Grootschalige evacuatie-oefening Zr.Ms. Doorman

0

Den Helder – Het Duitse Seebataillon en Zr. Ms. Karel Doorman oefenden deze week grootschalige evacuatieoperaties. Schneller Adler was tot dit jaar een volledig Duitse oefening. Dat deze nu samen met de Koninklijke Marine gebeurde, staat symbool voor de geïntensiveerde samenwerking tussen beide strijdkrachten.

De oefening vond voorheen alleen plaats op het land, met behulp van helikopters. Nu werd het decor ook gevormd door de Duitse havenstad Rostock en het logistiek ondersteunings- en bevoorradingsschip Karel Doorman. Laatstgenoemde is met 205 meter het grootste schip van de marine. Het Seebataillon en de marine traden geïntegreerd op bij de evacuatie van burgers via het water. In een zogeheten NEO (non-combatant evacuation operation) werden burgers uit denkbeeldige conflictgebieden of gebieden met een terroristische dreiging weggehaald.

Voor de bemanning van de Karel Doorman was het een mooie gelegenheid om zich verder te bekwamen in de opvang van grote hoeveelheden burgers. Het Seebataillon oefende met name het ondersteunend amfibisch optreden, de evacuatie van burgers naar het schip.

Voorbereiding
Commandant van Zr. Ms. Karel Doorman kapitein-ter-zee Sim Schot: “Ik kijk met veel voldoening terug op de samenwerking met onze Duitse partners. Het is belangrijk dat we elkaar weten te vinden, zeker in aanloop naar ATG2020. Daar is het Seebataillon namelijk ook een onderdeel van.” In 2020 leidt Nederland de amfibische taakgroep (ATG), een onderdeel van de NATO Response Force (NRF). Dit is de snel inzetbare eenheid van het bondgenootschap.