DHA-A leader
DHA-A leader

Meldpunt Vangnet & Advies in bieb Nieuw Den Helder

Den Helder – Het Meldpunt Vangnet & Advies houdt vanaf 28 september elke laatste vrijdag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur een inloopspreekuur in de bibliotheek van Nieuw Den Helder. Iedereen die zich zorgen maakt over een persoon in zijn of haar omgeving kan dit daar melden. Het kan gaan om familie, vrienden, bekenden of buurtgenoten. Ook instellingen kunnen meldingen doen over clienten of situaties waarover zij zich zorgen maken.

Het uiteindelijke doel is om de problemen op te lossen. Het Meldpunt begeleidt mensen naar de meest passende hulpverlening. Ook wordt advies gegeven aan burgers en professionals over de aanpak van complexe geestelijke gezondheidsproblemen.

De spreekuren worden in 2018 gehouden op 28 september, 26 oktober, 30 november en 28 december in de bibliotheek van Nieuw Den Helder, Marsdiepstraat 272. Vooraf aanmelden is niet nodig.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook: