Aandacht voor Erecode Waddenzee

0

Den Helder – Een speciale social mediacampagne attendeert watersporters in het Waddengebied deze zomer op de Erecode voor de Waddenzee. Onder meer via filmpjes krijgen bezoekers van het Werelderfgoedgebied tekst en uitleg over wat nu wel en niet kan op het Wad.

De campagne “Ik pas op het Wad” is nodig, omdat onderzoekers eerder al een teruglopende bekendheid zagen met de Erecode. Deze Erecode bestaat al meer dan 15 jaar. Het bevat zo’n dertig tips hoe je als recreant om kan gaan met de kwetsbare natuur. Het is opgesteld door beheerders, natuurorganisaties, overheden en watersportorganisaties. De kern van de regels is altijd het zelfde gebleven; of je nu loopt, (kite)surft, vaart of zeilt op het Wad, respecteer de unieke natuur door voldoende afstand te houden van vogels en zeehonden.

De campagne is in samenwerking ontwikkeld met het meerjarige wetenschappelijke onderzoek dat nu loopt naar vaarrecreatie op de Waddenzee. Dit onderzoek wordt uitgevoerd via een speciaal Monitoringsconsortium (MOCO, onder meer Stenden University, Rijksuniversiteit Groningen en SOVON Vogelonderzoek). Hieruit blijkt dat het grotendeels goed gaat, maar dat er op sommige plekken toch spanning ontstaat tussen natuur en recreatie.

Verstoring
Zo vindt er bij Razende Bol nog verstoring plaats door open motorboten en op Richel blijken wadlopers van met name charterschepen de nodige onrust te veroorzaken. “Grosso modo kun je in elk geval zeggen”, aldus de onderzoekers, “dat overal waar mensen gaan lopen er in elk geval verstoring is.”

Er zitten dit jaar ook nieuwe elementen in de campagne over de Erecode. Zo krijgt iedere watersporter die een Waddenhaven aandoet ook een bannerpen met daarop de Erecode. Ook liggen er folders klaar waarop je kan zien waar belangrijke rustplekken zijn voor vogels en zeehonden. De campagne is inmiddels gestart en neemt in intensiteit toe richting de zomervakantie.

Klik hier voor de volledige Erecode