PvdA: nu de formatiebeurt aan het CDA

30

Den Helder – Nog voordat de leden van de ChristenUnie in Den Helder er iets over hebben kunnen zeggen, heeft het landelijk bestuur al van zich laten horen. Samenwerken met de PVV in een coalitie is uit den boze, de partij heeft het de afdeling Den Helder nadrukkelijk afgeraden. Maar trekt Den Helder zich er iets van aan? Als het aan de PvdA ligt krijgt het CDA nu de kans een coalitie te formeren.

Als het ‘verbod’ (de landelijke CU wil dat de lokale CU de onderhandelingen over een coalitie met PVV afbreekt) wordt opgevolgd maakt het verder niet meer uit wat de lokale leden van een coalitie met PVV, Seniorenpartij, Behoorlijk Bestuur en Beter voor Den Helder vinden. Die samenwerking heeft dan op voorhand al geen meerderheid meer. Maar voorlopig laat de CU nog even in het midden of ze iets doet met het dwingend advies van hogerhand. Donderdag is het woord aan de leden en dan is het advies van de landelijk partijvoorzitter Adema “een van de reacties”, aldus lokaal secretaris Piet Bras tegenover het NHD. “We zijn nog in gesprek”, is alles wat Tjitske Biersteker er voorlopig over kwijt wil.

Als de CU zich terugtrekt (en Biersteker niet uit de partij stapt om met een eigen fractie deel te nemen aan de coalitie) lijkt de kans dat het gaat lukken een coalitie zonder CDA, VVD, D66 en PvdA te vormen bijzonder klein. Als ook de Stadspartij nee zegt (en die kans is nadrukkelijk aanwezig) is het zelfs onmogelijk. Toch wil nog bijna niemand nu al speculeren over hoe straks verder, zonder CU. Carlo Assorgia denkt dat de landelijke CU niet zoveel invloed heeft op de afdeling in Den Helder en wacht rustig af. Remco Duijnker (Seniorenpartij) zegt dat dan Plan C uit de kast wordt gehaald, maar geeft niet aan wat dat inhoudt. “Er zal toch geregeerd moeten worden lijkt mij. Ik zal mijn licht eens opsteken bij Carlo”, aldus Duijnker.

PvdA
Pieter Kos van de Stadspartij wil pas reageren als duidelijk is hoe de lokale CU op het landelijk verbod reageert. “Ik focus mij op onze eigen afweging morgen”, aldus Kos. Het CDA wil ook eerst de reactie van Biersteker afwachten en Peter de Vrij van de PvdA spreekt van opluchting. “Een zeer wijs besluit van de ChristenUnie. De PvdA had al eerder vraagtekens gezet tussen de samenwerking CU en PVV en de hoop uitgesproken dat er bij bestuur en leden wel verstand van zaken aanwezig zou zijn. De tweede of derde formatiepoging is mislukt. Het lijkt mij dat Beter voor Den Helder de opdracht nu teruggeeft en het CDA als volgende partij mag proberen een coalitie te maken.”

30 REACTIES

 1. Zal wel wat ingewikkelder worden dan in 1948 toen de sociaal democraten in Den Helder de absolute meerderheid hadden en zij met drie PvdA wethouders en een PvdA burgemeester onze gemeente ging besturen. Andere tijden dat wel. Al moet ik wel stellen dat de iets latere PvdA burgemeester Rehorst (periode 1950-1967) boven de partijen stond. Dat is in deze soms ingewikkelde tijd niet voor iedere burgemeester weggelegd. We hebben er in een aantal jaren verschillende in onze gemeente zonder afscheidsreceptie zien vertrekken. Maar Rehorst, dat mag worden gezegd, stak er met kop en schouders boven uit. Vier jaar geleden bood ik een van zijn dochters het eerste exemplaar boekwerk ‘Den Helder jaren vijftig’ met genoegen aan. Heb toen Rehorst later in Utrecht woonde eind jaren zeventig nog met hem een aantal keren gecorrespondeerd over de veranderde Helderse binnenstad en verplaatsing spoorwegstation voor het boek Nederlandse spoorwegstations.

