Den Helder energieneutraal

25

In juni 2016 nam de gemeenteraad een motie aan bedoeld om Den Helder in 2040 energieneutraal te laten zijn. Met die motie ging de raad mee in de vaart der volkeren die de aarde willen redden van een dreigende klimaatramp.

Men moet van een gemeenteraad verlangen dat besluiten op basis van beste weten worden genomen. Omdat ik daarvan uitging heb ik de raad en het college een aantal vragen gesteld. Vragen die mij duidelijk moesten maken dat de raad en het college wisten waar ze mee bezig waren. Op geen van deze vragen is een antwoord gekomen. Behalve dan uiteindelijk, na aandringen, een antwoord van Schuiling: “soms mag beleid ook op aannames worden gevoerd. En dan maar hopen en bidden dat het goed komt.”

Deze stellingname die in de duistere middeleeuwen thuishoort, vervult mij met zorg. Dat hier door de raad geen stelling wordt genomen is nog zorgelijker. Komt dit doordat (angst) gevoelens hebben geleid tot een klimaatreligie waar de rede niet welkom is ? Komt dit door het slechte onderwijs ? Komt dit doordat noch de raad noch het college enige natuurkundige kennis en mathematische vaardigheid bezit ?

Financiële ellende
Als voorzitter van een vereniging van eigenaren merk ik welk een onnodige financiële ellende in Den Helder wordt toegebracht door de redeloze strijd tegen de gasvoorziening. Onze redeloze gemeenteraad en redeloos college hanteren een Helders verdienmodel waarin windmolens op land en zee geacht worden een gouden toekomst te bieden, doch dat alleen maar voert tot economische neergang en verarming.

Maandagavond wordt de raadscommissie instemming gevraagd met de aanleg van een 7 hectare groot zonnepark op Kooypunt. Dat park levert 9 MW energie, zo verhalen de stukken. De redeloze raad zal instemmen. Zou de raad zich realiseren dat die 9 MW het geïnstalleerd vermogen is. Dat die 9 MW alleen wordt opgewekt onder gunstige omstandigheden. Dat de zon hier slechts de helft van de tijd licht geeft, dat gedurende die andere tijd de sterkte van de zon zelden voldoet aan de vereiste gunstige omstandigheden? Dat een windpark bij ons, als het mee zit, gemiddeld zo’n 30% van het geïnstalleerde vermogen levert. Dat die gemiddeld andere 70% door back-up van conventionele centrales moet worden geleverd? En dat dit veelal op ongewenste tijden gebeurt? Dat daarmee de energieprijs de pan uitrijst.

Opslag
De conventionele centrale kan ieder moment het gevraagde vermogen leveren. Het zonnepark kan dit niet (het windpark overigens ook niet). Zonne-energie en windenergie worden momentaan geleverd. Voor perioden zonder zon of zonder wind zou men de energieopslag kunnen betrekken, zo wordt gesteld. Er bestaan gewoonweg geen grootschalige energieopslagsystemen voor zon en wind. Opslag in accu of waterstof is energetisch en voor het milieu onverantwoord. Voor een fractie van de klimaatkerk kosten kunnen Thorium-centrales worden gebouwd (in China en India wordt dit begrepen).

Een eeuw geleden stelde Arrhenius dat CO2 een broeikasgas is. Hij stelde dit naar toenmalig beste weten. Sedertdien zijn er mensen die stellen dat de CO2 verantwoordelijk is voor opwarming van de aarde. Dat die opwarming catastrofes tot gevolg heeft en dat de mens de schuldige aan die catastrofes is. Dat dit naar hedendaags beste weten onzin is en dat er geen bewijzen zijn voor die catastrofes, deert onze gemeenteraad en ons college niet.
De rede heeft plaats moeten maken voor het geloof. Het klimaatgeloof. En al die openbaar bestuur ouderlingen bereiden dit geloof op onze kosten. Het klimaatgeloof kerkgeld wordt steeds meer. De nooddruftigen onder ons hebben al grote problemen. De anderen komen nog aan de beurt. De vervolging van hen die hun verstand gebruiken neemt ongekende vormen aan. Ik begrijp niet dat op gemeentelijk niveau en dus ook bij ons in Den Helder de bereidheid bestaat om het geloof te dienen en het kerkgeld te betalen.

