Tijdelijke opnamestop klinische longpatiënten Den Helder verlengd

22

Den Helder – Noordwest Ziekenhuisgroep ziet zich genoodzaakt de tijdelijke opnamestop voor de klinische longpatiënten op locatie Den Helder te verlengen tot 1 september. Hoewel er twee nieuwe longartsen zijn aangenomen, is dit onvoldoende om verantwoord de zorg voor de klinische longpatiënten op locatie Den Helder te hervatten.

Vanwege de plotselinge uitval door ziekten van longartsen en een landelijk tekort aan beschikbare longartsen zagen wij eind september 2017 geen andere mogelijkheid dan een opnamestop voor zes maanden af te kondigen. Inmiddels zijn twee vacatures vervuld, maar hiermee is de vakgroep longgeneeskunde nog niet op volledige sterkte. Er is nog steeds sprake van ziekte en nog niet alle vacatureruimte is opgevuld. De wervingsactiviteiten worden dan ook opnieuw opgestart.

Uitgangspunten opnamestop
De kwaliteit van zorg is zoals altijd leidend bij opname. Dit betekent dat bij iedere patiënt in nauw overleg tussen de betrokken medisch specialisten bepaald wordt wat het beste is voor de patiënt. De longarts is uiteraard 24/7 hiervoor beschikbaar. De uitgangspunten zijn:
– longpatiënten waarbij opname op een longafdeling medisch noodzakelijk is, worden opgenomen op locatie Alkmaar
– longpatiënten waarbij vervoer richting Alkmaar medisch gezien niet verantwoord is, worden op de IC in Den Helder opgenomen. De longarts komt dan naar locatie Den Helder.
– poliklinische longzorg (spreekuur en dagbehandeling) vindt wel doorgang op locatie Den Helder.

22 REACTIES

 1. Ik krijg hier gemengde gevoelens bij. Is het het streven van NWZ om op termijn het ziekenhuis op de lokatie Den Helder te sluiten? Ons ziekenhuis is een eerste levensbehoefte, niet alleen voor Den Helder, maar zeker ook voor de omliggende gemeenten.

  Ik ben er zeker van dat er in de ons omringende landen, vooral Belgie, goede longartsen zijn die graag deze kant opkomen. Verdiensten van specialisten zijn, als ik naar de honoraria kijk, hoger in Nederland. Mogelijk schrikt de bureaucratie in ons land af want je ziet wel veel NL artsen in de universitaire klinieken in Leuven, Brussel, Gent etc..

  Hier ligt een schone taak voor Paul Houben (BvdH). Als oud specialist kent hij alle ins en outs in ons ziekenhuis. Voorafgaande aan de verkiezingen had BvdH zijn mond vol over de zorg. Nu is het tijd te laten zien wat men wil. Met andere woorden, laat nu maar zien wat verkiezingsbeloften waard zijn.

 2. Ze dromen zelfs al van het sluiten van de locatie Alkmaar, terwijl de premies exploderen. Er gaat iets geweldig fout in de zorg. Het credo uit de schoonmaakbranche: “je wordt rijk van het werk waar je wel voor betaald wordt, maar dat je niet doet” geldt tegenwoordig ook voor de gezondheidszorg.

 3. Er is hoegenaamd géén sprake van “een landelijk tekort aan beschikbare longartsen”. Dit werd bij de afkondiging van de “tijdelijke” opnamestop een half jaar geleden ook al beweerd en navraag bij de VALT (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose) leerde mij toen dat sprake was van een regelrechte leugen!
  Het zal eerder zo zijn dat er onder de beschikbare longartsen niet erg veel animo bestaat om bij NWZ te komen werken, maar dat is alleen maar een gevolg van de slechte naam die de Alkmaarse longartsen inmiddels bij hun collega’s in den lande hebben weten op te bouwen. Bijvoorbeeld door “chefs de clinique” – d.w.z. longartsen die werkzaam zijn in dienstverband bij de maatschap – niet als collega’s te behandelen maar als werknemer (en niet zelden: ook uiterst hufterig), of hen als zij komen solliciteren niet de garantie willen bieden om bij gebleken geschiktheid na een jaar deel uit te mogen gaan maken van de maatschap. Een prima jonge longarts in dienstverband die (als opvolger van Rien Schrijver) graag in de locatie Den Helder van NWZ had willen blijven werken werd afgewezen vanwege diens Turkse achtergrond…
  Neen, de enige werkelijke reden voor de “tijdelijke” vacaturestop is dat de dames en heren longartsen er domweg geen trek meer in hebben om voor avond-, nacht- en weekenddiensten te worden ingeroosterd op de locatie Den Helder! Verreweg het grootste obstakel voor de implementatie van het locatieprofiel dat – na ampele overwegingen en op goede gronden – voor Den Helder werd gekozen zijn de medische specialisten (vooral de van huis uit “Alkmaarse”). Met name de meeste cardiologen, longartsen, urologen en maag-darm-leverartsen plegen structureel (al dan niet: lijdelijk) verzet. De enige oplossing: Alle medische specialisten van NWZ in dienstverband!

