Eerste topsportsubsidies toegekend

0

Den Helder – Het college heeft de eerste subsidies in het kader van de Deelsubsidieverordening Topsportregeling toegekend. Van de dertien aanvragen worden de meeste gehonoreerd. De sporters hebben een topsportstatus van het NOC*NSF in diverse sporten, zoals atletiek, turnen, waterpolo, wedstrijdzwemmen, basketbal, bowlen en rugby.

Voor topsporters tot 18 jaar zijn acht aanvragen ingediend. Daarvan komen vijf sporters in aanmerking voor een subsidie van in totaal € 9.600,-. Voor twee sporters wordt een voorlopige beschikking afgegeven voor totaal € 3.465, in afwachting van een definitieve toekenning van de NOC*NSF status. Een subsidie wordt afgewezen vanwege het ontbreken van een NOC*NSF status.

Voor topsporters van 18 jaar en ouder komen twee topsporters in aanmerking voor een subsidie voor komend sportseizoen van in totaal € 2.600 en twee topsporters ontvangen samen € 4.000 voor het bijwonen van een WK. Een aanvraag wordt afgewezen omdat de sporter niet in Den Helder woont.