 2. De PvdA is bezig met een zeer vies politiek spelletje. Stemmingmakerij van de bovenste plank!
  De ChristenUnie moet nog een besluit nemen over de deelname aan het college zoals het nu voorligt. Toch gaat de PvdA in de media lopen brullen dat de ChristenUnie niet meegaat in de coalitie.
  .
  Mevrouw Biersteker en Dhr van Donkelaar zijn uitstekend in staat om eigen afweging te maken. De landelijke fractie kan dan de samenwerking met de PVV niet zien zitten, maar na gesprekken met de PVV is de Helderse afdeling van CU tot de conclusie gekomen dat de samenwerking niet onmogelijk is. De Raadsleden van de CU zitten in de gemeenteraad van Den Helder zonder last en ruggespraak.
  .
  De uitleg van last en ruggespraak is als volgt;
  “Stemmen zonder last of ruggespraak. Stemmen zonder last (d.w.z. zonder opdracht) betekent dat een volksvertegenwoordiger zich niet mag laten opdragen in een stemming een bepaald standpunt in te nemen. De vertegenwoordiger moet op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel vellen.”
  .
  De PvdA heeft de verkiezingen verloren…. En toch moeten zij alle vieze trucjes uit de kast halen om de CU te schofferen. Een Schande van Peter de Vrij om zich zo uit te laten!
  .
  Als de ChristenUnie besluit niet deel te nemen in het college kunnen ze er altijd voor kiezen om te gedogen. En Als het echt niet anders kan, kunnen ze altijd verder gaan als Christelijk Den Helder”

 3. Lees net het verlies van een PvdA prominent, John Kasander. Een man die met hart en ziel zijn rode politieke denkwijze in Den Helder onder de aandacht bracht. Een zeer goed mens. Ik wens de nabestaande en de mensen van de PvdA dan ook veel kracht toe.
  .
  Meneer Peter de Vrij, ik had uw reactie op z’n droevige dag anders ingeschat. Uw gedachten zouden bij John Kasander moeten zijn. En John had het nooit goed gevonden dat je op deze wijze omgaat met de CU en dan met name met mevrouw Biersteker. Peter de Vrij ga je schamen.

  • Wie ben jij dan wel om even te bepalen wat John wel en niet goed vond ga je schamen Kees jan

   • ik schaam me helemaal nergens voor, ook ik heb John mogen leren kennen. En wij hebben mooie gesprekken met elkaar gehad. Dus meneer Trol, bemoei u met uw eigen zaken.

 4. Haha, ik zei het eerder vandaag al in een ander commentaar hier op de site, wat zal de conclusie zijn na twee mislukte formatiepogingen die van begin af aan onder voorbehoud waren, en waarbij de laatste vakkundig om zeep is geholpen door de wens van het CDA er ook de PvdA bij de willen .. dat het nu de beurt is aan het CDA om een poging te wagen. En tada, daar is die dan.

 5. Die PvdA net als aan stadspartij aan de hand van renders ahemvvd meelopers in plaats van zelf in de nieuwe coalitie met pvv beter enzovoort te stappen. Hoe was het ook al weer meneer de vrij niet uitsluiten u als PvdA doet dit wel bij de pvv De schande moet groot zijn nu u in plaats afscheid en respect denkt aan een baantje als wethouder

 6. Uiteraard voedt de PvdA de huidige situatie, en wil het wat graag het PartijKartel weer herinstalleren. Probeert nu dus druk uit te oefenen richting Tjitske en haar landelijke organisatie door het CDA naar voren te halen.

  Dames en Heren Politici van de oude politieke partijen, U bent afgerekend door de kiezers. Het is gewoon tijd voor iets anders!

  PS mevr Biersteker waarvoor zit U in de Raad? Voor Den Helder of voor de Landelijke Partij?

