Nog geen besluit over afsluiting Oostslootstraat

4

Den Helder – Er is nog geen besluit genomen over het wel of niet afsluiten voor verkeer van de Oostslootstraat. Dat meldt het college in antwoord op vragen van de Partij van de Arbeid. Die verwoordde onlangs de zorgen van omwonenden. De afsluiting zou onderdeel uitmaken van de plannen die ontwikkeld worden ter verbetering van de Koningstraat en omgeving.

“Er wordt nagedacht over het afsluiten van de verbinding Koningstraat – Oostslootstraat voor autoverkeer”, schrijft het college. “De definitieve afweging daarover kan nog niet worden gemaakt. Eerst dient inzicht te worden verkregen in de verschillende verkeersstromen die gebruik maken van deze route. Daartoe wordt op korte termijn een verkeersonderzoek / telling uitgevoerd. Ook participatie is gewenst.”

De straten worden opnieuw ingericht (na het voorbeeld van Spoorstraat-Oost) en bomen worden toegevoegd. Parkeren wordt opgelost via zogenaamde parkeerkoffers. Dit zijn toegankelijke parkeervelden, waardoor de auto’s uit het zicht genomen worden. De open plekken (o.a. de Koningsdriehoek) worden ingericht met bebouwing en/of als groene ruimte. “Op dit moment worden de plannen voor de Koningstraat en omgeving uitgewerkt (overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst Koningstraat – Spoorstraat). Over het idee om de verbinding Koningstraat – Oostslootstraat af te sluiten is, volgens planning, nog niet geparticipeerd. De definitieve afweging hierover is zodoende nog niet gemaakt”, benadrukt het college. “Met verontruste bewoners is gesproken, waarbij is uitgelegd dat definitieve besluitvorming aan de hand van participatie zal plaatsvinden, maar dat op dit moment nog niet duidelijk is wanneer dit gaat gebeuren.”

Bron afbeelding: Google Streetview

4 REACTIES

  1. hoe haal je het in je hoofd om oostslootstraat af te sluiten kunnen nu soms al niet weg komen texel verkeer de spoorstraat door wordt ook vaak gehinderd winkels bevoorraden dus kan je daar ook niet langs door de molenstraat is niet te rijden zo slecht

  2. Er is niets zo veranderlijk als een mens . Toen de Oostslootstraat naar het Koningsplein werd doorgebroken vanwege de plannen voor de Noordelijke randweg , was Den Helder te klein ! Iedereen in die straat schreeuwde moord en brand En nu zijn er plannen om de straat weer aftesluiten, is het weer niet goed.

  3. Oude plannen, kunnen zo weer nieuw leven ingeblazen worden. Nu is het ook weer niet duidelijk of de afsluiting wel door gaat. Dus niet gek opkijken , als de noordelijke randweg weer in beeld komt. Tenslotte , het nieuw te bouwen stadsdeel zal goed ontsloten moeten worden. ( sluiten ze de nieuwe Polderweg er op aan ? ) Zit maar èèn kruising tussen, en ze rijden vanaf de Watertoren zo om het centrum heen naar het einde van de Beatrixstraat / Zuidstraat.

Comments are closed.