Niet 1, maar 2 bodemprocedures in zaak Scholte

44

Den Helder – Niet 1, maar 2 bodemprocedures zijn inmiddels in gang gezet met betrekking tot het Rob Scholte Museum. Dat laat de gemeente Den Helder weten in een raadsinformatiebrief.

Waarom zo’n haast met ontruimen? En waarom niet de ‘bodemprocedure ‘afgewacht? De gemeente wijst er op dat er niet één bodemprocedure is. Op dit moment zijn er twee bodemprocedures aanhangig. Eén bodemprocedure is gestart door de gemeente en één door Scholte. Voor beide procedures is nog géén zittingsdatum vastgesteld. Het is dan ook niet duidelijk hoe lang er nog afgewacht zou moeten worden.

De bodemprocedure die de gemeente aanhangig heeft gemaakt, dient onder meer om de ontruimingskosten te verhalen. De bodemprocedure die Scholte heeft aangespannen gaat vooral over de vraag of hij al in de zomer van 2017 overeenstemming met de gemeente had bereikt over de aankoop van het pand. “Daar is geen sprake van. De voorzieningenrechter kwam in februari 2018 ook tot dat oordeel. Hoewel de voorzieningenrechter een voorlopig oordeel velt, komt zo’n oordeel niet zomaar tot stand. Er wordt door de rechter meegewogen of zijn oordeel in de bodemprocedure in stand zal blijven.”

“Nadat het Hof het spoedeisend belang erkende en instemde met ontruiming, zou het onduidelijk, ongewenst én riskant zijn om deze ontruiming op de lange baan te schuiven. De gemeente zou zich dan een onbetrouwbare (proces)partij tonen.”

Schadevergoedingen
“Op grond van de koopovereenkomst met de firma Tuin, dient de gemeente zich in te spannen om uiterlijk 1 juni 2019 het pand leeg en gesaneerd van asbest te leveren. Doet de gemeente dit niet, dan kan de firma Tuin de overeenkomst ontbinden, met mogelijke schadevergoedingen tot gevolg. Zou de firma Tuin niet ontbinden dan riskeert de gemeente vorderingen met (hoge) dwangsommen om de overeenkomst alsnog na te komen en daarnaast schadevergoeding. Met deze inspanningsplicht kan de gemeente dus niet lichtzinnig om gaan: zou de gemeente nu niet ontruimen dan is zeker niet denkbeeldig dat zij handelt in strijd met deze inspanningsplicht.”

“Andere redenen om de ontruiming niet langer af te wachten zijn de volgende. Het pand is dringend aan een opknapbeurt toe en de maandelijkse kosten (zoals noodzakelijk onderhoud, rente, afschrijving, ozb, verzekering, enzovoort) lopen door. Het gratis ter beschikking stellen van het pand kost de gemeente geld. Meting in 2016 kwam op 124.000 euro in dat jaar. Daarom is het pand ook inmiddels verkocht aan Tuin BV die het gaat opknappen. We streven er natuurlijk naar dat dit zo snel mogelijk wordt gedaan: een opgeknapt pand versterkt de kwaliteit van de opgeknapte omgeving.
Daarbij is er geen enkele reden om de heer Scholte anders te behandelen dan andere burgers met een betalingsachterstand. Juist van een gemeente mag verwacht worden dat zij geen voorkeursbehandeling geeft.”

Persoonlijk
Met de raad heeft het college, zo meldt zij in de brief, de afgelopen jaren “de verantwoordelijkheid gevoeld voor een invulling van het voormalige postkantoor met een functie en uitstraling die een meerwaarde kan bieden voor Den Helder. Dit college en het vorige college hebben samen met de raad geprobeerd om er met Scholte uit te komen. De inzet van verschillende mensen en het kiezen van verschillende invalshoeken: het kwam niet tot constructieve afspraken. We merkten dat woorden en beelden werden verdraaid of uit de context gelicht. Er was sprake van wantrouwen en onwil. We merkten ook dat het niet lukken van de pogingen tot samenwerking persoonlijk werd gemaakt. Alsof het steeds een wedstrijd betrof met een individueel lid van het college, inclusief de burgemeester.”

