden door deze “groene” nieuwbouw

 10. ben benieuwd welk percentage voorstanders van al dit groene denken er in een koopwoning wonen en hoeveel in een huurwoning

   • al 3 tegenstanders met koopwoning nog geen enkele voorstander gemeld hoewel we van Monique uit voorgaande “groen” stukjes weten dat zij huurt en voorstander is

  • Hier heeft u mijn reactie geachte RB.
   Ik ga 75 jaar worden en heb een eigen huis,ben ook absoluut niet meer van plan om nog maar iets te wijzigen in en aan mijn woning.
   Mijn c.v ketel kan nog 10 jaar mee,mijn woning is goed geïsoleerd,zelf gedaan en als je dan een energielabel aanvraagt krijg je label nr F waarom? Omdat je geen rekeningen kunt tonen van het energievriendelijk maken van je huis. Dan moet je daar eerst weer een deskundige voor laten komen die voor veel geld dan een energieverklaring opstuurt naar het rijk.
   Als ik 40 jaar jonger was geweest had ik zonnepanelen op mijn dak laten zetten,nu loont dat niet meer voor mij.
   Al met kan de hele milieumaffia voor mij de str””nt in zakken,ben helemaal klaar met dat zooitje.
   Met vriendelijke groet.

 11. Ik ben het met U eens heer Hagen, ook ik heb een hele lage energierekening maar ook mijn eigen huis wordt om bureaucratische redenen niet in het groene gedeelte ingeschaald maar in ´het rode´.
  De bedoeling is natuurlijk goed daar gaan we maar van uit maar je zou toch denken dat het eenvoudiger en eerlijker zou moeten kunnen. Het lijkt er toch wel een beetje op dat ´regelingen creëren en organiseren´ steeds weer op een nogal amateuristische wijze tot stand komen.
  Ondanks dat ´stookgedrag´ natuurlijk niet representatief is voor de ´isolatiekwaliteit´ van een woning, zou datzelfde stookgedrag misschien als ´variabele´ toch meegenomen moeten worden in de eindbeoordeling, al is het alleen maar om de bewustwording van de bewoners van een te beoordelen pand te prikkelen en om tot een zo compleet mogelijk beeld te komen als koper.
  Of laat als koper de energierekening gewoon maar op tafel leggen wanneer een pand als uitermate zuinig wordt bestempeld, samen met ´het aantal bewoners´geeft dat toch een betere ´energie-indicatie´.
  Naast de bureaucratische tabel misstaat zo´n rekening niet zou ik zeggen en wellicht komt dan de koper tot het inzicht dat een labeltje alleen niet voldoende informatie verschaft.

 12. Heeft Roel Prins misschien ook verstand van antibiotica-resistente super-bugs, want dat is het volgende probleempje wat ons gestadig uitdijende soort voor de kiezen krijgt hoor ik net in het NOS-journaal.

 13. Geachte Judge, ik ben gekwalificeerd om iets te vinden van energievoorziening. En dat vinden berust op een stevig pakket wiskunde en natuurkunde. En dat stelt mij in staat om het ontbreken van logica en samenhang in beweringen vast te stellen.
  Helaas is in het post- modernisme kennis verdacht.

  • Ja precies geachte Roel Prins, uw kwalificatie beperkt zich waarschijnlijk – indien afgestudeerd aan de TH-Delft – tot de titel ingenieur, maar u beweegt zich hier op de site – zeker ingeval van de opwarming van de aarde – regelmatig op het wetenschappelijke vlak en daarin bent u waarschijnlijk net zo gekwalificeerd als Monique_K en ik.
   Op gebied van vooral energievoorziening, maar ook bij andere zaken wordt uw expertise, kennis en mening, in ieder geval door mij erg gewaardeerd en u heeft regelmatig (zoals deze hierboven) interessante column’s, waarmee u vooral door moet gaan.
   Mijn korte reactie hier boven die van u, plaatste ik om u/allen op andere manier te laten zien, hoe onze wereldwijd toenemende schadelijke soort onze aarde en onze samenleving bedreigt. 😉
   https://www.trouw.nl/samenleving/vrees-voor-superbacterie-door-lozingen-indiase-me-di-cijn-fa-brie-ken~aeecd97b/

   • Geachte Judge, ik begrijp niet dat u mijn ir opleiding niet als wetenschappelijk kwalificeert. Dat is iets nieuws voor mij.