Ingezonden door Roel Prins

25 REACTIES

  • voor die tijd zijn de huiseigenaren al opgescheept met idiote prijzen voor zogenaamde groene waanzin….

 1. Judge X
  31 januari 2018 at 10:02
  Die Thorium reactor bestaat – naast proefopstellingen in verschillende landen – eigenlijk alleen nog op papier.
  De ontwikkelingstijd wordt geschat op zo’n 30 jaar; de heer Prins gaat een werkende en energie-producerende Thorium reactor dus waarschijnlijk niet meer mee maken.
  Onderwijl smelt het ijs en stijgt het water, “Goddank hebben we een Kolder-Bolder”.
  https://www.deingenieur.nl/artikel/thorium-reactor-heeft-nodige-haken-en-ogen
  https://www.tudelft.nl/2016/tu-delft/thoriumreactor-schonere-veiligere-en-duurzame-kernenergie-in-zicht/

  Judge X
  7 april 2018 at 09:45
  In dit ‘energieverband’ was er een interessante uitzending van Focus op 29 maart jongstleden op NPO.
  “De thorium theorie” :
  http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/429989/Focus.html

 2. Jammer dat de heer Prins niet komt met wat er wel positief is aan schone energie! Het gaat hem alleen om de kosten nu. Wellicht ziet hij geen energieprobleem en gaan we gewoon op de oude Trumpiaanse voet verder. Iedereen weet dat groen nog in ontwikkeling is. Jammer dat hij zo ongenuanceerd is. Maar gelukkig zijn er mensen die de ernst van het klimaat wel zien en een steentje bijdrage…..hoe klein dan ook.

  • om op deze schaal met nog niet volledig ontwikkelde technieken te experimenteren is wel ok?? wat denkt u hoe groen de productie processen van die panelen zijn? ik heb ergens gelezen dat een windmolen 12 jaar moet draaien wil hij energie neutraal zijn, toch wel redelijk waanzin?
   ook over een tijdje moet alles weer weg of vervangen omdat er betere technieken zijn, net zoals die warmtepomp je nu door je strot geduwd wordt

   • U begrijpt de urgentie niet, u denkt ook dat klimaatverandering en opwarming van de aarde een hoax is die door de Chinezen is bedacht? We kunnen gewoon rustig doorgaan met het verbranden van fossiele brandstoffen, of anders gaan we maar grote hoeveelheden radioactief afval opslaan op een dusdanige manier dat het over 500.000 jaar nog steeds veilig is, onze planeet is immers statisch?

    Daarnaast, hoe oud was het artikel dat u las over die 12 jaar? Moderne windmolens zijn binnen 1 jaar energie neutraal, en vaak nog sneller, bij een levensduur van 20 jaar is de terugverdientijd gemiddeld ruim 23 weken, alleen op zee duurt het wat langer omdat het onderhoud meer kost, maar ook dat duurt hooguit 1 jaar.

    • Monique dat dat wat jij schrijft heeft met de werkelijkheid niets te maken. Ongeinformeerde klimaatreligie theologie.

  • Zita, de klimaatreligie verspreid het frauduleuze gebod: gij zult CO2 uitroeien. Al dat gedoe met windparken en zonneenergie leidt tot onbetaalbare kosten, armoede en lost mbt het klimaat geen biet op ! Er zijn wel hele volksstammen die er aan verdienen. En…de overheid, inclusief onze lokale, beschermt de burger niet tegen deze uitmergeling. Een probleem is dat de klimaatkerk geen biet begrijpt van natuurkunde en dat rekenen op scholen ook al gedegenereerd is.

