DHA-A leader
DHA-A leader

Jongerenvaccinatie tegen meningokokkenziekte van start

Den Helder – Jongeren die dit jaar tussen 1 mei en 31 december 14 jaar worden, ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Met de slogan “Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokkenziekte” nodigen het RIVM en de Jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands Noorden jongeren uit deze vaccinatie te halen.

In 2019 krijgen alle andere jongeren van 14 – 18 jaar een uitnodiging voor vaccinatie. Een prik is voldoende om ten minste vijf jaar beschermd te zijn tegen meningokokkenziekte. Jongeren zijn relatief vaker drager van de bacterie en hebben daarom meer kans op de ziekte. Daarnaast dragen jongeren in belangrijke mate bij aan de verspreiding van de bacterie. Verwacht wordt dat vaccinatie van jongeren leidt tot groepsbescherming en daarmee ziekte voorkomt in alle leeftijdsgroepen.

Sinds 2015 worden jaarlijks steeds meer mensen ziek door een besmetting met de meningokok, type W. Deze bacterie kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken. De minister van Volksgezondheid heeft daarom in september 2017 besloten tot de invoering van een vaccinatie tegen meningokokkenziekte voor peuters van 14 maanden en jongeren die 14 jaar worden. Tot en met augustus van dit jaar werd 78 mensen ziek en overleden 18 mensen aan deze ziekte. Daarom is afgelopen juli door het Ministerie van Volksgezondheid besloten het aantal jongeren dat voor vaccinatie in aanmerking komt, uit te breiden, met 15-18-jarigen. Vaccinatie voorkomt verdere toename van het aantal ziektegevallen.

Vaccinatieprogramma
Ellis Abbema (adjunct-directeur GGD HN): “We zien dat het onderwerp vaccinaties volop in het nieuws is. Als GGD zijn we blij met deze aandacht. Want een hoge vaccinatiegraad is belangrijk bij het voorkomen van ziekte, en het op peil houden van de gezondheid in onze regio. De GGD voert in opdracht van de overheid het ‘Rijksvaccinatieprogramma’ uit. Daar beginnen we mee op het consultatiebureau en in de schoolperiode krijgen kinderen ook op verschillende momenten een prik.”

“Ook geven we voorlichting over vaccinaties en beantwoorden vragen van ouders en jongeren. Daarmee beschermen we onze kinderen en andere mensen in de regio tegen ernstige gevolgen die infectieziektes kunnen hebben. De vaccinatiegraad is op dit moment voldoende. In de afgelopen jaren zagen we wel een lichte daling. We motiveren ouders en jongeren om zich te laten vaccineren. Vaccinaties zijn niet verplicht. Tegenover initiatieven die bijdragen aan de verhoging van de vaccinatiegraad staan wij positief.”

Website
Speciaal voor jongeren is de campagnewebsite www.deelditnietmetjevrienden.nl ontwikkeld. Op deze site kunnen jongeren informatie vinden over de prik en de ziekte. Verder zijn er interviews en verhalen te vinden van en met jongeren en ouders, die meningokokkenziekte van dichtbij meemaakten. Biologiedocenten ontvangen in september een ‘special’ over meningokokkenziekte en de vaccinaties. Zo kunnen zij in de klas aandacht besteden aan de meningokokkenziekte. Op JouwGGD.nl kunnen jongeren chatten met een jeugdarts over dit onderwerp. Ouders/verzorgers kunnen voor informatie en vragen terecht op de websites van het RIVM (www.RIVM.nl) en die van GGD Hollands Noorden (www.ggdhn.nl/meningokokkenziekte).

Mensen die niet in aanmerking komen voor deze vaccinatie van het Rijksvaccinatieprogramma, maar wel gevaccineerd willen worden tegen meningokokkenziekte kunnen bij www.ggdhn.nl/reizen online een afspraak maken of bellen naar 088-01 00 530. Aan deze vaccinatie zijn kosten verbonden.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook: