Gevallen militairen herdacht op Vijfsprong

0

Den Helder – Bij het monument “Voor hen die vielen”, op de Vijfsprong aan de Middenweg, vond vrijdagochtend de 4-mei herdenking van de Koninklijke Marine plaats. Herdacht werden alle gevallen militairen der Zeemacht en het gevallen Koopvaardijpersoneel ter zee. De ceremonie werd gestart met het halfstok hijsen van de Nederlandse vlag.

De opgestelde militairen stonden dit keer wat meer naar achteren, om de Marinierskapel een betere zichtlijn op de ceremonie te geven. Na het halfstok hijsen van de vlag sprak de vlootaalmoezenier enkele woorden. Hij benadrukte dat de militairen hun leven lieten omwille van onze vrijheid en stelde dat we moeten blijven herinneren dat mensen soms situaties kunnen creëren die we ons eigenlijk niet kunnen beseffen. “Heb uw naasten lief zoals u zelf”, aldus de vlootaalmoezenier. “Als we dat doen blijft er weinig ruimte voor politieke en religieuze onenigheid.”

Na de toespraak volgde de eerste kranslegging, namens het Ministerie van Defensie en de Krijgsmacht. Daarna twee minuten stilte, gevolgd door het Wilhelmus. Hierna werd het leggen van kransen en bloemstukken vervolgd, als eerste door burgemeester Koen Schuiling en wethouder Pieter Kos namens de gemeente Den Helder. Andere stukken werden gelegd door onder meer vertegenwoordigers van de Belgische Marine, Stichting 4 en 5 mei herdenking Den Helder, Stichting 15 augustus herdenking Den Helder, Vereniging Veteranen Platform, de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 en het Korps Adelborsten. Het laatste bloemstuk werd gelegd door leerlingen uit groep 7 van basisschool Schoter Duijn, de school die het monument heeft geadopteerd.

De plechtigheid werd bijgewoond door tientallen militairen en genodigden en gadegeslagen door een flink aantal toeschouwers.

Foto’s: DHFOTO.