Gemeente zwijgt over problemen zwembad

81

Den Helder – Hoe zit het nou met het zwembad en de geconstateerde gebreken? De gemeente doet er vooralsnog het zwijgen toe. De zaak wordt onderzocht en zolang niet precies duidelijk is hoe de vork in de steel zit, wordt er liever niets gezegd.

Behalve dan dat “veilig zwemmen vooropstaat”, aldus gemeentewoordvoerster Florentine de Maar. “Dat moet heel duidelijk zijn, want dat is echt het allerbelangrijkste. En er kan nog steeds veilig worden gezwommen in zwembad het Heersdiep!”

De gemeente zit ermee in de maag. Een gloednieuw zwembad van 24 miljoen, dat kort na oplevering al tal van gebreken had. De afgelopen jaren is al het nodige gerepareerd, maar nu blijkt dat een forse renovatie nodig is. Een renovatie die volgens oud-wethouder Odd Wagner in de buurt van de kosten van nieuwbouw komt, maar dat is volgens Jelle Wieling van de Stichting Aquacentrum Den Helder onzin. Zo liet hij afgelopen zaterdag weten in het LOS-programma De Week op Zaterdag.

Beton
Wel is duidelijk dat bij de bouw het verkeerde beton is gebruikt, namelijk een soort die niet tegen chloorwater kan… Eigenlijk zou die hele betonlaag moeten worden vervangen, maar dat is zo goed als onmogelijk. Dus moet zij behandeld worden om verdere schade zo veel mogelijk te beperken en om te voorkomen dat het beton blijft ‘werken’, want dat leidt tot scheuring in onder meer de tegels van het bad. Hoe dan ook wordt het een flinke klus, waarbij een vraag centraal staat: wie gaat dat betalen?

De gemeente zegt nog niet te kunnen aangeven of zij als opdrachtgever op de hoogte was van de door de aannemer tijdens de bouw geconstateerde fouten in het ontwerp, zoals projectleider Marcel Lakeman vorige week vertelde in de Helderse Courant. Het is ook niet zo dat alle gebreken nu toch alvast worden gerepareerd, voorlopig op kosten van de gemeente tot duidelijk is wie de rekening moet krijgen.

Garantie
Ondanks dat vele betrokkenen de handen nu in onschuld wassen of naar elkaar wijzen, blijft een feit dat de aannemerscombinatie op 9 september 2013 een garantie aan de gemeente heeft afgegeven op het uitgevoerde werk, keurig uitgesplitst naar onderdeel van de bouw en per onderdeel aangegeven hoeveel jaren de garantie geldig was. Die garantie is ook gegeven op bassins, perrons, het tegelwerk, gebruikte betonelementen, et cetera. Doe je dat als je van mening bent dat het geen goed product is? En maakt deze garantieverklaring het voor de gemeente niet heel duidelijk waar de schade verhaald dient te worden?

De gemeente wil hier geen reactie op geven en verwijst naar het onderzoek dat nu gaande is om duidelijkheid te verkrijgen. Hoelang gaat dat duren? Ook op die vraag zwijgt Den Helder. “Nee, het wordt natuurlijk niet einde van het jaar”, zoveel duidelijkheid wil de gemeente wel verschaffen. Maar of het nog dagen, weken of een paar maanden duurt…, geen idee.

81 REACTIES

 1. Lijkt mij een klare zaak, de aannemer is hier schuldig aan, zo klaar als een klontje, als hij wist dat er dingen niet klopten ga je toch niet door en zet je je naam toch niet op het spel?, Prutsers, die henzelf proberen vrij te pleiten. Wat mij betreft terugbetaling van ons( burgers van Den Helder) geld en vervolgens een vakkundig bedrijf inhuren.

