Succesvolle internationale oefening marine

0

Den Helder – Maritieme NAVO partners beoefenden de afgelopen weken de samenwerking op het gebied van mijnenbestrijding tijdens de oefening Sandy Coast. Een internationale samenstelling van eenheden liet zien gezamenlijk een zeegebied vrij te kunnen maken van zeemijnen en andere explosieven. De oefening vond plaats op de Noordzee voor de kust van België en werd geleid door de Admiraliteit Benelux (ABNL). ABNL is de overkoepelende staf van de Belgische Marinecomponent en de Koninklijke Marine.

De internationale samenwerking werd versterkt, de flexibiliteit van eenheden werd verhoogd en de staf werd getraind om de eenheden aan te sturen. De deeloefeningen waren zeer divers, zowel in de haven als op zee. Zo was er een grote brandoefening in de haven en werd de verdediging tegen relschoppers op de wal getraind. Op zee trainden de eenheden niet alleen de mijnenjacht, maar ook de verdediging tegen snelle vijandige vaartuigen en vijandige aanvallen vanuit de lucht.

Het belangrijkste resultaat is dat Sandy Coast een belangrijke bijdrage leverde aan het op peil houden en verder verbeteren van de operationele gereedheid van de deelnemende eenheden. Hierdoor kunnen eenheden snel en adequaat reageren bij een daadwerkelijke dreiging. “Sandy Coast is een zeer waardevolle oefening gebleken, waarbij alle facetten van mijnenjacht in een internationale setting zijn beoefend.”, aldus luitenant ter zee Menno Visser, commandant van Zr.Ms. Makkum. Met name de slechte weersomstandigheden op zee maakten de oefening extra uitdagend.

Mijnenjagers
Elf Marineschepen en zo’n 500 militairen van verschillende NAVO-partners namen deel aan de mijnenbestrijdingsoefening voor de Belgische kust. Nederland leverde de mijnenjagers Zr. Ms. Makkum, Vlaardingen en Urk en een team dat opereert met onbemande sonarsystemen. Ook België leverde dergelijke teams en een duikteam.

Eén van de twee taakgroepen tijdens Sandy Coast bestond uit de internationale mijnenbestrijdingsvloot Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG-1) die ten allen tijde gereed is om te worden ingezet. Mijnenjager Zr.Ms. Makkum representeert Nederland de komende maanden in deze NAVO vloot, waarin zij momenteel samen met marineschepen uit België, Letland, Litouwen, Noorwegen en Duitsland opereert.

Mijnenbestrijdingsoperaties dragen in sterke mate bij aan de veiligheid van de scheepvaart en het beschermen van onze vaarroutes. De Koninklijke Marine en haar NAVO partners staan paraat om in te grijpen wanneer de stabiliteit en welvaart van de Noordzeeregio in gevaar komen.