Kunstwerk op de dijk moet mensen verleiden

80

Den Helder – Bureau MVRDV liet op 11 april in de Kampanje aan ongeveer 80 geïnteresseerden hun idee voor de plek van Huys Tydverdrijf zien. “Oneindigheid was de inspiratie. We wilden beweging creëren, niet alleen bij het icoon zelf maar ook in de omgeving. De zee is voelbaar en zichtbaar.” Jacob van Rijs van bureau MVRDV legt uit waarom zij dit concept ontwierpen voor de plek van Huys Tydverdrijf. Nieuwsgierig naar het concept? Kijk dan op www.denhelderverbindt.nl

Een icoon op de plek van Huys Tydverdrijf. Een beroemde plek om uit te gaan, vol plezier en dansen en beweging, op de plek waar de zee plaats maakt voor de dijk en daarachter de stad. Die plek moet, nu Huys Tydverdrijf daar niet meer zit, weer een plek vol beweging en plezier worden. En daar moet een variant op dit icoon voor zorgen. Gebaseerd op het ‘infinitysymbool’, een soort acht waarbinnen iets altijd doorstroomt. Net als de zee. Het icoon moet mensen verleiden. Kom weer eens kijken naar de zee. Of juist andersom, welke stad zit daarachter? De dijk is er natuurlijk om zee en land te scheiden, om water op een veilige manier buiten de deur te houden. Dit icoon en de beweging die het met zich meebrengt, letterlijk en figuurlijk, moeten juist zorgen voor een plek van verbinding en elkaar ontmoeten.

Er werden meer bureaus uitgenodigd om een voorstel te doen voor een icoon. De jury koos unaniem voor deze van MVRDV. Creatief bedacht, een goede symboliek en beweging: precies waar de jury naar zocht. Het project valt binnen het regionale economische investeringsprogramma De Kop Werkt. Van het concept wordt nog een definitief ontwerp gemaakt, getoetst aan verschillende eisen zoals budget en wet- en regelgeving. Er wordt samen met omwonenden, inwoners en ondernemers gekeken naar de rest van de invulling van het gebied. Een daadwerkelijk nieuw kunstwerk staat er voorlopig dus nog niet. Als dan de procedures van de openbare ruimte ingaan, worden uiteraard ook de direct omwonenden geïnformeerd over deze procedures. “In de tussentijd willen we op verschillende manieren inwoners betrekken om mee te denken over wat zij graag op de dijk zien gebeuren”, zo meldt de gemeente.

De Kop Werkt! is een regionaal stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Meer weten? Kijk op www.dekopwerkt.nl. Kijk ook op www.denhelderverbindt.nl.

80 REACTIES

 1. Dit is weer een perfect voorbeeld van van boven gedropte kunst in de openbare ruimte. Burgers mogen slechts meedenken over “de rest van het gebied” en over wat zij “verder op de dijk zien gebeuren”. Het management en ondernemers verwijderen de Jutter, en gaan een lelijke bolder planten bij het station. Er was een inspraaktraject over het station, best aardig, maar nee, over de kunst beslissen wij managers en bureaus. Het wordt hoog tijd dat een nieuwe coalitie en college het beleid “kunst in de openbare ruimte” onderwerpen aan ruime inspraak vooraf, met alternatieven. Het is namelijk de bedoeling dat niet een select groepje de werken mooi vindt, maar een ruime meerderheid van de bevolking. Zie de scheve bomen, ooit gepeild, neehoor, doorgedramd door college en bureau. Je ziet hier ook dat samenwerking in de Kop er toe leidt dat de burger wordt genegeerd. De Kop werkt, maar niet samen met de burger. Dingen worden dan “geregeld”, denkend voor de burger. Een selecte, uitgenodigde groep mag het vooraf zien, notabene in de schouwburg, die voor het volk is. Maar als je vraagt of de advocaten van Scholte en de gemeente niet gewoon een deal hadden (en de advocaat van de gemeente handelde natuurlijk niet op eigen houtje), dan blijft het antwoord uit. Transparantie en inspraak bij kunst zijn totaal afwezig.