 2. Dit gaat wederom en dure ,,grap” aan proceskosten en advocaten worden voor ons inwoners,vrees ik.
  Het naar elkaar afschuiven is inmiddels achter gesloten deuren is inmiddels al in volle gang,denk ik.
  Mevr Loes Vermeer-Lagerveld heeft er in een vorig item al haar visie op gegeven en met haar kennis van veel wetten heeft zij het vermoedelijk wel bij het rechte eind.
  Voor de duidelijkheid hier het verkorte stukje van mevr Lagerveld in een vorige bijdrage,hopelijk met haar toestemming:Citaat uit de bijdragen van mevr Lagerveld
  4/ En het ergste wat ik lees is het wegwuiven van de verantwoordelijke bouwers, te weten Tuin & v.d. Wal. Hebben deze heren wel eens gehoord van MEDE-aansprakelijkheid? Juist omdat zij beweren dikwijls te hebben gewezen op onjuiste zaken zijn ze toch doorgegaan met bouwen. Dus een foute opdracht gewoon uitvoeren en er ook met deze kennis mee doorgaan ontheffen deze heren van hun aansprakelijkheid? Dat zou allemaal wel heel gemakkelijk zijn.
  Zij zouden met succes hierop een beroep kunnen doen wanneer zij de consequentie van fout handelen niet hadden gehonoreerd door verder te gaan met de werkzaamheden maar door te stoppen met de mededeling: deze verantwoordelijkheid nemen we niet. Door DOOR te gaan op een foute wijze zijn zij even fout als de ontwerper en daardoor wel degelijk aansprakelijk.
  Dit wordt weer een zeer lange procedure. Nieuw College, ga alvast maar een meerjarenbegroting opstellen voor de honderdduizenden euro’s aan proceskosten in deze……. Komt er nu nooit een eind aan deze geldverslindende zaken, veroorzaakt door het (helaas gedeeltelijk weg gestemde) ondeugdelijke bestuur..Einde citaat.
  Reply

 3. Ronald heeft het geheel bij het rechte eind. Als de garantieverklaringen zijn afgegeven door de aannemer, dan garandeert die dat het product jarenlang mee kan. Dat blijkt niet het geval. Waarschuwingen tussendoor tellen dan niet, want je keurde daarna geheel goed. Juridisch niks ingewikkelds aan. En tja, als het niet goed gaat met prestigeprojecten van de gemeente, dan kennen we dat zwijgen en die doofpot wel. Overigens, is de raad lekker zwemmen en stelt die geen enkele vraag meer? Ook die zwijgen….

 4. Kansloze missie wordt een procedure voor Tuin/vdWal. Ze zijn 100% verantwoordelijk. Enerzijds als hoofdaannemer en anderzijds als degene die de garantiecertificaten hebben afgegeven c.q. ondertekend. Maar heb het al eerder gememoreerd. De Gemeente zal zeker Tuin tegemoet willen komen uit een historische coulance. Ben bang dat Gemeente 50% van de kosten voor haar rekening gaat nemen in dat kader en Tuin de herstelwerkzaamheden laten doen. Er wordt dan uiteraard met een vork geschreven om het aandeel van Tuin/vd Wal te miniseren. Feitelijk zal de Gemeente dan opdraaien voor wellicht 70 a 80% van de herstelkosten. Komen ze er niet uit dan zullen het plof BV’s worden waarbij de Gemeente 100% zal moeten betalen. Met andere woorden, de Gemeente zit in de tang. Of onterecht meedelen in de kosten of ploffen de BV’s. Pikken of stikken heet dat in de volksmond. Blijft me overigens nog een raadsel waarom Tuin nog steeds opdrachten krijg toegeschoven alsmede de gunning van het Postkantoor terwijl de Gemeente weet van de aanstaande perikelen rondom Heersdiep. Of is het alvast de cash flow van Tuin op poetsen om deze geldelijk door de procedure te loodsen?

 5. Volgens dit artikel heeft de aannemerscombinatie garantie gegeven op het uitgevoerde werk. Dat hebben ze slim gespeeld. Ze hebben geen garantie gegeven op de gebruikte materialen die volgens het bestek gebruikt moesten worden en zo blijkt nu dat ze zwart op wit hebben dat het daar fout ging. Naar mijn mening ligt dan ook de verantwoordelijkheid bij OLCO.
  .
  Lees het citaat van hun website;
  Bijzonder en uniek is de samenwerking van de gemeente met de Koninklijke Marine ‘de Commando Zee Strijdkrachten’ (CZSK). De basis voor dit duurzame project is gelegd met het door ons opgestelde Programma van Eisen en de exploitatieopzet, op basis van een TCO-benadering waarin ambitieuze eisen op het gebied van duurzaamheid zijn opgenomen.

