Schrap extra geld Stadspark, reserveer voor Sociaal domein!

25

Den Helder – De gemeenteraad spreekt vandaag onder meer over de gemeentelijke financiën. GroenLinks wil dat een reservering voor de verdere aanleg van het Stadspark wordt geschrapt, omdat dit in deze periode “geen noodzaak” heeft.

De punten in de tussenrapportage 2018 die betrekking hebben op extra gelden voor het stadspark en de daarmee samenhangende aankoop en sloop van de Koploper wil GroenLinks schrappen. “Gezien de hoeveelheid geld die de afgelopen jaren naar de stadsvernieuwing in het centrum van de stad gegaan is en de grote financiële uitdagingen die eraan staan te komen voor de gemeente, is het onwenselijk om op dit moment nog een half miljoen euro extra in het stadshart te steken. Er is geen enkele noodzaak om het stadspark op korte termijn door te trekken”, aldus Marije Boessenkool van GroenLinks.

Sociaal domein
De fractie wil verder dat het geld dat tot nu toe is overgehouden binnen het sociaal domein apart wordt gezet en niet bij de algemene reserve terechtkomt. Het gaat om een bedrag van ruim 1,8 miljoen euro.

“Met de constante waarschuwing voor de zogenaamde kruisende lijnen binnen het sociaal domein (met andere woorden de uitgaven worden op termijn groter dan de inkomsten) en het nieuwe coalitieprogramma in het achterhoofd is het vreemd om op het moment dat er nog wél geld overblijft, dit weg te zetten naar de algemene middelen. Nu drie miljoen overhouden binnen het sociaal domein en vervolgens hetzelfde bedrag moeten gaan bezuinigen is een vreemde gang van zaken. In de aanloop naar de verkiezingen hebben álle partijen gezegd niet te willen bezuinigen op het sociaal domein. In het coalitieakkoord van 7 partijen wordt hier van afgeweken”, stelt Boessenkool. “Ervan uitgaande dat alle partijen zo min mogelijk willen bezuinigen ligt het voor de hand om geld dat bestemd was voor het sociaal domein, maar niet ingezet, te reserveren voor het sociaal domein in plaats van het in de algemene reserve te storten.”

De raadsvergadering, de laatste voor het zomerreces, begint vandaag al om 17.00 uur. Na de dinerpauze begint deel twee om 19.30 uur. Daarin afscheid van de vertrekkende wethouders en installatie nieuwe wethouders. De nieuwe raadsleden (de opvolgers van nieuwe wethouders) worden pas na het reces benoemd. De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente en via LOS TV.

25 REACTIES

 1. Lijkt mij een goed plan.
  Dat stadspark is toch gedoemd om te mislukken omdat de plannen iedere keer veranderen.

 2. Dat stadspark gaat vast mooi worden, en hoe ouder een park hoe mooier. Door de jaren heen zal het stadspark vergroeien met de stad en de stad met het stadspark. En dat kost…..tijd.

 3. in plaats van te brullen niet te willen bezuinigen en dus ons geld weer fijn weggeven zou ze eens moeten laten uitzoeken of al die gelden wel rechtmatig naar de ontvangers gaat en dan hard optreden tegen misbruikers (waar er legio van zijn) meteen geen bezuinigingen meer nodig….

 4. GroenLinks doet net alsof er zoveel geld in de stad wordt gestoken maar op een gemeentebegroting van 180 miljoen euro gaat 85 miljoen euro naar sociaal domein en ruim 9 miljoen naar ruimtelijke ordening.

 5. Deze coalitie wil een stadspark aanleggen en sluipenderwijs een nieuw stadhuis bouwen met geld dat de kwetsbaren in deze arme stad toekomt. En dan nog extra 3 miljoen op hen bezuinigen. Dat krijg je als je de kern van de oude coalitie in je nieuwe zet. Stenen stapelen (met steeds tekorten) en niet sociaal. En alle partijen die bij de verkiezingen hun kiezers lokten met “wij bezuinigen niet op de zorg”, en dat nu wel doen zijn gewoon ordinaire politieke verraders.

  • heb je als je met de notoire leugenaars als VVD en CDA in zee gaat, de vis begint te stinken bij de kop, en je weet wat voor een kop er op die clubjes zit daar in het verre Den Haag, de ene na de andere belofte word gebroken en de ene leugen is nog niet onder de tafel geschoven of de andere is al weer uitgesproken….

