Halve portefeuille wethouder Wouters naar coalitiegenoten

22

Den Helder – Michiel Wouters, de beoogd wethouder voor Beter voor Den Helder, geeft de helft van zijn portefeuille uit handen. Hij wordt niet fulltime, maar toch voor maar 0,5 fte wethouder. Pieter Kos van de Stadspartij en Remco Duijnker van de Seniorenpartij krijgen er 0,2 fte bij (wordt dus 0,9) en Peter de Vrij (PvdA) 0,1 fte. Dat werd woensdagavond duidelijk bij de presentatie van het coalitieakkoord.

Deze beslissing is genomen vanwege de privésituatie van Wouters. “We hebben naar een oplossing gezocht en dit geeft ook aan dat wij Michiel heel graag als wethouder willen hebben”, aldus Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder.”Maar wij blijven eindverantwoordelijk voor de volledige portefeuille.”

Het “Helders akkoord” is woensdag publiekelijk gemaakt. Opvallend: Port of Den Helder, Willemsoord, Zeestad, er gaat geen streep door. Wel wil de coalitie meer grip. Er moet verder 4 miljoen structureel worden bezuinigd, waarvan 1 miljoen ‘collegebreed’, ofwel alle wethouders gaan op zoek naar hoe dit bedrag gezamenlijk te realiseren is. De overige drie worden bezuinigd op WMO, Jeugdbeleid en Participatiebeleid (elk 1 miljoen).

Stadhuis
De discussie over het stadhuis is ten einde. De renovatie van de Bijlweg gaat niet door, sterker nog, de gemeente gaat deze locatie zo snel mogelijk verlaten. De verhuizing van het bestuur naar Kooijpunt wordt doorgezet, alle publieksfuncties komen op verschillende plekken. Deze zogeheten ‘front offices’ komen in elk geval in de binnenstad en in Julianadorp. Hieronder vallen vrijwel alle publieksfuncties, inclusief trouwzaal en vergaderingen van commissies en gemeenteraad. In eerste instantie zullen die plaatsvinden in De Kampanje, later op een vaste plek binnen Halter Bellevue. Het vaarwel van de Bijlweg volgt naar verwachting spoedig, nog dit jaar.

Download hier het Helders Akkoord 2018-2022

22 REACTIES

 1. Groot man deze Michiel. Respect dat hij het wethouderschap op zich neemt in deze omstandigheden.

 2. “Meer grip” op Willemsoord, Port of Den Helder en Zeestad. Twee woorden, zonder inhoud. Als je een echt akkoord hebt, vertel iets duidelijks naar de kiezer. Dus beantwoord de vraag: gaat het slot van de financiële doofpotten, voor burger en pers? En “grip” op 21 miljoen tekort in havenbedrijf? Welke “grip”?
  “1 Miljoen bezuinigen op de WMO.” Ook 1 miljoen geldverspilling voor onnodige verhuizing van ambtenaren, PLUS enkele miljoenen voor “front offices” die er niet zijn. De behoeftigen betalen dus de stadhuissoap, die doorgaat.
  Verder was er 1 miljoen over in de afgelopen periode op de WMO-uitgaven, die niet besteed zijn, en naar lantarenpalen zijn gegaan (algemene middelen); en dan nu 1 miljoen bezuinigen op WMO?? Onverklaarbaar en onacceptabel.
  Het coalitie-akkoord is ondoorzichtige mist, onacceptabel, na drie maanden “intens overleg”.

  • Dit alles , is gewoon de aanloop naar een nieuw stadhuis. Als eenmaal de genoemde front office op hun plaats in de nieuwbouw Halter Belleveu zitten, dan begint de klaagzang , Van we zitten te versnipperd ,net als in het verleden , toen moest alles ook bij elkaar gezet worden in èèn gebouw. Zo wordt de burger toch op slinkse wijze een nieuw stadhuis door de strot geduwd. Het kan haast niet anders , daar het RABO gebouw waar ze nu naar toe gaan gehuurd wordt . En die kosten , zullen altijd op de begroting blijven drukken. En straks wordt dat als argument aangevoerd als middel van bezuiniging “we moeten bij elkaar gaan zitten” want dat is goedkoper. Zie hier , de achterdeur naar een nieuwstadhuis.

   • Inderdaad, dat is ook precies de reden dat onze manipulerende burgemeester en het oude college zeiden: “Het huidige stadhuis is te ongezond.” P.s. de burgemeester woont er tegenaan, en de OR was tegen. Het bekende dominospel, we zetten die steen, dan komt de rest vanzelf tot stand. Nu al is de invloed van de oude Haagse klup duidelijk, en er is geen stevige oppositie meer, de kern is ingepakt, via de prachtige verbinding van het CDA. Kort geleden zei Tjitske Biersteker tegen me: “Natuurlijk moeten die miljoenen voor de haven er komen, anders houden we geen haven meer over.” Ze zei niet: “Natuurlijk moeten die miljoenen voor de WMO er komen, anders houden we geen WMO meer over.” Ik dacht: zo, jij bent aardig aan het schuiven, naar het pluche.

