Schaduwspringen

24

Ik ben persoonlijk blij dat de beoogde coalitie niet doorgaat, maar ik vind dat (alle partijen) er ook van kunnen leren. Fractievoorzitter Pieter Kos gaf in de motivatie tot het uitstappen uit de beoogde coalitie een aantal uitstekende redenen aan waarom deze coalitie niet de meest voor de hand liggende was.

Hij vervolgde daarna zijn analyse met een perspectief dat in zijn ogen wel kansen had. Dit betrof globaal het ‘model Huiberts’ van Beter, CDA, Seniorenpartij, Stadspartij & VVD of PvdA (19 of 17 zetels). Een aantal landelijke partijen zien de best haalbare coalitie echter die van Beter, CDA, VVD, Stadspartij en PvdA (19), maar dat geeft weer wat deining bij de achterbannen van Beter en de Stadspartij, die graag willen dat het ‘Lokale zetelaantal’ boven dat van het landelijke aantal ligt in de nieuw te bakken coalitie.

Anderzijds ligt de door Pieter Kos genoemde formatie weer gevoelig bij een aantal landelijke partijen. Dit onder meer vanwege de familieband Assorgia en schoonvader Duijnker, alsmede de vermeende (rancuneuze) agenda van de laatste. Qua zetelaantallen en gevoeligheden dus een soort prisonersdilemma, waardoor de zaak nu in een soort impasse zit. Toch zal er een meerderheids stadsbestuur moeten komen met vertrouwen in elkaar. Als de PVV en de CU bereid zijn geweest om zwaar over hun principiële schaduw te stappen, dan moet er in de complexe constellatie landelijk / lokaal toch ook een coalitie te formeren zijn?

Wethouders
Nu is het aantal wethoudersposten in een stad als Den Helder uitstekend te vervullen met vier personen en kost elke wethouder extra direct en indirect (wachtgeld) ongeveer 180.000 euro per jaar. Een kwestie om daar dus zuinig mee om te springen, want voor dat geld, bijna twee ton structureel, kun je veel en belangrijke maatschappelijke dingen regelen in je stad. Door de versplintering en de complexe landelijk / lokale constellatie is een compacte coalitie echter een utopie. Waar kunnen beide kampen dan uiteindelijk wel mee uit de voeten, als ze naar voorbeeld van de PVV en de CU bereid zijn allemaal een stukje mee te doen aan het schaduwspringen?

Dan ligt er een mogelijkheid voor een extra brede coalitie die mogelijk ook kan rekenen op de steun van de achterbannen van de lokale partijen. Deze zou kunnen bestaan uit Beter, CDA, VVD, Senioren, Stadspartij en de PvdA. Dan hebben we een zes partijen coalitie van 21 zetels, waar iedereen wel wat terugvindt van zijn wensen, bestaande uit drie lokale en drie landelijke partijen in de verdeling 10 om 11.

Inbreng
Maar zes wethouders voor een stad als Den Helder is echt bizar veel en kost daarnaast ook ruim drie-en-een-halve ton structureel die anders aan nuttige zaken kan worden besteed. Bij het schaduwspringen zou dus ook het claimen van wethoudersposten betrokken moeten worden, mogelijk in ruil voor een extra programmatische inbreng. Indachtig de prima analyse van Pieter Kos over de benodigde ervaring en kwaliteit van wethouders, zijn daar wel mogelijkheden.

Als we bij het schaduwspringen een gezonde dosis wethouderservaring mixen met een stevige hoeveelheid stadsbelang, waarvan ik overtuigd ben dat dit bij alle raadsleden in voldoende mate aanwezig is, dan zou dit kansen moeten hebben. Immers, geen enkele partij zal in de onderhavige situatie 100% zijn zin kunnen krijgen. Dus als Beter en de Senioren indikken tot 1 wethouderspost en ook de PvdA voldoende vertrouwen zou hebben in de kwaliteiten van Pieter Kos, dan zouden we het in het stadsbelang met vier wethouders af kunnen. Twee lokale en twee landelijke wethouders, waarvan er minstens drie met voldoende ervaring verwacht mogen worden.

Hoofdlijnen
Vanuit de overeenkomsten zou in no time een hoofdlijnenakkoord kunnen worden gesloten, waarbij voor de harde nootjes gewoon een raadsmeerderheid gezocht zal moeten worden. Vanuit de transparante gedachte, waar alle partijen dan zo de mond van vol hebben, lijken me dan de heren Ronald Boutkan en Hedzer Faber het meest geschikt in de rol van duo-formateur, waarbij de eerste informerende gesprekken direct op zaterdagochtend live op de LOS radio gehouden kunnen worden.