  • De eerste twee regels vind ik nog steekhoudend Henk. Inderdaad, er had ook een wedstrijd uitgeschreven kunnen worden.
   Anderzijds, kunst is controversieel. Dat moet ook. En daarom is er een jury die dit ontwerp beoordeelt heeft en bedacht heeft dat dit in onze stad niet zou misstaan. Ik ben het met ze eens.

   • Neehoor, kunst is lang niet altijd controversieel, Nachtwacht, van Gogh, Rodin, Mondriaan, werk van Rudi van de Wint op de werf etc.. Het gaat hier vooral om “in de openbare ruimte”, die is van iedereen, niet van een jury. Ook van mij, en ik ben ook een betrokken kunstkenner in deze stad, die ook over kunst schrijft in bladen. Die erbij betrokken wil worden, niet bij voorrang, nee, als iedere geïnteresseerde burger. Zo valt bijvoorbeeld de bolder niet goed, zo hoor ik om mij heen: koud, niet speels voor kinderen en niet voor op de foto (was de bedoeling, vanuit de inspraak), niet sfeervol, te groot. Of was de “Titanic” op het stationsplein een controversieel succes? Ook gedropt. En later verwijderd. Maar dezelfde fout wordt steeds weer gemaakt, namelijk achterkamertjeskunstbeleid.

    • Henk, een kunstkenner is volgens mij diegene die er een oordeel over velt. Zeker als het een openbare ruimte betreft.
     Wat betreft controversieel; in je haast vergeet je bijvoorbeeld Ai Wei Wei, Damien Hirst.

     • Nee, dat is iemand die redelijk wat van kunst weet en kent. Die kan een oordeel hebben, maar dat mag iedereen die het ziet. En niet ik heb haast (was Warhol en Rembrandt wel vergeten, en Scholte, sorry), maar de Kopwerkers, die gewoon zomaar bedenken voor de niet-wetende burgers hier wat mooi is. Terwijl ik net in het Toeristisch café heb geleerd dat je je als ondernemers en gemeente moet afvragen waar je klanten toeristen behoefte aan hebben. En niet zelf die behoefte moet bedenken, voor hen.

  • is je trouwens opgevallen dat de bomen in het nieuwe stuk (Beatrixstraat naar de watertoren) gewoon RECHT zijn neergezet 😉

 2. Ben wel benieuwd wat Rijkswaterstaat er van vind, dacht dat je niet mag bouwen op of vlakbij een dijklichaam….

  • Denk dat dat wel meevalt. kijk maar eens in Lauwersoog ‘Ode aan het gemaakte land’.

  • Denk je ook niet dat het wel heel erg dom zou zijn om dit te presenteren zonder dat er vooraf overleg is geweest met RWS …….?

 3. Is er , behalve het ontwerp, wel eens gekeken of het wel mag en of het wel mogelijk is. Dit “”ding”” is niet van papier machè gemaakt. Kan de dijk die druk wel aan. Hoe veranker je dat “”ding “” zonder in het dijklichaam te boren of palen te rammen. M.a.w. Hoe zit het met de veiligheid. En belangrijk , hoe denkt Rijkswaterstaat hierover als beheerder/ eigenaar van de dijk . Want, hoe dan ook , men verzwakt de dijk . De druk die dat “”ding”” met zich meebrengt , zal op de lange of korte duur zichtbaar worden door scheuring van het dijklichaam. Vooral , omdat de druk nooit hetzelfde is, door de druk die weersomstandigheden op dit “”ding”” uitoefenen.

   • Dat heb ik gelezen Jeroen, maar jij neemt ook maar aan dat er overleg geweest zou zijn . maar dat ik lees nergens ,dat RWS erbij betrokken is geweest. Ook lees ik nergens , dat er onderzoeken naar de haalbaarheid van het project zijn geweest. Nergens lees ik , hoe ze e.e.a. denken te realiseren. Vandaar mijn vragen. Wat ik er verder van vindt , is niet relevant , want men luistert toch niet , en drukken toch hun eigen mening door of je het nu mooi vindt of niet .

