Positief jaarresultaat voor ziekenhuis

0

Den Helder – De raad van toezicht van de Noordwest Ziekenhuisgroep heeft het jaarverslag en de jaarrekening van 2017 goedgekeurd. “Met een positief resultaat van 14,9 miljoen euro kunnen we vanuit financieel perspectief 2017 als een goed jaar beoordelen”, aldus de raad van toezicht.

“Vorig jaar bedroeg het resultaat 14.3 miljoen. In absolute cijfers is 14,9 miljoen een fors bedrag. Hierbij plaatsen we twee kanttekeningen. De winst bedraagt 3% van onze omzet en Noordwest moet in deze jaren hard sparen om haar ambities op gebied van bouw en ICT in de komende jaren waar te kunnen maken. Een verdere verbetering van het resultaat is noodzakelijk om aan de ambities invulling te geven. Daarvoor is het nodig dat we een uitermate efficiënte en wendbare organisatie zijn die snel en adequaat inspeelt op veranderende omstandigheden.”

Hoogtepunten uit 2017
· Noordwest locatie Den Helder is door Elsevier opnieuw aangewezen als ‘beste’ ziekenhuis van Nederland, ook de locatie Alkmaar behaalde de maximale score.
· Patiënten waarderen Noordwest met een rapportcijfer 8,36.
· In oktober behaalde Noordwest het wereldrecord ‘langste levende vlecht’. Naast het wereldrecord leverde dit 30.000 euro op voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker.

Bij de goedkeuring van de jaarstukken over 2017 heeft de raad van toezicht haar waardering uitgesproken voor de artsen, medewerkers en vrijwilligers die dag in dag uit klaar staan voor de patiënten en de ziekenhuisorganisatie. “De raad van bestuur sluit zich hier graag bij aan.”