Uitbreiding voor zonnepark op De Dogger

10

Den Helder – Het braakliggende terrein De Dogger wordt definitief ingericht als zonnepark. Aangezien er vanuit het bedrijfsleven al jaren geen belangstelling is voor het terrein, acht het college dit een goede invulling. Inwoners van Den Helder kunnen bovendien deelnemen in het park. De omgevingsvergunning is hiervoor inmiddels afgegeven en de subsidieaanvraag loopt.

Het initiatief van de Noordwest Ziekenhuisgroep komt bij medewerkers vandaan en werd eind vorig jaar al bekendgemaakt. Locatie de Dogger, gelegen tussen de IJsselmeerstraat en de Burgemeester Ritmeesterweg in Den Helder, is in eerste instantie door Noordwest Ziekenhuisgroep gekocht voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Deze ontwikkeling bleek uiteindelijk niet haalbaar. Ook is het niet gelukt de grond te verkopen. Dit deel van het zonnepark produceert per jaar 6,4 Gigawattuur (vergelijkbaar met energie voor 2200 huishoudens) aan duurzame stroom. Noordwest Ziekenhuisgroep neemt de stroom af. Hiermee wordt het stroomverbruik van het ziekenhuis volledig verduurzaamd.

“Door het bedrijf dat dit zonnepark ontwikkelt is tevens de vraag gesteld aan de gemeente Den Helder om gronden van bedrijvenpark De Dogger te huren voor uitbreiding van het zonnepark. Het gaat om een relatief ‘klein’ zonnepark, maar met de realisatie van een zonnepark op De Dogger ontstaan synergievoordelen met het zonnepark van NWZ. Het benutten van deze synergievoordelen is een belangrijke voorwaarde voor de haalbaarheid van dit project”, zo schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Energieneutraal
Volgens het college heeft de ontwikkeling van een zonnepark op De Dogger een positieve ontwikkeling voor de gemeente Den Helder. De gemeente heeft bijvoorbeeld als ambitie om in 2040 100% energieneutraal te zijn, waarbij 14% duurzame energie in 2020 moet worden behaald. In de “Aanzet Duurzaamheidsagenda” wordt benoemd dat het doel voor 2020 is dat circa 37% van de hernieuwbare energie door zonne-energie moet worden opgewekt. Bedrijvenpark De Dogger kan voor 13% bijdragen aan de gewenste doelstelling.

Sinds de grond in 2013 in de verkoop is gegaan is er vanuit de markt nagenoeg geen belangstelling geweest. De grond ligt nu al jarenlang te wachten op een invulling. In de Nota Zonneparken wordt aangegeven dat De Dogger als pauzelandschap (terrein dat wacht op ontwikkeling) geschikt zou kunnen zijn voor een tijdelijke invulling als zonnepark. Hiermee vervallen ook structurele lasten voor beheer van het gebied. Uitgangspunt van de huurovereenkomst is een exploitatietermijn van 25 jaar. In de overeenkomst wordt opgenomen dat na 15 jaar een mogelijkheid bestaat tot het ontbinden van de overeenkomst. De afkoopsom zal op dat moment afgezet moeten worden tegen de verwachte inkomsten die behaald kunnen worden door een nieuwe ontwikkeling.

Deel verkoop
De beschikbare percelen worden niet volledig ingevuld als zonnepark, maar een deel van de grond blijft beschikbaar voor de verkoop. Dit strookt met het advies voor een compacter bedrijvenpark dat hoort bij het regionale convenant Vervolgstrategie Werklocaties Regio de Kop. “Bewoners zullen geïnformeerd worden en er wordt geïnventariseerd in welke vorm men bij voorkeur participeert. Dit kan door afnemen van de stroom of door het investeren in het project. Hiermee dragen bewoners bij aan het verduurzamen van Den Helder.”