  Deze uitgangspunten zijn door OLCO vertaald in het ontwerp. Voor beide opdrachtgevers heeft OLCO vervolgens het complete bouw- en projectmanagement gevoerd, met de verantwoordelijkheid voor de aanbestedingsstrategie, de afstemming tussen adviseurs zoals installatieadviseur, architect en constructeur, alsmede de afstemming met de Gemeente, de Exploitant en CZSK.
  .
  Noot: TCO staat voor; Total Cost of Ownership. Dit is volgens de palen rammers binnen budget gebleven en volgens mij zit hier dan het probleem. Men heeft denk ik geen A kwaliteit maar B gebruikt terwijl OLCO veel ervaring heeft met zwembaden. De gemeente DH heeft totaal geen ervaring met TCO.

  • hotmailtwo, van alle reacties hierboven krijg ik de kriebels. Jouw reactie daarentegen getuigd van inzicht en verstand. Dank.
   Je trekt een aantal terechte conclusies wat mij betreft.
   Als het zo gemakkelijk was als sommigen hierboven schijven dan zou er geen onderzoek nodig zijn. En de rechtszaak? Ook dat is nog helemaal niet zeker.
   Ik denk dan ook dat het goed is dat de partijen de kaken op elkaar houden om Trumpiaanse uitspraken te voorkomen. Laten we het onderzoek eerst eens afwachten.

 6. Als door “verkeerd’ gebezigde materialen schade ontstaat valt dit m.i. onder de garantie. Immers hoe kun je een garantie afgeven terwijl je weet dat er B materialen zijn gebezigd en het dus naar waarschijnlijk fout gaat. In het vorige artikel wist iemand te melden dat een onderaannemer ook nog eens failliet is gegaan. Dus ook geen verhaalsrecht hoofdaannemer versus onderaannemer. Als deze betrokken is bij het ontstaan van de schade uiteraard. Al met al, speculaties en suggesties. maar feit is wel dat er een procedure gaat volgen die geldelijk de Watertoren gaat overstijgen. letterlijk en figuurlijk. Of de Gemeente komt Tuin/vd Wal vóór een procedure al tegemoet. Is bij de te late oplevering ook gebeurd, toen werd Tuin/vd Wal ook al niet de duimschroeven aangedraaid en heeft de Gemeente de schade door de late levering op zich genomen.

 7. Wat mij bij de reacties op deze website opvalt is dat veel vaste sprekers direct een conclusie kunnen trekken op basis van de beperkte informatie die beschikbaar is. Dit is m.i. geen casus die je zonder alle informatie te weten kan oplossen. De aannemer is in deze geen projectontwikkelaar geweest en daarom in dit hele traject niet verantwoordelijk geweest voor het bestek, constructieberekeningen en materiaalgebruik. Deze keuzes komen weg bij architect, constructeur en projectbureau. De aannemer heeft daar in tegen juridisch gezien wel een zorgplicht, dit houdt in dat misstanden en ontwerpfouten gemeld moeten worden aan de verantwoordelijke partijen. Uit de beperkte informatie die ik uit de media heb vernomen is dit ook gedaan. Of dit afdoende is geweest is van een afstand niet te beoordelen. De basis is dat een aannemer alleen afgerekend kan worden op onderdelen binnen het takenpakket waar de aannemer verantwoordelijk voor is. Als er fouten zijn gemaakt in het ontwerp (architect) of de sterkteberekeningen (constructeur) zijn deze niet aan te rekenen bij de aannemer. Bij een complex gebouw als deze wil dit takenpakket wel eens onduidelijk zijn, wie is voor wat verantwoordelijk?? Laten we eerst maar eens afwachten, als de partijen er niet onderling uitkomen is een gang naar de rechter onvermijdelijk. Zo gaat dit in een rechtsstaat….

  • VOORAL geen conclusies trekken mensen, laat je in dit Palermo aan het Marsdiep permanent te grazen nemen!

  • M, dankjewel voor je heldere zienswijze!
   Voor Dick Berts nog een kleine eyeopener; RWS is opdrachtgever voor de sluizen bij IJmuiden. De opdracht wordt uitgevoerd door een consortium van aannemers.
   RWS heeft opzichters meelopen, echter deze mogen zich absoluut niet met de uitvoering bemoeien!
   Moraal van mijn verhaal; het ligt er aan hoe een contract in elkaar steekt en wat voor afspraken er gemaakt zijn.
   (Of is er volgens jou ook een Palermo aan de Noordzee?).

   • Ga bijvoorbeeld eens praten met de bewoners van een door Tuin gebouw appartementencomplex in de Beatrixstraat Bodelo en kom dan eens terug. Jouw vastgeroeste positivisme kennende, kom je dan waarschijnlijk terug als mega fan van de firma Tuin. Dat is dan maar zo…..

