Pas op voor de Japanse duizendknoop!

2

Den Helder – De Japanse Duizendknoop rukt op en dat is niet iets om blij mee te zijn. De gemeente probeert de plant te bestrijden, maar inwoners kunnen zelf ook het nodige doen.

De Japanse duizendknoop is een plant die – de naam verraadt het al – van oorsprong uit Japan komt. Inmiddels heeft de plant zich ook in Europa gevestigd, waaronder in Nederland. De Japanse duizendknoop is een sterke groeier met diepe wortels. Dit zijn twee redenen waarom deze plant een steeds groter probleem vormt en waarom hij dus bestreden moet worden. De paaltjes met de groene kop (zie foto) zijn markeringen van de gebieden waar de duizendknoop op dit moment groeit / wordt behandeld.

De Japanse duizendknoop gedijt in natte én droge gronden, in zowel voedselrijke als voedselarme situaties. Ook is de plant niet kieskeurig in de grondsoort (zand, klei, veen). Dit zorgt er voor dat deze duizendknoop andere (van nature in Nederland thuishorende) kruiden en struiken kan verdringen. De sterke groeikracht en het feit dat de plant niet van nature in Nederland thuishoort, maakt dat we hem een invasieve (binnendringende) exoot noemen. Inmiddels behoort de soort internationaal tot de honderd meest invasieve exoten.

Diepe en lange wortels
Door zijn diepe en sterke wortels kan de Japanse duizendknoop schade veroorzaken aan kabels en leidingen, via scheuren funderingen binnendringen en zelfs door asfalt heen breken. De wortelstokken kunnen tot maar liefst zeven meter lang worden!

Alle reden dus om de plant te bestrijden. Alleen is dat nog niet eenvoudig. De gemeente Den Helder gebruikt al decennia geen chemische bestrijdingsmiddelen meer. Dat is goed voor mens en milieu, maar het betekent wel dat de bestrijding lastiger (arbeidsintensiever) is.

Aanpakken
In dit geval heeft de gemeente ervoor gekozen vier keer per jaar de plant aan te pakken. “Inmiddels hebben we de ons bekende locaties gemaaid en het maaisel afgevoerd”, zo laat een woordvoerster weten. “Kleine delen van de plant kunnen weer aangroeien en zich zo verspreiden. Dat willen we dus niet. Als reactie op het maaien wil de plant opnieuw stengels en bladeren maken. Dat kost energie. Dat is het moment om de plant een volgende behandeling te geven. Dat doet een gespecialiseerd bedrijf. Door middel van heet water (dat ook in de bodem bij de wortels wordt gebracht) krijgt de plant opnieuw op zijn ‘bast’. Door deze behandeling in het groeiseizoen (grofweg april t/m oktober) te herhalen kunnen we deze invasieve exoot klein krijgen. Het is wel een proces van lange adem, dus dat duurt wel een paar jaar.”

De gemeente kan alleen de plekken in de openbare ruimte aanpakken, maar de Japanse duizendknoop kan natuurlijk ook in elke tuin voorkomen. “U kunt natuurlijk de werkwijze volgen van maaien/knippen, afvoeren en behandelen met heet water. Daarbij is het heel belangrijk dat u al het maaisel/knipsel afvoert via het restafval! Bij het groenafval kan de plant overleven, waardoor u ongewild toch bijdraagt aan verspreiding.”

De Japanse duizendknoop wordt soms ook gebruikt in bloemstukken. Mocht u de plant hier in herkennen, voer het dan ook via het restafval af.

Melden van nieuwe plekken
Ziet u ergens in Den Helder in de openbare ruimte de Japanse duizendknoop en er staat nog geen houten paal met groene kop bij? Geef dat dan door aan de gemeente. Dat kan op verschillende manieren:
– via de app Makkelijk Melden
– bellen naar het algemene meldnummer 140223
– melden via www.denhelder.nl

Nog vragen of opmerkingen? Op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met de wijkconciërge (via telefoonnummer 140223).

2 REACTIES

  1. oh… ik vroeg me al af waar die palen met die groene koppen voor waren.. helaas zie ik ze hier in de buurt genoeg namelijk… gelukkig dat de gemeente ze zo goed aanpakt.

  2. Goh was de gemeente ook maar zo goed bezig met het overige onkruid. Gelukkig door de droogte is veel onkruid verdwenen, maar mocht het weer gaan regenen dan vrees ik het ergste, is Den Helder gelijk letterlijk de groenste stad van Noord-Holland.

Comments are closed.