“Dat beeld klopt niet. Sinds 2014 heeft het dossier bij vier wethouders gelegen en is veel overleg geweest met de gemeenteraad. Besluiten die nodig waren, zijn door het hele college of de raad genomen. De rol van de burgemeester ligt slechts daar waar aspecten die betrekking hebben op openbare orde en veiligheid aan de orde zijn.”

Het college wil voorop stellen dat zij de situatie, waarin de gemeente Den Helder in de controverse met de heer Scholte is beland, betreurt. “Altijd is het doel zo zorgvuldig mogelijk te handelen en met respect voor personen en de kunst. De toon waarop de discussie vaak werd gevoerd, en de bijkomende verdachtmakingen, raken het college regelmatig persoonlijk. Toch blijft het college rationeel en zorgvuldig handelen. Vanuit de overtuiging dat dit past bij het openbaar bestuur. En vanuit de overtuiging het goede te doen voor de stad en zijn inwoners.”

44 REACTIES

 1. Dus ik lees hier weer dat het pand in al die jaren niets heeft opgeleverd. De hobby van een beperkte groep heeft ons dus een hoop geld gekost.

  • Wat fijn! De mate waarin een land een bereid is om geld te pompen in entiteiten en instanties die meer kosten dan ze opleveren (zorg, cultuur, e.d.) is een maat voor de beschaafdheid van dat land. Dus het heerlijke feit dat u noemt is een stootwil tussen onze warme, lieve realiteit en de door de roofridders gewenste reductie van een samenleving tot een munt. Leve de hoge kunst! Daar doe je het allemaal voor, zelfs al denk je van niet! Componeer, schilder, dans op blote voeten en hoon de roofridders, de hoeders van het pervers consumentisme.

   • En wat is je punt? Prima dat er geld uitgegeven wordt aan cultuur dat is zeker belangrijk, maar niet op deze manier.
    Genoeg partijen in Den Helder die het met minder moeten doen.

  • Indirect heeft het wel geld opgeleverd in Den Helder. Er zijn bijv. mensen naar Den Helder gegaan om daar een hotelovernachting te boeken om eerst het Nollencomplex en daarna het Rob Scholte museum te gaan bekijken. Die mensen gaven ook geld in Den Helder uit. Immaterieel, op cultureel gebied, was het ook een aanwinst, ook al is dat moeilijk te meten. Met een beetje meer medewerking en een paar goede adviseurs kan het Rob Scholte Museum uitgroeien tot iets moois. Geef hem alsnog de kans!

 2. Een grote puinzooi. Dit geintje kost de stad een hoop geld, en B&W heeft ons voor schut gezet tegenover de rest van het land. Beschamend.

 3. ‘Onze’ ongekozen burgemeester zou volgens de gemeente niet uit rancune vrijwel in zijn eentje gehandeld hebben in deze afschuwelijke affaire. Niet is waar voordat het officieel tegengesproken wordt. De meeste beweringen die de gemeente hier doet, zijn totaal oncontroleerbaar. Op mijn WOB verzoek dat betrekking heeft op deze materie, ontving ik een pak papier waarin vrijwel alles weggelakt is. Er is in Nederland zelfs nog geen sprake van een begin van democratie. Een klein circuit onder leiding van een dictatoriale burgemeester zonder democratisch mandaat maakt hier de dienst uit.

  • Dickie wat schrijf je nu allemaal. Ongekozen burgemeester, er is nergens in Nederland een gekozen burgemeester. (Anders dan gekozen door de gemeenteraad). Dan schrijf je een heel onduidelijke zin waarin je stelt dat de burgemeester nu wel of niet in zijn eentje gehandeld heeft, of is het nu niet of wel uit rancune. Pfft lastig te begrijpen. Dan schrijf je dat er in Nederland geen democratie is en weer een rare zin met een verwijzing naar een dictatoriale burgemeester.
   Dickie, probeer op zijn minst de Nederlandse bestuurs verantwoordelijkheden te begrijpen, dan snap je ook dat je wederom een hoop onzin uitkraamt.

