Intensieve zorg blijft behouden in ziekenhuis Den Helder

2

Den Helder – Ook na 1 juli biedt Noordwest Ziekenhuisgroep intensieve zorg aan op beide ziekenhuislocaties. Hiervoor heeft Noordwest een zorgbeleidsplan opgesteld waarin staat welke intensieve zorg op welke locatie geboden wordt. Noordwest voldoet hiermee aan de verscherpte IC-richtlijn, zo laat de ziekenhuisgroep weten.

Om de intensieve zorg op beide locaties te behouden wordt slechts een zeer beperkte groep patiënten uit de regio Den Helder direct opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar, dan wel overgeplaatst vanuit Den Helder naar Alkmaar. Op basis van de cijfers van 2017 betreft dit ongeveer 25 patiënten per jaar. Personeel werkt op beide ziekenhuislocaties, zodat de kennis en vaardigheden op het hoogste niveau blijven.

‘We voldoen als Noordwest aan de verscherpte richtlijn, maar wat belangrijker is, hierdoor houden we de intensieve zorg beschikbaar voor de hele Noordkop. Zorg dichtbij waar het kan, verder weg als het nodig is,’ aldus Floor Haak, lid raad van bestuur.

Zorgbeleidsplan
In de afgelopen maanden heeft Noordwest een zorgbeleidsplan opgesteld voor de intensieve zorg. Bij de opstelling van het plan zijn artsen en verpleegkundigen van de betreffende disciplines betrokken. Het plan is daarnaast getoetst bij andere instanties. Op basis van het nieuwe zorgbeleidsplan van Noordwest is het mogelijk om ook in een kleiner regionaal ziekenhuis, zoals Den Helder, intensieve zorg aan te bieden. Noordwest wil haar ervaring over een paar maanden graag delen met anderen en zal daartoe het initiatief nemen.

2 REACTIES

 1. Typisch geval van ‘nep-nieuws’, vrijwel letterlijk overgenomen van het persbericht van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Het echte nieuws is, dat patiënten in Den Helder met ingang van 1 juli a.s. in principe maximaal 12 uur kunstmatig zullen mogen worden beademd.
  Dit persbericht roept voornamelijk een aantal vragen op.
  Gesuggereerd wordt, dat het gewijzigde beleid m.b.t. de Intensive Care géén invloed heeft op de (operatieve) behandelingen die in Den Helder kunnen worden aangeboden. Is dat werkelijk zo , en durft de raad van bestuur van NWZ dat ook te garanderen? Zal bijvoorbeeld de gemiddelde 80-jarige met een gebroken heup ook in toekomst nog gewoon in Den Helder kunnen worden geholpen?
  Wat gebeurt er als bij een patiënt op de Intensive Care in Den Helder beademing langer dan 12 uur noodzakelijk blijkt? In principe zal die dan worden overgeplaatst naar de IC in Alkmaar. Maar wat als die vol ligt? Mag de
  patiënt(e) dan in Den Helder blijven of wordt die dan overgeplaatst naar de IC van een ander
  ziekenhuis? Hartpatiënten worden immers ook in Den Helder opgenomen als Alkmaar vol ligt,
  terwijl opname in Den Helder een dag eerder zogenaamd om ‘kwaliteitsredenen’ niet mogelijk was!
  Als ‘Helderse’ patiënten die op de IC in Alkmaar werden opgenomen op een gegeven moment naar een normale verpleegafdeling kunnen worden overgeplaatst, gaan deze dan in principe ook weer terug naar
  Den Helder of blijven zij dan in Alkmaar?

 2. Je hebt wel gelijk, als de zorg elders beter is moet je een ernstige onstabiele patient niet overplaatsen!

Comments are closed.