 3. Heer Prins.
  Een prima artikel. Ik wil graag nog toevoegen hoe wij onze nazaten opschepen met de vele accu’s die over 20 jaar ergens heen moeten en vol rotzooi zitten. Die dingen zitten vol Kobalt dat in KONGO onder erbarmelijke toestanden gewonnen wordt en giftige rommel is. Dan de te slopen windmolens waarvan de wieken niet recylebaar zijn. NUON en Eneco willen niet opgeven waar de wieken opgeslagen worden en gebleven zijn. Waarom niet zal je denken, dus verdacht. Mooie vuile toekomst voor onze klein-kinderen. In windmolens zitten m.i. magneten waarin nyodeem gebruikt is.. Dat goedje wordt in Batoue(?) China gedolven door bewoners die door de giftige troep niet ouder dan 50 jaar worden en kinderen gehandicapt geboren worden zonder armen of benen..Waar blijven die magneten na sloop van een molen? NL zal ook niet het gewenste klimaatakkoord gaan halen. We leven met bijna 500 bewoners op dit kleine stukje aarde. In Denemarken is dit 130 en Zweden 25. Vandaag in de krant dat onze CO2 uitstoot evenveel is als in 1990. Van het gas moeten we NIET af. Gas is er genoeg in de wereld. Als in 2022 de stikstof fabriek gereed is kunnen we het geïmporteerde gas gebruiken. In een cv ketel moet dan alleen de brander vervangen worden. Lees ok magazine Eigen Huis van deze maand. Gaskraan in 2030 helemaal dicht zegt Wiebus. Gemakkelijk praten want in 2030 zou het gasveld in Groningen ook leeg zijn.

  • Kobus, ik ben het bijna helemaal met u eens. Maar over 20 jaar hoop ik er nog te zijn… Ook Roel Prins zal ongetwijfeld, slechts wat ouder zijn scherpe meningen dan nog verkondigen. overigens weet ik niet wie u bent, en ken uw leeftijd niet, maar ook u bent hopelijk over 20 jaar nog goed van lijf en leden.

 4. Een mooi stuk van Roel Prins waar ik mij achter kan scharen. Het probleem is alleen dat onze stad verplicht wordt (door de regering, die de druk van Europa voelt) om mee te gaan in de gekte. Of je nu wilt of niet, je hebt eigenlijk geen keuze.

 5. WOZ waarde. Huis met zonnepanelen wordt hoger ingeschat, je betaald dus meer. Stel je neemt een warmtepomp waarvoor je meer panelen nodig hebt b.v. 16 stuks om dat ding draaiende te houden. Meerwaarde huis dus. Nu alleen voor zonnepanelen maar over enige jaren vast ook voor kosten warmtepomp. Dubbele pluk voor de WOZ. waarde. Kortom het hele energie neutraal maken van je huis kost al minsten euro 18.000,00. Tel uit je “winst”.

  • fijn hè die milieu idioterie…. daarnaast stapt de halve wereld juist over op gas als een transitiebrandstof totdat er voldoende duurzame, CO2-vrije energie is, Duitsland laat een grote extra gasleiding bouwen vanuit Rusland, behalve dit kleine landje moet natuurlijk weer iets anders verzinnen (om de burgers weer eens uit te persen) wat nog niet eens volledig is uitgewerkt……je moet eerst leren lopen voordat je kan rennen zien ze hier andersom….

 6. Na lezing van de spelregels voor reageren, begrijp ik dat mijn eerdere reactie verwijderd is. Toch wil ik even mijn waardering kwijt voor het artikel van Roel Prins. Goed geschreven, Roel! Evenals Roel sta ik sceptisch tegenover de klimaatgelovigen Zij lijken op socialisten. Die denken dat de samenleving maakbaar is, terwijl de klimaatgelovigen de illusie koesteren dat het klimaat maakbaar is. Sinds het ontstaan van de aarde hebben zeer koude en zeer warme tijdperken elkaar afgewisseld, ook toen er geen sprake was van industrialisatie en CO2 uitstoot. Te denken dat de mens klimaatverandering tegen kan gaan is ijdeltuiterij. Van één ding kunnen we zeker zijn in dit leven: alles verandert dus ook het klimaat. Of je nu hoog of laag springt! Niet langgeleden was er een Iraanse generaal die beweerde dat Israël de koers van regenwolken zodanig veranderde dat de droogte in zijn land bleef aanhouden. Mooi voorbeeld van een doorgedraaide klimaatgelovige!

