Unieke vogelrots Balgzandpolder nu officieel natuurgebied

0

Den Helder – De vogelrots in de Balgzandpolder is sinds vrijdag officieel natuurgebied. Port of Den Helder heeft de vogelrots van 5 ha overgedragen aan natuurbeheerder Landschap Noord-Holland. De vogelrots aan de rand van de Waddenzee is vanuit een slibdepot omgevormd tot een veilige broedplek voor vogels. Vossen en andere roofdieren kunnen door de steile wanden de nesten niet bereiken. De vogelrots is de eerste in Nederland en de resultaten zijn veelbelovend.

In 2017 waren de kranen nog niet weg of de vogels arriveerden al. Dat jaar broedden er 120 paar visdieven, 10 paar dwergsterns, 3 paar noordse sterns, 3 paar kleine plevieren, 28 paar kluten en 4 paar scholeksters. In de muren zaten minimaal 100 paar oeverzwaluwen. Dit natuurontwikkelingsproject past dan ook uitstekend binnen de ambities van Landschap Noord-Holland om de waddennatuur en de beleving daarvan te versterken.

Het bouwwerk bestaat uit muren opgevuld met gereinigde grond en bagger en bovenop schelpen. In de muren is nestgelegenheid gecreëerd voor oeverzwaluwen. De vogelrots is vijf meter hoog. De vogelrots is in samenspraak met de Port of Den Helder, de gemeente Den Helder, de Vries & van de Wiel en Milieupark Oost tot stand gekomen. Het ontwerp is van Henk Volkers Landschapsontwerp in samenwerking met LAMA landscape architects.

Fint
Via het project ‘Rust voor vogels, Ruimte voor mensen’ van Vogelbescherming kwam geld van het Waddenfonds om het gebied rond de rots in te richten en er één geheel van te maken met de Balgzandpolder. Rond de broedrots is een waterpartij gegraven. De bodem van de verdieping van de waterpartij is op verzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voorzien van grof mineraal puin. Hierdoor ontstaat een zeer geschikte paaiplek voor de fint, een vis die steeds vaker gezien wordt in het Balgzandkanaal.