Casino Huisduinen wordt Atlantikwall Centrum

25

Huisduinen – Het voormalige Administratiegebouw van de Duitse marine in Huisduinen, beter bekend als het Casino, is een indrukwekkend overblijfsel van de Atlantikwall. Een prachtige locatie voor het Atlantikwall Centrum, dat in het voorjaar van 2019 de deuren opent. Bezoekers maken hier kennis met de Atlantikwall, de oorlogsgeschiedenis van het Waddengebied en van Den Helder. Het centrum is hét startpunt voor een expeditie naar de Atlantikwall in het waddengebied. De bouw gaat van start.

Het Administratiegebouw is tijdens de oorlog gebouwd voor de Duitse Marine. Het maakte deel uit van een groter complex met een toegangspoort tot het terrein en een grote constructieloods. Het bijzondere aan het gebouw is de representatieve stijl waarin het is ontworpen, compleet met zuilen en trappartijen.

Over het gebouw doen wilde verhalen de ronde, over bacchanalen die er plaats zouden hebben gevonden, bijvoorbeeld. Na de oorlog is het gebruikt door de Nederlandse Marine tot het eind 20-ste eeuw werd afgestoten. Zeven jaar geleden verbrandde het dak nadat jongens een vuurtje in het gebouw hadden gestookt. Om het gebouw geschikt te maken voor het Atlantikwall Centrum wordt het Rijksmonument binnenkort grondig gerestaureerd en geconserveerd.

Moderne doos
In de ‘oude’ schil, die niet wordt hersteld, wordt een moderne ‘doos’ geplaatst, waarin het Atlantikwall Centrum wordt ingericht. Zowel ontwerp als de restauratie en conservering van het gebouw zijn aanbesteed. Rietvink Architecten bna tekent voor het gebouw. Platvorm ‘ontwerpers van tentoonstellingen’ gaat de inrichting verzorgen. Dit deden ze eerder op verrassende wijze voor onder meer het Waterliniemuseum en het Oorlogsmuseum Overloon. De bouw is gegund aan Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder BV.

In het Atlantikwall Centrum wordt het verhaal van de Atlantikwall vanuit verschillende perspectieven verteld: vanuit de ervaringen van Nederlandse en Duitse soldaten, bewoners van de stad en werknemers van de Rijkswerf, doelwit van bombardementen. Het Centrum neemt bezoekers op drie niveaus – en grotendeels virtueel – mee langs de Atlantikwall.

De Atlantikwall
Na de verovering van West-Europa versterkten de Duitse legers de kust met batterijen. Aanvankelijk waren dit open batterijen. Na de inval in Rusland in 1941 wilde de Duitse legerleiding troepen vrijmaken voor het oostfront. Om de kust met minder troepen te kunnen verdedigen, werd een bunkerbouwprogramma opgezet onder de naam Neue Westwall. Later werd dit bekend onder de propagandistische naam Atlantikwall. Het Atlantikwall Centrum geeft een overzicht van de steunpunten van de Noordkaap tot aan Biarritz. Ook de organisatie van dit enorme bouwprogramma wordt toegelicht.

Waaruit bestond de Atlantikwall in het Waddengebied? Waarvoor werd hij gebruikt? En wat betekende de aanleg voor de bewoners van het gebied? Dit deel van de tentoonstelling gaat in op de bunkers langs de waddenkust en in het bijzonder op de tien locaties die toegankelijk en beleefbaar zijn gemaakt voor bezoekers. Met ‘cliffhangers’ worden bezoekers uitgenodigd deze locaties te bezoeken om kennis te nemen van het vervolg van het verhaal.

Oorlogsherinneringen
Den Helder heeft zwaar geleden onder de oorlog en de aanleg van de Atlantikwall. Grote delen van de stad zijn gesloopt voor een vrij schootsveld. Andere delen zijn verwoest door de geallieerde bombardementen. In het huidige Den Helder kan de bezoeker nog veel restanten van de Atlantikwall terugvinden. Op verschillende plekken zijn nog bunkers aanwezig. Deze kunnen vanuit het Atlantikwall Centrum worden bezocht. In de stad zijn veel verhalen over de oorlog te vertellen.

Het Administratiegebouw is in eigendom van BOEi. Zeestad is verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het gebouw. Stichting Stelling Den Helder draagt zorg voor de toekomstige exploitatie van het Atlantikwall Centrum. Deze ontwikkelingen worden mede mogelijk gemaakt door financiering van het Waddenfonds, Provincie Noord-Holland, Gemeente Den Helder, BOEi en een EU-bijdrage vanuit LEADER.