 7. Reden van verwijdering chen zhao :
  Citaat : “Het citeren van een kort gedeelte van een boek of artikel is geen inbreuk op het auteursrecht. Essentieel is dat de bron en de maker van het werk worden vermeld, niet meer wordt geciteerd dan strikt nodig voor het doel, en dat het citaat getrouw is (liefst letterlijk)”. (bron : Ius Mentis)
  Zodoende. 🙂

  Het citeren van oude Chinese spreekwoorden zonder bronvermelding is wel toegestaan, omdat de maker en bron meestal niet bekend zijn.
  Er zijn natuurlijk uitzonderingen, citaat : “Bij een complete maaltijd, telt elke rijstkorrel.” (bron: Column “Van Gas Los” DHA, Judge X, 31 januari 2018 at 16:04).
  Maar omdat ik die onder een nick-name heb bedacht, kunnen de rechten moeilijk gehandhaafd worden. 😛
  https://denhelderactueel.nl/2018/01/van-gas-los/

  Ja u heeft gelijk chen zhao het klimaat is niet maakbaar, “want de wereldbevolking blijft groeien en het is reeds vijf over twaalf (zo bedacht ik 30 jaar geleden al).
  http://www.worldometers.info/nl/

  Citaat :”Vijf voor twaalf geweest
  Lang riep ze: het is al vijf voor twaalf geweest, we moeten iets doen aan de opwarming. Maar nu is het keerpunt voorbij, zegt Bernice Notenboom. “Ik zie niet hoe we serieuze klimaateffecten nog op tijd kunnen voorkomen in het Arctische gebied. Het proces is in volle gang. Ik denk dat we er verstandig aan doen ons nu te richten op de voorbereiding op de ernstige gevolgen van opwarming. Hoe passen we ons aan aan de nieuwe situatie? Dat weten we nog lang niet. We hebben straks een nieuwe oceaan, de Arctische oceaan. Laten we onszelf niet wijsmaken dat we dit proces nog kunnen tegenhouden. Het gaat nu om overleven. We zijn domweg vergeten om voor onze planeet te zorgen.” (bron : Dagblad Trouw 11 oktober 2016, Bernice Notenboom)
  https://www.trouw.nl/groen/d100-3-bernice-notenboom-de-laatste-poolreizigster~ac8ecc2a/

  Uiteindelijk raken we alles kwijt, als we de humor maar behouden. 😉

 8. @chen zhao, de aarde is nooit reddeloos verloren gewoon omdat wij dat niet vanuit ons beperkte en dualistische perspectief beoordelen kunnen, laat u zich dat alstublieft niet wijsmaken.
  De mens echter voelt altijd de behoefte tot zekerheid omtrent zijn eigen toekomst, elke verstoring daarvan noemt hij gevaar, redenen daarvoor heeft hij ook paraat: zijn kinderen, de aarde, de dieren, zichzelf.
  Echter, de onzekerheid die hij voelt vloeit juist voort vanuit zijn eigen beperkte perspectief, zijn begrensde optiek en zo leeft hij zijn leven vol twijfels.
  Geen mens heeft natuurlijk de waarheid in pacht en toch vereenzelvigt een ieder zich wel graag met zijn eigen mening.
  Daarom verkondigen we onze mening, zoals op een forum want je móét laten zien waar je voor staat, denken we.
  Echter, de vraag of we ooit onze strijd verliezen is al lachwekkend op zich en gaat volledig voorbij aan de noden van vandaag.
  De huidige ´oplossing´ die door ons bestuur wordt aangedragen past in ons economisch model en kan daarom een verschil maken, een verschil is alleen geen oplossing, gelukkig maar.
  Want waar zouden we zijn wanneer dit ´probleem´ opgelost werd? (Oef, dat lijkt aardig op een ´Koan´, ik schrik ervan en dat voor een seculier en filosofisch boeddhist ;))
  Ooit, reeds lang geleden, heb ik me ook wel eens zorgen gemaakt, ik stelde vanuit mijn kinderlijke perspectief toen zelfs mijn eigen vader verantwoordelijk voor het misbruik van de dieren en de aarde.
  Tegenwoordig handel ik, niet dat dat tot een oplossing leidt.
  Geen citaat!: Skriks 2018, ook geen bron;).

