Coalitie Den Helder is rond! (update 2)

27

Den Helder – Het heeft even geduurd, we zaten als gemeente bij de laatste zestien van het land, maar het is rond! Den Helder heeft een nieuwe coalitie, vrijdagmiddag werd een akkoord bereikt tussen de zeven onderhandelende partijen.

CDA, Beter voor Den Helder, PvdA, de ChristenUnie, VVD, de Seniorenpartij en de Stadspartij zijn het eens geworden over het coalitieakkoord. Na weken van soms lange gesprekken (lees: onderhandelingen) onder leiding van de formateurs Hans Huibers en Kees Boelema Robertus zijn vrijdagmiddag de handtekeningen gezet. En dat werd direct gevierd met pizza (wie had dat kunnen bedenken) en een biertje. De nieuwe coalitie heeft in de gemeenteraad 23 van de 31 zetels. Daarmee hoopt het voldoende stabiele basis te hebben om de komende vier jaar overeind te blijven.

Het nieuwe college telt straks zeven wethouders. Dat zijn Heleen Keur (CDA), Peter de Vrij (PvdA), Remco Duijnker (Seniorenpartij), Pieter Kos (Stadspartij), Tjitske Biersteker (CU), Kees Visser (VVD) en Michiel Wouters (namens Beter voor Den Helder). Het gaat in totaal om 5,7 fte. De precieze verdeling wordt later bekendgemaakt.

Hoofdlijnen
“De hoofdlijnen van dit akkoord staan in de steigers, details worden de komende week nader ingevuld”, aldus de formateurs. Het plan is dat het Helders Akkoord en de portefeuilleverdeling volgende week wordt gepresenteerd. Het streven is om het akkoord op 9 juli in de gemeenteraad te bespreken en ook de nieuwe wethouders dan te benoemen. Enkele partijen (PvdA en Stadspartij, red.) leggen de hoofdlijnen van het akkoord nog voor aan hun leden. Daartoe zijn nog ledenvergaderingen gepland, die van de Stadspartij op 4 juli en de PvdA komende woensdag. De ChristenUnie bespreekt het akkoord woensdag nog met bestuur en steunfractie.

Het Helders Akkoord is de basis waarop de komende vier jaar een stabiel en daadkrachtig bestuur wordt vormgegeven. De inwoners van Den Helder verdienen dat en de uitdagingen waarvoor de gemeente staat, vereisen dat ook. De partijen hebben nadrukkelijk met elkaar gesproken over wát er in Den Helder moet gebeuren. De afspraken in het akkoord behelzen onder meer concrete uitspraken met betrekking tot de bestuurlijke verhoudingen, hoe om te gaan met de beheer van de openbare ruimte, wat te doen om de stijgende kosten van het sociaal domein in lijn te brengen met de draagkracht van de gemeente en welke maatregelen nodig zijn om de zeehaven in financieel duurzaam vaarwater te brengen. Daarnaast komt er een einde aan de jarenlange discussie over het stadhuis en worden vele andere vraagstukken waarvoor Den Helder zich geplaatst weet opgepakt en aangepakt. Dat kan Den Helder niet alleen. Er wordt daarom nadrukkelijk ook ingezet op goede samenwerking met de regio, provincie en Den Haag.

Thema
Het thema is: voorwaarts, in gezamenlijkheid, waarbij nadrukkelijk ruimte moet zijn om de denkkracht en ideeën van die partijen die niet aan het akkoord hebben meegewerkt een plek te geven. Net als de inbreng van bewoners, ondernemers en partners in de stad. Het college bestaat uit zeven wethouders, voor in totaal 5,7 fte, die verantwoordelijkheid dragen om dit akkoord uit te voeren. “Wij spreken de verwachting uit dat dit akkoord het fundament is voor een blijvende verandering van de wijze waarop de Helderse politiek bedreven wordt”, aldus Kees Boelema Robertus en Hans Huibers.

Een deel van de nieuwe ploeg is zaterdagochtend te gast in het LOS-radioprogramma “De Week op Zaterdag” (10.00-12.00 uur).

