CDA voelt college aan de tand over huisvesting seizoenarbeiders

1

Den Helder – De fractie van het CDA diende woensdagochtend schriftelijke vragen in over de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Den Helder. “Gelijke monniken, gelijke kappen. Onze agrariërs hebben momenteel niet een eerlijke positie ten opzichte van hun collega’s in buurgemeenten”, aldus CDA-fractievoorzitter Harmen Krul.

In 2013 hebben de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Heerhugowaard en Den Helder onder de noemer “Kompas” een gezamenlijke nota opgesteld. Hierin staan duidelijke richtlijnen over het huisvesten van seizoenarbeiders. Zo is er een maximum van veertig seizoenarbeiders per perceel afgesproken. Opvallend is de keuze van de gemeente Den Helder om enkele maanden hierna afwijkende beleidsregels vast te stellen, die strenger zijn dan de regionale afspraken. Zo hanteert Den Helder bijvoorbeeld een maximum van dertig seizoenarbeiders per bedrijf. Krul: “Zo zie je dus dat alle kopgemeenten beleid hebben conform de regionale afspraken, behalve Den Helder”.

“De omgekeerde wereld”, meent het CDA. “Waar regionale afspraken vaak bedoelt zijn om eenduidigheid te creëren en eerlijke concurrentie tussen gemeentes te stimuleren, kiezen wij als gemeente er voor om het onze ondernemers onnodig lastig te maken.” Een van de doelstellingen in de nota is frequente evaluaties met de ondernemers en het bijstellen van beleid indien nodig. “We zijn inmiddels vijf jaar verder, wij zijn erg benieuwd hoe vaak dit plaats gevonden heeft, we willen immers mét ondernemers praten en niet over.”

Het CDA overweegt afhankelijk van de beantwoording zelf met een voorstel te komen.

1 REACTIE

Comments are closed.