    • Fred, gebruikelijk is bij een presentatie dat het eerst gedeeld wordt alvorens het technisch uitgekauwd wordt. Dat eerste is hier het geval, voor het tweede is het een kwestie van geduld ……. (zou er bijna een liedje van maken).

 4. Het is de bedoeling dat dit ding nog beweegt ook, dat je aan de stand kan zien of het hoog of laag water is. Oftewel, dat ding moet regelmatig onderhouden worden.

  • Prachtig toch? En als nu ook nog een firma uit Den Helder het onderhoud mag verrichten ……………..

   • Tuurlijk, zitten we echt op te wachten, op zo’n ding waar je ieder jaar weet ik hoeveel duizenden aan kwijt bent om schoon te houden.

 5. Weer een megalomaan project wat echt nergens op slaat. Weer Zeestad die onze stad verder vernield met zijn idiote ideeen. Er wordt weer miljoenen over de balk gesmeten met dit “Kunstwerk”
  Er zijn 2 kunstmusea in Den Helder die het gemeentebestuur en Zeestad bv graag de nek omdraaid. Het geld wat voor dit belachelijke plan op de dijk moet worden uitgegeven, kan beter besteed worden aan de 2 musea bij de beide stations. De musea trekken toeristen naar onze stad en dat betekend omzet en werkgelegenheid bij de ondernemers in de stad. Dit belachelijke plan zal geen enkele toerist naar Den Helder laten komen.

  • Mmmm, ik krijg de indruk dat U enkele zaken door elkaar haalt?
   2 Musea die het gemeentebestuur en Zeestad het liefst de nek omdraait?

   • Wilt u zeggen dan dat het gemeentebestuur niet de nek omdraait van de Nollen en het Rob Scholte Museum? 2 musea die het gemeentebestuur, lees Burgemeester en Zeestad de niet democratische doordram partij (niet opgegeven bij de verkiezingen, wel de stadsontwikkelaar die niet bijgestuurd kan worden door de poltiek) wel degelijk graag ziet verdwijnen.
    Dit miljoenen verslindende project heeft totaal geen waarde. De dijk is een mooie omgeving die je niet verstoord met zoiets achterlijks.
    Als je dan toch geld aan kunst wil uitgeven, doe dit dan aan de musea. Zij zorgen voor toerisme en besteding in onze stad. Dat brengt werkgelegenheid voor andere ondernemers.
    Den Helder laat heel veel kansen liggen, alleen maar door de grootheidswaanzin van Ferdinand Vreugdenhil van Zeestad, die niet eens in deze stad wil wonen. Hij maakt samen met het College de stad kapot, om daarna met stille trom en gevulde zakken te verdwijnen.

    • Ik ga alleen reageren op de eerste zin; inderdaad, dat wil ik zeggen. Het Rudi van de Wint museum wordt juist heel erg gesteund door onze gemeente ware het niet dat de erfgenamen er zo’n puinhoop van hebben gemaakt. Gelukkig hebben de geldschieters nu ingegrepen.

     • Ben je er zelf bij betrokken dan? Lekker makkelijk om vanuit je luie stoel de erfgenamen zwart te zitten maken. Iedereen weet dat de Nollen, toen Ruud van de Wint nog leefde, afspraken heeft gemaakt met de gemeente. Deze gemeente is de afspraken nooit nagekomen waardoor de bouw van het museum ernstig is vertraagd.
      Gemeente Den Helder, maar zeker ook het Noord Hollandsdagblad moeten eens leren om de waarheid te spreken. En Stoppen met elkaar alleen maar af te dekken.

     • Op de een of andere manier is er iets met kunstenaars en zaken doen. In dit geval herinner ik mij iets over een dakdekker …..