  • En hetzelfde geldt voor de cardiologen. Het wordt steeds drukker langs de N9.

  • volgens hem zaten er alleen maar specialisten en hoogopgeleiden tussen de vluchtelingenstroom dus misschien kan hij even langs de Doggershoek om aan te geven wie ons uit de brand kan helpen hier……

 4. Hoi ! Dit bericht levert mij een fles wijn op na de weddenschap, die ik hierop afsloot in september vorig jaar.

 5. Tijdens een recente opname in het NWZ zijn er meerdere ernstige medicijnfouten bij mij gemaakt. Toen ik het NWZ daarop aansprak en vroeg welke arts daarvoor verantwoordelijk is (geen arts aan mijn bed gezien, alleen heel vluchtig op de intensive care) kreeg ik namens de raad van bestuur schriftelijk te horen, dat ze me dat niet willen vertellen…. Toen ik vervolgens met een kort geding dreigde, hebben ze me de namen van vier specialisten gegeven, zo van als iedereen verantwoordelijk is, dan is niemand verantwoordelijk. Een grovere inbreuk om de moeder van alle patientenrechten is niet denkbaar. Dit gaat nog een fors staartje krijgen. De maffia heeft zich genesteld in de top van NWZ. Smaad? Daar heb je Berts weer? Ik kan het meervoudig bewijzen. Hier een voorbeeldje uit velen; http://robscholtemuseum.nl/dick-berts-maffiose-praktijken-rondom-mortuarium-kosten

  • De zaak Skripal kwam bij het lezen van je reactie bij mij naar voren, omdat ik overeenkomsten zag. Uiteraard kun je hier niet zoiets schrijven zonder dat er gereageerd wordt met ‘complot denker’ en noem de populaire stickers maar verder op. Any way, ik heb respect voor je strijdbare houding in deze wereld van corrupte gluiperds die zichzelf liever een onderbetaalde ceo vinden. Het gluiperig schrijven van Hendriks van NWZ past daar helemaal bij.

 6. Dick, je had misschien beter kunnen vragen wie jouw HOOFDbehandelaar was (Kan natuurlijk alsnog!)
  Dat kan er volgens de wet maar één zijn, en die is m.i. primair verantwoordelijk voor de (kwaliteit van de) geleverde zorg.
  Wat natuurlijk niet wegneemt dat de opstelling van NWZ in dezen als uiterst onbehoorlijk is te kwalificeren!

  • Dank voor de tip Sigmund, maar de vraag wie er verantwoordelijk is, impliceert dat. Ik overweeg overigens om alle vier de genoemde specialisten in een voorlopig getuigenverhoor onder ede door de rechtbank te laten horen. Wat mij betreft met media erbij. Eigenlijk baal ik ervan om met een zaak die over mijzelf gaat naar buiten te treden, ik heb het liever over het onrecht dat anderen wordt aangedaan. Maar deze zaak is zo volstrekt absurd -een patient die niet eens mag weten welke arts hem op afstand naar de kloten geholpen heeft- dat ik het toch maar doe. De gezondheidszorg is namelijk VOLSTREKT naar de kloten aan het gaan!

