Oppositie licht kritisch over coalitieakkoord

3

Den Helder – “Het opbouwen van een gezamenlijke visie”, dat was de gedachte achter het gerealiseerde coalitieakkoord “Voorwaarts in gezamenlijkheid”, aldus Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder maandagavond tijdens de bespreking van het akkoord in de raad.

Het is gelukt, de 7 partijen zijn het eens geworden. “We hebben er vertrouwen in dat we keer op keer de beste deal voor Den Helder zullen maken.” En volgens Assorgia moeten fracties en raadsleden zich vanaf nu afvragen of ze bij ‘clean up’ of ‘cover up’ horen.

Ook Harmen Krul van het CDA nam het woord, alvorens beide heren samen het akkoord officieel aan de raad overhandigden. “We zijn trots op alles wat nu goed gaat, maar er is nog een hoop te doen. Dit akkoord roept ook op een streep onder het verleden te zetten en vanaf nu te zoeken naar wat ons verbindt, want in de raad zitten 31 mensen die het beste voor Den Helder willen.” Het akkoord staat volgens Krul niet alleen vol mooie woorden, maar ook vol concrete acties.

Hierna mochten de oppositiefracties hun reactie geven op het akkoord. Henk Mosk (D66) zei blij te zijn dat “partijen die er in de vorige periode nog met gestrekt been ingingen, nu uitgaan van respect voor elkaar. Wij zullen deze coalitie helpen”, beloofde Mosk. “Samen bouwen aan een aantrekkelijk en sociaal Den Helder, precies de lijn die D66 al jaren volgt. Den Helder is helemaal niet ziek, we kunnen trots zijn op onze stad!”

Zorgen
D66 is positief over de verdere plannen voor het Stadshart en met de keuze van Halter Bellevue als hoofdlocatie voor het stadhuis. “Maar alle partijen hebben wel gesteld dat we uit moeten gaan van 1 locatie, het kan toch niet zo zijn dat het Rabogebouw op Kooijpunt langer wordt gebruikt als nodig is?” Volgens Mosk staan er ook veel onderwerpen in het akkoord die zo van D66 afkomstig hadden kunnen zijn, maar het is niet allemaal positief. De partij maakt zich zorgen over het voortgezet onderwijs, over de kracht van Den Helder met betrekking tot de kansen in de energietransitie en de allergrootste zorg is het sociaal domein.

“Voor de verkiezingen riepen alle partijen dat er niet mocht worden bezuinigd, maar nu hebben ze drie wethouders nodig en moet er 3 miljoen worden bezuinigd.” Wat D66 betreft is een bezuiniging van anderhalf miljoen het maximum. “Dat betalen we door te stoppen met gratis parkeren (en minder te reserveren voor nog onbekende ruimtevragers), want als het op kiezen aankomt kiezen we voor de jeugd!”

Wethouders
Frank Feeburg van de PVV gaf aan het te betreuren dat de PVV niet serieus betrokken is bij de coalitieonderhandelingen. “Alleen de ChristenUnie heeft serieus met ons willen spreken, hulde!”. De aanstelling van zeven wethouders kost de gemeente volgens de PVV teveel geld, “geld dat beter gebruikt had kunnen worden voor het sociaal domein”. Waarna Feeburg een rekensommetje maakte en daarbij de bruto salarissen van de collegeleden noemde. Alles bij elkaar kost dit college Den Helder 579.926 euro per jaar, nog exclusief bijkomende kosten. “Minder wethouders was best mogelijk geweest.”

Ook wil de PVV dat CDA-wethouder Heleen Keur in Den Helder komt wonen, hoewel de raad haar daar een ontheffing voor geeft. Op het akkoord zelf ging Feeburg kort in. “Tot onze grote verbazing lazen we dat deze coalitie onze handhavers minder wil laten handhaven, geef ze goed materiaal en een gedegen opleiding en geen gitaar en theezakjes!”

Water bij de wijn
De derde oppositiepartij is GroenLinks. Marije Boessenkool is van mening dat door sommige partijen wel heel veel water bij de wijn is gedaan, “onder de noemer van bestuurlijke vernieuwing”. GroenLinks is blij met zaken als de meest fietsvriendelijke gemeente, andere indeling raadsvergaderingen, verzamelterrein voor Texelgangers en het versneld verduurzamen van de energievoorzieningen van sportaccommodaties.

Kritiek van GroenLinks was er ook, zoals op de bezuinigingen op het sociaal domein. “Niemand wil dat, maar we moeten wel”, pareerde Krul. “Ik zie 3 miljoen bezuinigingen staan en 5,5 miljoen voor deels nog onbekende ruimtevragers, het is dus een keuze.” Het D66-voorstel te stoppen met gratis parkeren krijgt steun van GroenLinks. “Verder willen we bij alles kijken hoe je het zo duurzaam mogelijk kunt uitvoeren”, aldus Boessenkool. Goed en ‘kan beter’ is het punt stadhuis. “Had jaren geleden maar naar GL geluisterd, want toen hebben we al een plan ingediend voor een stadhuis op locatie Halter Bellevue, maar positief is zeker dat er een loketfunctie komt in Julianadorp.”

Groen en natuur, cultuur en toegankelijkheid zijn wat GroenLinks betreft essentiële onderwerpen, die in het akkoord echter amper worden benoemd. “Het is een rechts akkoord! Wat staat er voor links in voor de PvdA? Wat voor senioren namens de Seniorenpartij?”

3 REACTIES

  1. Dat D66, grote verliezer van de verkiezingen, erg blij is met het akkoord zegt genoeg. Niemand van de sprekers wijdde ook maar één woord aan de wens van de kiezer. Die verwachtte géén voortzetting van het bestaande beleid, géén bezuinigingen op zorg (want door iedere partij beloofd, zo trok men de stemmen vooral), géén nieuw stadhuis en verspilling van miljoenen eromheen. Nee, meneer Krul, u hoeft helemaal niet, u kende de gegevens al lang, en hield 1.7 miljoen over op zorg, maar die wil u schuiven naar stenen stapelen, en de 21 miljoen van de haven. En Julianadorp heeft helemaal geen behoefte aan een loket om één keer per jaar een paspoort op te halen. Nee, aan goed en snel openbaar vervoer, in plaats van halvering, zonder behoorlijke aansluiting ’s avonds op de trein en schouwburg! Verder is zeven wethouders flinke verspilling. Oja, en ik zet voorlopig geen stap in de raadzaal zolang de gluiperige stadhuisbouw in beeld is.

  2. Tot onze grote verbazing lazen we dat deze coalitie onze handhavers minder wil laten handhaven
    .
    nog minder handhaven?? ze doen al zo goed als niets, mogen niets, kunnen niets en willen niets, trap ze dan lekker naar huis scheelt weer kosten ook, ze brengen toch geen enkele meerwaarde

  3. Wat houdt de loketfunctie in? Kan ik voortaan mijn paspoort en rijbewijs in Julianadorp verlengen?

Comments are closed.