Update – Portefeuilleverdeling
Michiel Wouters – Beter voor Den Helder
– Stedelijke vernieuwing
– Stadshart
– Detailhandel
– Grondexploitatie
– Vastgoed
– Bestuur en organisatie
– Huisvesting
– HVC

Heleen Keur – CDA
– Ruimtelijke Ordening
– Wonen
– Regionale samenwerking
– Cultuur en erfgoed
– Willemsoord/Stelling
– Verkeer en vervoer
– Toerisme, recreatie en citymarketing
– Landbouw

Kees Visser – VVD
– Haven
– Luchthaven
– Civiel-militaire samenwerking
– Energietransitie Noordzee
– Visserij
– Evenementen
– Financiën

Peter de Vrij – PvdA
– Jeugdbeleid
– Jeugdzorg
– Beheer openbare ruimte
– Sport
– Minimabeleid

Remco Duijnker – Seniorenpartij
– Dierenwelzijn
– Communicatie
– Dienstverlening en informatiebeveiliging
– Milieu en duurzaamheid
– Vergunningverlening en handhaving (voor zover het niet de wettelijke taken betreft)
– Bestuurlijke vernieuwing

Tjitske Biersteker – ChristenUnie
– WMO
– Wijkgericht werken
– Gebiedsgerichte aanpak
– Volksgezondheid
– Integratie

Pieter Kos – Stadspartij
– Werkgelegenheid
– Inkomen
– Participatie
– Onderwijs
– Economische mobiliteit
– Arbeidsmarkt

27 REACTIES

 1. Eindelijk veel visies van de heer wouters kijk er naar uit. Zeestad er uit woningstichting terug naar basis sociale woningbouw. Hvc plastiek inzamelen verleden tijd. nee ik ben positief

 2. Wat een bizarre subverdeling van portefeuilledelen die normaal onbenoemd in een hoofdportefeuille zaten. Verder wat risicovol dat vergunning en handhaving in één hand zit. Ook vastgoed en grondzaken buiten de RO of Financiële portefeuille is opmerkelijk, net als het knippen van beheer openbare ruimte en wijkgericht werken… Waar overigens ook afvalinzameling nog eens uitgehaald is… Natuurlijk kan een dergelijke micro opdeling wel werken maar het zou ook zo maar kunnen dat een aantal mensen elkaar straks wat in de weg gaat lopen. In elk geval één frisse wethouder van buiten da’s dan wel weer een highlight.

 3. Kwestie van tijd dat de eersten met wachtgeld vertrekken. Verknipte portefeuilles lijken meer op een mislukte Margaritha !

 4. Je zal toch als wethouder, vergunningverlening en handhaving voor zover het niet de wettelijke taken betreft, in je portefeuille hebben.
  Ga dat maar eens op een verjaardag uitleggen.

 5. Een coalitie die wil samenwerken en niet elkaar de tent wil uitvechten. Ik gun ze een kans.

 6. Ook de oud wethouders Lolke Kuipers Trees van der Paard Edwin Krijns en Odd Wagner moeten betaald worden, die gaan op wachtgeld. Dat maakt totaal 11.

 7. Ik hoop persoonlijk op een goede Stard, maar zeven wethouder vindt ik toe Mats , daar heb ik een zwaar hoedt in , En de Stadspartij mer elf zetels nu nog maar 2 , moet niet kunnen , heb niets tegen Pieter Kos , goede vent maar toch, zoeken we uit , waar om twee zetels een wethouder leveren ,

 8. Blij en ook verheugd zijn wij dat in ieder geval een wethouder die inwoners opoffert en als de pineut bestempeld Den Helder geen verdere schade kan toebrengen.
  Nu nog de ravage die reeds is aangericht herstellen.
  Wij hebben goede hoop met het nieuwe college!

 9. Afgezien van de taalfouten in de reacties… goed nieuws dat er wat gebeurt. Met een T, ja echt waar… Nee zonder gekheid: de stad heeft bestuur nodig. Fijn dat er schot in de zaak komt. Helaas teveel wethouders, wat een landelijke trend is bij de toenemende versplintering van de politiek. Op elke 8.000 inwoners een wethouder? Hoop dat het gezeur over ons stadhuis, drugsverkoopplaatsen, musea e.a. nou eens over is. Ben benieuwd naar de toekomst van dit bestuur en wens hen voorspoed toe.