     • Nou Kees Jan ik denk dat Bodelo bij een dochter BV van de Woningstichting Werk en als moderator (= gespreksleider) bij DHA leidt hij m.i. het gesprek vaak dwingender in richting dan van hem verwacht mag worden. 😉
      Misschien kan de redactie deze tekst wèl goedkeuren en laten staan ?

     • Bodelo is de Alwetende. Hij zit bij gemeentebesturen aan tafel en bij andere overheidsinstellingen. Bodelo weet altijd precies wat er werkelijk is gebeurd of gezegd. Als alwetende wijst hij mensen terecht die hier reageren en iets anders zeggen dan hij weet. Ook deelt hij pluimpjes uit aan hen die het volgens hem begrijpen. Wees gerust mensen, Bodelo is slechts de Alwetende en niet de Almachtige. Dat weet ik zeker omdat ik dat ben.
      Het beoogde kunstwerk is iets dat Jutters helemaal niet willen. Zij willen de Dijk zoals het is en geen flauwekul. Een wip op de dijk, wie verzint zoiets. De begeleidende teksten die het icoon moet ondersteunen, zijn wellicht nog erger dan het ontwerp. Het moet een plaats van samenkomst worden met veel plezier en jolijt daarbij. Er zal weer naar hartelust gedanst worden zoals vroeger gebeurde in het Huys Tydverdryf. Ik zal maar stoppen verder te citeren voordat u echt misselijk wordt.

     • @ RB, ga toch ajb fietsen met je dooddoeners van ‘waar twee kijven’. Als de andere partij zich niet aan de afspraken houdt en je daardoor in de penarie belandt, boos wordt en gaat ‘kijven’ is er maar een partij schuldig aan dat gekijf en dat is de partij die zich niet aan de afspraak heeft gehouden!

     • Strandloper “De almachtige”, speak for yourself. Deze Jutter zit wel op het beoogde kunstwerk te wachten. En ik ken nog een heleboel liefhebbers. Denk niet dat u de waarheid in pacht heeft.

     • Er is een zelfbenoemde rechter die nu ook nog een blauwe jurk aan gaat trekken. In mijn ogen een slechte combinatie.
      En neen, ik ben niet almachtig noch alwetend.

     • Een slechte gok zelfbenoemde rechter, dat is waar ik het over had.
      Maar ik stop met dit gewauwel, ik heb mijn punt gemaakt.

 6. Wie het breed heeft, laat het breed hangen zullen we maar zeggen…. Geld speelt kennelijk geen rol.

 7. wat een negativiteit toch allemaal weer, zo komen we er wel hoor als je lekker in deze negatieve spiraal blijft hangen…….. verbeter je houding of verhuis, er is toch nooit iets goed hier in Den Helder, stelletje zwartkijkers, alsof jullie het beter kunnen……

  • Helemaal met jullie eens, RB, Bodelo en Cyberobo! Wat een gezeur allemaal Ik vind het ook heel mooi. Ik woon ook in de binnenstad en hoop ook dat de stadsontwikkeling onverminderd door zal gaan. Het wordt hier steeds mooier!

 8. Onze dijk en uitzicht op zee hebben, volgens mij, geen kunstwerk nodig. We genieten toch wel van de steeds veranderende gezichten op water en de lucht.

 9. zeestads wil is wet.
  tuin mag het bouwen.
  lolke verkoopt de kaartjes.
  de oppositie wil een vangnet !

 10. Hoorde vandaag van een journalist dat onze gemeente slechts een gering bedrag (120 miljoen euro) van banken heeft geleend. Kan dus nog meer bij. Zal artikel 12 aan de horizon verschijnen?

  • Wanneer is die 120 miljoen door de gemeente geleend? Dat is bij 55.000 inwoners € 2181,- per persoon aan extra belastingen. Welke imbeciel heeft hier toestemming voor gegeven? En hoeveel geld is daarvan besteed binnen het vriendenclubje van VVD, D66, CDA en PvdA?

   • Kees Jan, probeer eerst eens de feiten te checken. Mogelijk wordt het dan iets duidelijker dan direct op zo’n nietszeggende kreet van Beer te reageren.