Een politieke uitdaging..? Jazeker, maar als samenwerken en vernieuwende politiek ons stadsbestuur menens is, zij bereid zijn het stadsbelang te laten prevaleren boven het eigen belang, ze het vertrouwen van de burger weer terug willen winnen en ze transparantie nu ook in daad willen uitoefenen dan zullen ze dit zeker in overweging nemen.

Hans Boskeljon
Maatschappelijk betrokken stadsgenoot

24 REACTIES

 1. De “Club” heeft al iemand naar voren geschoven om de macht bij de landelijke partijen te houden.. niet minder dan Ex-wethouder Boskeljon, u weet wel, de oud wethouder van de PvdA die via de stadspartij inmiddels wethouderskandidaat is geworden bij GroenLinks. (De “Oude” politieke club die we kunnen missen als kiespijn”)
  .
  ook verteld Boskeljon leugens over bepaalde mensen. Duijnker is helemaal de schoonvader van Assorgia niet. En in het coalitieakkoord vind ik niets rancuneus terug van Duijnker. Het is Schuiling die Duijnker niet moet, en als vriendje van de burgemeester ga je als Boskeljon-etje er natuurlijk in mee.
  .
  De PVV en CU hebben bewezen dat ze over hun eigen schaduw heen kunnen stappen. Dit is een goede basis van 5 zetels om een coalitie mee te starten. Met de grote winnaar van de verkiezingen daarbij zitten we al op 11 zetels. Er moeten er dus minimaal nog 5 bij…..
  .
  Het CDA (CDA) zou ook over hun schaduw heen kunnen stappen en de samenwerking aangaan met de CU en PVV. En waarom luisteren naar Den Haag, de politici in Den Helder zitten er voor onze stad. Niet voor Den Haag!!!
  En omdat Boskeljon graag een goede verdeling wil hebben tussen landelijk en Lokaal fietsen we de Seniorenpartij en Behoorlijk Bestuur naar binnen.
  .
  Boskeljon ook blij; 3 landelijke partijen; CDA, PVV en CU. Aan de andere zijde de lokale partijen; Beter voor Den Helder, Seniorenpartij en Behoorlijk Bestuur. Totaal 19 zetels…. iedereen blij….

  • er zijn wel meer mensen in den helder die duijnker niet moeten ga maar eens vragen bij windkracht 13 en ijzerhandel vos wat voor een machtswellusteling deze ex ambtenaar van de gemeente den helder is walgelijk figuur die niet voor niets is weg getrapt bij de gemeente

 2. Bizar dat GroenLinks hier via dhr Boskeljon (geen familierelatie?) een zogenaamd boven de formatie hangende rol speelt, terwijl hij actief moet praten met andere partijen en een formateur. Dhr Boskeljon is deelnemer aan het proces, geen “maatschappelijk betrokken stadgenoot”. Wat direct de vraag oproept: waar staat GroenLinks eigenlijk? Ik hoorde nu net de Stadspartij op radio 1, als breker, teveel eer, dat deden ze te vaak al, maar wat is de voorkeur van GroenLinks? Niet die van een stadgenoot graag. Ook niet een zwaar afgestrafte partij die eventjes over betrouwbaarheid en ervaring andere partijen scherp de maat neemt, wees eens bescheiden in je rol, heer Kos. Alle problemen zijn ontstaan omdat het CDA niet als enige Haagse Partij met de lokalen wil, omdat ze als vanouds een dominant Haags blok wil. En tja, Faber formateur?? Van een krant?? Die alleen de Haagse partijen bedient, en zelden de lokale?

 3. Conclusie: een volstrekt gratuit, inhoudsloos coalitieakkoord en een discussie die alleen maar gaat over welke poppetjes een wethouderssalaris mogen cashen voor wat vrijblijvend gezwam in de ruimte. Om een einde te maken aan dit drama, moeten we de wethouderssalarissen halveren en op zoek gaan naar een compleet nieuwe generatie politici. De oude generatie politici is alleen maar met zichzelf bezig (en met wat enge vriendjes).

  • Zelden ben ik het zo met u eens geweest, heer Berts. Het bemachtigen van een wethouderssalaris wordt door veel plaatselijke politici belangrijker geacht dan het dienen van het belang van de kiezer. Halveren dat salaris! Maar dan krijg je ongetwijfeld dezelfde discussie zoals die speelt in de bankensector: kwaliteit kost nu eenmaal geld, zo luidt dan het verweer. Betalen we dit niet, dan trekken onze gedoodverfde kandidaten naar een andere gemeente. Wel, ben ik dan geneigd te zeggen: opgerot staat netjes!

