Gesprek over arbeidsvoorwaarden marine

0

Den Helder – Schout-bij-nacht Peter Reesink snapt de pijnpunten over het nieuwe onderhandelingsakkoord en baalt ervan dat hij niet altijd concrete toezeggingen kan doen aan een grote groep marinemensen. “Toch vind ik het resultaat goed verdedigbaar”, stelt de hoofddirecteur Personeel (HDP). Op een drukbezochte voorlichtingsochtend in Den Helder lichtte hij deze week de plannen toe.

Kort samengevat gaat het grootste gedeelte van het militaire personeel er in de komende jaren op vooruit, zowel in loon als pensioen. Een kleinere groep, vooral jonge officieren, bouwt straks minder pensioen op dan voorheen. Dat kan veel geld schelen, terwijl de precieze compensatie nog niet bekend is. Daarover kan Reesink nu nog niets zeggen: met de bonden is afgesproken dat deze effecten in samenhang worden bekeken met een nieuw loongebouw.

“Uiterlijk op 1 januari 2020 moet er duidelijkheid zijn over het nieuwe loongebouw; ik hoop ruim daarvoor iets meer te kunnen zeggen. We hebben de ontwikkeling van het nieuwe loongebouw bewust niet gekoppeld aan een vervolg-CAO, zodat we, samen met bonden, snel kunnen schakelen”, legt de vlagofficier uit.

Lees meer in de Alle Hens van deze maand.