 11. Mij valt als eerste altijd weer de niet representatieve tekening van een te maken object op, het lijkt de Afsluitdijk wel, ik zie schapen en aan twee kanten water? Ligt dat aan mijn interpretatievermogen?
  Dan het volgende:
  Hoe komt een monument of kunstobject normaliter nu eigenlijk tot stand én op de juiste plek terecht?
  Stap 1, wil je een mooi object op een interessante plaats, teken dan eerlijk, maak het niet mooier dan het is want daarmee wordt het object meteen al een ietwat ´verdacht´, teken het vooral zo realistisch mogelijk en in de bestaande, voor de bewoner herkenbare omgeving. Een fluitje van een cent met de huidige computeranimatietechnieken, kort geleden heb ik het zelf bij de hand gehad.
  Stap 2. hanteer de juiste volgorde, daarmee bedoel ik het volgende: er wordt een monument geplaatst of kunstobject zo U wilt, en daarná wil met met omwonenden kijken naar de overige invulling van het gebied, dat meldt het artikel toch duidelijk.
  Dit is een gedachtefout, een verbazingwekkend grote zelfs.
  Je behoort namelijk een stadsgebied, wanneer je dat wilt tenminste, éérst ´in te richten´ en vervólgens, of zelfs uiteindelijk, zoek je dan naar een kunstobject dat pást bij de inrichting, bij de ziel van de bewoners en wellicht zelfs de regio, dit doe je echt NOOIT andersom!
  De aanzet tot deze verkeerde volgorde zijn vaak tweeledig: ´prestige gevoelens en geldingsdrang´ die acuut de ratio van een selecte groep ´inpakken´ en daarnaast natuurlijk ´publiek geld´ dat relatief makkelijk beschikbaar is en er voor aangewezen is dan wel wordt.
  Keer op keer lijken de ´projectgroep en haar opdrachtgever´ níét bestand tegen die verlokking … uiteindelijk eindigt de hiervoor beschreven volstrekt foute ´aanloop´ bijna altijd in een flater, zijn de beslissers daarna ´gevlogen´of wijzen wanneer ze er alsnog op worden aangesproken naar elkaar.
  Maar dan hebben wij tenminste nog wel die @George die vaak in één of twee zinnen op een meesterlijke manier verleden en toekomst met elkaar weet te verbinden.

   • De kosten van een referendum zijn nihil, vergeleken met wat deze constructie zou gaan kosten, de verankering alleen al, op zandgrond! Kosten van een referendum zijn ook eenmalig, zonder jaarlijks terugkerende onderhoudskosten.

    • Maarja, jullie lijken ervan uit te gaan dat er een “nee” uit een eventueel referendum zou komen. Het zou zomaar ook een “ja” kunnen zijn, aangezien heel veel mensen het wel een goed idee vinden…

     • Dat beweer je nu al een paar keer . Laat , als je dat steeds maar weer beweerd nu eens cijfers zien. Hoeveel mensen noem jij veel ???

     • Kom op zeg, ik ga geen statistieken en tabellen inleveren en ik heb ook helemaal niet het gevoel dat ik mij moet bewijzen. Het is maar met wie je spreekt. En iedereen die ik heb gesproken is enthousiast. En dat zijn er aardig wat, en best een leuke afspiegeling van de inwoners van onze mooie stad. Alleen hier op het forum kom ik zoveel negativiteit tegen en dat vind ik jammer. Ik zou graag eens horen wanneer jullie dan blij zijn.
      Verderop staan een paar leuke berichten op DHA, eentje over een stadsgenoot die een lintje heeft ontvangen, en eentje over de verjaardag van DHA. Twee leuke positieve items. Te positief kennelijk want nauwelijks een reactie daar? Viel me zomaar op.
      Ga eens gewoon lekker genieten van al het moois in onze stad. Het kan altijd allemaal beter maar zo erg is het hier echt niet

 12. Afzichtelijk. Doe het niet. Den Helder is altijd weer de proeftuin voor gesjeesde architecten en kunstenaars. Weg met dit lelijke onding in de openbare ruimte.