 7. Ik heb die krant helaas niet bewaard maar na de aankondiging dat de PVV in Den Helder mee zou doen heeft voor zover ik mij herinner niemand vermeld dat men strikt tegen deelname van de PVV in coalitieverband is. Integendeel niemand had er sowieso echt grote moeite mee. Mogelijk was men aan de vooravond van de verkiezingen bereid onder bepaalde voorwaarden deelname van de PVV in coalitieverband niet per direct uit te sluiten. Nu de drie PVV vertegenwoordigers (twee ervan hebben de eed afgelegd) in het coalitieakkoord zich volgens de andere deelnemende partijen zich keurig hebben opgesteld, worden ze bij voorbaat al aan de schandpaal genageld. Ongetwijfeld zal frustratie een rol in de aantijgingen spelen. Ik heb en zal zelf geen stem op de PVV uitbrengen maar er zijn grote verschillen tussen landelijke en lokale politiek, zo was het en zo zal het naar verwachting ook in de toerkomst blijven. Er is overigens ook een tijd geweest dat men in bepaalde gebieden de Sociaal Democraten (min of meer de voorloper van de P.v.d.A.) bewust buiten de deur hield en door bepaalde politieke groeperingen zelfs voor rotte vis uitmaakte. Gelukkig zijn die tijden voorbij.

  • Dank u, toch was echt de SP. Waarom zou er een peil te vinden tussen met landelijke en regio politiek ? Met name dat regio peil gaat het altijd fout. En een eed is geen soort van opleiding in iets,………je moet geloven niet verwarren met ontdekken. Met name dat ontdekken kost dat vrachten gemeente geld, omdat het peil zakt & men het woord peil verward met twee letters in dat woord. Als de landelijke PVV eigenlijk niet mee telt zou dat hier wel gelden ? Beetje krom hoor,…..( Wel blij te weten dat je eindelijk uwe casa schoonmaakt, oude dingen opbergt ! Een waar ‘ wonder ‘ )

 8. valt me op dat de bekende reaguurders hier die Tjitske en de ChristenUnie volop liepen te promoten met kreten als “stem lokaal of CU” nu verdacht stil zijn na deze enorme afgang……

  • Welke enorme afgang? De landelijke CU verteld de lokale CU wat ze zou moeten doen, en meneer De Vrij is alvast zo vrij om een voorschot te nemen op een nee-stem, met zijn ‘een heel wijs besluit’ terwijl nog geen besluit is.

   • ja die enorme afgang ja, dat er hier lui liepen te verkondigen dat de CU en dus Tjitske anders was dan andere landelijke partijen en dat dat nu wel weer blijkt niet zo te zijn, en dat er door dit foute advies mensen op de CU hebben gestemd en dat die stemmers nu best wel eens not amused zouden kunnen zijn

 9. Ik denk dat er nog rare dingen kunnen gaan gebeuren. Wat mij wel opvalt is dat de CU nu onder vuur ligt, maar als we alle artikelen op dit medium lezen kunnen we ook zien dat binnen de stadspartij de messen geslepen worden. De voorzitter is daar opgestapt en Marcel Karhof geeft openlijk aan tegen de coalitie te stemmen. Andere mensen vinden nu dat Mevr. Biersteker nu maar afstand moet nemen van de CU. Dat zal ook wel voor anderen gelden. Zou het op dit moment geen idee zijn een zgn zakencollege op te zetten. Mensen die hart hebben voor een beter Den Helder en niet gebonden zijn aan een partij in de raad. Zij kunnen dan gedurende deze raadsperiode de nieuwe politiek die we zo graag willen invoeren. Voor ieder onderwerp moet men op zoek naar een meerderheid, dus alle partijen kunnen zich blijvend profileren terwijl niemand gezichtsverlies lijdt en moeilijke dossiers met wisselende meerderheden geregeld kunnen worden. Het is dan wel nodig dat alle partijen over de bekende schaduwen heenstappen. Verbinden en samenwerken kan op deze manier. Zittende partijen moeten dan wel de wil en visie hebben dit door te zetten.