 3. Heb vertrouwen!!… Alle met trompetgeschal gestarte projecten, kampen nu al met miljoenen verlies en moeten op kosten van de burger instant gehouden worden, Heb vertrouwen !! Eh…. WAARIN OOK ALWEER?? En dan moord en brand schreeuwen , dat de opkomst bij de verkiezingen maar 48% is !!.

 4. Mijnerzijds nog een diepere zucht geachte Corina.
  En wel hierom:De overige drie worden bezuinigd op WMO, Jeugdbeleid en Participatiebeleid (elk 1 miljoen).
  Dit is duidelijk de doordrammerij van de plaatselijke ,,Haagse partijen”
  En ik snap dan ook helemaal niet dat Tjitske hier medeverantwoordelijk wil zijn.
  De mindervalide medemens en de ernstig zieke medemens welke hulpmiddelen nodig gaan hebben laat dit komende college gewoon min of meer in de kou staan!
  Tjitske,ga hier alsnog NIET AAN MEEDOEN!!!!!!!!

  • Tjitske laat het kaas niet van d,r brood eten. Die snotneuzen vallen straks door de mand en zijn uitgerangeerd.

  • Zal ik je uitleggen waarom ik wel meedoe? Het Rijk heeft met het afstoten van taken binnen het Sociaal Domein ook een bezuinigingstaak opgelegd. Dat wisten we en daarvoor is een buffer aangelegd om te voorkomen dat de bezuinigingen direct effect op de inwoners hebben. We moeten echter wel het bedrag dat het Rijk niet meer geeft of ergens anders vandaan halen (belastingen) of bezuinigen. We houden rekening met €2,2 miljoen minder van het Rijk en we dragen vanuit het Sociaal Domein dus €800.000 bij aan andere noodzakelijke uitgaven. Daar zijn ook nog een flink aantal voorwaarden aan verbonden: als het Rijk op enig moment op onderdelen van het Sociaal Domein meer toekent (daar zijn signalen voor) dan blijft dat geld binnen het Sociaal Domein en komt in mindering op de €2,2 miljoen bezuinigingen. Daarnaast is in het akkoord op genomen dat wanneer er in andere programma’s financiële ruimte komt, dat dit dan ook in mindering wordt gebracht op de bezuinigingen binnen het Sociale Domein. Dat gaan we als verantwoordelijke wethouders bewaken. Dat is 1 van de redenen waarom ik wel mee doe en verantwoordelijkheid neem.

   • ga maar eens bezuinigen bij de gemeente zelf, alles is al uitbesteed dus het aantal ambtenaren kan makkelijk met vele tientallen verminderd worden, stuur ze maar naar huis (en dan vooral degenen die buiten de gemeente wonen kost het ons ook geen geld) en niet nog hogere of meer belastingen, we zijn al van top tot teen uitgekleed hier

   • De CU gaat volgens dit akkoord instemmen met: 1 miljoen verhuizing ambtenaren; 1 miljoen huur bank per jaar; 21 miljoen haven; 6 miljoen front offices; 1 miljoen bijpassen schouwburg; leegstand stadhuisgebouw 1 miljoen =31 miljoen. Barre onnodige uitgaven, ingezet door VVD, CDA, D66, PvdA en Stadspartij. Het over de balk smijten wordt voortgezet, zoals in deze combi te verwachten was. Daarnaast is 1 miljoen bestemd voor de WMO niet besteed, en dat mocht niet geoormerkt worden, zo is gezegd tijdens de verkiezingen. Ging naar algemene middelen. Zo mogen de kwetsbaren van de CU het potverteren betalen.

 5. Wat riep beter voor Den Helder ook alweer voor de verkiezingen? We moeten af van Zeestad en Port off Den Helder dus beginnen ze met 21 miljoen over te maken. Wat zijn we weer voor de gek gehouden zeg ppppffffff

  • Twee verkiezingen terug, brulde de Stadspartij ook ,dat zij van Zeestad af wilden. Evenals , dat zij riepen dat Schuiling ook wel kon vertrekken. En je ziet wat daar van terecht is gekomen. Het is niet de eerste keer , dat er over het vertrek van beiden openlijk is gesproken. De roep om hun vertrek/opheffing komt al jaren steeds weer terug. Maar.. Er is geen enkele partij , die de kat de bel aan durft te binden.

   • Spdh bvdh is ook de zelfde partij die dus van 11 naar 8 zetels is gegaan dat is dus -4

 6. Maar beste Judge , niet stemmers zijn daarmee niet automatisch monddood. Er kunnen diverse redenen zijn waarom zij niet gestemd hebben.

 7. Wat er ook geroepen is voor de verkiezingen: dat niemand zich illusies make!
  Er komt een nieuw stadhuis binnen de contouren van Halter Bellevue.
  De vroegere oppositie daartegen is nu reeds ingepakt door “het systeem”.
  Men moet geen helderziende zijn om tot deze vaststelling te komen.

Comments are closed.