Koopvaarderschutsluis minder vaak open

2

Den Helder – De provincie is gevraagd om de Koopvaarderschutsluis, de verbinding tussen het zoute Nieuwe Diep en het zoete Noordhollands Kanaal, volgens een aangepast schutregime te bedienen. Dat betekent dat de sluis minder vaak zal schutten, zo meldt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

“We sluiten ook de vispassages tussen zout en zoet water. De vispassagekleppen in gemaal De Helsdeur in Den Helder gaan op slot. Daarnaast staat de deur van spuisluis Oostoever regelmatig op een kier ten behoeve van migrerende vis. Deze deuren blijven nu dicht.”

De maatregelen hebben te maken het de droogte, waardoor het watertekort toeneemt. De Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) verwacht dat de droogte en warmte ook de komende tijd aan blijven houden. Vorige week riep de commissie iedereen op om spaarzaam te zijn met het beschikbare zoete oppervlaktewater. Dit was dus een verzoek, geen opgelegde maatregel. Het signaal is duidelijk: de peilen in IJssel- en Markermeer dalen sterk, wees spaarzaam met zoet water, probeer dit zoet water vast te houden en beperk de indringing van zout water.

Klik hier voor de speciale droogtepagina van HHNK

2 REACTIES

  1. Bij de vorige droge periode in 1976 hadden wij in Nederland 13,77 miljoen inwoners.Nu 17,2 miljoen in 2018
    En al die mensen moeten van het nu nog aanwezige water gebruik maken.
    Dus gaat het water nu echt wel sneller op dan in 1976!!!

Comments are closed.