 4. Hedzer Faber staat waarschijnlijk te dansen na het lezen van het artikel van Hans Boesskeljon.
  Maar ik denk dat collega journalist Ronald Boutkan, graag deze beker van verderving aan zich voorbij zal laten gaan.
  Onze “maatschappelijk betrokken stadsgenoot” heeft ‘Dè column van vandaag’ zeker nog niet GOED gelezen …. 😀

 5. De PVV die heeft geen vriendjes en is dus niet belast met stads intriges van vorige elite (met achterkamertjes politieke ervaring dat dan weer wel!). Deze hebben dus goede of wellicht zelfs de beste kaarten om Den Helder objectief en effectief aan beter bestuur te helpen. Met het concept coalitie akkoord hebben zij bewezen bruggenbouwers te kunnen zijn ! Dus niet negeren maar mee laten regeren 😉

 6. Korte reactie: Henk: ik ben niet (nooit) meer beschikbaar als wethouder. Verder vertegenwoordig ik niemand, ook GL niet.
  Judge X: nee, 60 seconden niet gelezen, want geen abonnement…
  Verder mogen jullie lekker los gaan hoor…

 7. Het bijzondere van de Helderse politiek is dat de landelijke partijen als deelnemers van de lobbycratie de beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad hebben beperkt tot de hoogte van het gras in de parken. De coalitievorming gaat dan ook hierover. Tenzij er een krachtdadige partij onder krachtdadige leiding opstaat en de lobbycratie opdoekt. Dat gedoe van CU met PVV is niets anders dan het spel van kleuterschool leerlingen die geen flauwe notie hebben van datgene wat zich in de grote mensen wereld afspeelt. En dat is bijzonder zorgelijk. Shame on the Christelijke Zelfmoord Unie!

  • De lokalen met slechts 8 zetels 2 restzetels en 2 gestolen senioren zetels claimen de overwinning. Dat zowel de CU als de PVV de sterktste Haagse banden hebben is al lang bekend. De baantjescarousel draait volop en met betrekking op het partijkartel meet men met twee maten.

 8. De gedachte dat verslaggevers van de pers als formateur of iets dergelijks zouden moeten optreden bewijst maar weer eens het wereldvreemde van de Communistische?Marxistische partij die Groen Links heet. Volmaakt ongeschikt voor bestuur en een gevaar voor de democratie.

 9. Zo zie je maar waar het op uitdraait, het gaat al niet meer over Den Helder.
  Maar om de poppetjes.
  Bij voorbaat al een partij uitsluiten(die nog nooit in de Raad was) en waar toch veel Heldersen op gestemd hebben.
  De doorsnee visie van de meeste kiezers over politici in Den Helder blijkt toch weer bewaarheid:
  Veel beloven, weinig geven
  doet een gek in vreugde levend!

 10. “Over zijn eigen schaduw heen springen” is in 2012 reeds benoemd als een politiek cliché. Een taaljournalist heeft politici toen geadviseerd de uitdrukking niet meer te gebruiken. Daar kom ik nu mee, omdat de uitdrukking mij behoorlijk ging irriteren de afgelopen week. Iedereen gebruikt het nu in Den Helder bij alles wat over het politieke circus gaat in deze stad. Niet meer gebruiken alstublieft!
  https://onzetaal.nl/taaladvies/over-zijn-eigen-schaduw-heen-springen/

  • In geval van de Helderse politiek lukt dat springen ook niet meer Strandloper, het is eerder ‘over de schaduw struikelen’ geworden.

 11. Ik vind het een alleraardigst verhaal van Hans met een blik vanuit een compleet andere hoek.
  Dat er op de persoon gespeeld wordt zonder op de inhoud te reageren blijkt maar weer eens aan de reacties die gegeven worden op de korte toelichting van Hans zelf.
  Wat ik verrassend vind is dat Hans vaststelt dat Duijnker kennelijk familiebanden heeft met Assorgia?

  • Men heeft mij ook meerdere malen verteld dat deze heren familie zijn, maar dan zwagers. Ik weet het niet. Misschien moeten ze dit nu zelf maar ontkrachten/bevestigen.

 12. Het zou zomaar een goed stuk kunnen zijn I dien de schrijver n iet politiek betrokken zou zijn en ware het niet dat Kees Jan het prima gefileerd heeft waarvan akte

  • Ook U heeft het commentaar van Hans Boskeljon verderop niet gelezen? Hans geeft duidelijk aan geen wethouder te willen zijn en/of worden. Daaruit volgend heeft Kees Jan een stukje niet gefileerd?

 13. Het beste is dit verhaaltje van de heer Boskeljon als een column te zien. meer is het niet.

Comments are closed.