 14. Ik zag dat item ook Judge, en 5 jaar daarvoor en 10 jaar dáár weer voor en kreeg ooit in die tijd een doosje antibiotica met clavulaanzuur (in die tijd bijzonder, clavulaanzuur breekt de celwand af waardoor de antibiotica haar ´werk´ beter kan uitvoeren) van een rijke vriend uit India het land waar de westerse medicijnproducenten hun resistentie ´kweken´ in grote gaten in de broeierige grond.
  Hij had het gewoon op straat gekocht en vroeg hoeveel ik er wilde hebben … ik zei één of géén is genoeg, wij houden via de kippen onze resistentie hier ook zelf wel op peil en dat clavulaanzuur is leuk voor een paar jaartjes maar dan al snel niet effectief meer.
  Nee, tegen de tijd dat de bacteriofagen een beetje betaalbaar worden, bel me dan nog maar eens op.
  Ik heb ze ook liever van een Westerse producent uit India dan uit Rusland, Polen of Georgië waar ze als therapie trouwens nog steeds gebruikt worden onder andere omdat werknemers van een failliet gegaan bedrijf ze in hun koelkast bewaarden …
  Met de bacteriofaag verdwijnt het resistentieprobleem alsof het nooit heeft bestaan omdat de faag daar toevallig net zo´n specialist in is.
  Vrienden in India zijn toch wel weer handig wanneer je als gewone burger geen beroep kunt doen op artikel 37 van de verklaring van Helsinki.
  Tot nu toe was ieder mens de sigaar bij een volledig resistente bacterie, van koninklijke huize of niet, dat gaat in de zeer nabije toekomst ernstig veranderen.
  We gaan weer terug naar Middeleeuwse verhoudingen met voorrechten vanuit de kleur van je bloed.
  Ik ben zeer benieuwd naar wie die ene patiënt was die in het militair … hospitaal in Brussel succesvol behandeld is met fagen.
  Uit naam van de koning doe open die poort! Of lag de koning wellicht binnen?

  • Betreffende koningen kunnen we maar beter zorgen dat er voldoende water door de Eufraat blijft stromen Skriks (Openbaringen 16), maar gezien alle onttrekkingen (niet alleen daar) zie ik het duister in. 😉

 15. De Tweede Kamer der Staten Generaal wil ten tijde van de voor 2020 geplande renovatie ” van het gas af”. Een voorbeeld dat in de groene kerk met waardering zal zijn ontvangen. Er rest slechts één vraag: de Tweede Kamer is door de bestaande aansluiting op het Eneco- warmtenet toch allang van het gas af ?

 16. Geachte Judge, ik ben noch bouwvakker noch milieu-er. Het groene orgasme bestaat uit 25000 plus windmolens. Daartoe moet, zo wordt gesteld, een onderhoudseiland op de Doggersbank worden aangelegd. Daarnaast zullen er schepen nodig zijn voor bouw, onderhoud en sloop. Een uitgebreide werkgelegenheid die onze energieprijs opjaagt. Ook al omdat er, zolang er geen opslag is gerealiseerd, conventionele centrales als back- up benodigd zijn.
  Het interssante van de groene strijd tegen de opwarming van de aarde is dat de energie van de zon via windmolen en zonnecel via warmteleverantie en arbeidsleverantie wordt afgevoerd naar de aarde, die deze energie weer moet afstaan aan de ruimte. En dat zal een irreversibel proces zijn dat bijdraagt aan de gevreesde opwarming van de aarde.
  Interessant is ook datgene wat de gevolgen zijn van de onttrekking, via de windmolens, van grote hoeveelheden energie, voor het lokale weer en het klimaat. Per slot van rekening ontstaan stormen door temperatuurverschillen. Het pogen de storm met windmolens te bedwingen doet naar mijn inzicht bijzondere verschijnselen ontstaan. Hetzelfde lijkt mij van toepassing op het grootschalig onttrekken van zonnenergie.
  Ik heb geen natuurkundig verantwoorde studies gezien die deze verschijnselen beschrijven.
  Politici zijn zo beschermend dat ze hun kiezers maar niet de relativiteit van straling uitleggen. Eerder jagen ze hun kiezers op toeren door het grootschalig verspreiden van jodium pillen. Enige relativering zou de mededeling kunnen zijn dat een wintersport vakantie of een vliegreis een aardige dosis straling levert. De mededeling dat wij gedurende ons leven blootgesteld worden aan straling en dat ons lichaam daar geen moeite mee heeft.

  • Mijn invalshoek is anders Roel Prins, er zijn gewoon te veel mensen op deze aarde, wij tonen reeds meer dan een eeuw aan een schadelijke soort te zijn en deze schadelijke soort blijft gewoon doorgroeien.
   De schadelijke soort houdt zich ook al eeuwen bezig met roofbouw en bomenkap en die bomen waren eens dè natuurlijke rem op úw stormen in het flauwekulverhaal, welke m.i. ook nog eens volkomen voorbij gaat aan ‘De wet van behoud van energie’.
   Misschien moet u als de wetenschapper die u zo graag wil zijn, die natuurkundig verantwoorde studies welke u zo mist dan misschien maar zelf schrijven.

   • Geachte Judge, interessante referentie naar de Eerste Hoofdwet van de Thermodynamica. Past u deze hoofdwet toe op een open of gesloten klimaatsysteem. Dat scheelt nogal in de bevindingen.

 17. Je vraagt je af wasrom de milieumaffia geen wereldwijde geboortebeperking wil. Immers die miljarden mensen procuderen onvoorstellbare hoeveelheden CO2.

  • Daar heb ik wel een kort antwoord op: economische-groei, afzetmarkt en werkgelegenheid.
   En het kringetje van die drie woorden, is precies de reden dat de mensheid ten gronde gaat.