  Met uw toestemming @Judge X: inderdaad, dat we uiteindelijk alles kwijt raken is gelukkig een vast gegeven, ik zou echter naast de humor vooral ook de zelfspot willen koesteren, dat maakt onze ondergang zoveel aangenamer;).

  • Hahaha…. inderdaad Skriks, zelfspot (valt dat misschien onder humor?) is de spiegel waar we vooral wat vaker in moeten kijken; het kan naast zelfkennis, ook inzicht geven in etnisch gedrag van kleine groeperingen, tot de gehele wereldbevolking.
   PS, Met een spatie voor 🙂 en na of tussen de leestekens, komen de emoticons beter;) ..ho.., beter uit de verf. 😉 !

  • Beste Skriks,
   Nergens, ook niet in de verwijderde reactie, heb ik geschreven dat de aarde reddeloos verloren is.Waarom zou ik?
   De aarde en zijn bewoners zijn er al duizenden jaren en ik zie onze planeet voorlopig nog niet ten onder gaan.
   Wel wil ik benadrukken dat de huidige klimaatmaatregelen een klimaatverandering niet kunnen tegen gaan. De moderne mens moet beseffen dat er zaken zijn waar hij geen invloed op heeft. Het is nu eenmaal een gegeven dat alles verandert in ons leven, niets blijft en het klimaat vormt daarop geen uitzondering. De gevolgen van zo’n klimaatverandering kun je trachten op te vangen, bijv. door verhoging van dijken, airconditioning in woonhuizen, het bestrijden van gezondheidsproblemen door extreme hitte enz. De klimaatverandering echter is mijns inziens in wezen niet tegen te gaan. We zullen moeten berusten en accepteren dat we waarschijnlijk nooit greep zullen krijgen op de weersomstandigheden. Laat ik besluiten met de “Serenity Prayer” van de AA (anonieme alcoholisten), dat vaak aangehaald wordt in boeken over mindfulness: “Moge ik de moed hebben om te veranderen wat ik kan, de kalmte om te accepteren wat ik niet kan veranderen, en de wijsheid om het verschil tussen die twee te zien.” En voordat ik weer de fout inga: dit gebed wordt toegeschreven aan de theoloog Reinhold Niebuhr (1892-1971).

   • Dank voor uw uitgebreide antwoord, fijn om te horen @ chen zhao, dat stelt me gerust.
    En voor wat betreft ´de moderne mens en zijn besef´, dat laat ik maar u over daar is het naar mijn inschatting in goede handen.
    Dat laatste bedoel ik overigens niet cynisch, cynisme past mij slecht, of het moet over mezelf gaan natuurlijk.

 9. Ik geloof dat veel (misschien wel alle) uitdagingen van de aankomende eeuw te maken heeft met de mens als zoogdier, haar formaat, en vooral haar aantallen…. De geschiedenis van de aarde met al haar warme en koude periodes heeft nimmer te kampen gehad met 7.500.000.000 grote zoogdieren van één soort, een plaag, die bovendien massaal en meervoudig gebruik maakt van allerlei aards onttrekkende bronnen en de daarmee inzetbare hulpmiddelen. Vergelijkingen, met eerdere aardse temperatuurwisselingen zijn hierdoor niet met elkaar te maken. De winters in de oorlog en daarna. De Elfstedentocht van 1963, de temperatuur van 32 graden die deze zomer noordelijk van de poolcirkel werd gemeten. En dat, natuurlijk extremen (ik weet het), in amper 55 tot 80 jaar tijd……We kunnen niet ontkennen dat we iets niet goed doen. Alle vervangingen van fossiele brandstoffen, zeg maar de “energietransitie” zijn momenteel duurder. Ik vrees dat we, walgelijk genoeg, moeten wachten op dat omslagpunt. De gemeente Den Helder gaat daar niets aan veranderen. Wel is het goed, denk ik, dat we onszelf en onze kinderen blijven herinneren aan deze uitdaging. Hoe mooi kan dat als je langs een energiepark fietst of vaart? Wat er ook in dat energiepark staat.

