Afsplitsingen behouden hun fractievergoeding

4

Den Helder – Het voorstel van GroenLinks om de raadsfracties voortaan de mogelijkheid te geven meer dan 13 minuten spreektijd te gebruiken tijdens raadsvergaderingen heeft het maandagavond in de raad niet gehaald. De meeste fracties stemden tegen, zij waren van mening dat de fracties met die 13 minuten genoeg tijd hebben.

Een ander voorstel van GroenLinks haalde het wel en dat betrof de raadsvergoeding voor afsplitsingen. GroenLinks wil dat fracties die ontstaan na een afsplitsing ook een vergoeding krijgen. De VVD was fel tegen, evenals de PVV, maar verder stemde de raad voor. Die vergoeding is bijvoorbeeld bedoeld voor scholing en juist voor kleine (afgesplitste) fracties moet dat mogelijk zijn. Het college had voorgesteld de vergoeding voor afsplitsingen te schrappen.

Voorstellen van de VVD om het mogelijk te maken dat burgers zich tot op de dag van de vergadering zelf, tot 12.00 uur, kunnen melden als inspreker haalden wel een meerderheid. Tot nu toe was dit tot 24 uur voor aanvang van de vergadering, maar aangezien die in Den Helder meestal op maandag worden gehouden is dit in de praktijk een veel langere termijn. Ook raadsfracties mogen nu tot dit tijdstip vragen voor het vragenkwartier indienen.

Termijnen
GroenLinks had nog een derde voorstel en dat was om de onderwerpen in de raad voortaan in twee termijnen te bespreken, zodat elke partij voldoende gelegenheid heeft te reageren op de inbreng van de andere fracties en dit niet noodgedwongen te moeten doen via interrupties. De meningen in de raad waren verdeeld (tegen: dan doen we de commissie over) en dat leidde tot het staken der stemmen (15-15 in de stemming). Dit voorstel wordt zodoende bij de volgende raad wederom in stemming gebracht.

Als gevolg hiervan kan ook het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder” pas tijdens de volgende raad worden vastgesteld.

4 REACTIES

 1. Prima, dat inspraakvoorstel van de VVD, want zo komt de inspraak dichter bij het onderwerp. Maar…
  Kan de VVD de volgende vragen beantwoorden:
  waar was de inspraak bij:
  1. de bolder?
  2. Food station?
  3. openbaarheid verhuizing schouwburg?
  4. openbaarheid gebreken zwembad?
  5. kaalslag openbaar vervoer Julianadorp?
  6. verhuizing horeca naar Willemsoord?
  Graag hier beantwoorden, heer Bruin. Mijn dank.

 2. Ik vond het ook een prima eerste raadsvergadering; Stadspartij en PVV lijken hun verwachtingen van de verkiezingen welke tegen vielen, nog niet helemaal te hebben verwerkt, maar er is een duidelijke toon van bestuurlijke vernieuwing voelbaar in de raad.
  Nu eens zien of deze progressie ook na 10 oktober kan worden vastgehouden …. 😉

 3. Dat gedoe over afsplitsingen is een regelrechte schending van de grondwet. EN DAAR IS DE VVD GOED IN !

 4. Pleiten de partijen ook met een motie voor een kinder- en gezinspardon voor de familie Scholte die hier acht jaar woonde, en aardig ingeburgerd was? Nee, terwijl toch in strijd met de mensenrechten hun privéspullen in beslag zijn genomen. Wel makkelijk, zo’n motie naar Den Haag, terwijl je zelf het tegengestelde doet. En hypocriet, dus.

Comments are closed.