Zr.Ms. Makkum vertrokken naar Oostzee

0

Den Helder – Zr.Ms. Makkum is vertrokken voor een reis van ruim drie maanden. Tijdens deze reis is de mijnenjager onderdeel van de Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG-1). SNMCMG-1 is een permanent multinationaal vlootverband dat bestaat uit mijnenjagers en mijnenvegers die direct kunnen worden ingezet wanneer dat nodig is.

Het grootste deel van de inzet van de Makkum vindt plaats op de Oostzee, maar de mijnenjager begint haar reis dichter bij huis. Zo neemt het schip deel aan de internationale mijnenbestrijdingsoefening Sandy Coast op de Noordzee. Daarna zet de bemanning koers naar de Oostzee.

De Makkum doet mee aan internationale oefeningen zoals Sandy Coast, maar het blijft niet alleen bij trainen. De hoofdtaak van de Nederlandse mijnenjagers is het mijnenvrij houden van de zee, kustwateren en havenmondingen. De Makkum zet zich dan ook in om oude explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog te zoeken en te vernietigen. Deze explosieven vormen nog altijd een gevaar voor de scheepvaart.

Samenwerking
Naast het mijnenvrij houden van vaarroutes oefent SNMCMG-1 met andere NAVO-eenheden uit diverse landen. Dat is vooral bedoeld om de samenwerking te verbeteren. Daarnaast is het vlootverband een zichtbaar onderdeel van de geruststellende maatregelen richting de Baltische Staten en Polen. Het toont de bondgenootschappelijke solidariteit en geeft een duidelijk signaal tegenover de Russische dreiging.

Eerder dit jaar was de mijnenjager Zr.Ms. Urk al een aantal maanden onderdeel van SNMCMG-1 en diende torpedowerkschip Zr.Ms. Mercuur zelfs een half jaar lang als stafschip van het flottielje.