    • Dick, als je gelijk hebt (en ik refereer hier aan het zwembad) dan zal het rapport dat uitwijzen.

     • Ja, houd het vooral beperkt en zogenaamd incidenteel. Er dient een onafhankelijk totaalonderzoek te komen naar alle bouwellende die Tuin al dan niet in dit gat veroorzaakt. Maar dat onderzoek gaat er in de vriendenrepubliek Den Helder nooit komen. En Bolo, als je in de Beatrixstraat geweest bent, loopt dan bijvoorbeeld nog even langs Loes Vermeer. Ander gebouw, ander ‘incident’. Oh, en vraag eens bij bouw- en woningtoezicht naar het ‘toezicht’ dat ze daar uitoefenen. NUL! Vrienden controleren elkaar toch niet…

     • Dick, je reactie verbaasd mij ten zeerste om een aantal redenen. Ten eerste een totaal onderzoek. Daarmee wordt het zwembad niet geholpen. Is en vooral concentreren op deze zaak.
      Mocht het inderdaad zo zijn dat (citaat) Tuin zoveel bouwellende veroorzaakt dan is het inderdaad opmerkelijk dat zij hiermee door kunnen gaan. Let wel, dit is een grove beschuldiging en zal dan ook goed onderbouwd moeten worden. Waarmee ik bij mijn tweede punt kom, kennelijk is er onvrede ontstaan bij mevrouw Vermeer-Lagerveld? Maar dan kan zij (als er inderdaad sprake is van bouwfouten) toch een procedure starten? Hier op de site laat zij geen mogelijkheid onbenut om een ieder van goede adviezen te voorzien?

 8. Dan lees ik eerst dit ‘ Een renovatie die volgens oud-wethouder Odd Wagner in de buurt van de kosten van nieuwbouw komt, maar dat is volgens Jelle Wieling van de Stichting Aquacentrum Den Helder onzin.’ en een paar zinnen verderop dit ‘Eigenlijk zou die hele betonlaag moeten worden vervangen, maar dat is zo goed als onmogelijk. Dus moet zij behandeld worden om verdere schade zo veel mogelijk te beperken en om te voorkomen dat het beton blijft ‘werken’, want dat leidt tot scheuring in onder meer de tegels van het bad.’.
  Wat ik hieruit begrijp is dat de kosten van renovatie laag gehouden worden door kunstgrepen om zo ‘verdere schade zoveel mogelijk te beperken’, het probleem wordt niet opgelost, er gaat alleen een spreekwoordelijk pleister op de wond. Wat betekent dat voor de toekomst? Om het jaar weer een nieuw pleistertje plakken ter waarde van duizenden euro’s?

  • U (en Jelle Wieling) zijn bouwkundigen die in staat zijn om deze problemen op te lossen?

    • Goed opmerking VikingMan! Het maakt inderdaad nogal een verschil. Het kan zelfs zo zijn dat de verkeerde beton is aangeleverd. Kortom, het onderzoek zal mogelijk uitkomst brengen.

    • Het is niet Ronald die dit stelt, dat zeggen de aannemers zelf in het NHD.

  • Dat de Gemeente “zwijgt”, is niet meer dan Logisch. Voor het geval , dat er een rechtzaak van komt , houden zij hun mond. Immers alles wat je zegt , kan in een rechtzaak ,tegen of voor je gebruikt worden. Men moet niet gek opkijken, dat het zwijgen van de Gemeente op verzoek van hun juristen/advocaten is .

 9. Van der Wal had in de 70er jaren al eens eerder problemen met beton in de Volkerakstraat!

 10. Goedkope rommel gebruikt en deze kosten besparing lekker in eigen zak gestoken .
  In Palermo wordt af en toe nog eens iemand opgepakt hier is dat kennelijk normaal.

  • Kunt U uw verhaal ook enigszins onderbouwen? Ik ben razend benieuwd nar de feiten.