 4. Citaat uit het artikel: “Altijd is het doel zo zorgvuldig mogelijk te handelen en met respect voor personen en de kunst”.

  Ik – en velen met mij – heb al jaren de indruk dat de gemeente tot in de finesse ‘de kunst verstaat’, om de burgers respectloos af te serveren.

  Ik mis trouwens nog een (3e) bodemprocedure over huurrechten ….

 5. Ha, ha, ha, volkomen de taal van Schuiling deze brief. Volgens mij zit hij inmiddels overal achter de knoppen en de schaapskudde staat er gedwee bij, met een totaal lege blik in de ogen……

 6. Scholte was volgens de voorzieningenrechter wel huurder, van een bedrijfspand, en heeft derhalve eerste recht van koop!

 7. De hele westerse wereld is dood en doodziek. Van Washington tot Den Helder. Lieden met een lief gezichtje, maar zonder geweten, die kunnen liegen alsof het gedrukt staat, zijn boven komen drijven als onze leiders. En we doen niets….. Zelfs het NRC bericht nu, dat de zogenaamde gifgasaanval in Syrie een false flag was. The deep state in de VS moet een vorm van oorlog in stand blijven houden om het militair industriele complex van winst te voorzien. Mensen worden met raketten aan flarden geschoten, omdat wij te laf zijn om ons totaal verrotte systeem aan te pakken en te hervormen. Vrijwel het hele dossier rondom het Scholtemuseum bestaat uit leugens. Uiteindelijk zal deze zaak door de Hoge Raad worden beslist. Dan zijn we tien jaar verder en is Schuiling al lang met pensioen. Zo ontloopt hij in dit systeem zijn verantwoordelijkheid totaal. En de Hoge Raad?? Die is helemaal volstrekt onbetrouwbaar. Een kleine twintig jaar geleden betrapte ik de toenmalige president van de Hoge Raad op het cashen van een ton per jaar voor het drinken van een kop koffie bij het Verbond van Verzekeraars. Alle woekerpolis claims werden daarna door de Hoge Raad afgewezen. Geen enkele krant dorst mijn stuk daarover te publiceren. Behalve het blote billen blad Nieuwe Revue. Blote billen journalist Berts, diepe zucht…. Ik zou een boek kunnen schrijven over de misdragingen van de Hoge Raad. Totaal onbetrouwbaar. En nee, ik ben niet slimmer dan de rest. Toeval speelt hier een grote rol.Door mijn betrokkenheid bij de zaak Spijkers en de affaire Peper heb ik in de diepste beerputten kunnen kijken. Als dat niet gebeurd was, dan zou ik nu waarschijnlijk ook een naief schaap zijn. De compotgek Berts, right, ok….laat maar. Wat je nu ziet gebeuren -en het interessante is dat het van Washington tot aan Den Helder synchroon gebeurt- is dat het systeem plat gaat omdat het geen enkele zelfreinigende werking meer heeft. Leugenaars worden niet meer ontmaskerd, sterker nog, die paar mensen die nog de moed hebben om de exploderende leugenachtigheid aan te pakken, worden uitgekotst en met modder besmeurd. Maar lang gaat dit niet meer duren. Dit is het Romeinse Rijk vlak voor de val. Gelukkig ben ik in mijn leven ook fantastische mensen tegengekomen. Hopelijk weten die na de onvermijdelijke ineenstorting een betere maatschappij op te bouwen.

 8. was blij dat hij er uit is gezet en had stille hoop dat het wat rustiger in DH zou worden zonder die Scholte, maar nu houd deze ellende nog niet op, en dan meerdere stukjes op één dag dan weer diezelfde reacties die we nu al zo vaak gelezen hebben, oh wat ben ik toch Scholte moe……..

  • “Diezelfde reacties” waar jij zo moe van zegt te worden, zijn voor 49% van jou afkomstig….Met hartelijke groet, ‘mevrouw’ Berts.

