Defensie vakbondspraat

0

Den Helder – Met verbazing de reactie van GOV en AFMP gelezen voor wat betreft het defensie-cao. Al jaren vecht de ODB tegen de opgedrongen arbeidsvoorwaarden, die volledig door Defensie en ministerie van Financiën gedicteerd worden.

De beide verenigingen onderhandelen al jaren namens het personeel voor betere voorwaarden. Ze hebben zelfs een akkoord bereikt enige tijd geleden. Nu blijkt dat de achterban het niet eens is met het reeds bereikte (en getekende) akkoord proberen ze te redden wat er te redden is?

Als een onderhandelaarsakkoord wordt gepresenteerd zou je zeggen bij controle van de stukken dat de onderhandelaars goed alles (laten) narekenen. Het is erg raar dat de GOV en AFMP nu ineens tegen zijn. Betekent dit dat ze niet kunnen narekenen waarmee zijzelf akkoord zijn gegaan? Toch gek als je tweemaal een handtekening zet en blijkt dat het toch net even anders is?

3-0 Achter?
Grappig is dat Hoofddirecteur Personeel (HDP) ook op een voorlichtingsronde gaat, hij houdt het publiek voor dat het ministerie met 3-0 achterstaat… of bedoelt hij op voorsprong? Zeker als je het gehele proces directief aanstuurt. Lachende derde in het verhaal, het ministerie van Financiën…, die kunnen echt wel rekenen.

Erik Jurriëns voorzitter ODB
De ODB staat voor Onafhankelijke Defensie Bond. De enige militaire vakbond die geen subsidie ontvangt voor zijn werkzaamheden en daarom ook niet mag meepraten aan de onderhandelingstafel.