  • Het heeft er alle schijn van dat mevrouw Biersteker (Christenunie) – tot voor kort een van de veelbezongen politieke helden op dit forum – zich ook tot de kerk van ‘ordinaire politieke verraders’ heeft bekeerd…..Dat verbaast me niets. Zo’n goed gehonoreerd baantje als een wethouderschap mag kennelijk wat kosten, zelfs al zijn het principes en idealen.
   Over naastenliefde zul je haar voorlopig niet meer horen. Dat is een luxe die alleen voor de partijen in de oppositie is weggelegd. Totdat zij op hun beurt deel gaan uitmaken van een coalitie, want dan wordt alles weer anders. Het is zo voorspelbaar, maar helaas ook zo treurigstemmend…
   De gedachte dat ik afgelopen jaar heb gestemd, ondanks de wetenschap dat politici in het algemeen niet doen wat ze beloven en er een handje van hebben om kiezer voor de gek te houden, kortom, dat ik een van die onnozelen ben die zich heeft laten verleiden tot een gang naar de stembus, stoort mij eigenlijk nog het meest. Stom genoeg ben ik er toch weer ingetuind. Maar dat zal me niet nog eens gebeuren. Daarom was dit de laatste keer dat ik mijn stem heb uitgebracht op een lokale partij… Het bleek een parel voor de zwijnen….

    • Of je er ‘meer’ mee bereikt door niet te stemmen is inderdaad de vraag, maar wat je wel bereikt is dat je niet voor de gek kunt worden gehouden. Dat scheelt de nodige frustratie en dat is zoals u weet beter voor de gemoedsrust. En trouwens ook voor het hart….
     En dat opkomstpercentage van 48,4%, waarmee u schermt, ach het zal wat… Volgende keer zal het waarschijnlijk nog wel wat lager liggen, want ik ben vast niet de enige kiezer die zich bedrogen voelt en zijn bekomst heeft van de gemeentepolitiek. .
     Kennelijk gaat u ervan uit, gezien de hardnekkigheid waarmee u het opkomstpercentage onder de aandacht van de deelnemers aan dit forum brengt, dat de verdeling van de raadszetels volstrekt anders zou zijn geweest als meer kiezers de gang naar de stembus hadden gemaakt. En dat we dan een ander gemeentebestuur zouden hebben gehad.
     Dat is een interessante aanname. Maar waar baseert u dat op? Wat weet u wat wij niet weten? Kent u de mensen die niet hebben gestemd, en hebben ze u wellicht in het oor gefluisterd naar wie hun voorkeur zou zijn uitgegaan als ze wel van hun democratische recht gebruik hadden gemaakt of hun democratische plicht hadden vervuld? Dan weet u inderdaad meer dan wij weten. In dat geval zou het prijzenswaardig zijn als u een tipje van de sluier licht en die kennis met iedereen deelt.

     • Ik ‘ken’ de mensen die wél hebben gestemd (een kwestie onderzoek in de beschikbare data en logisch nadenken) daarna word het ‘voor mij’ een simpel rekensommetje.
      Mijn gelijk of ongelijk kan helaas alleen bewezen worden bij een hoge tot zeer hoge opkomst.
      Over 4 jaar voor iedereen nieuwe kansen zullen we maar zeggen…. 😉

    • 51,6% geeft door niet te stemmen aan , geen vertrouwen meer in de politiek te hebben. Deze niet stemmers zijn te vaak belazerd. 51,6% dat is meer dan de helft van de stemgerechtigden die dit gemeentebestuur niet meer zien zitten. Dat is heel erg ,als meer dan de helft van de stemgerechtigden/bevolking de politiek/ hun leiders, niet meer vertrouwd.

 6. @ wat, dat denk ik ook, er zit wel potentie in het park en het kan in elke stadskern van enorme meerwaarde zijn. Waar ik me wel een beetje zorgen over maak is de creativiteit via welke het geheel opgezet gaat worden.
  De Hollander is geneigd om in symmetrie en rijtjes te denken (bijvoorbeeld wat de aanplant betreft) doodsbenauwd als hij is voor verrommeling, echter wat hij weer wel goed kan is urenlang puzzelen op patronen in bestrating, het wordt echt een kwestie van de juiste mensen vinden die alles samen tot één geheel kunnen laten samenvloeien.
  Voor die samenvloeiing is inzicht en visie nodig; niet alleen planmatig maar er behoort ook ruimte voor creativiteit te zijn
  Toch, uiteindelijk zal er na vele jaren, zoals U denk ik terecht voorspelt iets moois kunnen ontstaan tenminste wanneer de eerste opzet klopt (eigenlijk kunnen we ons niet nóg een misser permitteren).
  Ik hoop persoonlijk op een ´Hortusachtig tafereel´: waterpartijen, een fontein wellicht, flink wat heesters, knusse zithoeken, doordachte ´doorlopen´, slimme beschutting tegen de wind, meerdere mooi betegelde bankjes misschien met Helderse symboliek erop (een beetje zoals je dat in Spanje in vrijwel elke stad ziet), een klein kioskje misschien met wat leuke tafeltjes er omheen, beginaanplant van bomen met een diameter van 15 cm of meer zodat er meteen al wat ´staat´.
  Ik stop maar; straks wordt er nog gedacht dat ik dit alles cynisch bedoel ;).
  Begrijpt U @ wat, ik bedoel een organische samensmelting van elementen in een stadspark zoals je die bijvoorbeeld in het Timorpark enigszins kunt terugvinden en dan met inpassing van wat moderne elementen?
  Ook denk ik dat de kennis uit de Japanse Tuin van de Hortus met betrekking tot het ´breken van de wind´ onontbeerlijk is en een slimme bestuurder schakelt die Hortus dan ook meteen in.
  Er zijn maar weinig steden die bevoorrecht zijn met een Hortus!

