Inspreken over begroting Den Helder voor 2019

18

Den Helder – Binnenkort staat de gemeentebegroting op de agenda van de gemeenteraad. In de begroting geeft het college van burgemeester en wethouders aan wat zij voor de stad wil bereiken wat daarvoor moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten. Raadsleden horen graag de mening van de burger over specifieke onderwerpen.

De omvang van de begroting 2019 is 190 miljoen euro bruto. De gemeenteraad kan de plannen van het college bijsturen en stelt de begroting uiteindelijk vast. Alle stukken over de begroting staan binnenkort op de website van de gemeenteraad. Inspreken kan woensdag 17 oktober bij de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen. Inspreken bij de raadsvergadering van 31 oktober is ook mogelijk. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

Inspreken? Meld dit dan uiterlijk 24 uur voordat de vergadering begint bij de raadsgriffie, bereikbaar via tel. 14 0223 of e-mail griffie@denhelder.nl.

18 REACTIES

 1. De rechter heeft uitgesproken dat Zeestad bv een privaatrechtelijke onderneming is, die geen verantwoording over gelden aan de Raad hoeft af te leggen. Hoe kan ik dan als burger over die uitgaven inspreken?

 2. Inspreken over de begroting…. Geloven jullie nu zelf dat er naar de burger wordt geluisterd?
  De begroting staat vast. De oppositie telt zes mannen en één vrouw. De oppositie kan hierdoor nog geen deuk in een pakje boter slaan.
  We zien aan de Bolder dat er niets veranderd in Den Helder. Beter voor Den Helder beloofde beterschap. Behoorlijk Bestuur zou het Kartel stoppen. En de ChristenUnie zou er samen met de seniorenpartij zijn voor de oudere en gehandicapten. Resultaat; Het kartel kan gewoon doorgaan, en is aangevuld met de leider van Beter voor Den Helder. De Christenunie en Seniorenpartij bezuinigen 3 miljoen op de WMO. En de VVD, CDA, PvdA en inmiddels Beter voor Den Helder blijven hun kartelvriendjes afdekken, om er financieel zelf beter van te worden.

  • Bestuurders en politici hebben geen verstand van kunst. De bolder is het symbool van een gekunsteld managersproduct: bedacht, letters van een gedenkmonument erop, groot en koud, niet in harmonie met de omgeving. En wie zie je de afgelopen maanden de media beheersen: Wethouder Vreugdenhill, en Wethouder Woningstichting, zij regeren de stad van bovenaf. Floep, nu verschijnt er weer een Food Station. Besproken in de raad? Dat is toch normaal? Het toppunt van leugenachtigheid was dat dhr Vreugdenhill het “icoon” verkocht als de uitkomst van de inspraak. Nee, er is nul inspraak in Den Helder, en Zeestad vormt een blokkade voor de democratie in de stad. Geen enkele terugkoppeling naar raad of burger is mogelijk, ze hoeven niks te verantwoorden. Net als Port of Den Helder, die droeg ook bij aan het “kunstgeschenk”, en vragen nu, zonder enige verantwoording, om 21 miljoen subsidie. Daarnaast, er zijn genoeg kunstkenners en kunstenaars in deze stad die ook geraadpleegd hadden kunnen worden over bijvoorbeeld een zestal voorontwerpen van kunstenaars, van buiten en uit eigen stad. Nee, de Hooge Heeren van het Dorp bepalen het intern zelf, en zetten Zeestad op de beting, op een prominent punt in de stad, die zeker geen sleepbootstad is. Opvallend ook, alle 31 raadsleden zijn muisstil over het ICOON.

  • De verwijzing waar 1234 test mee loopt te wapperen , is oude koek. Nu kan hij wel gaan roepen , dat we moeten lezen en begrijpen , maar hij vergeet èèn ding Een begroting moet jaarlijks zoals nu worden opgesteld of tussentijds worden bijgesteld. Dus zijn verwijzing is oude koek. Financiering uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst ! En… Zeestad open ?? ,Lees het stukje van Henk eens !! Tot de rechter aan toe , zijn ze zo gesloten als een kluis !

 3. De kunst is in de sradsvernieuwing gesubsidieerd. Valt dat “”bolder Ding “”, daar ook onder ?? Zo Ja ,dan is het voor het bedrijfsleven een goedkoop kado’tje van subsidiegeld.

  • De bolder kent een aantal hoofdsponsors. Het echte bedrijfsleven heeft er maar weinig aan meebetaald. De aanbieding van het beeld door de havenman van het jaar was pure symbool politiek.Woningstichting, Zeestad en Port of Den Helder hebben het meest betaald. Dus echt een sigaar (kado) uit eigen doos (portemonnee).
   Bij woningstichting gaat je huur omhoog om dit soort belachelijke dingen te kunnen betalen. En Zeestad en Port of Den Helder haalt zijn geld terug bij de Helderse Belastingbetaler.

   • heeft u daar bewijs voor dat de huur omhoog gaat om dit soort (in mijn ogen wel mooie) kunstwerken te bekostigen? of loopt u maar wat te roepen?

    • Ja daar heb ik bewijs van. En nee, ik ga u dat niet geven. Loopt nog een klacht tegen woningstichting tegen mijn laatste huurverhoging. klacht; 20 jaar lang geen enkel onderhoud en kwaliteitsverbetering en wel jaarlijks de maximale huurverhoging. En het blijft een foei lelijk ding.

     • De huurverhogingen van Woningstichting zijn de laatste jaren lager geweest dan wat landelijk was toegestaan.
      20 jaar lang geen onderhoud lijkt mij sterk overdreven.
      Maar, als U gelijk heeft zult U ongetwijfeld in het gelijk worden gesteld door de rechter (vermits het een rechtszaak wordt).

Comments are closed.