 11. Beste fdrk,
  Hier een citaat uit de Helderse Courant van vandaag 19-07:
  De gemeente Den Helder wil het meningsverschil met de bouwers over het herstel van gebreken in het zwembad Het Heersdiep NIET IN DE RECHTBANK UITVECHTEN.
  Aldus wethouder Michel Wouters. Einde citaat uit de Helderse Courant.
  Dit gaat dus handjeklap worden wie hier voor gaat opdraaien.
  ONS KENT ONS NAMELIJK.
  Mijn vrees is dat 90% van de te maken kosten op onze ruggen komt te leggen (gemeente Den helder dus)
  En de overige 10% voor de bouwers welke dit z.g ,,UIT COULANCE” zullen betalen om de toch wel zeer goede relaties met het gemeentebestuur van Den Helder niet te verstoren.

 12. Beste Anton, Dit bericht heb ik ook gelezen. Echter na mijn geplaatste reactie. Het kan betekenen , dat de gemeente niet zeker is van de zaak en het niet voor een rechter durft te brengen., of zijn coulant tegenover de aannemers om te voorkomen , dat deze in de problemen komen gezien de grote bedragen die er mee gemoeid zijn .Immers Tuin heeft hier voor de Gemeente nogal wat opdrachten lopen , en de gemeente heeft geen baad bij een eventueel faillissement van de aannemers . Ik vrees dus dat jij gelijk gaat krijgen, dit komt weer op de schouders van de burger neer.

  • Precies fdrk! Of dat er een mediation traject wordt gestart.
   Kortom, mond houden, onderzoek afwachten en de belanghebbenden het probleem laten oplossen.

 13. Tuin heeft 18 BV’s, zie opsomming hiervan in een ander artikel, waarin hij bijna voor elke opdracht een aparte rechtsvorm heeft. Hij heeft ook een V.O.F. met vd Wal waar waarschijnlijk de opdracht Heersdiep ook onder valt. Dus een faillissement van de tak die Heersdiep heeft gebouwd impliceert niet dat de andere opdrachten die Tuin van de Gemeente heeft verkregen gevaar lopen. Vind dat er luchtig over deze materie wordt gedaan. Als dit misloopt gaan de burgers dit in hun portemonnee voelen! Bovenal moet je afvragen of het verantwoord is een onderneming te laten “leven” op kosten van een hoop gemeenschapsgeld omdat dit toevallig uit coulance overwegingen moet. Ik weet, er zijn een aantal grote partijen bij gemoeid als het misgaat. Tuin, vd Wal, Gemeente Rabobank enz. Maar nogmaals, kun je tegenover de burgers het waar blijven maken dat hun zuur verdiende centjes moeten worden aangewend om de lieve vrede met een aantal ondernemers te bewaren? Maar Wouter Bos heeft het ook gedaan met een aantal banken, dus ik verwacht dat het op kleinere lokale schaal ook gaat gebeuren.

  • Peter, je trekt een aantal onzinnige conclusies.
   Daarnaast, gezien de grootte van sommige projecten is het juist heel verstandig van de aannemer om deze in een aparte BV of VOF onder te brengen. Mocht het misgaan dan is in ieder geval het inkomen van vele gezinnen gewaarborgd.

   • Helemaal niet Jeroen. Dat vind jij en dat mag je vinden uiteraard. En verstandig BV’s op te richten om inkomens van gezinnen te waarborgen? Negen van de tien keer gebeurd dit om hele andere redenen. Het valt me wel op dat je Tuin met hand en tand verdedigt. Valt me tegen van iemand met jou intelligente vermogens en iemand die zich opwerpt voor de gemeenschap zoals ik wel eens van je lees. Nu laat je toe dat wellicht gemeensschaps gelden worden aangewend om ondernemers te behoeden voor een debacle. Waar is je rechtvaardigheid in deze??

    • Misschien dat hij zijn nieuwe keuken van Tuin heeft gekregen?
     Het blijft hoe dan ook vreemd dat Gemeente Den Helder opdrachten blijft geven, zolang er “oude” kwesties nog niet zijn opgelost. Het zwembad is zo lek als een mandje, en parkeergarage sluisdijkstraat is net een zwembad.

     • Andrea, “misschien” betekend dat je het niet zeker weet. In dat geval kun je er ook voor kiezen om niets te schrijven in plaats van dingen insinueren. Je kunt daar mensen of bedrijven mee beschadigen.

    • Van die 18 bv’s …hoeveel zijn er daar de laatste 20 jaar van geploft??