 18. Kunnen Roel Prins en Judge X wellicht beter elkaar even bellen? Wat een geneuzel…………

 19. Geachte Dirk, het geneuzel gaat over uw bestaan en dat van uw kinderen en hun kinderen

 20. Geachte HaKatje, ik ga gaarne het debat aan. Maar dan wel op basis van natuurkundige beginselen zoals naar beste weten en inzichten mbv de wiskunde zijn beschreven. Ik lees van hele volksstammen dat zij veel over dit obdereerpen hebben gelezen en ook dat zij, op basis van een reputatie, goed gelovig uitspraken van wetenschappers herhalen. Opvalend daarbij is dat de kliaatalarmisten kritiekloos worden gevolgd en hen die de beweringen van deklimaatalarmisten aan de toets van de natuurkunde onderwerpen als ontkenner en erger worden bestempeld. Daarmee wordt kennis verdacht gemaakt.
  Wanneer natuurkundige theorien niet worden bevestigd door waarnemingen dan is er iets mis met die theoriën. Er is daarom iets mis met de klimaatmodellen.
  Opvallend is dat de theorie van de opwarming van de aarde niet wordt bevestigd door waarnemingen. Opvallend is dat de opwarming inmiddels paats heeft gemaakt voor klimaatverandering. Opvallend is ook dat niemand ook maar enig idee heeft of die klimaatverandering goed is of niet. Opvallend weet ook niemand of het huidige klimaat goed is.

  • Een klimaat waarin de wereld bevolking tot in 2050 groeit van 7,6 miljard nu en 9 tot 12 miljard later, kan m.i. geenszins goed zijn.
   Aanwas van 9 en 12 miljard ‘slimme’ primaten volgens 2 verschillende VN scenario’s – waarvan de waarheid mogelijk ergens in het midden ligt – terwijl de huidige 7,6 miljard, er volgens “waarneming” van smeltende ijskappen en gletsjers al te veel zijn.
   We zijn te laat …. gewoon te laat …., zoals gewoonlijk.

 21. Met mij dan maar geen debat, met hakken over de sloot examens exacte vakken gehaald.
  Toch ben ook ik geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek en niemand zou dat ontraden moeten worden of er neerbuigend op aangesproken moeten worden.
  Verder is mij in de loop der geïnteresseerde jaren ook opgevallen (ik spreek in Jip en Janneke taal) dat de wetenschap zijn grenzen heeft. Er zijn nog zoveel theorieën onbewezen, en door groeiende inzichten komt het ook voor dat bestaande theorieën niet blijken te kloppen of gecompleteerd moeten worden. Maw, wat nu “waar” en “bewezen” is, kan over een x aantal jaren toch anders blijken te zijn. Ook de wetenschap groeit door voortschrijdend inzicht en staat wellicht nog in de kinderschoenen. Bovendien zijn, wat uw onderwerp betreft, wetenschappers zelf het niet eens. En dan is het een soort van positie kiezen en een welles/nietes verhaal. En wij, de geïnteresseerden, maar verder leken, wat moeten wij daarmee? Wat is waarheid?
  U bent overtuigd van uw gelijk, dat is duidelijk.
  Maar wat heb ik, als doodgewone maar welwillende aardbewoner daaraan? Welke kant moeten wij op handelen, wie heeft er nou gelijk in wetenschapsland?
  En aan geboortebeperking kan ik al niet meer meewerken (…) Ik ben geneigd er vertrouwen in te hebben dat de nieuwe generatie slimmer is dan wij, en eruit zullen komen. Ook geloof ik helemaal niet, zoals dhr Judge X zegt, dat we op de top van de berg zijn aangekomen en alleen nog maar kunnen afdalen. Volgens mij (ik ben een optimist) zijn we nog niet eens halverwege de klim! Er is nog zoveel mogelijk.
  We moeten het alleen eerst maar eens ééns zien te worden met elkaar, zodat we vooruit kunnen. Kop op Judge X!

 22. Overigens kwam ik er al googlend achter dat er wereldwijd ook nog intensief onderzoek naar een betere vorm van nucleaire energie, met name wb het het nucleaire afvalprobleem, gaande is. Als men hier een doorbraak creëert dan verandert ook meteen de publieke opinie. Wie weet gaat dit in de toekomst samen met wind- en zonne-energie, en nog andere vormen die nu nog niet genoeg uitgewerkt zijn. Ik vraag me af of mensen nog wel zo tegen kernenergie zijn als men begrijpt dat ze zonder deze vorm van energieopwekking hun energiegebruik drastisch moeten verminderen.

 23. Zo is dat Judge X. Maar voor een simpele leek niet eenvoudig. Overigens zoek ik voor informatie toch wat meer over de grenzen van DHA, zelfs over onze landsgrenzen, om uit de warboel aan informatie en meningen een “waarheid” te ontwarren waar ik wat mee kan.
  Zelfbewust als ik ben wil ik mijn juiste steentje bijdragen aan de toekomst en niet achter alle meningen aan hobbelen. En zo rondgooglend word ik best hoopvol, er wordt op de achtergrond hard gewerkt. Ik laat het aan de” kenners” over om eventueel kritisch, bezorgd en/of moedeloos te zijn.

Comments are closed.