Den Helder 100% energieneutraal in 2040 is onhaalbaar

13

Den Helder – Het lijkt onhaalbaar om als Den Helder in 2040 volledig (100%) energieneutraal te zijn. Dat is weliswaar de wens van de gemeenteraad, maar het wordt een onmogelijke opgave, zo meldt het college in een brief aan de raad. Ook de doelstelling voor 2020 gaat vermoedelijk niet gehaald worden.

De gemeenteraad nam in juli 2016 een motie aan waarin deze doelstelling werd geformuleerd. Uit een door de HVC uitgevoerde inventarisatie blijkt nu dat het potentieel voor verduurzaming van de Helderse energievoorziening in 2040 ongeveer 33% bedraagt. “Gezien de beleidsmogelijkheden c.q. de beleidsinstrumenten die de gemeente nu ter beschikking staan lijkt deze ambitie onhaalbaar te zijn”, aldus het college.

Het college stelt voor dat de gemeente zich nu richt op kleine stappen en realistische doelstellingen, die in elk geval wel bijdragen aan een duurzaam Den Helder. “Daarnaast mogen we rekenen op innovatie de komende tien tot twintig jaar, met name gericht op duurzame energiebronnen (naast zon en wind), maar ook innovatie om burgers aan te zetten hun woningen te verduurzamen. Dit betekent echter niet dat we als gemeente afwachten en hopen dat de toekomst het wel oplost.”

Energietransitie
Naast technische innovatie is er eveneens veel innovatie mogelijk die is gerelateerd aan regelgeving, bevoegdheden gemeente en financieringsmogelijkheden voor de energietransitie. Den Helder maakt deel uit van de regio Kop van NH en NHN en daarbij zal de regionale energie transitievisie (verplicht per 2021) ruimte (ook letterlijk) en mogelijkheden bieden. In de nabije toekomst zal het rijk via de regionale energievisie extra verplichtingen en taakstellingen opleggen (wind en zon met name) aan gemeenten en dus zal op deze terreinen de vrijblijvendheid verdwijnen.

Met de inzichten van nu kan Den Helder de volgende stappen zetten:
2016: 5% (vgl. monitorrapport) van 2018.
2018: Doelstelling is 6,5%. Dit gaat waarschijnlijk lukken.
2020: Doelstelling is 14%. Dit wordt lastig.

De doelstelling voor 2020 wordt dus waarschijnlijk al niet gehaald, zo waarschuwt het college. “Projecten die nu in de pijplijn zitten zullen niet (allemaal) voor 2020 (dat is al over anderhalf jaar) zijn gerealiseerd. Voorbeeld: een zonneweide waarvan de vergunningsprocedure vandaag wordt gestart, kan pas nadat deze vergunning is verstrekt SDE+subsidie aanvragen. Dit kan dus op zijn vroegst pas komend najaar en zeer waarschijnlijk pas komend voorjaar. Daarna is het nog een kwart tot een half jaar wachten op de goedkeuring van de aanvraag. We zijn dan dus al halverwege 2019. Pas daarna kan de ontwikkelaar het ontwerp verder detailleren en de aanbesteding starten.”

Aanvullende maatregelen
2025: Uit de berekeningen blijkt dat, wanneer alle projecten die nu in de pijplijn zitten (zonneweideprojecten, warmtenet), plus de verwachtte groei in zonnepanelen op daken en energiebesparing, Den Helder op ongeveer 16% energieneutraal uitkomt. “Om meer dan deze 16% te behalen, zijn dus aanvullende maatregelen nodig. Het kan gaan om meer woningen en bedrijven aan het warmtenet aan te sluiten, of ambitieuze doelstellingen voor zon op daken. Voorbeeld: alle daken binnen de gemeente bij elkaar hebben een oppervlak van ongeveer 300 hectare. Uit de analyse van HVC blijkt dat op deze daken ruimte is voor meer dan 300.000 zonnepanelen. Wanneer de gemeente als doelstelling voorneemt om de helft hiervan voor 2025 te plaatsen, kunnen we van 16 naar 21% in 2025. Dit vereist echter een stevige inspanning van (o.a.) de gemeente.”