 10. Ben benieuwd hoe dit vraagstuk opgelost gaat worden. We gaan zien of deze coalitie zich staande houdt….

 11. Wat mij het meest verbaast is dat toen Assorgia met de beoogde coalitie de onderhandelingen voerde, deze ook op de hoogte waren van het traject dat Nagel voorstelde. Inclusief de gesprekken die Assorgia met VVD en CDA voerd. Was er dan geen van de fractieleiders die zich bezwaard voelde en moeite hadden met deze actie. Toen is de integriteit al ten grabbel gegooid en onze moraal-ridder Tjitske B. wil zelf haar zijn door drijven ten koste va het gedachtengoed van het CU. Is dan geld toch de drijfveer. Wie het weet mag het zeggen, maar ik weet niet of deze nieuwe wind wel uit de goede hoek komt.

 12. Het wordt wellicht tijd dat de PVV haar standpunten misschien wat bijstelt?

  De partij bestaat nu 12 jaar en heeft wat betreft haar standpunten over immigratie al haar troeven nu wel volledig uitgespeeld.
  Deze ooit unieke pijlpunten zijn deels opgezogen ´door de tijdsgeest´ maar ook ´vriendelijk ontvreemd´ door de overige politieke stromingen die lange tijd duidelijk voor hun hachje vreesden.
  Wat de partij rest is het voeren van opportunistische politiek tijdens een rel of een zwak moment van een collega politicus.

  Er is momenteel sprake van een duidelijk impasse, zowel binnen de PVV zelf als binnen de gehele Nederlandse politiek.
  Vernieuwing van binnenuit is bij de PVV is zo goed als uitgesloten; enerzijds door haar organisatiestructuur en anderzijds maakt zij geen deel meer uit van de ´opties tot coalitie´. Dit laatste omdat er een uitgesproken consensus is bij de overige politieke partijen over het uitsluiten van de PVV bij welke vorm van samenwerking dan ook.
  Wilders verspeelde in 2010 zijn voornaamste troef, het tot dan toe in Nederland nog niet vormgegeven ´Cordon Sanitaire´.
  Dat gebeurde in een lachwekkende ´gedoogsteunvertoning´ waar hij zijn verzet tegen de (inderdaad) onnodige verhoging van de AOW leeftijd (zijn enige uitgesproken ´breekpunt´…) onmiddellijk als eerste ´wisselgeld´ inzette.
  Domme, populistische en neerbuigende uitglijders zoals die van ´de kopvoddetaks´ deden vervolgens alle eventuele verdere interactie met andere partijen binnen het democratische speelveld volledig de das om.

  De partij heeft haar langste tijd in de huidige vorm nu wel gehad: de vijfde colonne blijft natuurlijk uiterst secuur en effectief ´doorzagen´ tot haar zetel ooit ineenstort, partijleider Wilders wordt ouder en Fleur Agema mist zijn charisma.
  Binnen de PVV is het vrijwel onmogelijk voor nieuw ´talent´ om door te breken.
  De partij innoveert haar eigen partijstructuur én programma niet en doet daarmee nu eigenlijk precies dátgene waarvan zij de andere partijen al jaren beschuldigt; zij legt haar oor niet meer te luister in de samenleving.
  Avond na avond is het tv-scherm gevuld met discussies en documentaires over de ´inpassing´ van de islam in de Nederlandse samenleving, veel is tegenwoordig gewoon bespreekbaar.

  Latent is de angst voor een mening omtrent dit soort onderwerpen echter nog wél steeds aanwezig en daarmee ook ´het recht van bestaan´ van een extremistische partij.
  Burgemeester Krikke van Den Haag liet op Nieuwsuur gisteravond als geen ander ooit tevoren zien dat het constante gevaar van het ´wegpraten´ van problemen nog steeds overduidelijk op de loer ligt.
  Presentator Eelco Bosch van Rosenthal, de ´atletische´ versie van de onlangs te vroeg overleden Joost Karhof, bracht dat wezenlijke gevaar kundig en onbetwistbaar naar de oppervlakte.

