Helpt de gemeente bij aanschaf laptop of Ipad?

22

Den Helder – Laptop of Ipad steeds vaker verplicht voor scholieren, maar steeds meer ouders kunnen dat eigenlijk niet betalen. Afgelopen week was er het nodige over te lezen in de media. Aanleiding voor de Stadspartij om het college eens te vragen hoe een en ander in Den Helder is geregeld.

De eerste vraag luidt: “Hoe is het in Den Helder gesteld met de verplichting om in het bezit te zijn van een laptop of Ipad voor kinderen in het Voortgezet Onderwijs?” Verder wil de partij graag weten of het college op basis van recente data inzichtelijk kan maken hoe het in Den Helder gesteld is met het probleem bij ouders om een laptop aan te schaffen voor hun kind? Bij welke andere instanties kunnen Helderse ouders aankloppen om hun kinderen te voorzien van een laptop of ipad voor school.

“Kan het college aangeven of er buiten de gemeente ook landelijke instanties zijn, zoals de verenigingen van Stichtingen Leergeld Nederland, die eventueel kunnen bijdragen in geld voor leermiddelen voor minder draagkrachtige ouders in Den Helder? Wordt er door de gemeente Den Helder een budget gebruikt om ouders, die een laptop of Ipad niet kunnen betalen, bij te staan? En om hoeveel gevallen gaat het en om hoeveel geld het hier dan, vanuit de gemeentelijke financiën?”

Tot slot wil de Stadspartij nog weten of het college van mening is dat het aantal ouders in Den Helder met dit probleem, groeiende is. En als het antwoord op die vraag ja is, of het college dan van plan is actie te ondernemen richting ouders die met dit probleem te maken hebben, door aan te geven welke oplossingen er zijn.

22 REACTIES

 1. Hulp bij het aanschaffen van een laptop of tablet zou moeten kunnen voor ouders die het niet kunnen betalen.
  Hulp bij de aanschaf van een iPad ben ik het niet mee eens omdat een iPad stukken duurder is dan een tablet omdat het van Apple is.

  • Mee eens, iPads zijn te duur en niet nodig. Maar hoe wordt bepaald of ouders een laptop of tablet niet kunnen betalen? Het lijkt mij soms dat er te vaak wordt gezegd dat men “iets” niet kan betalen.

  • nieuwste ipad vanaf 359 euro. Hoezo stukken duurder dan laptop?
   Maar dat terzijde; in het artikel staat dat leerlingen verplicht worden tot aanschaf van zo’n apparaat.
   Als de school het verplicht en ouders mogen dan niet geholpen worden, lijkt me niet eerlijk.
   Moeten ze dus verplicht een duurder apparaat kopen en worden niet geholpen!!!
   Ondersteun waar nodig.
   @redactie: was de ipad een voorbeeld, of bedoelde u een willekeurige tablet?

   • Niet helemaal. Er wordt uitgaande van de vaststelling dat leerlingen (in geheel Nederland) steeds vaker verplicht worden om een laptop of iPad aan te schaffen gevraagd hoe dat in Den Helder zit, of er in onze stad leerlingen verplicht worden om een iPad of laptop aan te schaffen. En ja, dat gaat dan inderdaad om een iPad ipv een goedkopere android-tablet van een of ander merk, er zijn blijkbaar veel les-apps die alleen voor de iPad gemaakt worden.
    Maar zover ik weet worden ouders met een te laag inkomen al jaren geholpen bij de aanschaf van een computer voor een brugklasser, het is al dik 15 jaar zowat een vereiste om er een te hebben. Nou heb ik al een paar jaar niets meer te maken met schoolgaande kinderen, mijn kennis is niet up to date, maar het lijkt me sterk dat dat verandert is, of er moet bezuinigt zijn op de zwaksten van de samenleving, de kinderen van ouders met een laag inkomen.

 2. de ouders zitten de godganse dag te facebooken op tablet, iphone of laptop maar de gemeenschap mag weer opdraaien voor de kosten voor de kinderen (naast de kosten van de ballenbak waar de huidige ouders hun kroost tegenwoordig duur laten opvoeden)….

    • Vergis je niet , in de kosten die een schoolgaand kind met zich meebrengt. Sommige ouders, hebben de diverse toeslagen keihard nodig , om hun kind of kinderen naar school te kunnen laten gaan. Het zijn niet alleen de ( al dan niet verplichte) schoolkosten . Er komen veel meer kosten om de hoek kijken . ( Fiets, eventuele reiskosten, kleding. schoeisel, etc,etc.) En dan wordt er wel geroepen , over de vrijwillige bijdrage die, als de ouders die niet kunnen betalen , voor de school zijn , Maar kom daar in de praktijk maar eens om . Dan blijkt dat die vrijwillige ouderbijdrage , helemaal niet zo vrijwillig is. Zo kan het zomaar zijn , dat jouw kind naast de bus blijft staan omdat het schoolreisje niet betaald is , omdat de ouders de vrijwillige ouder bijdrage niet betaald heeft . Wij, als Opa en Oma , zien wat de kosten zijn die een schoolgaand kleinkind met zich meebrengt , en springen regelmatig financieel bij, In de vorm van Kleding , reiskosten , fietsreparaties aanschafkosten laptop e.d. ondanks dat beide ouders keihard voor hun centen werken. Het is dus helemaal niet zo gek, dat de stadspartij hierover vragen stelt. Al is het alleen maar , om meer duidelijkheid te geven aan de ouders , die door het woud aan regelgeving en subsidies de weg daarin niet meer kunnen vinden.