     • 18 nu actief? en hoeveel waren het er dan en hoeveel bouw gerelateerd geploft? 51 was t restaurant toch? Wel n compleet verbouwd restaurant maar toch n aardige andere tak van sport lijkt mij waar overigens de gemeente ( of zeestad geen idee hoe dat allemaal in elkaar zit ) ook wat toezeggingen niet na kon komen waardoor de aanloop naar t restaurant zich nogal liet beperken tot de opening….

    • Peter, een stukje bedrijfskunde; Tuin en vd Wal hebben samen een consortium gevormd om het zwembad te bouwen. De voordelen maar ook de nadelen worden verrekend in dat consortium. De aanneemsom is gigantisch. Als er iets mis gaat (door overmacht kunnen er altijd zaken gaan spelen, jij als organisator van grote evenementen zal daar toch bekend mee zijn?) spreid je het risico om dit in een aparte BV te stoppen. Het vrijwaart je niet van verplichtingen (immers, de “moeder” staat altijd garant) maar het behoed je wel voor een faillissement als er onverhoeds dermate grote claims komen die je bedrijf onderuit kunnen trekken.
     En inderdaad, ik begrijp de plotselinge “aanvallen” op de firma Tuin niet op deze site.

  • 2 aparte bedrijven maken 1 opdracht…ik denk ( iedere 6 jarige kan dat bedenken ) dat dat op de een of andere manier samengevoegd moet onder n nieuwe bv of VOF. Zal me niet verbazen als de achterliggende bedrijven daar verantwoording voor moeten dragen.

 14. De feiten: de gemeente stelt voordat de garantietermijn afloopt de bouwer aansprakelijk voor scheuren en lekken. Normaal is dat de bouwer dat, op eigen kosten, herstelt. En abnormaal als er (weer) gemeenschapsgeld voor wordt gebruikt. Dat heet misbruik.

   • Een complete campagne tegen werkelijk alles en iedereen die niet keihard staat te juichen over de firma Tuin. En dat anoniem, man, man, man hoe durf je. Voor hetzelfde geld ben je Tuin, of een van zijn werknemers. Wat een afgang….

    • @Dick Berts, als je nu nog niet weet wie Bodelo is dan heb het een en ander gemist op DHA. Regelmatig geeft hij zijn eigen naam.
     .
     Waarom mag hij zijn mening niet geven zonder hem persoonlijk aan te vallen?

     • Inderdaad, ik herinner het me weer… Mijn geheugen wordt wat zwakker. Maar moet ik een complete administratie gaan bijhouden van wie wie is op deze site?? Zoals ik al meerdere keren heb betoogd, vind ik het hanteren van schuilnamen bij het uiten van je mening zwak en laf. En er kleven ook grote risico’s aan. Maar ik heb de wijsheid niet in pacht en ik doe echt mijn best om naar anderen te luisteren, ook al is het omgekeerde vrijwel nooit het geval. Monique en een aantal anderen hebben mij duidelijk gemaakt, dat het in uitzonderingsgevallen toch aanvaardbaar kan zijn als iemand een schuilnaam gebruikt. Maar hier is het een uitzondering als iemand met open vizier onder zijn eigen naam post. Als Jeroen af en toe zijn identiteit onthult, dan kan hij geen draagkrachtige reden hebben voor dat idiote anonieme gedoe. En natuurlijk mag hij zijn mening geven. Een campagne voeren -dat wil zeggen IEDEREEN aanvallen die kritiek op Tuin heeft- onder een schuilnaam vind ik echter volstrekt immoreel. Dat is ook heel iets anders dan een enkele keer onder een schuilnaam reageren.

     • Beste Dick, de reden voor een bijnaam heb ik je ook eerder gegeven. Hoe spijtig jouw geheugenverlies ook is, ik ga dat niet nog eens opschrijven.
      Voor alle duidelijkheid wil ik je er op wijzen dat de site Den Helder Actueel het een ieder toestaat om onder eigen naam of bijnaam te reageren. Je weet wat te doen als je moeite hebt met die spelregels.
      Nu terug naar het onderwerp; inderdaad begrijp k jouw obsessief gedrag richting aannemer Tuin niet. Los van het feit dat het zwembad gebouw is door een consortium (Tuin en vd Wal) waarbij we er gevoeglijk van uit mogen gaan dat beiden dezelfde verantwoordelijkheid hebben voor wat betreft het oplossen van deze klachten.
      Ik zie in de firma Tuin een prima aannemer. Pas als het tegendeel bewezen wordt stel ik mijn menig hierover bij.

