Evenementensubsidie voor 1 oktober aanvragen

0

Den Helder – Wie volgend jaar een evenement organiseert en subsidie wenst, die heeft nog anderhalve maand om dit aan te vragen. De aanvraag moet voor 1 oktober binnen zijn bij de gemeente.

De gemeente dekt maximaal 25% van de totale kosten en maakt onderscheid in activiteiten (die vooral op Den Helder of een wijk zijn gericht) en evenementen (die vooral een externe uitstraling en een grote promotionele waarde voor de stad hebben). De activiteiten en evenementen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Uiteraard moet de activiteit geheel of voor een groot deel plaatsvinden in Den Helder. Commerciële activiteiten komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Daarnaast kunnen alleen organisaties die als rechtspersoon staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel een subsidieaanvraag indienen. Vermeld daarom op het aanvraagformulier het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel. Is het evenement of activiteit gebaseerd op het thema “Den Helder kust de zee”, dan zijn extra punten te verdienen. Hoe meer punten, des te groter de kans op subsidie.

Aanvragen
De subsidie moet, digitaal, vóór 1 oktober worden aangevraagd via https://www.denhelder.nl/inwoner/product/evenementensubsidie-aanvragen. Naast het aanvraagformulier en een omschrijving van de aard, de inhoud en de omvang van de activiteit moet ook een sluitende begroting en een promotieplan worden aangeleverd. Op denhelder.nl staat ook de subsidieverordening Publieksactiviteiten, plus de voorwaarden. Het advies is de aanvraag via e-Herkenning te doen.

Voor meer informatie: Edgar van der Laan, telefoon 0223-67 8819, e-mail: e.van.der.laan@denhelder.nl.