Raad wijst sociaal verzoek GroenLinks van de hand

0

Den Helder – Het geld dat tot nu toe niet is uitgegeven aan het sociaal domein en wat hier wel voor bestemd was, gaat naar de algemene reserve. Dat heeft de gemeenteraad maandagmiddag besloten. Een poging van GroenLinks om dit geld toe te voegen aan de reserve voor het sociaal domein zelf haalde geen meerderheid.

Volgens Marije Boessenkool is duidelijk dat er in de toekomst elk jaar opnieuw meer geld wordt uitgegeven aan het sociaal domein dan wat de gemeente ervoor binnenkrijgt. In de afgelopen jaren heeft de gemeente echter minder uitgegeven dan ontvangen en dus leek het GroenLinks een goed idee nu alvast wat extra (1,8 miljoen) te reserveren voor de komende jaren. Daarmee zou de totale reserve sociaal domein dit jaar wel boven de 10 miljoen uitkomen (een door de raad gestelde grens), maar dat is zeer tijdelijk. De verwachting is dat eind 2018 deze reserve al is geslonken tot 6,1 miljoen.

Het voorstel kreeg slechts beperkte steun in de raad. Naast GroenLinks steunden alleen de aanwezige raadsleden van D66 en de PVV het voorstel, de rest van de raad zei nee. De stemming viel zodoende met 22-5 (bij het middagdeel van de vergadering waren vier raadsleden niet aanwezig) uit in het nadeel van GroenLinks.

Ook het college had, bij monde van wethouder Odd Wagner, al laten weten geen voorstander van het plan te zijn. Ook het CDA was tegen, omdat, zo sprak fractievoorzitter Harmen Krul, “het gaat om een toekomstig structureel tekort en de algemene reserve nu juist bedoeld is om incidentele tegenvallers op te vangen.” Ook de overige (nieuwe) coalitiepartijen stemden tegen.