  • Ook dan, ontkom je niet, aan wat jij gezeur noemt. Deze punten, zijn nu eenmaal een heet hangijzer onder de bevolking.

 10. “De bewoners verdienen dat”, en “inbreng van de bewoners”: De bewoners, stemmers dus, verdienen een coalitie die de verkiezingsuitslag weerspiegelt. Dat was hun inbreng. Voor de derde achtereenvolgende maal komt er een anti-verkiezingsuitslag college. Het pluche plakt bij de betrokken partijen teveel. En een gotspe is dat dhr Kos als grote verliezer andere combinaties tegenhield, en vervolgens participatie gaat doen, en als enige wethouder terugkeert. Dit alles met instemming van Beter voor Den Helder, die vroeger de rug recht hield, maar nu niet meer. Een aantal partijen vraagt nog instemming bij hun achterban. Dat is meestal een klein clubje mensen. Instemming vragen aan hun kiezers, de echte achterban, nee, dat hoeft niet. Die waren alleen in maart belangrijk.

 11. Nu begint het pas .er is zat te doen gelukkig .veel succes gewenst
  Nu de goede kant op )be) sturen

 12. Het getal zeven
  in de brouwerij extra leven
  Echter wel nuchter met beide benen op de grond
  gewapend met heldere visie maakt Den Helder gezond
  Het beoogd getal zeven
  Voorwaar een moedig streven
  waarmee we de uitkomst met vertrouwen kunnen beleven

 13. 4 van de 7 wethouders behoren al tot het oude clubje beste Monique_K .En geloof maar niet dat de overige 3 kunnen opboksen tegen dit oude clubje plus onze burgemeester.
  Dit is dus absoluut NIET de wens van de kiezers geweest.
  Die 4 wethouders van het oude clubje hebben dezelfde(rot) streken op hun partijkompas als het vorige clubje.
  De enige die nu nog even niet mee mag doen is D66,maar die zit rustig in de wachtkamer glimlachend af te wachten wanneer dit bijeengeschraapte clubje van 7 personen uit elkaar spat!
  Lang zal het NIET duren!!!!!!!

  • Klopt Anton, op wens van het CDA. Het is dat Assorgia toch nog die ene stem meer eruit heeft gesleept met een zevende wethouder, maar of dat voor hem enige zoden aan de dijk gaat zetten .. ? Ik vrees inderdaad een herhaling van de vorige keer, manipulatie en tegen elkaar uitspelen. En gezien de omschrijvingen van de doelstellingen, zoveel vaagheid is meer dan voldoende materiaal om de boel te laten ploffen.

 14. Ik snap niet dat de verraderspartij die net aan twee zetels heeft verkregen ,opgenomen is in de coalitie. Deze messentrekkers zijn niet te vertrouwen, en dan leveren ze nog een wethouder ook, die in het verleden heeft aangegeven het verkregen wethouderschap maar voor vier jaar te willen doen, maar nu lekker blijft zitten ,daar het salaris hem waarschijnlijk wel goed uitkomt.

 15. Ik wens het komend College alle succes toe ofschoon dit absoluut niet beantwoordt aan de uitslagen van de gemeenteraads- verkiezing. Een zwaar verliezende partij met babbels en dan een wethouder mogen leveren, is natuurlijk niet acceptabel. Maar het feit dat de burgemeester geen portefeuilles meer heeft, vind ik een groot succes. En nu maar hopen dat men met zeer betrokken burgers eens contact maakt en naar ze luistert. Er zijn zo veel intelligente en betrokken burgers die het beste met de stad voor hebben en geen enkel financieel belang hebben en bovendien niet kikken op “om ergens bij te willen horen”. En bovendien onafhankelijk zijn en voor hun mening durven uit te komen. We zullen zien of echte burgerparticipatie een realiteit wordt. …..