    • Dick, ik ga er even van uit dat je bevangen bent door de warmte :-). Kan gebeuren hoor! Groet, Jeroen.

   • Ik koop een oude auto voor 40.000 euro, met 5 jaar garantie, zwart op wit. Na vier jaar zakt hij door zijn assen. Ik stel de verkoper schriftelijk aansprakelijk, vraag hem om de reparatie te betalen. Ik schakel geen mediation in. Slechts een mening?

    • Henk, je hebt die auto gekocht maar je hebt hem laten keuren door de ANWB. Wie is er dan verantwoordelijk?
     Gemeente Den Helder had een toezichthouder ingehuurd.

     • Degene die de garantstelling gaf, de verkoper. Het woord “garantie” houdt dat in.

     • Niet helemaal Henk, want waarop gaf de verkoper 5 jaar garantie? Op de gehele auto of alleen op pas vervangen nieuwe onderdelen? En geen voorwaarden, zoals ‘geen garantie op schade buiten normaal gebruik’, wat heel normaal is bij het kopen van een product? Lijkt me sterk. Een deuk in de koelkast is weliswaar een beschadiging maar valt niet onder de garantie, bijvoorbeeld. Of de assen uit jouw voorbeeld wel of niet onder de garantie vallen is nog maar de vraag, wie weet heb je je auto te zwaar belast en zijn de assen daarom doorgezakt, en dat valt uiteraard buiten de garantie ..
      Je zou het als verkoper niet lang maken als je garantie zou geven op beschadigingen die de klant zelf heeft veroorzaakt, daarom zijn er altijd voorwaarden.
      In de bouwwereld werkt het soortgelijk, als de schade is ontstaan omdat de opdrachtgever de meldingen van de aannemer negeert over fouten in de constructie en gebruik van verkeerd materiaal is niet de aannemer aansprakelijk maar de opdrachtgever, ook als de aannemer garantie gegeven heeft. Het zou ronduit absurd zijn als je, nadat je talloze waarschuwingen niet gehonoreerd werden, alsnog de ontstane schade zou moeten betalen, niet waar?

    • er zal geen bedrijf zijn wat bij een oude auto 5 jaar garantie gaat geven je mag blij zijn met een half jaartje, en als u er wel eentje kunt vinden die wat langer garandeert dan zijn er zoveel items uitgesloten dat je net zo goed geen garantie had kunnen afdwingen……

 15. Je mist mijn punt volledig, RB. Op een RB 707 Turbo De Luxe geef ik ook maar 1 jaar garantie.

  • ik begrijp wat je duidelijk probeerde te maken maar door zo’n voorbeeld te nemen sla je de plank volledig mis

   • Ik pak de plank op, en vervang het woordje “oude” door “nieuwe”. Nu de plank geraakt?

 16. Ik zit totaal niet in bouwrecht en kan daarom alleen maar vanuit mijn algemene rechtsgevoel reageren. Een bouwer is zo wie zo verplicht om een deugdelijk product te leveren en kan zich daarbij achter niemand verschuilen. Een gebrek aan toezicht is geen argument (meneer de rechter er stond geen agent bij het stoplicht, dus mocht ik door rood rijden, onzin natuurlijk). Zelfs als de opdrachtgever een ondeugdelijk gebouw bestelt, dan mag de bouwer die opdracht niet uitvoeren. Hier zijn immers ook de belangen van derden mee gemoeid. Stelt dat het dak van het zwembad instort bovenop de zwemmers…..

  • Google vertelt dit: In het bouwrecht moet de opdrachtgever het aannemelijk maken dat de schade de schuld is van de aannemer. Als de aannemer fouten gemeld heeft en de opdrachtgever doet niets met die waarschuwing is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Als de aannemer de opdracht niet uitvoert pleegt die contractbreuk, en dat kan hem een hoop geld kosten. Het is te hopen dat een aannemer wel contractbreuk pleegt bij zulke zwaarwegende gevolgen als een instortend dak, maar in zo’n geval is het dan ook vrij onwaarschijnlijk dat die geen gelijk krijgt van een rechtbank en dus geen schadevergoeding hoeft te betalen.