     • en al die kosten komen als verrassing ….. trouwens van de week nog op het nieuws: ‘Koopkracht stijgt met 1,5 procent, 92 procent van de huishoudens gaat er volgend jaar op vooruit’….

     • Nee RB, die kosten komen niet als een verrassing. De ‘ongelukjes’ die kinderen geregeld hebben, zeker tijdens een groeispurt, daarentegen wel.
      Trouwens zijn die 1,5 procent voor iemand die het minimumloon verdient nog geen 20 euro extra aan koopkracht, 234 euro op jaarbasis, daarvan kan je dus een halve goedkope laptop kopen, nou dat schiet echt op.

     • wat wilt u met deze reactie zeggen?
      dat we het maar weer moeten subsidiëren, m.a.w weer anderen laten opdraaien voor de kosten, een groot deel van mijn inkomen gaan nu al naar anderen met hun huurtoeslag, kindgebonden budget, zorg toeslag, kinderopvang toeslag etc etc, als ik vroeger iets wilde dan ging ik daarvoor werken (krantenwijk, folders lopen, enquêtes uitdelen, bollen pellen, koppen, auto’s wassen, klusjes en ga zo maar door), nu vragen ze voor alles maar toeslag aan, ik wil niet zeggen dat de huidige generatie lui is maar het wordt allemaal ze wel héél makkelijk gemaakt……..

  • Aukelien, Dan nog krijg je alleen de kosten te horen ,die direct met de school te maken hebben. Maar er zijn ,zoals ik boven beschreven heb , veel meer kosten..

 3. Zoiets zoek je toch eerst zelf uit? Welk probleem is er eigenlijk? Fraaie manier van de Stadspartij om elkaar weer uren lang bezig te houden met het oplossen van een probleem wat er wellicht helemaal niet is. Kom eerst met feiten: bijvoorbeeld dat x-kinderen geen laptop bezitten, omdat de ouders of opvoeders het niet kunnen betalen. Ga daarna het college lastig vallen.

 4. Als de gemeente kassa had gekeken vd week hadden ze kunnen zien dat de scholen verplicht zijn om de laptop aan te schaffen. Zij verplichten dit als leermiddel dus zijn zij verantwoordelijk. Ze mogen om een VRIJWILLIGE ouder bijdrage vragen kunnen ouders dit niet draait school op voor de koste.
  Dus school inspectie er bij en dan schrik je wat voor mening die hebben over het voorgezet in den helder

 5. Doe eerst feitenonderzoek en kom dan met intelligente vragen. De stadspartij reageert een telegraafachtige manier, meteen verontwaardigd, zonder de feiten te kennen.

 6. Niet kunnen betalen of zoiets. Alle vrienden en vriendinnen van mijn kleindochter hebben een (duurdere) iPhone zover ik weet en ook de meeste ouders van deze generatie kinderen. Er zullen wel uitzonderingen zijn maar ik heb ze nog niet gezien. Dat de school veel kost om aan alles mee te doen is zeker waar.

  • Dat wordt waarschijnlijk het volgende jarenlange gevecht, de gratis schoolboeken in de herhaling.

 7. Er zijn enorm veel misstanden in Nederland over schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage lopen enorm uiteen (tot 2000 euro):
  https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/verbod-op-torenhoge-ouderbijdragen-gunstig-voor-ouders-of-juist-niet/

  De regels zijn duidelijk opgesteld:
  https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/voortgezet-onderwijs/documenten/publicaties/2012/07/01/aangepast-toezicht-en-handhaving-ouderbijdragen-vo-juli-2012

  Indien u het het pdf bestand download vindt u de kernpunten in de wet over dit onderwerp en de daarbij geformuleerde toetsingsvragen die je als ouder aan de school kunt stellen. Dit zijn 5 toetsingsvragen. Indien de school op één van die vragen negatief antwoord, kan handhaving middels de onderwijsinspectie, ingezet worden.

  Voor Laptops geldt:
  Ik citeer:

  Een laptop of tablet valt niet onder de definitie van lesmateriaal, omdat
  het de drager is van informatie en zelf geen informatie is en niet voorgeschreven
  wordt voor een specifiek leerjaar. Hierdoor valt een laptop of
  tablet niet onder het lesmateriaal dat scholen gratis aan ouders dienen te
  verstrekken. Het bezit van een laptop of tablet kan door scholen niet van
  ouders worden geëist, net zo min als ouders dit van de school kunnen
  eisen. Op het moment dat scholen volledig of grotendeels schoolboeken
  vervangen door digitaal lesmateriaal en het bezit van een laptop of tablet
  voor het leerproces noodzakelijk is geworden, dienen scholen hierin zelf
  te voorzien. Scholen kunnen via de vrijwillige ouderbijdrage kosten in
  rekening brengen voor (het gebruik van) een laptop of tablet, maar ook
  daarvoor geldt: als een ouder kiest hiervoor niet te betalen, dient de
  school voor het desbetreffende leerjaar te voorzien in voor de leerling
  bruikbaar lesmateriaal.
  Bron:https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/02/27/schoolkosten-en-onderwijstijd
  even PDF downloaden en u kunt alles vinden over schoolkosten.

 8. stomme vraag van de stadspartij. het wijkteam van de gemeente vroeg dit aan bij national fonds kinderhulp, sinds kort gaat dit via stichting mee & de wering.

Comments are closed.