  Echter, stemmen op een partij die nooit meer echt zal participeren vinden kiezers niet aantrekkelijk en het moment dat ´de lol´ daar vanaf gaat is dus nabij.
  Ook de teleurstelling van veel Helderse kiezers na het vervliegen van de hoop op eindelijk eens een kans voor Den Helder zónder de gevestigde partijen helpt natuurlijk niet mee.
  Het FvD en wellicht andere nieuwkomers wachten gretig af om in een nieuwe, beschaafdere ´vorm´ het stokje van ´de partij van de gemiste kansen´ over te nemen.

  Uitstraling vervaagt nu eenmaal door de tijd, iedereen en alles heeft gelukkig een houdbaarheidsdatum.

 13. Zie in deze ontwikkelingen eigenlijk alleen maar het gelijk van de Kiezers, het blijft een zooitje in de Helderse Politiek.

 14. De PVV heeft enorm veel proteststemmen getrokken in dit Palermo aan het Marsdiep. Alleen daarom al is het isoleren van de PVV het domste dat je kunt doen. De PVV in het college betekent dat de politiek weer wil gaan luisteren naar ontevreden burgers. Een cordon sanitaire rondom de PVV zal ze alleen maar versterken. Zeker omdat proteststemmen een groeimarkt zijn in een stad die steeds verder wegzinkt in politieke chaos.

 15. Dat was de laatste keer dat ik Christenunie heb gestemd. De volgende keer stem ik PVV. De mond vol van naastenliefde en een inclusieve samenleving maar ondertussen de PVV en hun kiezers uitsluiten.

  • Joost, zou wel blijven stemmen op Tjitske Biersteker en Dhr van Donkelaar. Zij hebben bewezen dat ze wel naastenliefde hebben, en geen mens uitsluiten in een inclusieve samenleving.
   Ik ben niet gelovig, ik ben geen CU stemmer, maar Tjitske Biersteker blijft voor mij de meest integere vrouw van de Helderse Politiek. En er is geen politieke man die haar kan overtreffen.

   • Slap gelul het enige wat mevr Biersteker wil is wethouder worden en om dat te worden worden alle principes over boord geflikkerd

    • En daar hebben we weer een trol uit de koker van Dhr Schuiling. Tjitske Biersteker is niet een vrouw die perse wethouder wil worden. Waarschijnlijk is ze gewoon gevraagd door andere partijen om dat ze een groot hart heeft voor onze stad en alle inwoners.

 16. Daarom beste Dick pleit ik voor een zakencollege. Het zal veel zo niet alle partijen in eerste instantie tegenstaan, maar de stad moet nu in relatieve rust tot een nieuwe aanpak komen. Ook moeten dossiers die nu moeilijk liggen afgehandeld worden. Als dat gebeurt met een zakencollege van onafhankelijke wethouders zal dat makkelijker gaan. Partijen kunnen de in hun partijprogramma’s opgenomen standpunten uitdragen en met opgeheven hoofd hun kiezers in de ogen kijken. Een ander voordeel is het feit dat men elkaar niet hoeft te bestrijden. Men gaat met de wethouder mee in zijn argumentering of niet. De meeste stemmen winnen. Dat kan voor de inwoner van Den Helder de ene keer goed, maar misschien ook minder uitpakken. Grootste voordeel is dat er relatieve rust komt en dat is op dit moment de grootste overwinning die behaald kan worden. Ik ben echter bang dat de hakken te ver in het zand staan en dat men de gevechtsputten niet kan of wil gaan verlaten. Het is nu de partij boven Den Helder.

  • Beter van niet,……de weinige kiezers hadden al ruim 8 jaar een zakken-college. Heeft de gemeente nog andere zaken, behalve de rechtszaken ?

Comments are closed.