   • Hoi Dick. Volgens mij heb je last van een lente depressie en te veel tijd om na te denken. De hele dag de kont van Rob Scholte likken nu natuurlijk geen dagbesteding meer voor je. Misschien moet je een baan of vrijwilligerswerk zoeken dan werk je ook mee aan een mooie (helderse) maatschappij.

    • Altijd beter dan een triotje met een paar mensen van B&W, dan wordt je namelijk aan/van alle kanten genaaid.

  • NIETS verplicht je om dit steeds te lezen. Tenzij je natuurlijk anoniem campagne wil voeren tegen Scholte.

  • Misschien kunt u beslag laten leggen op de apparatuur van DHA en het kantoor laten verzegelen RB, het gaat per slot van rekening om úw ‘democratische’ rust. 😀

 9. Op de lange baan? Nee, er zijn verkiezingen geweest. Dit is een politieke blunder van formaat, de nieuwe raad schofferen. Er zijn maar twee wegen: aftreden, of de raad het recht van overweging geven. En een burgemeester die twee wethouders (een met handtekening) terugfloot, en de advocaat die een deal sloot namens hem wegstuurde, kan beter vertrekken.

 10. Het is een voorop gezet plan hoe te handelen,de zaak is volgens de regenten achterkamer politiek geregeld hoe maken we dat de zaak zo loopt als bepaald.Met de wens van de burger wordt geen rekening gehouden,wat wil ik ? Genoegdoening voor de heer Rob Scholte, en de verkoop aan hem zodat hij zijn eigen wijze invulling kan geven aan zijn museum
  Die truc met die verhaal kosten doet mij denken aan de affaire Johanna Krul wiens leven is verwoest ,huis ontnomen en als een paria nagejaagd door de Gemeente

 11. Hoe veeg ik mijn zelf bevlekte straatje schoon? Lees de raadsinformatiebrief van de hand van het college en u weet voortaan hoe dat moet. Het schijnheil en valse voorstelling van de werkelijke gang van zaken bepalen de inhoud van de brief. Uiteraard had de burgemeester er weer niets mee te maken. Hij is slechts de hoeder van een correcte gang van zaken en bovendien niet partijpolitiek. Als deze burgemeester zich vanaf het begin had ingezet voor de mensen in Den Helder en daarmee het belang van de stad optimaal had kunnen dienen, was het totaal anders gelopen.
  Het is werkelijk stuitend te zien hoe dit college de werkelijkheid van de afgelopen jaren naar haar hand tracht te zetten. Er is vooralsnog één instantie die deze zeepbel kan doorprikken. U weet wel: de gemeenteraad waarin uw vertegenwoordigers.

 12. Het is zo ´druk´ met reageren (en irriteren … zoals ik al eens uitlegde kan dat echt vrij makkelijk anders …) dat ik gisterenavond besloot om eenmalig eens een stukje van ´We are change.nl´ te bekijken over ´de zaak´…
  In één keer viel alles samen, vooral toen ik twee zich zeer ongemakkelijk voelende ambtenaren geïnterviewd zag worden.
  Die waren duidelijk niet ´op communicatie-cursus´ geweest en de lichaamstaal deed de rest.
  Ik begrijp nu dan tenminste toch wel ´een beetje´ waar alle ophef over ´de zaak´ vandaan komt.
  Vreemd dat gezegde; ´de burger krijgt het bestuur dat hij verdient´, nou ja, geen enkel gezegde gaat altijd op, gelukkig maar.
  En Judge, na Uw muzikale bijdrage, waardoor ik twee dagen volledig van slag was vanwege een sonoor klinkend,´Diedeldum dum dum, diedeldiedel dum dum´ in mijn hoofd … kan ik natuurlijk niet achterblijven;), komt ie:

  ´Shelter´ tegen ´de uitwassen´ van bestuur zullen we maar zeggen, over shelter bestaat overigens ook een indrukwekkend mooi boek dat foto´s bevat over alle mogelijke soorten woningen, het heet … hoe kan het ook anders; ´Shelter´ en stamt uit 1973!