  • Ik begrijp wat je bedoelt maar het is afwachten wat het gaat worden, maar ja er is ook nog Quelderduyn, Timorpark, er is genoeg om er op uit te trekken.

  • @skriks, het is heel jammer voor je gedachtes maar hoe wil je dat realiseren in een strook groen waarvan het breedste stuk te vinden is tussen de Polderweg en de Prins Hendriklaan. helaas is dat nog geen 100 mtr.

  • @skriks, tegenwoordig is het alleen nog gratis WIFI wat er telt, niemand heeft meer oog voor symmetrie, heesters, of gaat urenlang puzzelen op patronen in bestrating, het enige waar nog uren als een zombie naar gestaard word is het beeldschermpje van de telefoon

 7. @ wat, ja, alternatieven hebben we gelukkig wel, daar maakt U terecht een opmerking over.
  Toch, ik kan U foto´s laten zien, echter vooral uit het buitenland …, waar echt veel kleinere openbare ruimtes prachtig en uitnodigend gezellig zijn ingericht.
  Ik bedoel met Hortusachtig tafereel dan ook eigenlijk niet dat de hele ruimte moet worden volgepropt. Er is echt veel mogelijk, ook in elders in Nederland zijn wel goede voorbeelden te vinden.
  @ Hotmail2, onze hortus zelf laat ook zien dat ze daar een brede invulling aan een klein oppervlak weten te geven en weet U, een slim opgezet parkje kan je echt in vervoering brengen, zelfs de moderne varianten kunnen je een
  ´thuisgevoel´ bezorgen en de gebouwen in de omgeving van het Julianaplein doen vergeten.
  De ´wig´ naar zee heeft denk ik de potentie om ´iets te worden´.
  Inspiratie vind U vast en zeker via ´moderne stadsparken´ op Pinterest maar pas op; U kijkt er Uw ogen uit;).
  Het Oosterpark in Amsterdam vind ik ook wel een inspiratiebron en wat betreft het invullen van een kleine ruimte, kijkt U eens via ´Googlemaps´ op ´Plaza de la Laguna´ in Ayamonte (Spanje), U begrijpt natuurlijk dat die cultuur haar eigen dynamiek heeft qua cultuur, beplanting en klimaat maar toch; het is een vrij lelijk stadje en een minimale ruimte erin is zo opgevuld dat hij de hele stad ´verwent´.
  Het kan, ik geloof erin, ik begin als Merkel te klinken merk ik …

 8. Birmingham´s Eastside City Park is ook een fantastisch voorbeeld trouwens.
  Let wel, dit is bedoeld ter inspiratie, Den Helder verdient haar eigen unieke park, echter. een mooi bij de stad passend park vereist bijzondere aandacht en uiteindelijk zal ook visie bepalend zijn voor het eindresultaat.
  Het is een delicaat proces; met alleen wat gras en een paar bomen naast een kinderspeelplaats zoals nu aan de kant van de dijk kom je er niet, het risico van het ontstaan van een tochtgat wat stadsafval van de ene naar de andere kant laat rollen en een ´ruimte´ die alleen nog wordt gebruikt ´om snel over te steken´ is levensgroot.
  In dat geval kan een ´Waaiers Wig´ ontstaan, geen slechte naam trouwens, misschien moet ik meteen maar een ´naam patent´ aanvragen;).
  Een mooi park ontwerpen is een wereld op zich maar wellicht overtreffen we op in de toekomst andere kopstations zoals Vlissingen waar je direct merkt dat je in een Kuststad bent aangekomen.
  Evenwel, een park in het stadscentrum kan een stad ´maken en breken´ ik hoop dat men zich daar goed bewust van is.

  • Groningen heeft ook een mooi park, bestaat geloof ik uit 4 of 5 delen gelegen door de oude stad van Groningen, genaamd Noorderplantsoen. Het is oud, de opening was in 1880. Net zoals hier is het park niet breed maar wel heel sfeervol en in de zomer verzamelen er studenten, die gaan studeren of wat praten, en er staan grote oude bomen, en aangezien de Burgermeester van Den Helder bekend is met Groningen kan hij die inspiratie overbrengen naar dit park.

Comments are closed.