10 REACTIES

 1. En daarmee wordt, geheel zinloos, de burger verder op kosten gejaagd.

 2. Op zich een aardige geste, maar zonneparken of zonneweiden zijn absoluut niet de oplossing voor duurzame energie oplossing, in tegendeel de zonnepanelen kunnen na hun economische levensduur niet gerecycled worden en dragen daardoor niet bij aan een circulaire economie. Maw de invloed op de CO2 reductie is niet groot.
  Zowel wind als zonne energie zullen niet de 100% oplossing zijn om de CO2 reductie opgave ( parijsakkoord) te behalen. De oplossing zou mgelijk gevonden kunnen worden door de inzet van Zon en Windenergie en kernreactoren die gebruikmaken van de nieuwste technologie. (hoewel het delven van de benodigde grondstoffen weer meer CO2 opleveren). Het blijft zoeken.
  @Roel, men probeert op te lossen wat ondermeer jouw generatie veroorzaakt heeft. Ongebreidelde groei en na ons de zonvloed.

  • We zadelen onze nakomelingen over ca 25 jaar op met een enorm probleem afval van zonnepanelen , accu’s en windmolens. Van de laatste zijn de masten om te smelten maar de wieken zijn niet te recyclen en moeten opgeslagen worden maar waar. Bij al gesloopte molens van Eneco weigert deze mee te delen waar de wieken zijn gebleven. Lees verder LC artikelen.

   Windmolenwieken bij F&B aan Oostelijke Industrieweg in Franeker. FOTO NIELS DE VRIES

   Direct dit artikel delen:
   Facebook

   Twitter

   E-mail

   Windenergie heeft een duurzaam imago. Er gaan miljarden subsidie in om en windmolens schieten als paddenstoelen uit de grond. Bijna niemand weet dat hiermee ook een immense afvalberg ontstaat van afgedankte, niet recyclebare wieken. En niemand die een oplossing heeft.

   De Leeuwarder Courant ging op onderzoek in een wereld waar afvalverwerkers, schroothandelaren en milieu-idealisten liefst zwijgen. ,,U gaat mij toch niet citeren?”

   advertentie

   Vervanging
   De eerste windmolens zijn aan vervanging toe. De masten worden als oud-ijzer omgesmolten. Maar de bedrijven zitten omhoog met de kunststof wieken. Die zijn gemaakt van composieten, niet afbreekbare glasvezels en harsen, zoals epoxy. Ze mogen niet worden gestort en ook niet meer verbrand. Omdat niemand weet wat er dan wel met de wieken moet gebeuren, wordt er illegaal gestort.
   Alleen al in Nederland ligt her en der verspreid 1300 ton aan afgedankte wieken, stelt Albert ten Busschen. Hij is gepromoveerd in composieten en is Associate Lector Kunststoftechnologie aan de Hogeschool Windesheim, dat hergebruik van composieten onderzoekt.
   Ten Busschen: „Op zich zijn de vezels niet schadelijk, al kun je er jeuk van krijgen. Het is beslist geen asbest. Maar het staat niet goed in het plaatje van een duurzame en circulaire economie.” Nauwelijks 2 procent wordt hergebruikt in damwanden, kunstobjecten of meubels; maximaal 2,5 ton per jaar.
   Bij de huidige windmolencapaciteit groeit de Nederlandse afvalberg tot 131.000 ton, aldus Novita Saraswati, verantwoordelijk voor onderzoek Wind Energy Technology bij TNO.
   Groeiend probleem
   Als de windcapaciteit verdubbelt in 2030, groeit de wiekenberg nog sneller. „Er moet een oplossing komen, want het is een ernstig probleem.’’
   Dat zegt ook Yme Hempenius, adviseur van Verenigingen Windmoleneigenaar Friesland (VWF) en bestuurslid van de brancheorganisatie NWEA. Hij maakt zich zorgen over het imago van de windbranche: „Wy kinne fansels gjin ôffalberch efterlitte.”
   Het aanbod van gebruikte molens groeit snel, nu de verkoop naar het buitenland stokt. „De handel in tweedehands windturbines is helemaal ingezakt. We zijn in Harlingen gestopt”, zegt directeur Johan Bos van Windbrokers die zijn vestiging aan de Industriehaven heeft gesloten. ,,De kostprijs voor nieuwbouw ten opzichte van de kosten van herbouw van gebruikte molens op land is lager of vrijwel gelijk.”
   ‘Wij hebben ze verwerkt op een manier die niet de beste methode is’
   Afgedankte kunststof molenwieken worden veelal gestort. Het mag niet, maar het gebeurt wel. Er is geen registratie van windmolens en waar die blijven. Zelfs blijkt er niet altijd een sloopvergunning te zijn, zoals bij de zes afgebroken windmolens van Nuon/Vattenfall op het terrein van waterleidingbedrijf Vitens bij Spannenburg.
   Een woordvoerder van de gemeente De Fryske Marren laat weten dat de molens zijn verdwenen zonder sloopvergunning: ,,Wij zijn intern aan het uitzoeken of die sloopvergunning gegeven had moeten worden, maar wij denken van niet, want ze hebben de betonnen funderingen laten staan. Dus is er geen sloopafval.’’ En de wieken dan? ,,Wij gaan nog verder uitzoeken of er niet toch ergens een sloopvergunning is gegeven.”
   Meldingen
   De Inspectie Leefomgeving en Transport die illegaal afval moet controleren, zegt dat er in Friesland sinds vorig jaar geen ontheffingen meer zijn gegeven voor het storten van composieten, het materiaal van glasvezels en harsen waar wieken grotendeels van zijn gemaakt.
   Afvalverwerker Van Gansewinkel zegt afgelopen jaar de wieken van zo’n tiental windmolens te hebben gekregen. Volgens woordvoerder Jorrian Dorlandt zijn deze verwerkt door het enige recyclingbedrijf in Nederland, Demacq in Zwijndrecht.
   Directeur Cora Burger van Demacq zegt echter nooit wieken van Van Gansewinkel te hebben ontvangen. Zij zegt dat ,,de wieken zijn gedumpt. Kijk, die slopers proberen het allemaal. Ze brengen het weg als bouw- en sloopafval. Ze dumpen het gewoon. Afschuwelijk om te zien.” De krant heeft foto’s van uit elkaar gereten rotorbladen waar de glasvezels uitspringen. Die foto’s zijn gemaakt bij diverse bedrijven in Friesland.