   • Helaas is het met dit soort situaties vaak zo Dick, dat het ziekenhuis zich er met een Jantje van Leiden vanaf probeert te maken.Ik heb ook wel het één en ander aan de hand gehad en klacht(en) ingediend/melding gemaakt. En weet je wat er uiteindelijk gebeurd? Het ziekenhuis zegt Sorry,wat vervelend voor u. Ze zullen het met desbetreffende medewerker opnemen.En als puntje bij paaltje komt en je de volgende keer in het ziekenhuis weer te maken krijgt met diezelfde medewerker waar je een klacht over in hebt gediend, neemt die je dat nog kwalijk ook en gaan ze heel kinderachtig de boel lopen te traineren en zijn ze gepikeerd.Het wordt letterlijk en figuurlijk tegen je gebruikt.En je bent er wel afhankelijk van.Breek me de b*k niet open.Ik heb een aantal medewerkers als zeer asociaal ervaren.Je kan ‘beter je mond houden’ want je bereikt er helaas allemaal weinig mee.Al snap ik dat dit een totaal tegennatuurlijke reactie is, als je zoveel onrecht is aangedaan.Ik ben er voor mijn eigen bestwil,maar mee opgehouden.Ik wens u veel wijsheid en sterkte toe.Beterschap!

    • Dank je wel Roodborstje. Ik vecht het wel uit met ze. Ben ik ook wel ietsje bedreven in. Met tegenzin heb ik het hier opgeschreven, met als enige bedoeling om duidelijk te maken dat de top van NWZ niet te vertrouwen is. De brief waarin staat dat ik niet mag weten welke arts me naar de ……. heeft geholpen, is ondertekend namens de raad van bestuur van NWZ en de brief n.a.v. de andere klacht waarna ik linkte, zelfs door de voorzitter van de raad van bestuur persoonlijk. Ik vrees dat we ons ziekenhuis in Den Helder snel kwijt zullen raken.

 7. Wordt het geen tijd dat de lokale politiek, lees gemeenteraad, zijn tanden eens laat zien. Nu is het nog steeds een brullende leeuw met klapperend kunstgebit. Als het ziekenhuis verder afgebroken wordt klinkt er ach en wee, komt er een motie die een college naast zich neer kan leggen en slaapt men op het strand verder. Het wordt nu tijd om de zaken voortvarend aan te pakken. Niet achterover leunend, maar actief. Was dat geen leuze van een partij tijdens de verkiezingen.

   • Tja, die zich doodvechtende VVD-burgemeester….
    Aan de steeds weer oplaaiende welles-nietesdiscussie over het feit of er al dan niet niet een sluipmoord gaande is op het voormalige Gemini-ziekenhuis kan heel simpel een einde worden gemaakt. Je hoeft voor de locaties Alkmaar en Den Helder van NWZ alleen maar de zogenaamde “klassieke productieparameters” van vóór het DBC/DOT-tijdperk (die door ieder ziekenhuis in Nederland nog steeds worden bijgehouden) over de afgelopen 6 à 10 jaar naast elkaar te leggen: het aantal eerste polikliniekbezoeken, het aantal opnamen, het aantal dagbehandelingen en het aantal ligdagen per jaar. Eventueel ook uitgesplitst naar elk afzonderlijk medisch specialisme.
    Er zijn dan twee mogelijkheden.
    Ofwel in Alkmaar blijkt sprake van een duidelijk andere trend dan in Den Helder. Dan zou de raad van bestuur van NWZ het nodige hebben uit te leggen….
    In het andere geval zou op deze wijze onomstotelijk zijn aangetoond dat wat dit betreft aan de raad van bestuur van NWZ in het verleden onterecht verwijten zijn gemaakt.
    Probleem daarbij is dan wèl, dat NWZ deze cijfers, die als zodanig niet in de jaarverslagen staan vermeld, ook moet willen vrijgeven. Voor zover bekend heeft wethouder Domein Zorg Pieter Kos deze cijfers tot op heden niet opgevraagd. En naar verluidt is het onze zich voor het ziekenhuis doodvechtende VVD-burgemeester die daar persoonlijk een stokje voor heeft gestoken.
    Hoe dan ook worden waarheidsvinding en transparantie in dit dossier door het huidige college van B en W kennelijk niet belangrijk en/of niet opportuun geacht. Meestal wijst zoiets erop vrees dat de aan het licht komende waarheid ongemakkelijk zou kunnen zijn voor bepaalde personen en/of instanties.
    Een gemeenteraad die pretendeert een volwaardig ziekenhuis in Den Helder te willen behouden en toch nog steeds accepteert dat bovenvermelde cijfers niet publiekelijk beschikbaar zijn, is in mijn ogen geen knip voor de neus waard!.

    • Werk voor Paul Houben lijkt mij Sigmund, hopelijk leest hij hier mee en doet hij iets met uw aanbevelingen en aantijgingen, aan welke inhoud ik persoonlijk niet eens zou durven twijfelen.

Comments are closed.