2030: De potenties die zijn geïdentificeerd kunnen in principe (en theoretisch) grotendeels al voor 2040 worden gerealiseerd. Voor 2030 zou bijvoorbeeld 30% haalbaar zijn als het volledige potentieel voor zon op daken wordt gerealiseerd (particuliere woningen, corporatiewoningen, bedrijfsdaken, gemeentedaken) en een groot deel van de stad van het aardgas af is en aangesloten op een duurzaam warmtenet.

Akkoord
De inspanning die in het kader van de energie-transitie moet plaatsvinden kan de gemeente niet alleen. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan een energie-akkoord dat met belangrijke stakeholders eind van dit jaar afgesloten gaat worden. Elke stakeholder gaat daarin aangeven wat haar bijdrage is in de energietransitie van Den Helder Binnenkort zal de wethouder Duurzaamheid een informeel overleg organiseren met de raadswerkgroep duurzaamheid om het bovenstaande uitgebreider toe te lichten en te bespreken.

13 REACTIES

 1. nu dit bekend is kunnen ze tenminste die overhaaste idiote groene plannen beter uitwerken en zorgen dat ze dan misschien iets later komen maar dan wel meteen goed van de grond komen ipv dit idiote als kip zonder kop rondrennen wat er nu gebeurd met de warmtepompen, en zonneparken …

  • Ach ja overhaast, idiote, kip zonder kop, Ambitie is ook een vies woord. Bij voorbaat opgeven daar kom je een stuk verder mee.

   • ik heb het nergens over opgeven, ik heb het over uitstellen en gedegen onderzoeken wat nu de juiste oplossing is…
    gaat u maar lekker voor 18 rood het huis fijn aanpassen met een warmtepomp en zonnepanelen om er over een paar jaar achter te komen dat dit totaal niet de juiste oplossing was en u alles weer kunt wijzigen voor een boel geld…… weet uw situatie niet maar ik kan het maar één keer uitgeven…. succes ermee

    • Zo’n lucht warmtepomp is hetzelfde als een airconditioner met inverter functie, alleen verwarmt deze dan niet direct de lucht maar water voor bijvoorbeeld de bestaande CV vloerverwarming of radiatoren. Voor in de zomer kan deze dan ook gewoon als airconditioner werken en het water koel maken. Op zich een leuk systeem waarbij de buitenunit een brommend geluid maakt door de compressor die erin zit, net zoals bij een airconditioner. En kijk hier maar in Den Helder met de zoute zeelucht naar airconditioner buitenunits die nog niet weg geroest zijn, of rammelen door kapotte lagers, die zijn dan vast maar een paar jaar oud. Voor deze omgeving lijkt mij dit ook geen duurzame oplossing.

     • totaal geen duurzame oplossing, ook trekken deze units enorm veel stroom en het hele redelijk verouderde Liander (P.E.N.) netwerk is er nog niet op berekend, en als iedereen zo’n brommende unit onder de buren hun slaapkamer raam heeft hangen gaan we leuke situaties krijgen….

 2. Het college noch de raad heeft ooit vastgesteld wat de definitie van klimaat neutraal. Ook niet of klimaat neutraal volgens die definitie mogelijk is. En wel worden inwoners op kosten gejaagd. Onbegrijpelijk dat dit kwalijke beleid kan plaats vinden.

 3. Voor alsnog, zijn die kosten vrijwillig. Niemand, wordt er tot nu toe gedwongen deze kosten te maken. Dat u de bui voor de toekomst al ziet hangen, is tot daar aan toe.

  • noem het maar vrijwillig….. Wie niet van het gas af wil, gaat dat voelen in zijn portemonnee: de komende jaren gaat de energiebelasting op gas met 75 procent stijgen.

 4. En als we dan energieneutraal zijn, dan zal er zeker ontdekt worden dat daar ook weer iets fout mee is.

Comments are closed.