 13. Net stelde Tjitske Biersteker (CU) bij de LOS dat de burgemeester het recht had dit te doen. Nee, dat had hij niet. Want zij sprak zichzelf tegen toen ze zei: “Wij zijn nu als nieuwe raad medeverantwoordelijk voor deze actie.” Dus schoffeerde de burgemeester de nieuwe raad. Geen communicatie, geen antwoord geven op vragen van raadsleden en pers. Onbeschoft en onbeschaafd. Bar voor het imago van de stad. Wat moet je als burgemeester eigenlijk nog meer fout doen, om weggestuurd te worden? Wordt ook deze motie door een tandeloze raad maar ingetrokken voor de lieve achterkamertjesvrede? Zoals het al acht jaar gaat? “Want anders zijn de verhoudingen nog meer verstoord.”

   • Deze vent verziekt de boel hier volledig. Constant aan het zuigen. Zuivere trol. Het gaat hem niet om deelname aan een discussie, maar om het irriteren van anderen. Daar geniet hij van.

    • Dan moet je er niet op reageren als je dat weet Dick. Gewoon negeren die vent , doe ik ook .

     • Goed advies Fred. We knallen allemaal wel eens tegen elkaar op, maar iedereen is hier op zijn manier integer. Deze vent is dus de uitzondering. Maar er gebeuren hier gelukkig ook mooie dingen. Als ik tegen jou op knal, zijn we het de volgende dag weer vergeten. Daar ben ik je dankbaar voor. Zo doen kerels dat. Rooie hoofden? Biertje! Smiley.

 14. Ze hebben wel lef , om te beweren dat het pand dringend onderhoud behoeft ! Als er èèn ding is hier in Den Helder , dan is het de Gemeente zelf wel die zijn eigendommen laar verpauperen. De gemeente heeft vanaf de koop , nog nooit ene moer gedaan aan het gebouw. Nog ver voor dat Scholten er in trok , donderde de betonbrokken uit het pand vanwege betonrot .Het pand moest er toch verwaarloosd en verpauperd uitzien en “””rijp “” voor de geplande sloop ? Voor een nieuw stadhuis ? Hier wordt van alles uit de kast getrokken , wat Scholten maar enigszins kan schaden, en de gemeente als rechtvaardige partij in het daglicht te stellen. Zo kunnen ze hun plannen nog snel effe doordrammen !. Het plan van Tuyn , om het te op te knappen en te verbouwen, is niet meer of minder een in der haast, snel bedacht argument om Scholten uit het pand te krijgen. Scholten mocht onder geen beding koper worden van het pand.

  • Inderdaad, het huidige college verwaarloosde zelf het pand tot op de bodem. Bodemprocedure 3. Tegels kapot, enkele ramen, asbest waar ze overheen wilden schilderen, lekkage, kapot plafond….hypocriete en onbeschaafde manipulatie.

  • waar ik wel nieuwsgierig naar ben, had Scholte aantoonbaar de benodigde middelen toen hij aan de bieding meedeed? “hoor” hier wel vaak dat hij de asbest sanering e.d. zelf ging regelen en dat dit maar bij het bod geteld moest worden maar niet dat er de financiën voor waren om dit alles te realiseren

   • Doe toch je huiswerk in plaats van alleen maar blazen. Het bezit van Rob Scholte is al eens getaxeerd op ruim 2 mio.

    • dus hij had niet de middelen aanwezig en geen bankgarantie om de aankoop te doen, leuk dat hij bezittingen heeft maar als al de financiën daarin vast zitten kun je nog geen brood kopen, dat was dan vast de reden waarom het hem niet gegund was en dat hij de energierekening niet kon voldoen?

 15. RB, een misselijkmakende persoon, die zoveel ziek gedrag vertoont dat het niemand ontgaat met een gestoorde te maken te hebben. Een uitdrukkelijk advies: deze persoon helemaal negeren. ……..