 13. Geweldig ontwerp begrijp alleen niet waarom je zo veel moeite doet als Gemeente om toeristen te trekken als je het Rob Scholte museum sluit en in de Zuidstraat een coffeeshop toestaat.Maar misschien wil onze Gemeente een ander soort toerist aantrekken?

  • Het is mij niet opgevallen dat Schagen minder toeristen trekt omdat daar een coffeeshop in een winkelstraat zit ……………

   • Volgens mij trekt het Rob Scholte museum toch altijd nog 6000 toeristen per jaar als dat dicht gaat ben je toch een attractie armer en juist gezegd in de winkelstraat in Schagen tussen de andere winkels en niet op een stuk doorgaande weg waar geen winkel meer zit eerdaags en deze verandert in een tweede Koningsstraat dat voor de toeristen waarschijnlijk niet zo prettig toeven is als in Schagen.Maar je hebt een punt als je deze in de beatrixstraat laat komen is er geen toerist die zich dan daaraan stoort.

    • Jawel hoor fFred. Het gedeelte dat grenst aan de Gedempte Gracht behoort tot het winkelgebied.

     • Dat de Laan tot het gebied behoort, zou kunnen, Maar … het is gèèn specifieke winkelstraat. Of, je moet het gemeentehuis tot winkel bestemmen.

     • Goed idee, de coffeshop tussen het gemeentehuis en de woning van Koentje Schuiling. Kijken hoesnel hij onze stad dan verlaat!

    • Zullen we het er dan maar op houden dat de coffeeshop zich in het winkelcentrum cq gebied bevindt? Ben er eventjes niet meer geweest maar er waren naast en tegenover de coffeeshop gewoon winkels.

 14. Prachtig mooi. valt tenminste op is ook nog functioneel. Zal mensen trekken. Ja natuurlijk zijn er weer een aantal mensen, die niet eens in de buurt van de dijk wonen tegen, ga met de tijd mee. Den Helder heeft lang genoeg stil gestaan. Denk in de toekomst . Dus laat komen dit kunstwerk.

 15. het geeft een ongemakkelijk gevoel . Alsof je kijkt naar een advertentie voor een produkt waar niemand om gevraagd heeft . De snelle projectontwikkelaars presenteren zichzelf als apostelen , verkondigers van een fascinerende toekomst . Slowmotion beelden , brede armgebaren , weidse horizonnen als metafoor voor de grenzeloze mogelijkheden voor ons Den Helder . Na dit filmpje begrijp je niet waarom niet iedereen direct zijn koffers pakt en direct afreist naar dit Utopia …….
  Wat opvalt is , dat niemand spreekt over de wenselijkheid van dit project . Bij alle inspraak en wedstrijden en jury’s en lovende kritieken , mis ik het fundament voor dit alles . Een bevolking die dit steunt ……Dit filmpje , naar mijn idee althans , is niets anders als een manier om de mensen hebberig te maken . Net als bij alle andere luxe artikelen wordt er een illusie verkocht , een illusie waarvan je om te beginnen de mensen wijs moet maken dat zij dit hebben willen ……Ik ben het met andere schrijvers eens , het Marsdiep is mooi zoals het is , en deze artistieke opgang vermag het niet daar nog iets aan toe te voegen . Kunst om de kunst is mooi in een museum , een dijkopgang moet vooral praktisch zijn , en als daar een toegevoegde waarde bij zit is dat mooi natuurlijk . Maar het entree naar onze promenade kun je niet , als je er op bent uitgekeken , naar de rataplan brengen of op marktplaats zetten zoals je wel kunt doen met afgedankte huisraad of protserige klokkies die als ballast om je pols hangen . Een dijkopgang moet functioneel zijn , brede trappen , wandelaars beschutten voor harde wind , geen meters onkruid die glad worden bij natheid , vuilnisbakken voor de hondenstrond , een dijk , kortom , is een dijk , en die dijk , zou het uitgangspunt moeten zijn bij de creatieve expeditie die een kunstenmaker onderneemt als hij denkt aan Den Helder . Vooralsnog proef ik een soort manipulatie waarbij de bewoners een idee wordt aangepraat , een idee over een product waar nooit iemand om gevraagd heeft en waarvan zich nu iedereen verwondert afvraagt : Een kunstwerk op de dijk , moet dat dan ? Nou , nee , eigenlijk niet , van mij had de kunstenmaker net zo goed thuis kunnen blijven . Niet om het project , maar omwille van de plaats…..