   Uit elkaar gereten rotorbladen, waar de glasvezels uitspringen,
   Van Gansewinkel, opgegaan in Renewi, moet de ontvangst van composieten melden bij de autoriteiten. Die zeggen geen meldingen te hebben ontvangen. Jan Spiegelaar, afdelingshoofd Toezicht en Handhaving van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO), zegt dat hij gaat handhaven als blijkt dat er composieten van molenwieken zijn gestort. „Als we er achter komen, wordt de stort stilgelegd of verboden.”
   De Wolff in Heerenveen, tot november vorig jaar de grootste Nederlandse producent van windmolens op land, heeft in november 2017 de windactiviteiten overgedaan aan Eneco. De woordvoerder van Eneco laat weten dat hij niet kan zeggen waar de afgedankte wieken heen gaan.
   Schoon
   In januari lagen op het terrein van de Wolff aan It Dok in Heerenveen kapotte wieken her en der op het terrein. Op foto’s is te zien hoe containers vol wiekenafval wachten op afvoer. Op 28 april blijkt het terrein schoon. Vrijwel alle windmolens, wieken en containers vol glasvezel en afval zijn verdwenen. ,,Ja, dat klopt, we hebben dit jaar grote schoonmaak gehouden”, zegt een medewerker. Directeur Jan de Wolff wil onder geen beding reageren in de krant.
   Directeur Jan Stuiver van Metaalhandel De Horne in Heerenveen heeft wel eens ,,van die wieken gehad’’ van De Wolff en zegt: „Wij hebben ze verwerkt op een manier die niet de beste methode is. We zijn wel met iets bezig om de componenten te scheiden, maar daar kan ik nog niks over zeggen.”
   F&B Windpower in Franeker wil evenmin zeggen waar afgedankte wieken naartoe gaan. „Wij geven ze aan iemand mee. Ik ga er volledig van uit dat ze dat keurig en netjes volgens de regelgeving doen.”
   Dumpen
   Wat de sloper er mee kan doen, weet ze niet. Directeur Okko Kaan van Green Energy Services, eveneens in Franeker, weet dat de wieken ,,voor de sloop’’ gaan. ,,Ja dat is die oud-ijzerman op de Oostelijke Industrieweg. Dat gaat gewoon met het bouw- en sloopafval mee.” Bij de Reststoffen Energie Centrale Harlingen sluit bedrijfsleider Seerp Bos uit dat de wieken worden verbrand. „Wieken zijn ons nog nooit aangeboden en het kan ook niet.”
   Cora Burger, directeur-eigenaar van Demacq Recycling is resoluut: ,,Het toezicht ligt bij de provincie. Als ze het aanbieden bij de provincie als composiet, dan wordt het niet toegestaan. Dus bieden ze het daar aan als bouw- en sloopafval. Het zijn smerige praktijken. In Friesland is heel veel aan de gang.”
   ‘Het zijn smerige praktijken. In Friesland is heel veel aan de gang’
   Peter Eecen, ProgramDevelopment Manager Wind Energy van het Energie Onderzoek Centrum, onderdeel van TNO: ,,Het is wel aardig dat u zich daar zo in verdiept, want dat gaat natuurlijk een groot probleem worden. Wij dumpen op de afvalstort. Het geeft op zich geen milieuschade, maar het is beslist niet een heel sympathieke methode.”
   Hij verwijst naar zijn collega van TNO, Novita Saraswati: ,,De stort is goedkoper dan verbranden of verwerken in andere producten. Het is een heel serieus probleem. Binnen enkele jaren zijn er zoveel rotoren dat storten ook praktisch gezien niet meer kan.”