  • U heeft niet één keer maar wel twee keer gelijk mevrouw Loes. Uw advies hoef ik niet op te volgen, omdat ik reeds lange tijd deze psycho negeer. Daarnaast ben ik van mening, dat de redactie getreiter en stalking niet moet verwarren met vrijheid van meningsuiting.

 16. ´Verslag´ van een forum´discussie´.

  Op het artikel over Rob Scholte van 20 april jongstleden met de titel ´niet één maar twee bodemprocedures´ kwamen bijna 50 reacties vanuit het forum en de gemoederen liepen er hoog op.
  ´Het´ begint in de aanloop allemaal nog gemoedelijk, echter dan mengen DB en RB zich in de discussie en verhardt het ´debat´ zich in snel tempo.
  Een analist verwoordde een verharding van een debat ooit als: ´Je kunt niet blijven Judoën als er ook een Kickbokser meedoet´.
  RB mag U zien als ´de Kickbokser´.

  ´Judge X´ is zoals altijd ´strikt to the point´ en er is natuurlijk MK met haar altijd frisse en heldere ´wendingen´, de MK die de ´tijd van de trio´s´ achter zich probeert te laten en met verve strijdt.
  Dan begint DB een heel verhaal over ´het ineenstorten van de wereld en naïeve schapen´, een verhaal waarin hij uiteindelijk toegeeft zélf ook ooit een naïef ´schaap´te zijn geweest.
  Echter, dat doet hij wel nádat hij diezelfde ´schaap´ beschuldigingen jarenlang over het Helderse volk heeft ´uitgestrooid´ en dát is natuurlijk weer koren op RB´s molen.

  RB die de uitzonderlijke gave heeft om altijd precies zijn vinger op elke zere plek te leggen die hij ook maar ergens tegenkomt, vastbesloten als hij is om de hegemonie ´van wie of wat dan ook´ te doorbreken, gewoon, omdat hij een hekel aan conventies schijnt te hebben.
  Daarbij is een slim uitgespeeld ad hominem hem geenszins vreemd.
  Zoals te voorzien, reageert Judge meteen messcherp op een ondoordachte uitspraak van RB en wel om in ieder geval ´de democratische waarden op het forum´ zeker en veilig te stellen wanneer RB begint te ´zeuren´ over dat hij ´Scholte-moe´ is.
  ´De krant kan nu eenmaal niet alleen vertellen wat RB bekoort´, vindt Judge, terecht natuurlijk.

  17.55 uur; RB vindt een nieuw en bijzonder woord uit; ´Knutselknuffelaar´, een prachtig woord natuurlijk (of zou hij nu eigenlijk ´Knuffelknutselaar´ bedoelen, bedenk ik ineens) echter DB bekoort het nieuwe woord totaal niet en die begint dan ook onmiddellijk en keihard ´Trol-alarm!!´ te schreeuwen.
  Judge probeert het gesprek daarna nog op een vrolijke manier een andere wending te geven en midden in de nacht sluit ´Strandloper´ de roerige dag af met de boze boodschap dat fundamentele democratische waarden in Den Helder al jaren met voeten worden getreden, het is een kort maar sluitend betoog.

  Judge is er de volgende ochtend alweer vroeg en zelfs als eerste bij, zo vroeg dat het wel 5 uur duurt voor er weer een reactie op zijn inbreng volgt.
  fF die bijna altijd wel ´het naadje van de kous´ weet te vinden en bovendien vrijwel altijd ook nuchter en evenwichtig reageert is die dag als tweede ´wakker´ en ook nog in een bijzonder lollige bui (wat in zijn geval als een opmerkelijk feit aangemerkt kan worden).
  Hij parodieert in zijn bijdrage met het woord ´theekransje´, ik word me opeens bewust van een buitengewoon en eenmalig moment … en ik besluit spontaan om in te haken.

  Ik doe dat eigenlijk, besef ik, om ´de zaak´ nóg´ wat lichter´ te maken, daar hou ik van, maar ik word ´niet gezien´ ondanks mijn toch bijzondere muzikale bijlage, vind ikzelf dan tenminste.