  • Laatst interviewde ik een Jutter. Die zei: “Vaak komen hier projectontwikkelaars tijdelijk even buurten, en ons vertellen hoe we de stad beter kunnen maken. Maar ze kennen de stad helemaal niet…”

 16. De leefbaarheid van Den Helder verbeteren voor de inwoners door middel van een wip wap op de dijk?
  Echt? Wie heeft dat dan bedacht?
  Wat ontzettend zonde van het geld. De dijk is mooi zoals hij is.
  Zonder de wip wap heb ik ook een prachtig uitzicht.
  Mensen met teveel tijd hebben hierover nagedacht, maar wel heel kort. Zonde!

 17. Ja, mooi gezegd @Ik, een ´wip wap´, nee, dan maar liever een kleine, bescheiden ´Dodo´ 😉 als herinnering aan de ooit teloorgegane ´jongerensoos´ (Armand, Brood en Dulfer kwamen er langs) op dezelfde plek en met dezelfde naam waar vast nog wel wat forumdeelnemers herinneringen aan hebben.
  Toch is er naar mijn mening te weinig aandacht voor de manier waarop dit kunstobject tot stand is gekomen, dit is waarschijnlijk ook de reden waarom we tot in lengte van dagen met het ´in deze vorm´ (éérst het object en dán pas de omgeving aanpassen i.p.v andersom) brengen van grote, dure projecten geconfronteerd zullen blijven worden, er is duidelijk geanticipeerd op de te verwachten reacties van het publiek. Weinig verrassende kritiek leidt nu eenmaal tot weinig verrassend bestuur, een enkele uitzondering daargelaten, het zij zo.

  • @skriks..mooi idee ..poppentheater Dodo waar dagelijkse voorstellingen zijn in de sfeer van de roaring sixty s met gastoptredens van de lokale wethouders en burgervader onder het genot van een stikkie van naastgelegen theehuis Top s..Elke maand nieuwe voorstellingen waarin de politiek de burger en toerist mag proberen te overtuigen van de lokale politiek entree gratis voor de belasting betalers en voor toeristen een kleine bijdrage..Aa de andere kant van de dijk het nieuwe openlucht zwembad -het Marsdiep – met fantastische glijbaan die vanaf de de dijk toegankelijk is .als dit geen toeristen trekt weet ik het ook niet meer xD

 18. De entree vanaf de landzijde is nu al een geweldige uitnodiging. Een dode winkelstraat of een armoedige Polderweg verder overlopend in een museumstuk van een brug (Postbrug) van waar je een schitterend uitzicht hebt op foeilelijke, oude appartementsgebouwen. Aan de minder makkelijk lopende mensen is dit niet besteed. Senioren en andere minder mobielen zullen nooit het beloofde plezier en jolijt beleven. Ook geen plaats voor ontmoeting voor hen. Die is bij voorbaat ingevuld door schreeuwerige dronkelappen en ander gespuis, zoals wij hebben gezien in ons Stadspark. Zeestad en het gemeentebestuur belazeren de inwoners weer, zoals @pieterdaens zo mooi beschrijft.

 19. Grappig, deze brug die niemand ergens brengt, verbeeld perfect het geklets van alle boven staande reacties 🙂

 20. Het mag, kan en moet hier wel moderner vandaar dat het kunstwerk voor op de dijk best geinig is maar eens zien hoe de geldstromen gaan vloeien

Comments are closed.