25 REACTIES

 1. Ik gun bouwers hun opdrachten. Maar, gezien het drama zwembad, ligt dit “gunnen” nu niet erg voor de hand. Zorg eerst dat je een deugdelijk gebouw oplevert, uiteindelijk. Zo meteen wordt er gezegd: “Daar hebben we geen mensen voor, die zijn druk bezig met postkantoor en Atlantikwall Centrum. En, geen vragen van de Raad hierover?

 2. @ Ronald, ik mis in een paar artikelen de wederhoor.. Is er geen ingang bij Tuin? Geven/hebben ze “geen commentaar”???

 3. in plaats van enthousiast te zijn dat de stad er weer een mooie trekpleister bij gaat krijgen lopen de reaguurders hier alleen maar af te geven op een aannemer…..

  • Uhm, dit zijn volgens mij twee verschillende dingen RB. Inderdaad een mooie trekpleister. Mooi in de route fort kijkduin, linie richting Westoever en fort Harssens. Prima plan. Maar de reacties van, ik zou ze liever betrokken mensen willen noemen die begaan zijn met deze stad, over financiële (aanstaande) erfenissen zijn toch behoorlijk goed onderbouwd. Daar kunt u niet omheen. Wel mis ik het tegengeluid van gemeente en aannemer in een aantal artikels. Ik zal naïef zijn wellicht.

   • appels en peren, maar nu je er over vraagt: die man dat was alles behalve een trekpleister, integendeel de negativiteit van die vent haalde eerder de stad omlaag, z’n knutsel museum had daardoor totaal geen meerwaarde plus die recalcitrante man wilde alleen maar voor een duppie op de eerste rang zitten en figuurlijk tegen alles en iedereen aanschoppen, daar zijn we mooi vanaf nu en kunnen we optimistisch verder met dingen die wel iets met deze stad hebben

 4. Een mooie aanwinst voor Den Helder. Een prachtig marine museum en nu ook de Atlanticwall museum. Dit past allemaal erg goed in deze stad. En als Tuin dit netjes doet is het toch goed?

  • Tuin hoeft alleen maar een lading gewapend beton te storten en klaar is het Anlantic wall museum. Overal , van het puntje van Noorwegen tot het zuiden van Frankrijk worden we nog herinnerd aan die tijd. Maar … Den_helder moet er zonodig een museum van maken.

    • Weet ik , maar ik doe een zekere RB na, die er zijn beroep van gemaakt heeft. Iets anders kan hij waarschijnlijk niet.

 5. super initiatief weer!!! Top voor de toeristen die de moeite nemen om Den Helder te bezoeken. Naast Fort Kijkduin weer zo’n knaller !! Geschiedenis moet bewaard blijven!!

 6. Ik vind het heel interresant, al die gangen en zo bij Fort Kijkduin en bunkers maar als ik daar ben word ik onwel en ik weet niet waarom. Misschien is daar iets gebeurd in die tijd wat niet zo leuk was.

 7. Top dat er eindelijk een soort WOII museum in Den Helder komt! Den Helder heeft een bijzondere geschiedenis als meest en langst gebombardeerde stad, zowel door de Duitsers als door de geallieerden. Boek en docu van Micky Heijligenberg over Helderse WOII getuigen zouden daar ook prima bij passen.

 8. @Rupert S, je kan een slide show vinden op rietvink-architecten punt en dan nl
  Het is een investering van 1,6 milj.

 9. Atlantikwall, ik wist niet dat hier in de Noordzee ook Atlanti-kwallen voorkwamen…(hoort dat niet als Atlanticwall geschreven te worden, het is een Engels woord)

 10. Zijn er nu serieus mensen die een reactie van de aannemer verwachten op dit forum?
  Maar goed, bij dit soort zaken volgt gunning na de beste offerte. Kennelijk heeft Tuin de beste offerte afgeleverd dus wordt het gegund aan Tuin. Een heel normale zaak.
  Het “verloren hoekje” in Huisduinen knapt zienderogen op. Zeer voortvarend wordt daar het e.e.a. opgepakt onder aanvoering van de Huisduiners zelf. Een perfect voorbeeld van samenwerking en daadkracht.

  • Helemaal mee eens.

   Het is ook bijzonder goed nieuws dat het niet gesloopt wordt. Inmiddels wordt de waarde van historisch erfgoed wat beter herkend dan enkele decennia geleden.

   Een functie als museum waardeert het dorp direct op. Immers, ‘culturele voorzieningen’ zijn nog steeds factoren die iets toevoegen aan een dorp of stad; gelukkig wel.

   Het thema ‘Atlantikwall’ vind ik ook erg interessant. Ook Noord-Holland was een onderdeel daarvan. En verder ben ik voor alles dat ‘Gegen das Vergessen’ wordt opgericht.

Comments are closed.