  De spanning loopt daarna al snel weer op want de degelijke en uitgesproken HvK zegt iets wat volgens RB weer neigt naar een ´soort consensus´ die hem als vanzelfsprekend irriteert.
  ´Pats!!´, RB geeft snel en ongezien, tenminste dat denkt hij, een korte ferme trap tegen het gipsbeen van de in zijn ogen ´zieke patiënt´ HvK.
  DB ziet het en ruikt onmiddellijk zijn kans om RB ´de genadeklap´ toe te dienen en zegt dat hij gezien heeft dat RB stiekem HvK heeft ´getrapt´.
  fF is zoals altijd volledig in balans en geeft een ´niet-reageer-advies´ aan DB, terecht natuurlijk, de ware ´onruststoker´ is altijd ´hij´ die een consensus negeert.
  Echter, wanneer je het zelf niet kunt opbrengen om ´te negeren´ valt ´luisteren´ je meestal ook zwaar.
  Toch voel ik altijd wel enige sympathie voor ´stokers´, ze lijken alles te hebben dat ik zelf enigszins denk te missen, ´gewoon doorrammen´ is bijvoorbeeld hun jaloersmakende specialiteit.

  JB post een ´stukje´ (nou vooruit .. een column) over het kopen van een museumjaarkaart dat door de burgemeester van Den Helder zélf is geschreven!
  Dat is opvallend want het lijkt toch de laatste tijd een burgemeester die eigenlijk helemaal niet van musea houdt en al helemaal niet ´in het zicht´, náást een watertoren én op een dure A1 locatie.
  Maar ja, het ´doen alsof´ hoort er nu eenmaal bij, dat weet de burgervader als geen ander en hij dacht waarschijnlijk dan ook: zo lang duurt het schrijven van een column nu ook weer
  niet …

  fF en HvK beginnen met frisse moed weer ´te fietsen´ maar zeggen naar de smaak van RB tóch wel weer wat erg veel zinnige dingen achter elkaar zo vroeg op de dag, dus!; RB steekt meteen een stevige spaak in hun beider wielen en schaterlacht bovendien ook nog eens keihard wanneer de beide fietsers daardoor snoeihard over de kop slaan.
  Hotmail, een oude rot in het vak, probeert nog een laatste keer om RB tot rede te brengen en roept hem streng tot de orde, vergeefs natuurlijk.
  Kort daarna meldt LVL zich en ´vindt´ dat RB ´onbehandeld´ en diréct uit ´de maatschappij´ moet worden verwijderd en ´probeert´ tevens met een oproep een ´verwijderings-verbond´ op touw te zetten.
  Midden in de nacht eindigt echter het ´debat´ abrupt en de volgende dag trekken nieuwe ´Scholte-artikelen´ (natuurlijk tot grote ergernis van RB) wéér alle aandacht.

  De vraag die bij mij blijft hangen is wie of wat die RB nou wel niet zou kunnen zijn, er zit een bepaalde consistentie in zijn ´martelpraktijken´, een samenhang die je pas herkent wanneer de eerste opwinding een beetje is weggeëbd.
  Dus begin je dan na te denken; RB kan een afkorting van een Redactioneel ´Bot´ zijn, of, er is bijvoorbeeld ook een RB die ik ken, hij woont ´vlakbij de boot naar Texel´ zullen we maar zeggen, zijn karakter matched wel wat met de gedane uitspraken op het forum.
  Wie ken ik nog meer, tsja …,
  ´Dit schiet niet op´, bedenk ik dan en eigenlijk is het natuurlijk ondanks ´de persistente aangeboren ´jeuk´ bij de mens om alle geheimen die hij ook maar tegenkomt te willen ontrafelen´ eigenlijk ook volstrekt onbelangrijk.
  Trouwens, wacht eens even …, ik ken een eindredacteur met dezelfde initialen!, het zou toch niet …
  Nee, dat zou ´te mooi´ zijn om waar te zijn.

Comments are closed.