 16. En zo roepen we maar weer wat, vooral niet gehinderd door enige kennis van zaken. De feiten: de zogeheten ouwe hap aan partijen (Stadspartij, Vvd, D66, Cda, PvdA en GroenLinks) kreeg 11076 stemmen. De zogeheten nieuwe hap, als je ChristenUnie na zoveel jaar daartoe nog steeds wilt rekenen, kreeg 9643 stemmen. Hevelen we GroenLinks over naar de nieuwe hap dan wordt het 10065 stemmen voor de ouwe hap en 10654 voor de nieuwe. Dus hoezo hebben kiezers massaal voor iets anders gestemd? Waarbij Geurts Gemeentebelangen eigenlijk niet eens een raadszetel won, dus geen vertrouwen van genoeg kiezers, maar hij zwijnde dankzij een restzetel. En Behoorlijk Bestuur krap aan een zetel kreeg (811 stemmen, hoezo willen kiezers massaal vernieuwing?), maar nu wel indirect een wethouder levert. PVV (1708 stemmen) en D66 (1622 stemmen) hebben inderdaad het nakijken. In termen van winst en verlies klopt het dat ook de verliezers wethouders mogen leveren, maar met alleen winnaars was in Den Helder nu eenmaal geen coalitie te maken.

  • De simpele waarheid is, Arie …….., dat de regerende coalitie vijf zetels verloor, en overloper Stadspartij terug in zijn hok werd gestuurd. Maar die blafte doodleuk de boventoon, en mocht dat van Beter voor Den Helder. “Er moet hard gewerkt worden aan een nieuwe bestuurscultuur”, zegt formateur Huibers. De oude cultuur houdt hij echter in stand. De oude klup maakt de dienst uit in het huidige college: enorm geld verspillen aan verhuizing ambtenaren en bestuur, goed gebouw leeg laten staan (ze saboteerden zelf de renovatie, beleid voortgezet), pinautomaten Port en Schouwburg (nog steeds geen cultuur van openheid), verstrengeling van belangen, Scholte geblokkeerd in werken, koude, dure Kolderbolder en icoon op de dijk, en Zeestad blijft nog eens zes jaar, zonder controle. Bezuinigen op sociaal domein, terwijl er meer dan een miljoen overbleef, dat naar lantarenpalen ging. En dan teveel geld naar wethouders en een die voor een andere partij gaat spreken en werken. Beter gaf het roer uit handen aan het CDA, dat met de vrienden bang was voor de lokalen. Voor de derde maal werd de kiezer genegeerd. En de belofte aan de kiezer om het stadhuis beperkt aan te passen werd gebroken, en gesaboteerd. Het gaat leeg staan, symbolisch. Nieuwe bestuurscultuur?

 17. Ben benieuwd hoelang deze coalitie blijft zitten . Ik geef ze 4 maanden.

 18. Sinds wanneer ,stemmen wij hier in Nederland op groepspartijen, en worden de stemmen op èèn hoop gegooid ? Ik kan mij niet herinneren dat er op het stemformulier ouwe hap of nieuwehap heeft gestaan. Er is duidelijk gestemd op individuele partijen , en daarbij zijn sommige partijen , compleet weggestemd en in het diepste van het Marsdiep gedumpt.

 19. Partijen die door de kiezers zijn uitgekotst zitten toch in de coalitie. Partijen waarin de kiezers het meest geloven en waarop zij het meest vertrouwen zijn aan de kant geschoven. En dat, dames en heren, heet volgens Den Helder (en Nederland) nou democratie. Oh en dit jaar zitten er dus geen grote flessen wijn bij de enorme Kerstbonussen maar vouchers voor Costa ‘Smeralda? Tja, dat is natuurlijk wel weer eens wat anders.

 20. Nu ook nog even het vlijmscherpe commentaar van de heer Roel Prins afwachten!
  Zeker nu zijn geliefde oude partij een wethouder heeft geleverd ter meerdere eer en glorie van ,,onze” pizzabakker die dus uiteindelijk de zaak behoorlijk heeft belazert!

Comments are closed.