 10. Ik blijf het maar apart vinden dat Helderse huiseigenaren menen het beter te weten dan de pakweg 97% klimaatwetenschappers die zeggen dat het zeer waarschijnlijk is dat ons gedrag de oorzaak is van de abnormale opwarming van de aarde en dat we nu iets moeten doen om dat proces te vertragen om tijd te kopen voor de hoognodige aanpassingen, zoals stijgende zeespiegel. In plaats daarvan gooit men met termen als ‘groene waanzin’ en ‘idioterie’, en komt met absurde claims als ‘het gebod om CO2 uit te roeien’, wat uiteraard de allergrootste onzin is die je maar kan bedenken. En dit zogenoemde ‘gebod’ zou dan komen door de ‘klimaatreligie’, waarmee gesuggereerd wordt dat het allemaal grote onzin is die niets met wetenschap te maken heeft.
  Natuurlijk zijn er mensen die de angst voeden omdat ze er geld aan willen verdienen, dat principe is even oud als de mensheid, maar dat betekent niet dat de angst onterecht is! En gek genoeg laten juist die mensen die liever naar de 3% sceptici luisteren zich ook leiden door het geld.
  Ik persoonlijk luister toch echt liever naar de mensen die ervoor gestudeerd hebben. Ik weet dat deze tak van wetenschap vrij nieuw is en uitermate complex, en dat de berekeningen daarom niet tot in de puntjes kloppen, maar met al hun fouten weten ze er nog steeds een hoop meer van dan wat huiseigenaren in Den Helder. Daarmee wil ik geen afbreuk doen aan de kennis en expertise van deze huiseigenaren, maar die ligt niet op het gebied van klimatologie! Oftewel, schoenmaker blijf bij je leest!

  • Mooie, heldere samenvatting @Monique_K, persoonlijk denk ik, en dat proef ik ook een beetje bij mezelf, dat er nog een andere onderliggende emotie meespeelt bij de burger, namelijk irritatie, ofwel: men voelt zich bij de neus genomen.
   Decennialang (ik schreef daar al eens over) heeft de Nederlandse overheid stelselmatig het opwarmingsgevaar volstrekt genegeerd in haar handelen.
   Heel kort geleden werden er bijvoorbeeld nog gewoon nieuwe, dure maar ouderwets gestookte energiecentrales gebouwd en subsidieregelingen voor alternatieve energie waren in Nederland altijd bijzonder karig (en dan druk ik me nog voorzichtig uit) zeker in vergelijking met de landen om ons heen.
   Nu plotseling waait er een nieuwe wind en moet alles natuurlijk ineens en op stel en sprong (er moet nu natuurlijk in relatief korte tijd aan nieuwe Europese normen worden voldaan terwijl we door het bestuurlijke loochenen van het opwarmingsprobleem juist een forse achterstand hebben) en schieten daardoor de kosten (voor bijdragen aan die nieuwe plannen) op onze energierekeningen buitensporig omhoog en dan denken veel burgers, ´ho, wacht even, u verzint dure nieuwe plannen die ten koste gaan van ónze portemonnee terwijl wij al decennialang vragen om goede subsidieregelingen en al die tijd van goede wil waren?´.
   ´U bent ongeloofwaardig, niet consciëntieus en u heeft uw credit bij ons verspeeld´, ´u verzint ter plekke wat en legt de rekening voor uw falende beleid nu achteloos en onbekommerd bij ons neer´, wij hebben geen zin meer om op deze manier zaken met u te doen, u bent onbetrouwbaar.
   En dán weet ieder mens wel hoe hij de argumenten bij elkaar moet schrapen om zélfs een terecht ingezet nieuw beleid onderuit te halen.
   Naar mijn mening gaat de discussie dus allang niet meer over de feiten en terecht over falend bestuur en de frustratie daarover.
   De vraag is naar mijn mening dan ook hoe we nu weer uit deze in zekere zin nauwelijks zichtbare maar toch evidente impasse kunnen komen?

Comments are closed.