  • Op zich n goed voorbeeld…maar wat nu als je n bekeuring krijgt omdat je door groen rijd ( niet te hard uiteraard). Oftewel je houd je aan de voorgeschreven regels ( ” dit moet je gebruiken want de constructeur heeft gelijk)?? Belachelijke bekeuring zou ik zeggen…

 17. Van alles aan gedaan om binnen het budget te blijven?
  En na mij de zondvloed (zal ze misschien gedacht hebben)

 18. Monique, als je beton hebt gebruikt dat niet tegen chloor kan, en dat was de aannemer bekend, dan ben je toch gek als je doorbouwt? Alleen al vanwege je goede naam? En dan geef je toch ook geen garantie, die zeker op degelijke materialen slaat?

  • Nee, als de constructeur je vertelt dat het wel allemaal goed zit en je weigert verder te bouwen omdat jij denkt het beter te weten pleeg je contractbreuk. Dat kan je een aardige cent schadevergoeding kosten, 10% van de bouwkosten lees ik hier en daar blijkt ‘normaal’ te zijn, bij een zwembad van meer dan 20 miljoen kan dat dus aardig in de papieren lopen. Als dan jaren later blijkt dat jij wel gelijk had met je waarschuwing is dat een schrale troost, die schadevergoeding krijg je niet terug, en je staat te boek als een aannemer die contractbreuk heeft gepleegd.
   Wat de lijst waarop er garantie is gegeven aangaat, wij weten niet waarover dat precies gaat allemaal. Uiteraard zijn er ook betonelementen die niet met chloorwater in aanraking komen, dus daar kan je gerust garantie op geven. Ik vermoed zo maar dat ze geen garantie hebben gegeven op het beton dat wel met chloorwater in aanraking komt, wel op de rest van het werk. Als hun goed uitgevoerde tegelwerk de vernieling in gaat omdat de gemeente hun waarschuwingen over het beton terzijde heeft geschoven is dat niet hun schuld maar die van de gemeente.

  • Dus als het citaat in de HCkrant klopt en er n zwembad gebouwd is wat niet tegen chloor kan. Dan hebben er wel heul veul mensen zitten slapen. Ik denk dat als ik bij de gamma n doosje schroeven koop en n hamer zelfs de cassiere vraagt of ik geen spijkers of n schroevendraaier nodig heb. De betonleverancier valt dus onder vd Wal. Die weet waar hij de beton moet brengen, iemand bestelt de beton die zal de bestelling met type op moeten geven, een constructeur bepaalt het type en zal dat doorgeven aan de aannemer en dan nog allerlei dure buro’s uit verweggistan die toezicht houden etc etc…denk je niet dat er iets anders/meer of iets complexer aan de hand is waarbij de afstemming tussen de mss 10? partijen haperde?? Waardoor A mss niet 100% weet wat E moet doen? En wie was verantwoordelijk voor die afstemming ? De aannemer die aan n afgestemt contract wordt gehouden of iemand die dat “afgestemde” contract heeft gemaakt en zich in allerlei bochten heeft gewrongen om zijn contract als ” uitstekend” te blijven kwalificeren?? …een partij die in tegenstelling tot beide aannemers géén binding / belangen heeft met Den Helder…

   • …en verberg je mening/gedachte niet achter “er is gezegd dat er verkeerde beton is gebruikt” want de opdrachtgever heeft “gezegd dat het de juiste was” die tussenstand lijkt mij dan 1:1

    • OLCO was het overkoepelende bouw- en projectmanagement. Of dat hetzelfde is als de dagelijkse toezichthouder uit Zeist bij wie de aannemers geregeld hebben aangeklopt weet ik niet, ik vermoed van wel. Maar die heeft dus niets gedaan met die waarschuwingen.

    • VikingMan, er wordt heel veel gesuggereerd. Dat is niet goed omdat wij (als reageerders op dit forum) de afspraken en contracten niet kennen. Vandaar dat ik mijzelf herhaal; wacht het onderzoek af!
     Juist ook door al deze suggesties heeft de directie om een spreekverbod gevraagd. Ik denk dat dat goed is. Omdat allerlei zogenaamde specialisten in de media roepen “het zwembad moet opnieuw gebouwd worden” of “het valt wel mee, een laagje nieuw beton en het is weer klaar”.
     Wacht het onderzoek af, wacht de conclusies af en laat de partijen het oplossen.
     Ik ben wat dat betreft erg blij met de Hr. Wouters in de raad. Hij houd tenminste het hoofd koel.

 19. dat “verkeerde beton” is dat de reden waarom HBC na +/- 130 jaar spontaan de deuren sloot?

Comments are closed.