Asbest in wegfundering Landbouwstraat

0

Julianadorp – In opdracht van de gemeente wordt binnenkort de Landbouwstraat langs het braakliggende terrein opgebroken. In de wegfundering is asbesthoudend materiaal aanwezig. Uit de berm aan de slootzijde van de Landbouwstraat is een aantal jaar geleden het asbest al verwijderd gesaneerd.

De firma GP Groot start 1 november 2018 met het verwijderen van de betonnen fundering van de oude schuren. Daarna volgt het slopen van het beton en het asfalt van de weg. Aansluitend wordt de fundering van de weg met de asbestvervuiling weggehaald en afgevoerd. Om de weg opnieuw op te bouwen komt er schoon zand op dit weggedeelte en een tijdelijke puinverharding. De panden nr. 29 en nr. 29A blijven dus bereikbaar via deze weg. Ook blijft het, na de werkzaamheden, mogelijk hier te parkeren. In totaal zullen de werkzaamheden vijf weken in beslag nemen, al is dit verder wel afhankelijk van het weer.

Tijdens de werkzaamheden zijn er geen risico’s voor de omwonenden. Indien dat nodig is wordt het werkterrein vochtig gehouden om verspreiding van asbest en stofoverlast te voorkomen. Om het beton en asfalt op te breken maakt de firma GP Groot gebruik van zwaar materieel. Omwonenden kunnen overdag enig geluids- en trilling overlast ervaren.

Hergebruik
De schone betonresten worden samen met de duikerelementen op het opslagterrein van de gemeente verwerkt tot granulaat. Deze betonkorrels worden later nuttig hergebruikt binnen het project Willem Alexanderhof.