   Windenergie
   Direct dit artikel delen:
   Facebook

   Twitter

   E-mail

   T

  • Zover mij bekend worden in de windmolens magneten gebruikt . Om deze te maken ben je o.a. nyodeem nodig. uiterst giftige stof dat o.a. gewonnen in Batoue in China war enkele voetbalvelden vol onder de smurrie liggen. Kinderen met ziektes en ontbrekende ledematen worden er geboren.Mensen 50 jaar oud worden enz. Voor fabricage van accu’s ben je kobalt nodig dat wordt gewonnen in Africa. Ook grote rotzooi, sterk vervuilend en ongezond. Klimaataccoord??

  • Hans, afgezien van de vraag of jouw stelling juist is, de gekozen oplossing is contraproductief en vereist grote groei om gefinancierd te worden. En dat is dom, erg dom.

 3. Na 15 jaar kan er ontbonden worden. Hier leest men: het huidige ziekenhuis moet 15 jaar mee. Wat er niet staat: worden de rentelasten op de 6 miljoen lening hiermee gecompenseerd?

 4. die hele groene lobby is een grote onzin, net als elektrisch rijden, klinkt leuk maar ruim 80% van de opgewekte elektriciteit komt gewoon van de grijze centrales…. (hoop info te vinden op google: wise stroomdossier)

  • Inderdaad RB, dat komt omdat wind en zon onbetrouwbaar zijn in levering van energie.

 5. onze regering heeft de plicht om minder stoffen te produceren die de opwarming schijnen te veroorzaken dus wordt er massaal met ouderwetse technieken gewerkt om dit te bewerkstelligen.Schijnbaar is men dom bezig .echter de mens in het algemeen wordt nu wel geconfronteert met de gevolgen van de ouderwetse economie en zal zich meer bewust worden dat er ook in de toekomst veel moet gebeuren om klimaatneutrale energie op te wekken. Dit zal volgens mij op den duur resulteren in betere oplossingen . Dat daarmee nieuwe problemen zich mogelijk voortdoen zoals in boven staande artikelen is bijzaak voor de bestuurders omdat die dat probleem liever overlaten aan de generaties die na hun komen. Ziehier het probleem kortetermijn politiek ,Het is dus eigenlijk geen milieukwestie meer maar een politieke zolang de politiek niet echt verandert zullen we voor altijd problemen doorschuiven naar de volgende generaties

 6. In Engeland staan de windmolens al 9 dagen stil! Dit voorjaar produceerden zonnecellen in Den Helder bitter weinig. In artikelen wordt het geinstalleerd vermogen, ofwel het vermogen dat onder ideale omstandigheden kan worden opgewekt, als regel verward met het geleverde vermogen. Voor zon en wind begraagt het geleverd vermogen zo’n 30% van het geinstalleerd vemogen. Bovendie hebben wind en zon de onhebbelijke eigenschap om te leveren wanneer er vrijwel geen vraag is. De bewering dat een ziekenhuis of wat dan ook geheel op hernieuwbare energie draait is, en dat is een understatement, misleidend.

Comments are closed.